Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Postup pri pracovnim urazu - AK Pavelec

339 Aufrufe

Veröffentlicht am

Prezentace obsahuje postup při vzniku pracovního úrazu a jeho pracovní neschopnosti. Pracovní úrazy jsou poměrně časté, proto je třeba vždy každý pracovní úraz objasnit a učinit další zákonem požadované postupy. Odškodnění pracovního úrazu na základě protokolu o pracovním úrazu, by mělo být samozřejmostí.

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Postup pri pracovnim urazu - AK Pavelec

 1. 1. POSTUP PŘI PRACOVNÍM ÚRAZU office@aktp.cz +420 777 6424 78
 2. 2. Pracovní úraz „Pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním. Jako pracovní úraz se posuzuje též úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů.“ Pracovní úraz musí být vždy příčinou vzniku škody.
 3. 3. Pracovní úraz  Zákoník práce chrání i bývalé zaměstnance -> zaměstnavatel odpovídá za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen.
 4. 4. Přímá souvislost s plněním pracovního úkolu Přímá souvislost s plněním pracovních úkolů je jednání:  Potřebné k výkonu práce, během práce obvyklé nebo  Nutné před počátkem práce nebo po jejím skončení a obvyklé v době přestávky v práci na jídlo a oddech konané v objektu zaměstnavatele a dále  Vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb prováděné na příkaz zaměstnavatele nebo vyšetření v souvislosti s noční prací,  Ošetření při první pomoci a cesta k němu a zpět.
 5. 5. Přímá souvislost s plněním pracovního úkolu Nepatří zde:  Cesta do zaměstnání a zpět,  Stravování,  Vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele školení zaměstnanců organizované zaměstnavatelem nebo odborovou organizací, kterým se sleduje zvyšování jejich odborné připravenosti.
 6. 6. Objasnění příčin  Ihned po úrazu je třeba dle § 105 a násl. zákoníku práce „objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu.“  za účasti:  Zaměstnance (pokud to zdravotní stav zaměstnance dovoluje)  Svědků,  Odborové organizace,  Zástupce pro oblast BOZP.  Neměnit bez vážných důvodů stav na místě úrazu do doby objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu (například pokud by hrozila další újma na zdraví je třeba v rámci prevenční povinnosti stav změnit).
 7. 7. Protokol o pracovním úrazu  O pracovním úrazu by měl být sepsán protokol (záznam o úrazu), je-li PN více než 3 dny nebo došlo k úmrtí.  Obsahem zejména:  jméno a příjmení úrazem postiženého zaměstnance  datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo,  činnost, při níž k úrazu došlo,  počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,  celkový počet zraněných osob,  druh zranění a zraněná část těla, druh úrazu,  zdroj úrazu, příčiny úrazu,  jména svědků úrazu,  jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.
 8. 8. Protokol o pracovním úrazu  –Úraz nutno zapsat také do knihy úrazů, kterou je zaměstnavatel povinen vést.  Ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím (PČR, BOZP, odbory).  Předat jedno vyhotovení postiženému zaměstnanci, popřípadě jeho rodině.
 9. 9. Vyčíslení újmy na zdraví a celkového odškodnění pracovního úrazu  Celkový nárok se zpravidla vyčísluje teprve po stabilizaci zdravotního stavu.  Doporučujeme za účelem stanovení konkrétní výše nároků vyhotovit znalecký posudek odborného lékaře se specializací na danou problematiku nebo znalce se specializací odškodňování nemateriální újmy.
 10. 10. Náklady a výdaje Soudní poplatky  Dle § 11 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb, o soudních poplatcích se od poplatku osvobozují navrhovatel, jemuž byla způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví nebo újmy způsobené usmrcením včetně náhrady škody na věcech vzniklé v souvislosti s ublížením na zdraví nebo usmrcením a náhrady nákladů léčení, i navrhovatel v řízení o náhradu škody z pracovního úrazu a nemoci z povolání. Možnost osvobození od daně  Dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb, o daních z příjmů se až na výjimky od daně osvobozuje přijatá náhrada majetkové nebo nemajetkové újmy, plnění z pojištění majetku, plnění z pojištění odpovědnosti za škodu, plnění z cestovního pojištění.
 11. 11. Děkuji za pozornost  NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT Advokátní kancelář Pavelec office@aktp.cz tel. (+420) 777 642478 http://www.akpavelec.cz

×