SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 36
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Urheilijan astman
erityispiirteet
Jari Parkkari, dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri
Tampereen Urheilulääkäriasema
Terve Urheilija -ohjelma
KYMPPIYMPYRÄ
• Terve Urheilija -ohjelman ydin
• Ympyrän kymmenen osa-aluetta
pitävät sisällään kehittävään,
turvalliseen ja monipuoliseen
harjoitteluun liittyvät keskeiset
fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset
tekijät.
3
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Mitä astma on?
• Astma on hengitysteiden pitkäaikainen tulehdustila,
joka aiheuttaa limakalvojen turvotusta ja hengitysteitä
ympäröivän lihaksiston supistumisherkkyyttä erilaisille
sisäisille ja ulkoisille ärsykkeille.
• Yleisemmin astman oireita provosoivia tekijöitä ovat
siite- ja eläinpölyt, muut ilman epäpuhtaudet, kylmän
ilman hengittäminen, infektiot ja fyysinen rasitus.
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astma ja urheilu
• Rasituksen yhteydessä ilmenevä hengitysteiden
supistuminen aiheuttaa valtimoveren happipitoisuuden
laskun.
• Hengitystä avustavien lihasten työ lisääntyy ja
energian kulutus lisääntyy.
• Nämä muutokset aiheuttavat suorituskunnon laskun ja
altistavat alipalautumistilan kehittymiselle.
Allergia ja astma urheilijalla
Astman fenotyypit
(Paula Kauppi. Suomen lääkärilehti 25/2015)
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astman oireet urheilijalla
• Pitkittynyt yskänärsytys (yli 4-6 viikkoa)
• Rasituksen jälkeen esiintyvä yskä, limaisuus
• Rasituksen yhteydessä esiintyvä hengityksen raskaus,
kipu henkitorvessa tai painon tunne rinnassa
• Toistuvat ja pitkittyvät hengitystieinfektiot
• Aamuyöllä esiintyvä yskä
• Korvin kuultava vinkuna uloshengityksen aikana
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Useimmat astmasta kärsivät
urheilijat eivät tiedä
hengitysteidensä tulehdustilasta!
He tulevat usein lääkärin vastaanotolle
tyypillisten astmaoireiden sijasta seuraavista
syistä:
• eloisuuden lasku - lisääntynyt väsymys
• hidastunut palautuminen harjoittelusta ja alipalautumistilan
kehittyminen (korkeat ylösnousu- ja harjoitussykkeet,
alakuloisuus, tunneherkkyys, ärtyneisyys)
• kunto ei kehity odotetusti tai suorituskyky laskee
• silmin nähtävä lajin suoritusherkkyyden lasku.
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
ASTMAN YLEISYYS - TALVIURHEILULAJIT
• 42-55 %:lla murtomaahiihtäjistä todettiin astmaoireita
tai löydöksiä harjoitusten tai kilpailun yhteydessä
(Larsson ym. 1993, Pohjantähti ym. 2005)
• norjalaisista maajoukkuehiihtäjistä 16/20 (73%) on
diagnosoitu astma (Stang ym. 2015)
• 35 %:lla huipputason taitoluistelijoista esiintyi
hengenahdistusoireita intensiivisen harjoittelun
yhteydessä (Mannix ym 1996)
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
ASTMAN YLEISYYS - KESÄURHEILULAJIT
• 14 % kesälajien urheilijoista kärsi astmaoireista
(Helenius ym. 1997 ja 1998)
• 9 vuotta kestävyysjuoksua harrastaneista henkilöistä
24 %:lla (17/71) oli tutkimuksissa todettu astma
(Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998)
• 19 %:lla uimareista oli diagnosoitu astma
(Helenius ym. 1998).
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
-15
-10
-5
0
5
10
15
0 1 4 10 20 30 40
Minuuttia rasituksen jälkeen
FEV1-muutos,%
Kilpahiihtäjä
Verrokki
30 min kohdalla
avaava lääke
Kenellä on hoitoa vaativa astma?
(Pohjantähti ym. 2005)
Aikaisemmin terveen kilpahiihtäjän ja saman
ikäisen opiskelijan FEV1-uloshengitysarvo 5 minuutin
mittaisen maksimirasituksen jälkeen
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia, astma ja urheilu
• allergiataustaisella urheilijalla on moninkertainen riski sairastua
astmaan
• mitä useampi positiivinen ihoreaktio todetaan allergioita
selvittävässä prick-testissä sitä suurempi on astman
todennäköisyys urheilijalla:
Astman todennäköisyys (OR)
– 0 positiivista ihoreaktiota 1
– 1-2 ” 1.59
– 3-4 ” 3.54
– 5- ” 5.51
(Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998)
Allergia ja astma urheilijalla
Urheilijan astma diagnosointi
• oireiden tunnistaminen, alkuvaiheessa oireet saattavat
poiketa huomattavasti tavanomaisista astmaoireista
• pelkkien oireiden perusteella ei pidä aloittaa
astmalääkitystä: urheilijoilla oireet korreloivat heikosti
hengitysteiden supistumisen kanssa
(Simpson ym. MSSE 2015)
• astman diagnoosi tulee tehdä toimintakokein
(rasitusspirometria on spesifisin rasitusastman tutkimus)
• aina tulee poissulkea myös muut mahdolliset sairaudet
oireiden taustalla.
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Keuhkojen toimintakokeet vastaanoton
yhteydessä
• VT-spirometria ja
bronkolyyttikoe
(USB-spirometri)
• aloitetaan PEF-seuranta
(kuvastaa isoja hengitysteitä)
Medikro SpiroStar
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Pienten ilmateiden sulkeutumisesta aiheutuvan
ilmasalpauksen ja dynaamisen restriktion arviointiin
spirometriassa sopivat parhaiten:
- FVC
- FVC / VC
ilmasalpauksessa näkyy arvojen pienentyminen
tai merkitsevä paraneminen bronkodilataatiokokeessa.
Karjalainen J ja Lehtimäki L. Suomen Lääkärilehti 7/2015
15-vuotias jääkiekkoilija, jolla ollut läpi kesän allergiaoireita.
Kiekkokauden alettua alkanut esiintyä väsymystä ja yskän ärsytystä.
 Tehdään vastaanotolla VT-lepospirometria + bronkolyyttikoe.
FEV1: +12% ja +400ml
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● astman oireiden lisäksi urheilijan PEF-
seurantaprofiili usein poikkeaa tavanomaisesta
● urheilijalla voi olla normaaliksi tulkittava
PEF-seuranta, mutta silti hänellä voi olla
voimakas hengitysteiden supistumisherkkyys
rasituksen yhteydessä
 Oireilevalle urheilijalle kannattaa tehdä
rasitusspirometria, vaikka lepospirometria ja
PEF-seuranta ovat normaalit.
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Esimerkkitapaus:
Urheilija on ollut tavallista väsyneempi ja suorituskunto on laskenut.
Havainnut lepo- ja harjoitussykkeiden nousua.
Lihakset hapottaneet helposti.
Kovan rasituksen jälkeen esiintynyt henkitorvessa lievää limaisuutta.
Nukkunut hyvin, 1-2 passiivilepopäivää viikossa.
Syönyt monipuolisesti ja runsaasti.
Ei allergioita. 1-2 flunssaa vuosittain.
Suvussa ei erityistä.
Omalääkäri tutkinut perusteellisesti mm. laboratoriokokeet (mm. Hb 148,
Leuk-diffi normaali, …. mykoplasma neg.), poskiontelot normaalit,
keuhkokuva normaali. Virtaus-tilavuus-spirometria normaali.
PEF-seuranta tehty: puhalluksissa ei aamu-iltavaihtelua (kuva ohessa).
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
terveurheilija.fi
PEF-seuranta:
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta
Punainen käyrä: puhallus 20 min rasituksen jälkeen
 Tehdään TaULAlla virtaustilavuus-spirometria
 maksimaalinen 6 min rasitustesti ulkona
FVC 103% -8%
FEV1 91% -24%
PEF 87% -32%
Ennen rasitusta
viitearvoista
20 min rasituksen
jälkeen
terveurheilija.fiLT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● urheilijoilla esiintyy neutrofiilistä astmaa, jolloin
astman taustalla ei tarvitse olla allergisuutta tai
eosinofiliaa
● labroissa leuk ja herkkä-CRP voivat olla koholla,
(tulevaisuus:ysköksen IL-8,nt elastaasi, interferoni)
● vaste inhaloitavaan glukortikoidisteroidiin on
heikko!
 ovatko urheilijoiden mystiset hengitystieoireet
Mykoplasma- ja Haemofilus influenzae –infektioiden
seurauksena kehittyneitä neutrofiilipainotteisia
hengitystietulehduksia?
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta
Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen
13-vuotias kilpauimari. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan.
Tänä syksynä esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa.
 Tehdään 6 minuutin rasitustesti ja spirometriapuhallukset:
FVC 120% -25%
FEV1 107% -40%
PEF 95% -30%
Viitearvosta + 5 min PE
Tupakoin päivässä:
Esimerkkitapaus neutrofiilisestä astmasta:
15-vuotias kilpauimari. Inhaloitava streroidilääkitys astmaan. Ei atopiataustaa.
Ei eosinofiliaa. Esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa.
Väsymystä hoidettu mykoplasmainfektiona.
 Tehdään 2 viikon PEF-seuranta:
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta
Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen
15-vuotias kilpauimari. Säännöllinen inhaloitava steroidilääkitys astmaan.
Oireilee steroidilääkityksestä huolimatta. Ottanut lääkettä tupla-annoksella.
 Tehdään TaULAlla 6 min maksimaalinen rasitustesti ulkona
FVC 120% -25%
FEV1 107% -40%
PEF 95% -30%
Ennen rasitusta
Viitearvoista:
5 min rasituksen
jälkeen
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● laryngofaryngeaalisen refluksin aiheuttamat
hengitystieoireet ovat urheilijoilla yleisiä vaikka
gastroskopia, pH-rekisteröinti ja manometria ovat
tulkittavissa normaaleiksi
● laryngeaaliselle refluksitaudille ei ole olemassa
tarkkoja diagnostisia kriteerejä.
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Juoksu Pyöräily
15-vuotias hiihtäjä, jolla keväästä kuivaa yskää. Talvella mykoplasmainfektio.
Allergia ja astma urheilijalla
Obs!
● lievä toiminnallinen äänihuulisalpaus (VCD) ja
tätä seuraava sisäänhengityksen vinkuminen on
varsin tavallinen oire urheilijalla
● äänihuulisalpauspotilaista 30–50 %:lla on
samanaikainen astma (Ansaranta ym. SLL 41/2015)
● kurkunpään liikehäiriötä edeltää usein runsas
liman eritys ja supistuminen alkaa äänihuulitason
yläpuolelta.  Video urheilijan kurkunpään
supistumisesta lähellä maksimaalista rasitusta:
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
2
19-vuotias kestävyysjuoksija. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan.
Atopiatausta. Siedätetty koivulle ja timoteille. Esiintynyt hankalaa
sisäänhengityksen tukkoisuutta kilpailuissa. Ei limaisuutta tai yskää.
 Tehdään maksimaalinen rasitus 60 s mittaisena (kunnes sisäänhengitys vaikeutuu)
 tehdään välittömästi VTS, ensin PIF :
PIF -27%
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
 2. puhallus 10 sekuntia edellisen
puhalluksen jälkeen, ensin ekspirium:
PIF -4%
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Norjalaisten maajoukkuehiihtäjien (18) ja
ampumahiihtäjien (2) käyttämä astmalääkitys:
Stang J ym. BJSM 2015
• 77 %:lla inhaloitava steroidi
• 68 %:lla antikolinergi
• 46 %:lla pitkävaikutteinen beeta2-agonisti
• 36 %:lla lyhytvaikutteinen beeta2-agonisti
• 18 %:lla antihistamiini
• 0 %:lla leukotrieeniantagonisti
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Siedätyshoito
• mikäli urheilijalla on siitepölyallergia voidaan hänelle
antaa siedätyshoitoa
• siedätyshoito voi ehkäistä astman kehittymisen
(Jacobsen ym. 2007)
• hoidon perusedellytys on allergeenien alhainen
lukumäärä ja kahden vuoden ajan jatkuneet oireet
• alkuvaiheessa pistokset annetaan viikon välein 6 viikon
ajan ja sen jälkeen 6-7 viikon välein 3 vuoden ajan.
Teho säilyy jopa yli 10 vuoden ajan.
• tablettimuotoiset siedätyshoidot ovat yleistymässä
• siedätyshoidon aloittaa allergisiin sairauksiin
perehtynyt erikoislääkäri.
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astmaatikon alkulämmittely
• urheilijan suoritus itse kilpailussa paranee, mikäli hän
aiheuttaa itselleen ”rasitusastmareaktion” 1-3 tuntia
ennen (aikaväli yksilöllinen) kilpailutapahtumaa
• tällöin hengitysteiden lihaksisto muuttuu
vastaanottamattomaksi (refractary period) seuraavan
rasituksen aiheuttamalle ärsytykselle.
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Astmaatikon alkulämmittelyn toteutus
• 1-3 tuntia (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten)
ennen kilpailutapahtumaa tehdään sisällä tai ulkona
alkulämmittely, jonka aikana hengitys kiihtyy ja
nousee lähelle maksimia
• verryttelyn voidaan toteuttaa esim. kolmena tai
neljänä 20-30 sekunnin juoksuspurttina tai tasaisesti
voimistuvana 5-30 min kestoisena lajin omaisena
rasituksena (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten).
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Paperisota
• avaavista astmalääkkeistä terbutaliinille (Bricanyl® ja
vilanterolille (Relvar®) tarvitaan erikoislääkärin tekemä
erivapaus- eli TUE-hakemus antidoping –toimikunnalle
(ADT) sekä kansainväliselle lajiliitolle
• salbutamolin, formoterolin ja salmeterolin sekä
inhaloitavien glukokortikosteroidivalmisteiden käytöstä
riittää ilmoitus dopingtestipöytäkirjaan tai ADAMS-
järjestelmään
• urheilijan astmaa ei saa jättää hoitamatta doping-
säännösten takia, vaan se pitää ensin tutkia ja sitten
hoitaa niin hyvin, että urheilu huipputasollakin on
mahdollista.
terveurheilija.fi
Allergia ja astma urheilijalla
Yhteenveto urheilijan astmasta
• oireiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska moni
urheilija ei tiedä omasta astmastaan
• astman diagnoosi tehdään toimintakokein
(rasitusspirometria spesifisin rasitusastman tutkimus).
• lääkitys tulee räätälöidä astman fenotyypin ja
vaikeusasteen mukaan
• ei farmakologisten ehkäisykeinojen (peruskunto,
refractary period, nenähengityksen parantaminen,
suojautuminen) tulee täydentää lääkehoitoa
• mikäli hyvin lääkitty urheilija saa oireita rasituksen
yhteydessä, on myös muut astman kaltaisia oireita
aiheuttavat sairaudet uudelleen poissuljettava.
LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
Allergia ja astma urheilijalla
27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
KIITOS!

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Yarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) ModelYarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) ModelHülya Düzenli
 
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTyöterveyslaitos
 
Atresia ani kelompok 3 non reg a bu henik
Atresia ani kelompok 3 non reg a bu henikAtresia ani kelompok 3 non reg a bu henik
Atresia ani kelompok 3 non reg a bu henikAyu Bunga Muslimah
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyöterveyslaitos
 
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenTietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenSitra / Hyvinvointi
 
Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...
Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...
Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...UKK-instituutti
 
Diskusi Refleksi Kasus.pptx
Diskusi Refleksi Kasus.pptxDiskusi Refleksi Kasus.pptx
Diskusi Refleksi Kasus.pptxdedyfitriyadi1
 
Hipoglikemia irine yp
Hipoglikemia irine ypHipoglikemia irine yp
Hipoglikemia irine ypArmy Of God
 
PUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK Uncen
PUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK UncenPUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK Uncen
PUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK Uncendr. Rachel Sagrim
 
Wilson, Michael J. - CPE Unit Final Evaluations
Wilson, Michael J. - CPE Unit Final EvaluationsWilson, Michael J. - CPE Unit Final Evaluations
Wilson, Michael J. - CPE Unit Final EvaluationsMike Wilson
 
60944511 case-atresiaani
60944511 case-atresiaani60944511 case-atresiaani
60944511 case-atresiaanihomeworkping4
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyöterveyslaitos
 
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaTHL
 

Was ist angesagt? (20)

Yarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) ModelYarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
Yarı Deneysel (Quasi Experimental) Model
 
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Postural Drainage
Postural DrainagePostural Drainage
Postural Drainage
 
Atresia ani kelompok 3 non reg a bu henik
Atresia ani kelompok 3 non reg a bu henikAtresia ani kelompok 3 non reg a bu henik
Atresia ani kelompok 3 non reg a bu henik
 
Työhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitysTyöhygieeninen selvitys
Työhygieeninen selvitys
 
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossaTyökykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
Työkykyjohtaminen ja työterveysyhteistyö julkisen alan organisaatiossa
 
Cpg asthma in children 2551
Cpg asthma in children 2551Cpg asthma in children 2551
Cpg asthma in children 2551
 
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminenTietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
Tietojohtamisen kokonaisnäkemys - asteittainen kypsyystason kasvattaminen
 
Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...
Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...
Miten paikallaanoloa voi vähentää ja liikettä lisätä työpäivän aikana? Minna ...
 
Diskusi Refleksi Kasus.pptx
Diskusi Refleksi Kasus.pptxDiskusi Refleksi Kasus.pptx
Diskusi Refleksi Kasus.pptx
 
Hipoglikemia irine yp
Hipoglikemia irine ypHipoglikemia irine yp
Hipoglikemia irine yp
 
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisillä
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisilläTahdosta riippumaton hoito alaikäisillä
Tahdosta riippumaton hoito alaikäisillä
 
Krisis hipertensi
Krisis hipertensiKrisis hipertensi
Krisis hipertensi
 
Askep appendix 1
Askep appendix 1Askep appendix 1
Askep appendix 1
 
PUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK Uncen
PUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK UncenPUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK Uncen
PUBLIC HEALTH - IKM UKMPPD by dr. Rachel D. Sagrim FK Uncen
 
Postural Drainage
Postural DrainagePostural Drainage
Postural Drainage
 
Wilson, Michael J. - CPE Unit Final Evaluations
Wilson, Michael J. - CPE Unit Final EvaluationsWilson, Michael J. - CPE Unit Final Evaluations
Wilson, Michael J. - CPE Unit Final Evaluations
 
60944511 case-atresiaani
60944511 case-atresiaani60944511 case-atresiaani
60944511 case-atresiaani
 
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeenTyökyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
Työkyky ennen selkäortopedia ja sen jälkeen
 
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajinaLaboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
Laboratorio lahi- ja perushoitajat koronarokotusten antajina
 

Andere mochten auch

Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUKK-instituutti
 
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo RinneNiskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo RinneUKK-instituutti
 
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenUKK-instituutti
 
Smart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittelySmart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittelyUKK-instituutti
 
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariUKK-instituutti
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...UKK-instituutti
 
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariUKK-instituutti
 
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinIstumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinUKK-instituutti
 
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinIstumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinUKK-instituutti
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaUKK-instituutti
 
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenUKK-instituutti
 
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaUKK-instituutti
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloUKK-instituutti
 
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenUKK-instituutti
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenUKK-instituutti
 
Elämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäUKK-instituutti
 
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015UKK-instituutti
 

Andere mochten auch (17)

Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu ToivoUrheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
Urheilijan terveystarkastus, Kerttu Toivo
 
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo RinneNiskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
Niskakivut ja päänsärky, Marjo Rinne
 
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati PasanenLiikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
Liikehallinnan havainnointi ja harjoittaminen vammojen ehkäisyssä, Kati Pasanen
 
Smart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittelySmart Moves -hankkeen esittely
Smart Moves -hankkeen esittely
 
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi VasankariPitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
Pitääkö olla huolissaan liiallisesta istumisesta. Tommi Vasankari
 
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
Liiallisen istumisen aiheuttamat riskit ja objektiivisesti mitattu fyysinen a...
 
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi VasankariKansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen. Tommi Vasankari
 
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiinIstumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
Istumisen yhteydet yksinäisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin
 
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiinIstumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
Istumisen yhteydet terveyteen ja hyvinvointiin
 
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-HarjulaLiikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
Liikunnan Käypä hoito -suositus. Katriina Kukkonen-Harjula
 
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia KaikkonenYlikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
Ylikuormitus ja alipalautuminen, Piia Kaikkonen
 
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna OjalaRavitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
Ravitsemusvalmennus urheilijan polulla, Anna Ojala
 
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna AittasaloLiikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
Liikunnan edistämisen hankearviointi. Minna Aittasalo
 
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri SievänenKaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
Kaatuilevan ikäihmisen profiili. Harri Sievänen
 
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja ToropainenLiikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
Liikuntaneuvonta osana hoito- ja palveluketjua. Sari Kivimäki ja Erja Toropainen
 
Elämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitäElämäntapamuutoksen eväitä
Elämäntapamuutoksen eväitä
 
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015Terve urheilija hankkeen esittely 2015
Terve urheilija hankkeen esittely 2015
 

Mehr von UKK-instituutti

Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsUKK-instituutti
 
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsUKK-instituutti
 
Motionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarUKK-instituutti
 
Anpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerUKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleUKK-instituutti
 
Soveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusUKK-instituutti
 
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...UKK-instituutti
 
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynUKK-instituutti
 
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenUKK-instituutti
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusUKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleUKK-instituutti
 
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...UKK-instituutti
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleUKK-instituutti
 
Motionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaUKK-instituutti
 
Motionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenUKK-instituutti
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiUKK-instituutti
 
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenUKK-instituutti
 

Mehr von UKK-instituutti (20)

Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafiLiikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
Liikuntaraportti 2022: 20–69-vuotiaiden liikkuminen Suomessa -infograafi
 
Physical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after deliveryPhysical activity recommendation after delivery
Physical activity recommendation after delivery
 
Physical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancyPhysical activity recommendation during pregnancy
Physical activity recommendation during pregnancy
 
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-oldsPhysical activity recommendation for 18–64-year-olds
Physical activity recommendation for 18–64-year-olds
 
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-oldsPhysical activity recommendation for over 65-year-olds
Physical activity recommendation for over 65-year-olds
 
Motionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringarMotionsrekommendation för över 65-åringar
Motionsrekommendation för över 65-åringar
 
Anpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationerAnpassade motionsrekommendationer
Anpassade motionsrekommendationer
 
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalleLiikkumisen suositus raskaana olevalle
Liikkumisen suositus raskaana olevalle
 
Soveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositusSoveltavan liikkumisen suositus
Soveltavan liikkumisen suositus
 
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
Liikkumisen vaikutukset – Missä ajassa liikkumista aloitteleva voi odottaa va...
 
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyynSuositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
Suositukset lasten ja nuorten liikuntavammojen ehkäisyyn
 
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeenPaluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
Paluu urheiluun koronavirustaudin (COVID-19) jälkeen
 
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositusLasten ja nuorten liikkumissuositus
Lasten ja nuorten liikkumissuositus
 
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiailleLiikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille
 
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
Infograafi: ikäihmisten liikkumisen edistäminen vähentää kaatumisia ja säästä...
 
Liikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneilleLiikkumisen suositus synnyttäneille
Liikkumisen suositus synnyttäneille
 
Motionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravidaMotionsrekommendationer för gravida
Motionsrekommendationer för gravida
 
Motionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningenMotionsrekommendationen efter förlossningen
Motionsrekommendationen efter förlossningen
 
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli KattilakoskiYleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
Yleisimmät urheiluvammat kasvuikäisillä. Olli Kattilakoski
 
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari LeppänenLasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
Lasten ja nuorten urheiluvammojen ehkäisy. Mari Leppänen
 

Urheilijan astman erityispiirteet, Jari Parkkari

 • 1. Urheilijan astman erityispiirteet Jari Parkkari, dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri Tampereen Urheilulääkäriasema Terve Urheilija -ohjelma
 • 2.
 • 3. KYMPPIYMPYRÄ • Terve Urheilija -ohjelman ydin • Ympyrän kymmenen osa-aluetta pitävät sisällään kehittävään, turvalliseen ja monipuoliseen harjoitteluun liittyvät keskeiset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. 3
 • 4. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Mitä astma on? • Astma on hengitysteiden pitkäaikainen tulehdustila, joka aiheuttaa limakalvojen turvotusta ja hengitysteitä ympäröivän lihaksiston supistumisherkkyyttä erilaisille sisäisille ja ulkoisille ärsykkeille. • Yleisemmin astman oireita provosoivia tekijöitä ovat siite- ja eläinpölyt, muut ilman epäpuhtaudet, kylmän ilman hengittäminen, infektiot ja fyysinen rasitus.
 • 5. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astma ja urheilu • Rasituksen yhteydessä ilmenevä hengitysteiden supistuminen aiheuttaa valtimoveren happipitoisuuden laskun. • Hengitystä avustavien lihasten työ lisääntyy ja energian kulutus lisääntyy. • Nämä muutokset aiheuttavat suorituskunnon laskun ja altistavat alipalautumistilan kehittymiselle.
 • 6. Allergia ja astma urheilijalla Astman fenotyypit (Paula Kauppi. Suomen lääkärilehti 25/2015) 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 7. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astman oireet urheilijalla • Pitkittynyt yskänärsytys (yli 4-6 viikkoa) • Rasituksen jälkeen esiintyvä yskä, limaisuus • Rasituksen yhteydessä esiintyvä hengityksen raskaus, kipu henkitorvessa tai painon tunne rinnassa • Toistuvat ja pitkittyvät hengitystieinfektiot • Aamuyöllä esiintyvä yskä • Korvin kuultava vinkuna uloshengityksen aikana
 • 8. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Useimmat astmasta kärsivät urheilijat eivät tiedä hengitysteidensä tulehdustilasta! He tulevat usein lääkärin vastaanotolle tyypillisten astmaoireiden sijasta seuraavista syistä: • eloisuuden lasku - lisääntynyt väsymys • hidastunut palautuminen harjoittelusta ja alipalautumistilan kehittyminen (korkeat ylösnousu- ja harjoitussykkeet, alakuloisuus, tunneherkkyys, ärtyneisyys) • kunto ei kehity odotetusti tai suorituskyky laskee • silmin nähtävä lajin suoritusherkkyyden lasku.
 • 9. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema ASTMAN YLEISYYS - TALVIURHEILULAJIT • 42-55 %:lla murtomaahiihtäjistä todettiin astmaoireita tai löydöksiä harjoitusten tai kilpailun yhteydessä (Larsson ym. 1993, Pohjantähti ym. 2005) • norjalaisista maajoukkuehiihtäjistä 16/20 (73%) on diagnosoitu astma (Stang ym. 2015) • 35 %:lla huipputason taitoluistelijoista esiintyi hengenahdistusoireita intensiivisen harjoittelun yhteydessä (Mannix ym 1996)
 • 10. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema ASTMAN YLEISYYS - KESÄURHEILULAJIT • 14 % kesälajien urheilijoista kärsi astmaoireista (Helenius ym. 1997 ja 1998) • 9 vuotta kestävyysjuoksua harrastaneista henkilöistä 24 %:lla (17/71) oli tutkimuksissa todettu astma (Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998) • 19 %:lla uimareista oli diagnosoitu astma (Helenius ym. 1998).
 • 11. 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema -15 -10 -5 0 5 10 15 0 1 4 10 20 30 40 Minuuttia rasituksen jälkeen FEV1-muutos,% Kilpahiihtäjä Verrokki 30 min kohdalla avaava lääke Kenellä on hoitoa vaativa astma? (Pohjantähti ym. 2005) Aikaisemmin terveen kilpahiihtäjän ja saman ikäisen opiskelijan FEV1-uloshengitysarvo 5 minuutin mittaisen maksimirasituksen jälkeen
 • 12. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Allergia, astma ja urheilu • allergiataustaisella urheilijalla on moninkertainen riski sairastua astmaan • mitä useampi positiivinen ihoreaktio todetaan allergioita selvittävässä prick-testissä sitä suurempi on astman todennäköisyys urheilijalla: Astman todennäköisyys (OR) – 0 positiivista ihoreaktiota 1 – 1-2 ” 1.59 – 3-4 ” 3.54 – 5- ” 5.51 (Helenius ym. J Allergy Clin Immunol 1998)
 • 13. Allergia ja astma urheilijalla Urheilijan astma diagnosointi • oireiden tunnistaminen, alkuvaiheessa oireet saattavat poiketa huomattavasti tavanomaisista astmaoireista • pelkkien oireiden perusteella ei pidä aloittaa astmalääkitystä: urheilijoilla oireet korreloivat heikosti hengitysteiden supistumisen kanssa (Simpson ym. MSSE 2015) • astman diagnoosi tulee tehdä toimintakokein (rasitusspirometria on spesifisin rasitusastman tutkimus) • aina tulee poissulkea myös muut mahdolliset sairaudet oireiden taustalla. 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 14. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Keuhkojen toimintakokeet vastaanoton yhteydessä • VT-spirometria ja bronkolyyttikoe (USB-spirometri) • aloitetaan PEF-seuranta (kuvastaa isoja hengitysteitä) Medikro SpiroStar
 • 15. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Pienten ilmateiden sulkeutumisesta aiheutuvan ilmasalpauksen ja dynaamisen restriktion arviointiin spirometriassa sopivat parhaiten: - FVC - FVC / VC ilmasalpauksessa näkyy arvojen pienentyminen tai merkitsevä paraneminen bronkodilataatiokokeessa. Karjalainen J ja Lehtimäki L. Suomen Lääkärilehti 7/2015
 • 16. 15-vuotias jääkiekkoilija, jolla ollut läpi kesän allergiaoireita. Kiekkokauden alettua alkanut esiintyä väsymystä ja yskän ärsytystä.  Tehdään vastaanotolla VT-lepospirometria + bronkolyyttikoe. FEV1: +12% ja +400ml
 • 17. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● astman oireiden lisäksi urheilijan PEF- seurantaprofiili usein poikkeaa tavanomaisesta ● urheilijalla voi olla normaaliksi tulkittava PEF-seuranta, mutta silti hänellä voi olla voimakas hengitysteiden supistumisherkkyys rasituksen yhteydessä  Oireilevalle urheilijalle kannattaa tehdä rasitusspirometria, vaikka lepospirometria ja PEF-seuranta ovat normaalit. LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 18. Allergia ja astma urheilijalla Esimerkkitapaus: Urheilija on ollut tavallista väsyneempi ja suorituskunto on laskenut. Havainnut lepo- ja harjoitussykkeiden nousua. Lihakset hapottaneet helposti. Kovan rasituksen jälkeen esiintynyt henkitorvessa lievää limaisuutta. Nukkunut hyvin, 1-2 passiivilepopäivää viikossa. Syönyt monipuolisesti ja runsaasti. Ei allergioita. 1-2 flunssaa vuosittain. Suvussa ei erityistä. Omalääkäri tutkinut perusteellisesti mm. laboratoriokokeet (mm. Hb 148, Leuk-diffi normaali, …. mykoplasma neg.), poskiontelot normaalit, keuhkokuva normaali. Virtaus-tilavuus-spirometria normaali. PEF-seuranta tehty: puhalluksissa ei aamu-iltavaihtelua (kuva ohessa). LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 19. Allergia ja astma urheilijalla terveurheilija.fi PEF-seuranta: LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 20. Allergia ja astma urheilijalla Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta Punainen käyrä: puhallus 20 min rasituksen jälkeen  Tehdään TaULAlla virtaustilavuus-spirometria  maksimaalinen 6 min rasitustesti ulkona FVC 103% -8% FEV1 91% -24% PEF 87% -32% Ennen rasitusta viitearvoista 20 min rasituksen jälkeen terveurheilija.fiLT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 21. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● urheilijoilla esiintyy neutrofiilistä astmaa, jolloin astman taustalla ei tarvitse olla allergisuutta tai eosinofiliaa ● labroissa leuk ja herkkä-CRP voivat olla koholla, (tulevaisuus:ysköksen IL-8,nt elastaasi, interferoni) ● vaste inhaloitavaan glukortikoidisteroidiin on heikko!  ovatko urheilijoiden mystiset hengitystieoireet Mykoplasma- ja Haemofilus influenzae –infektioiden seurauksena kehittyneitä neutrofiilipainotteisia hengitystietulehduksia? LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 22. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen 13-vuotias kilpauimari. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan. Tänä syksynä esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa.  Tehdään 6 minuutin rasitustesti ja spirometriapuhallukset: FVC 120% -25% FEV1 107% -40% PEF 95% -30% Viitearvosta + 5 min PE Tupakoin päivässä: Esimerkkitapaus neutrofiilisestä astmasta: 15-vuotias kilpauimari. Inhaloitava streroidilääkitys astmaan. Ei atopiataustaa. Ei eosinofiliaa. Esiintynyt hankalaa hengityksen tukkoisuutta kilpailuissa. Väsymystä hoidettu mykoplasmainfektiona.  Tehdään 2 viikon PEF-seuranta:
 • 23. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta Punainen käyrä: puhallus 5 min rasituksen jälkeen 15-vuotias kilpauimari. Säännöllinen inhaloitava steroidilääkitys astmaan. Oireilee steroidilääkityksestä huolimatta. Ottanut lääkettä tupla-annoksella.  Tehdään TaULAlla 6 min maksimaalinen rasitustesti ulkona FVC 120% -25% FEV1 107% -40% PEF 95% -30% Ennen rasitusta Viitearvoista: 5 min rasituksen jälkeen terveurheilija.fi
 • 24. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● laryngofaryngeaalisen refluksin aiheuttamat hengitystieoireet ovat urheilijoilla yleisiä vaikka gastroskopia, pH-rekisteröinti ja manometria ovat tulkittavissa normaaleiksi ● laryngeaaliselle refluksitaudille ei ole olemassa tarkkoja diagnostisia kriteerejä. LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 25. Allergia ja astma urheilijalla
 • 26. Juoksu Pyöräily 15-vuotias hiihtäjä, jolla keväästä kuivaa yskää. Talvella mykoplasmainfektio.
 • 27. Allergia ja astma urheilijalla Obs! ● lievä toiminnallinen äänihuulisalpaus (VCD) ja tätä seuraava sisäänhengityksen vinkuminen on varsin tavallinen oire urheilijalla ● äänihuulisalpauspotilaista 30–50 %:lla on samanaikainen astma (Ansaranta ym. SLL 41/2015) ● kurkunpään liikehäiriötä edeltää usein runsas liman eritys ja supistuminen alkaa äänihuulitason yläpuolelta.  Video urheilijan kurkunpään supistumisesta lähellä maksimaalista rasitusta: LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi
 • 28. Allergia ja astma urheilijalla 2 19-vuotias kestävyysjuoksija. Säännöllinen hoitava lääkitys astmaan. Atopiatausta. Siedätetty koivulle ja timoteille. Esiintynyt hankalaa sisäänhengityksen tukkoisuutta kilpailuissa. Ei limaisuutta tai yskää.  Tehdään maksimaalinen rasitus 60 s mittaisena (kunnes sisäänhengitys vaikeutuu)  tehdään välittömästi VTS, ensin PIF : PIF -27% LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 29. Allergia ja astma urheilijalla  2. puhallus 10 sekuntia edellisen puhalluksen jälkeen, ensin ekspirium: PIF -4% LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 30. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Norjalaisten maajoukkuehiihtäjien (18) ja ampumahiihtäjien (2) käyttämä astmalääkitys: Stang J ym. BJSM 2015 • 77 %:lla inhaloitava steroidi • 68 %:lla antikolinergi • 46 %:lla pitkävaikutteinen beeta2-agonisti • 36 %:lla lyhytvaikutteinen beeta2-agonisti • 18 %:lla antihistamiini • 0 %:lla leukotrieeniantagonisti
 • 31. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Siedätyshoito • mikäli urheilijalla on siitepölyallergia voidaan hänelle antaa siedätyshoitoa • siedätyshoito voi ehkäistä astman kehittymisen (Jacobsen ym. 2007) • hoidon perusedellytys on allergeenien alhainen lukumäärä ja kahden vuoden ajan jatkuneet oireet • alkuvaiheessa pistokset annetaan viikon välein 6 viikon ajan ja sen jälkeen 6-7 viikon välein 3 vuoden ajan. Teho säilyy jopa yli 10 vuoden ajan. • tablettimuotoiset siedätyshoidot ovat yleistymässä • siedätyshoidon aloittaa allergisiin sairauksiin perehtynyt erikoislääkäri. terveurheilija.fi
 • 32. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astmaatikon alkulämmittely • urheilijan suoritus itse kilpailussa paranee, mikäli hän aiheuttaa itselleen ”rasitusastmareaktion” 1-3 tuntia ennen (aikaväli yksilöllinen) kilpailutapahtumaa • tällöin hengitysteiden lihaksisto muuttuu vastaanottamattomaksi (refractary period) seuraavan rasituksen aiheuttamalle ärsytykselle. terveurheilija.fi
 • 33. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Astmaatikon alkulämmittelyn toteutus • 1-3 tuntia (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten) ennen kilpailutapahtumaa tehdään sisällä tai ulkona alkulämmittely, jonka aikana hengitys kiihtyy ja nousee lähelle maksimia • verryttelyn voidaan toteuttaa esim. kolmena tai neljänä 20-30 sekunnin juoksuspurttina tai tasaisesti voimistuvana 5-30 min kestoisena lajin omaisena rasituksena (kokeillaan, mikä sopii itselle parhaiten). terveurheilija.fi
 • 34. Allergia ja astma urheilijalla LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema Paperisota • avaavista astmalääkkeistä terbutaliinille (Bricanyl® ja vilanterolille (Relvar®) tarvitaan erikoislääkärin tekemä erivapaus- eli TUE-hakemus antidoping –toimikunnalle (ADT) sekä kansainväliselle lajiliitolle • salbutamolin, formoterolin ja salmeterolin sekä inhaloitavien glukokortikosteroidivalmisteiden käytöstä riittää ilmoitus dopingtestipöytäkirjaan tai ADAMS- järjestelmään • urheilijan astmaa ei saa jättää hoitamatta doping- säännösten takia, vaan se pitää ensin tutkia ja sitten hoitaa niin hyvin, että urheilu huipputasollakin on mahdollista. terveurheilija.fi
 • 35. Allergia ja astma urheilijalla Yhteenveto urheilijan astmasta • oireiden tunnistaminen on erittäin tärkeää, koska moni urheilija ei tiedä omasta astmastaan • astman diagnoosi tehdään toimintakokein (rasitusspirometria spesifisin rasitusastman tutkimus). • lääkitys tulee räätälöidä astman fenotyypin ja vaikeusasteen mukaan • ei farmakologisten ehkäisykeinojen (peruskunto, refractary period, nenähengityksen parantaminen, suojautuminen) tulee täydentää lääkehoitoa • mikäli hyvin lääkitty urheilija saa oireita rasituksen yhteydessä, on myös muut astman kaltaisia oireita aiheuttavat sairaudet uudelleen poissuljettava. LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema
 • 36. Allergia ja astma urheilijalla 27.10.2016LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema KIITOS!