Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de ÚISK FF UK(20)

Anzeige

Open data (Civic Tech)

 1. Open Data & [Civic Tech] > What The Fact?! < Informační pondělky na Ústavu informačních studií a knihovnictví, FF UK 22. února 2021 Dílo podléhá licenci CC BY-SA 4.0
 2. TÉMA • Rovina otevřených dat jakožto jedné ze základních východisek demokratického vládnutí, sociální a ekologické spravedlnosti. RÁMEC • Jakou roli mají otevřená data v období vrcholu globálního kapitalismu a současných komplementárních krizí? • Proč je právo na informace důležité během pandemie nebo klimatické katastrofy? • Kde stojí otevřená data v případě nových technologií, digitalizace a emancipace občanské společnosti v digitálním věku?
 3. Co je to Civic Tech Jak to souvisí s otevřenými daty Proč je to důležité (pro budoucnost) Kde stojíme (dnes) Česká republika
 4. Dotazy pište / škálujte na Sli.do >> #39049
 5. I think the reason civic tech exists is because, so far, technology has not fulfilled its promise to make society more equitable. In a lot of ways, technology has made it harder for people to access information and services. If, for example, you have to use a computer to download a PDF that you then have to print and sign and scan and email back, that’s actually creating complexity in the process. It’s just digitising a failed process. — Candace Faber
 6. Civic tech sits at the intersection of technology and community, improving lives by applying technical solutions to important civic challenges.
 7. Znáš / jaký CZE civic-tech používáš? Víš, jaká data využívá? Běž na www.menti.com Vlož 12 31 86 9 . Cviko I
 8. Demokracie vyžaduje informovanou a spravedlivou účast (neustále) nás všech
 9. Klimatická krize spravedlivý přechod k bezuhlíkové ekonomice vyžaduje ryzí práci s daty (informacemi)
 10. COVID-19 globální pandemie zásadně mění status quo a také vztah společnosti k vědě a kvalitě informací
 11. 14 denní počet nových případů (na 100 000 obyv.) v ORP – vývoj situace < 700 700 – 800 800 – 900 900 – 1 000 1 000 – 1 100 1 100 – 2 000 > 2 000 26.1.2021 9.2.2021 2.2.2021 13.2.2021 15.2.2021
 12. Kde najdeš v ČR otevřená data? Běž na www.menti.com Vlož 12 31 86 9 Cviko II
 13. • Otevřená data ve veřejné správě patří k základním stavebním kamenům budování e-govermentu, transparentního vládnutí a interoperability v rámci celé EU. • Otevřená data jsou dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím „… informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen, a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat.“ • Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. • Obrovský potenciál pro rozvoj občanské společnosti stejně jako Rámec otevřená data a ČR
 14. Právo na informace • Mezinárodní lidskoprávní rámec (OSN) • Všeobecná deklarace lidských práv • Mezinárodní pakt o občanských a politických právech • Evropská úmluva o lidských právech (Rada Evropy) • Listina základních práv a svobod (Ústava ČR) čl. 7 vs čl. 17 • Právo na informace 106/1999 Sb. versus • Ochrana osobních údajů upravena zejména zákonem č. 101/2000 Sb. • Autorský zákon 121/2000 Sb.
 15. • Právo na informace v digitálním věku? • Existuje ještě soukromí? • Sociální a ekonomická dimenze <> digitální gramotnost a digitální vyloučení • Kulturní dimenze • Big Tech versus stát Výzvy
 16. Open Data Expo >> největší open datový veletrh v ČR Open Data Pivo*Limo >> neformální update, networking, informační platforma Civic Tech Open >> ocenění nejlepších open datových / civic tech projektů Inkubace s Česko.Digital / partner Nadace OSF >> technologická podpora rozvoji digitálních technologií našich příjemců Aktivity projektu Náš stát, naše data
 17. Děkuji za pozornost Josef Šmída, projekt Náš stát, naše data josef.smida@osf.cz
Anzeige