Anzeige

Mizar

14. Feb 2020
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Mizar

 1. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR/MIZARKA SREDNJA GRADBENA, LESARSKA IN VZGOJITELJSKA ŠOLA SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
 2. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Šolska oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 32 tednov v šoli, 4 tednov pri delodajalcu 2. letnik: 28 tednov v šoli, 8 tednov pri delodajalcu 3. letnik: 20 tednov v šoli, 12 tednov pri delodajalcu Vajeniška oblika: Mizar Periodična organizacija 1. letnik: 23 tednov v šoli, 15 tednov pri delodajalcu 2. letnik: 23 tednov v šoli, 15 tednov pri delodajalcu 3. letnik: 9 tednov v šoli, 26 tednov pri delodajalcu UL RS: Zakon o vajeništvu; 4. člen, 1. odstavek min. 50% se izvede kot praktično izobraževanje z delom pri delodajalcu! Vajeniška nagrada; mesečno 250€, 300€, 400€ netto, za čas izobraževanja pri delodajalcu. MIZAR PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IZVEDBE PROGRAMA
 3. ŠOLSKI CENTER Novo mesto • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo ter se pripravijo za poklicno kariero, • pridobijo si praktično uporabna znanja podprta s teoretičnimi osnovami, • se usposobijo za samostojno, varno, gospodarno in kakovostno izdelovanje mizarskih izdelkov in storitev MIZAR CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
 4. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI SLOVENŠČINA UMETNOST TUJI JEZIK NARAVOSLOVJE MATEMATIKA DRUŽBOSLOVJE ŠPORTNA VZGOJA
 5. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR STROKOVNI MODULI OSNOVE LESARSTVA STAVBNO POHIŠTVO OBDELAVA LESA BIVALNO POHIŠTVO OBDELAVA LESNIH PLOŠČ SNOVANJE IZDELKA
 6. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR ODPRTI KURIKULUM Na regionalni oziroma lokalni ravni šola v sodelovanju s socialnimi partnerji določi vsebino tega dela. PREOBLIKOVANJE LESA Z ODREZOVANJEM RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE KONSTRUIRANJE POHIŠTVA LEPILA IN LESNE PLOŠČE NOTRANJE POHIŠTVO IN KAKOVOST POVRŠINSKA OBDELAVA LESA
 7. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNI POUK V ŠOLSKIH DELAVNICAH Vajeniška oblika: • 1. letnik: 4 ur/teden • 2. letnik: 8 ur/teden • 3. letnik: 8 ur/tedenMIZAR Šolska oblika: • 1. letnik: 6 ur/teden • 2. letnik: 12 ur/teden • 3. letnik: 14 ur/teden
 8. ŠOLSKI CENTER Novo mesto PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU Šolska oblika: • 1. letnik 4 tedni • 2. letnik 8 tednov • 3. letnik 12 tednov Vajeniška oblika: • 1. letnik 15 tedni • 2. letnik 15 tednov • 3. letnik 26 tednov MIZAR
 9. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZI obsega: 1. Izpitna enota: pisni in ustni izpit iz slovenščine 2. Izpitna enota: izdelek oz. storitev in zagovor (v šoli) Vajenci opravijo drugo izpitno enoto pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice Ob zaključku drugega letnika se izvede vmesni preizkus usposobljenosti in znanja vajenca po načrtu izvajanja vajeništva pri delodajalcu v soorganizaciji pristojne zbornice. ZAKLJUČNI IZPIT MIZAR
 10. ŠOLSKI CENTER Novo mesto DIJAKI, KI USPEŠNO ZAKLJUČIJO SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE - MIZAR, SE LAHKO VPIŠEJO V POKLICNO TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE - LESARSKI TEHNIK, KI TRAJA 2 LETI. MOŽNOST NADALNJEGA IZOBRAŽEVANJA MIZAR
 11. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR PROJEKTNI TEDNI
 12. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR PROJEKTNI TEDNI
 13. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR STROKOVNE EKSKURZIJE
 14. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR STROKOVNE EKSKURZIJE
 15. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI, RAZSTAVE IZDELKOV… MIZAR
 16. ŠOLSKI CENTER Novo mesto SODELOVANJE Z RAZLIČNIMI ORGANIZACIJAMI, OŠ, TEHNIČNI DNEVI… MIZAR
 17. ŠOLSKI CENTER Novo mesto MIZAR EUROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH TEKMOVANJA
 18. ŠOLSKI CENTER Novo mesto VSAKOLETNE RAZSTAVE IZDELKOV ZI MIZAR Šolsko leto 2018/19 Izdelek z zagovorom
 19. ŠOLSKI CENTER Novo mesto V S A K O L E T N E R A Z S T A V E I Z D E L K O V Z I MIZAR Šolsko leto 2018/19 Izdelek z zagovorom
 20. ŠOLSKI CENTER Novo mesto ZA KONEC … Si že kdaj pomislil, da se tvoj dan začne in konča z lesom? Že zjutraj, ko čemerno vstaneš iz postelje, ko odpreš omaro, sedeš na stol, za mizo, ko popraviš sliko na steni, ko odpreš okno in skozenj spusti, prve sončne žarke, ko stopiš skozi vrata, sedeš v šolsko klop in na list papirja nakracaš prosti spis. Celo ko na prvem zmenku leseno poljubiš svojo punco. Les. Ne da bi se zavedal, te spremlja na vsakem koraku, ob vsaki priložnosti. S teboj je tiho in neslišno, pa vendar te obdaja s toplino in prijaznostjo. Les. Tako zanimiv. Tako bogat. In tako obetaven. Zakaj ne bi postala prijatelja in sopotnika?
 21. ŠOLSKI CENTER Novo mesto Prihodnost lesa je brezčasna in brezmejna. Naj postane tudi tvoja prihodnost. Bogata prihodnost! ZA KONEC … MIZAR
Anzeige