Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Currencies markets, 2013 may

326 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Login to see the comments

Currencies markets, 2013 may

 1. 1. ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИ В СРЕДАТА НА МАЙ 2013 Г.д-р инж.-химик Тихомир ЦановВ средата на май, USD остава силен, търгувайки се близо до максималните синива спрямо JPY (от октомври 2008) и отчитайки покачвания спрямо EUR и повечетодруги основни валути, и особено спрямо AUD. Прогнозите са за продължаване насилната бича тенденция спрямо JPY и следваща съпротива за двойката при 103,5.Инфлационният натиск в САЩ остава сравнително слаб, а подобряващата сеамериканска икономика, изразяващо се в достигането на нови рекордни стойности наборсовите индекси, засилва спекулациите, че ФЕД ще започне да намалява т. нар.количествени улеснения, респ. програмата си за изкупуване на активи, още през н. г.,което би довело и да ново, още по-голямо покачване на доходността по облигациите1.Единната европейска валута е на 5-седмично дъно спрямо USD, оставайки в защитнапозиция след намаляването на основния л. п. на ЕЦБ с 0,25 %, както и порадипотенциалния риск банката да понижи лихвите си по депозитите до отрицателнистойности2. На фона на всеобщата слабост на JPY, двойката EUR/JPY се задържаблизко до неотдавна постигнатия си 3 г. връх от 132,78. След намаляването на лихвитеи от австралийската ЦБ през този месец (май), AUD също остава под натиск, отчитайкиресп. и спад спрямо USD и 11-месечно дъно от 0,9877. Следват измененията, анализ икоментар за 8 валутни двойки през почти 6 месечния период от началото на декември2012 до средата на май 2013 г.1. GBP / USD Тенденция?Стойност на Показател1 дек. ‘ 12 1,6 Max 1,632 ян. ‘ 13 1,63 Min 1,48512 март ‘ 13 1,485 ∆ 0,1453 – 5 май ‘ 13 1,555 Волатилност, % 9,716 май ‘ 13 1,524 Средна стойност 1,5575Коригирана и средна волатилност, % 9,3; 9,5Картината от техническия анализ на „кабела” като че ли е най-изчистена и ясна.Последният изцяло бичи сценарий беше заменен от по-мек вариант, поради обърнататафигура „глава + рамене”, формирана през късния февруари и март. Тогава се очаквашеи едно по-високо движение (съответно и изменение). „Ако се проследи въпроснатаобърната фигура, то тогава първото истинско препятствие пред двойката щеЦените на японските правителствени облигации продължават да намаляват, и въпреки чеспреда по доходността им спрямо американските също се понижава, се прогнозираувеличаването му в дългосрочен аспект, което пък ще е стимул за японските инвеститори данасочат парите си към чуждестранни финансови инструменти.Рецесията в ЕЗ продължава вече 18 мес. БВП на 17-тестрани - членки е намалял с нови 0,2 %през първата четвърт на годината, след 0,6 % спад в предходното и последно за м. г.тримесечие (годишното изменение на показателя е – 1 %). За отбелязване е, че свиването наевропейската икономика засяга вече и т. нар. ядро на ЕЗ. Германската икономика е нараснала спо-малко от прогнозираното, Франция вече е в рецесия, а спада на БВП на Италия надвишавапрогнозите. Всичко това се случва на фона на опитите на ЕЦБ да влияе на икономиката врегиона, понижавайки основния си л. п. до рекордно ниските 0,5 % и декларираната готовност занови действия в тази посока. Общо взето, капиталът в ЕЗ сега е много евтин, в опит да сесъживи икономиката на стария континент. От друга страна, затягането на фискалнатадисциплина (главно под натиска на А. Меркел, а и забележимо и отчетливо проявено и вБългария), както и общото влошаване на пазарните условия в повечето европейски страни, „савзели по-големи жертви”. Дори и Германия се размина с рецесията просто на магия (нарастванена БВП на страната с 0,1 % през първото тримесечие, след резкия му спад през предходното).
 2. 2. бъде ивицата на съпротива при 1,5233–1,5304. Единствено последователнизатваряния над нея, биха поставили пазара в известна форма на неутралност(индиферентност). Ако продължим с измерването на движението на базата наобърнатата фигура „Г + Р”, то тогава целта е в региона на 1,545, т. е. подключовите 50 % на Фибоначи при 1,5604, но е възможно и просто да е само над 38 %Фибоначи от същото движение (при 1,5421)”. Както може да се види от съответнатаграфика, всичко това се сбъдва, а водещите анализатори на валутните пазарипромениха отправната точка (прогноза) към неутрална. Наистина, само няколко днипреди първите майски коментари имаше „обърнат нагоре ключ” на дневна графика, скойто движението започна да преодолява 1,5233–1,5304, да тества и на края да„пречупи” (премине над) 1,5421 и съответно да се придвижи нагоре до следващото ниво.Какво обаче ще се случи сега и отсега нататък? Да, преди 3–4 седмици имахме„обърнат нагоре ключ” на седмичната графика, както и неотдавна – на сесиите в края нааприл, същата фигура на дневна графика. Всичко е наистина много „бичо”, вкл. ифундамента! Все пак обаче, за да се осъществи възходящия тренд, първоначално щетрябва да имаме навлизане в и в последствие преодоляване на известна (и може бисериозна) съпротива на Фибоначи – към около 50 %, при 1,5604–1,5636, която би моглада се разглежда и като една по-широка ивица (до 1,5684). Спотайваща се и не твърдедалеч над нея стойност е дългосрочната плъзгаща средна (в началото на май – 1,5759),която също е изкушаваща цел (съпротива). При все това, Фибоначи подкрепата приобластта от 1,5421 е добра, а върху „долната страна” ще е ивицата 1,5233–1,5304.Единствено при последователни затваряния под тези нива ще има пазарна стъпка отнеутралност към меча тенденция. И това вече може би е факт, ако се съди отпоследните седмични изменения. За тях беше характерна волатилност от около 2,5 %,съпровождаща наблюдаваната слабо нисходяща тенденция до сегашните стойности отоколо 1,526. Общо взето обаче, от последните макроикономически данни заВеликобритания и САЩ, като че ли показателите на Обединеното кралство са по-добри,даващи и фундаментално предимство за GBP.Последен дневен интервал31,5239 – 1,52852 седмичен интервал 1,4832 – 1,63811 GBP в други валути:JPY 155,9561 AUD 1,5642EUR 1,1854 CAD 1,5577CHF 1,4734 INR Rs. 83,6786.2. EUR / GBP Тенденция?Стойност на Показател1 дек. ‘12 0,808 Max 0,875 ян. ‘13 0,81 Min 0,80820 фев.-13 март ’13 0,87 ∆ 0,0621 апр. ‘13 0,841 Волатилност, % 7,717 апр. ‘13 0,858 Средна стойност 0,8396 май ’13 0,841 Коригирана и средна волатилност, % 7,4; 7,516 май ’13 0,8455На дневната графика от 27 април имаше „обърнат нагоре ключ”, което доведе донаблюдаваното в последствие краткосрочно рали. От тогава имахме пробив и връщанеобратно надолу, за да се тества повторно поддържащата ивица на 50 % Фибоначи при0,8406–0,8418, и ново падане, при това двойно. Ако погледнем малко по-нататък (за даТекущите дневни отклонения в котировките на двойката GBP/USD от различни агенции катоBloomberg, Yahoo Finance, Google, Market Watch, Reuters, Dayly Fx, Investing.com и др., респ. насъответните валутни пазари, са предимно в четвъртия знак, а по-рядко и в третия.
 3. 3. добием представа за възможната предстояща картина, а именно – голям връх „Г + Р”,включващ по-голямата част от н. г.), се забелязва сегашното „деколте”, оценено отповечето анализатори при 0,8382, т. е. недалеч от текущите пазарни нива, тестванипрез първата половина на май. Все пак обаче, вече има и някои преодоленипрепятствия – двете възходящи тенденции при 0,837 и 0,8288 (50 % Фибоначи e при0,828), а около тях имаме и две много, много важни нива на подкрепа – дългосрочнатаплъзгаща средна при 0,8238 и дългосрочните 50 % Фибоначи при 0,817. Причината, зада включа последните и все още твърде далечни нива в анализа, е важна, порадипотенциалната цел за едно пълно движение на фигурата „Г + Р”, т. е. целия път надолудо нещо като 0,805. Това ниво би се свързало добре с мечото разположение на„вилицата на Andrews”, посочено от Eddie Tofpiк през март – април. В момента бихпредположил, че 0,805 е твърде далечен обсег, но просто трябва да бъде споменат.(важно е също и какво ще се случи, ако движението пропадне по-надолу, все пак). Е,добре, горната граница на нивото от началото на май при 0,8461 ще осигури известнасъпротива, но в по-дългосрочен аспект би трябвало да сме неутрални, поне докато невидим или ясно „пречупване” на априлската висока от 0,8637, или друг пробив(пречупване) през гореспоменатото „0,8382-деколте”. В крайна сметка, пишейки занеутралност, е необходимо да спомена, че прогнозата е насочена към такава, вочакване да стане меча, поради фигурата „Г + Р” или нещо друго, не особено актуалноили поне не стоящо на дневен ред за сега.През последната седмица EUR отбеляза 9-дневна ниска спрямо GBP. То разшириспада си и достигна до „свежи” ниски нива спрямо стерлинга в петъчния американскияследобед, показвайки че паунда се държи доста добре напоследък. EUR/GBP се понижис над 40 пипса през една от дневните сесии и докосна една ниска стойност от 0,8419,последно видяна на 7 май, преди да се възстанови леко. По време на писането накоментара, „кръста” се търгуваше около 0,843, с 0,3 % под цената му при отваряне. Отгл. т. на техническия анализ, незабавни подкрепи се виждат при 0,8419 (слаба) и 0,841(ниска от 17 май), докато съпротивите биха могли да са при 0,847 (21-дневнакраткосрочна плъзгаща средна) и 0,85 (психологическо ниво). Общо взето, би могло дасе обобщи наличието на последна, за сега, леко меча тенденция. От гл. т. нафундаменталния анализ, в края на седмицата двойката се търгуваше при 0,8454,оставайки в тесен интервал. Стерлинга беше устойчив срещу и стабилен спрямо EUR, сединично валутно търгуване при 84,55 пенса, но и с финансови пазари, спекулиращи, чеЕЦБ би могла отново да намали л. п. в предстоящите месеци, за да подкрепиикономиката в региона, и с Bank of England, поддържаща стабилна политика вследващите няколко месеца. Мнозинството търговци считат, че е вероятно EUR да сенасочи към неотдавнашните ниски от 83,09 пенса.Последен дневен интервал40,8431 – 0,84452 седмичен интервал 0,7755 – 0,88151 EUR в други валути:USD 1,2858 AUD 1,3196JPY 131,5631 CAD 1,3141CHF 1,243 INR Rs. 70,5904.3. EUR / USD Тенденция или мечо движение?Стойност на Показател10 дек. ‘12 1,29 Max 1,36420 дек. ’12 - 3 ян. ‘13 1,32 Min 1,286 - 7 ян. ‘13 1,305 ∆ 0,084Текущите отклонения в котировките на двойката EUR/GBP (между различните агенции ивалутни пазари) са предимно в четвъртия знак. За отбелязване е и почти пълния паритет междуAUD и CAD.
 4. 4. 13 – 23 ян. ’13 1,33 Волатилност, % 6,63 февр. ‘13 1,364 Средна стойност 1,3221 апр. ’13 1,28 Коригирана и средна волатилност, % 6,4; 6,510 апр. – 6 май ’13 1,305–1,3116 май ’13 1,286Анализаторите бяха доста мечо настроени за тази валутна двойка в прогнозитеси през април, очаквайки спада ú под тогавашната ниска стойност от 1,275, за да сетества подкрепата при 1,2678. Областта при 1,275 обаче, се доказа като много важна,формирайки през последната седмица на март и първата на април двойно дъно, следкоето цените нараснаха. Някои от коментарите бяха: „След това няма многопространство (място) до около 1,2678. Ако все пак, пазарът се опита да се върненагоре, то тогава последователни затваряния над ивицата 1,3045–1,3072 щепридвижат (поставят) цените в неутрална територия, а единствено пореднизатваряния при над 50 % Фибоначи (в края на април – началото на май при 1,3184)вероятно биха обърнали пазара в бичи”. Подобни твърдения са актуални и сега,въпреки наблюдавания значителен спад на EUR през последните 1–2 седмици, чрезкойто като че ли започна отдавна очакваната и дълга меча тенденция за тази основнавалутна двойка. В допълнение, измененията в нея през последните 3 месеца бяхапредимно в интервала около 1,30–1,305. „Ралито”, проведено до към средата на април,беше до преди „катастрофирането” на двойката при 1,3184 – 50 % Фибоначи с обърнатнадолу ключ под ивицата 1,3045–1,3072, само за да опита по-високо ниво отново и пакда падне с пробив, но не и с дори единично затваряне през цялото това време над1,3184. Все пак, тогавашното понижение беше в средата на ивицата 1,3045–1,3072,която до скоро действаше като подкрепа. Всичко това доведе до преоценяване наотправната точка и повечето анализатори заеха неутрална позиция, като все още бихаискали да видят друго движение през май, преди да направят каквато и да било новапрогноза. Но, месецът все пак вече е преполовен и моята прогноза е меча. Нещата,които имам предвид за това са: 1) през април имахме обърнат надолу ключ; 2)наличието на двоен връх или може би с по-голяма вероятност би могло да се твърди заналичие на формиран флаг (знаме) от бичи тип (Bull Flag type formation); 3) решениетона ЕЦБ за основния л. п.; и 4) последните макроикономически данни за САЩ и странитеот ЕЗ. Това са, общо взето, доста добре дефинирани основания за меча тенденция, нокакви биха могли да са тези за евентуален възходящ тренд на двойката. След 1,3184ще сме доста по-ясно до ниската (по-малка и второстепенна) съпротива при 1,32 и най-забележимата след това връзка на Andrews, Schift & Fib около областта 1,3308, задкоято имаме целта за възможен бичи флаг при около 1,3408 съпротива на Фибоначи.Определено нисходящ тренд за последните 2 седмици, с добре изразена все пакбича дивергенция в периода около 7–8 май. Вече беше наблюдаван и очаквания пробивна нивото от 1,30 и отслабването на EUR вероятно ще продължи в по-дългосроченаспект. За първата половина на май, волатилността на двойката беше около 3 %,максималната ú стойност в началото на периода – 1,323(4), а сегашната минимална –при 1,285. В средата на месеца двойката приключи няколко не особено благоприятни заевропейската валута сесии. От момента на намаляване на основния л. п. на ЕЦБ,банките получиха още по-евтин достъп до пари, които могат да използват не само зафинансиране на регионалните банкови системи, но и за операции на фондовите,валутните и стокови пазари. Въпросното решение веднага рефлектира и в спад надвойката EUR/USD, с понижение на единната валута от около 100 пункта. То беше„съпроводено и от одобрителните възгласи на фондовите пазари, които сесплотиха, на фона на тази съществена за пазарите новост в началото на май”.Всичко това е съпроводено и от положителни новини за САЩ – значително намаляванена безработицата (с най-ниско ниво за последните 5 г.), „пръскайки и освежаващи капки
 5. 5. в лицето на Wall Street”, и проявяващо се в почти непрекъснат ръст на борсовитеиндекси.Двойката вероятно ще намери подкрепа при 1,2844 (най-ниската от последнатасряда) и съпротива при 1,3029 (високата от вторник). За отбелязване са и мекитеинфлационни данни от САЩ – годишна инфлация от 1,1 %, която е под отчетенитепазарни очаквания от 1,3 % и доста под целта на ФЕД от 2 %. И все пак, основнатапричина за последния пробив на EUR/USD под 1,29, като че ли са данните за БВП наГермания и Франция. В заключение, напоследък двойката претърпя доста същественспад, който показа, че „USD се надигна през борда”. Ще продължи ли EUR/USD давърви още по-надолу? Последният технически анализ, подкрепян и от прогнозата засъбитията, сега определено е на по-ниска база.Последен дневен интервал51,2855 – 1,28952 седмичен интервал 1,2041 – 1,37111 EUR в други валути6:GBP 0,8437 AUD 1,3191JPY 131,5987 CAD 1,3143CHF 1,2438 INR Rs. 70,6234.4. AUD / USD Нисходяща тенденция със или без ?Стойност на Показател1 дек. ‘12 1,045 Max 1,05513 – 18 дек. ’12 1,055 Min 0,9724 – 31 дек. ’12 1,037 ∆ 0,08512 – 23 ян. ‘13 1,055 Волатилност, % 8,827 февр. – 5 март ‘13 1,022 Средна стойност 1,012525 март – 5 апр. ’13 1,045 Коригирана и средна волатилност, % 8,4; 8,610 – 14 апр. ’13 1,05322 апр. – 4 май ’13 1,02616 май ’13 0,9656 – 0,98„Горното острие на разположената LT Schiff вилица (края на март – началотона април, при 1,0464) изглежда вероятна точка на съпротива, при която да започнатнякакви опити за пробив, следвани от LT нисходящата тенденция (1,0534 на 12-13април)”. Въпреки това предположение, че може би е вероятно преминаване къмзначителната (и важна) горна съпротива, която пък на свой ред можеше да забависпада в по-нататъшния ход, цените пробиха и двете – LTSP и LTD, с големи двепоследователни затваряния над нисходящия тренд, но както и се предполагаше,нещата надолу се забавиха, след като 2 дни по-късно (15 април) се получи едно от най-големите единични спадания напоследък (затваряне на цените с под 1,9 % от дневнотоотваряне) – дори и ако това беше свързано със златото! До началото на май наистинанямаше възстановяване от това движение, и въпреки това и може би изненадващо всеоще E. Tofpik не беше решил (избрал) да премести (тласне) отправната точка впрогнозата към меча територия, при все че през настоящия месец тя вече изглеждаочевидна. „Причината е, че след всички тези движения сме само на 150 пункта оттиковия случаен спад месец за месец”. Същевременно, на месечната априлскаграфика имаше един неутрално завъртян връх, а на една от последните (за април)седмични такива – голям мечи поглъщаш модел, следван от неутрално Doji, следванона свой ред от леко (слабо) възстановяване (от дневните графики не съм сигурен далиЗа EUR/USD са характерни много малки текущи отклонения в котировките (между различнитеагенции и валутни пазари, предимно изменения в четвъртия знак). Също почти пълен паритетмежду AUD и CAD.Данните съвпадат почти напълно с тези в раздел 2.
 6. 6. имаме двойно дъно, формирано от тогавашното последно движение или вид мечи флаг– края на април и началото на май). По почти всеобщо признание обаче, имаме и някоиголеми смъртоносни пресичания – краткосрочната плъзгаща средна надолу презкратко-/средносрочната плъзгащи такива и средносрочната плъзгаща средна (надолу)през дългосрочната такава, като не мога да отрека (опровергая), че всички плъзгащисредни са с нисходящи тенденции, което е предпоставка и необходимо условие за мечаотправна точка, но формиращото действие според мен вече завърши (приключи къмсредата на май) и бих бил внимателен и предпазлив, и по-скоро като Дзен (Zen)майстора, който когато отбелязвал някои заключения, върху които е размишлявал снедостатъчна информация, винаги, винаги казвал.........”ще видим”!Все пак, последното седмично понижение на валутната двойка AUD/USD е отпорядъка на около 3 %, придаващо ú сравнително добра волатилност за спекулации напазара с нея. Според някои анализатори е ясно изразена и бича дивергенция. Сделки запокупки под 0,98764, с първа цел 0,99896 са най-предпочитани. Не би трябвало обаче ида се забравят новините за икономиките на двете страни, т. к. те могат силно даповлияят на хода на търговията. Очакваните данни за индекса на цените напроизводителите в САЩ напр., с прогнози за понижаването му, могат да продължаттенденцията за спад на AUD/USD. На 16 май вече беше преодоляно и нивото наподкрепа от 0,98764, а в късната последна петъчна сесия продължи остротопонижаване на AUD, като двойката дори достигна 0,971 (най-ниската стойност от 11мес.), преди да консолидира при 0,9726. Общо взето и като цяло, AUD е голяматаистория на Forex пазара в момента, след безмилостното му падане в поредица от 10дни (вкл. и последните му загуби), „изтривайки” в процеса почти 600 пипса или 6 % отстойността му спрямо USD. Много от търговците действително не разбират до кога щепродължи спада, преди да настъпи междувременно корекция. За да намерим отговора,нека погледнем към историята на ценовото движение. Първо, ясно е, че тенденциятапрогресираше почти изцяло неволатилно, с доста последователен ред от поръчки ислаби препятствия, подсказващи слабо участие от „смирената” (подчинената) страна.Преди да се обърне тренда, би трябвало да има по-последователна купуващаактивност, създаваща по-силни „отскоци / добавяния”. Единствено когато тенденциятапремине от неволатилна към волатилна, показвайки и едно основно сътресение, тя бимогла да се върне обратно – сценарий, който все още не присъства в потока от поръчкиза AUD/USD, така че се препоръчва и би трябвало „отскоците” да бъдат преодоленипоследователно и устойчиво от „благородните купувачи в територията напредлагането”. Други основни и вече преминати тестове, измерващи доминацията напродаването, бяха при търсене за 0,975, както и при последния бичи сентимент от 6 юним. г., с проникване, запълващо стадия за по-големи загуби към ранните 12-юнски ниски,при 0,958. „На горната страна” ще бъде една трудна серия от битки за ози-то, за да се„ъпгрейтва” неговия бичи технически статус. Както споменах по-горе, в идеалния случайби трябвало да видим една по-широка (голяма, дива) двудневна волатилност,загатваща за по-голямо пазарно участие на купувачите. Цената би трябвало да спечелиповторно бариерите при 0,95, 0,98, следвано от предлагане при 0,982 (3). При всичкислучаи обаче, мечия натиск върху двойката явно продължи през последната седмица иби трябвало да поздравя търговците, които имаха къси позиции в нея. За сега нямаявни сигнали за отслабване на мечия момент, въпреки че индекса RSI предполагаситуация на свръхпродаденост. Ако той продължи, е вероятно двойката да намериподкрепа при 0,9672 (ниската от май ’12), като съпротивата е при 0,9828, високата отпетъчната сесия. Друга меча цел би могла да е базирана на предишно ниско ниво от0,95+.Последен дневен интервал70,9713 – 0,983За AUD/USD са характерни текущи разлики в котировките (между различните агенции ивалутни пазари) в третия знак, а през първата половина на май и във втория.
 7. 7. 52 седмичен интервал 0,9582 – 1,06241 AUD в други валути8:GBP 0,6486 CHF 0,9526JPY 101,3151 CAD 1,0079EUR 0,7679 INR Rs. 54,6306.5. USD / CHF Тенденция?Правейки коментара си за тази валутна двойка не мога да не отбележа и започнас почти абсолютния паритет в измененията на AUD и CHF през последната половингодина. Съответствието е наистина забележително и направо изключително.Съотношенията AUD/CHF, изчислени през последните дневни (17 май ’13) кросовесъответно на GBP, EUR (две стойности), USD (три стойности) и ZAR, са:1,06155; 1,06163и 1,06054; 1,06274, 1,06172 и 1,06711; и 1,05695, т. е. различаващи се с под 1 %.В месечния си анализ за USD/CHF в началото на май, E. Tofpiк признава, че „еосъзнал, че той се е превърнал в припев от „но-та....”, виждайки колко често гиизползва. Из неговия априлски коментар: „Така че, след може би известно по-нататъшно колебание, може да видим опит на цените към по-високи нива, нопросто ще бъда предпазлив и внимателен за един двоен връх при последнотодвижение!” Е, пазарът нямаше колебание и цените скоро след това паднаха,регулирайки двойния връх, но после (в средата на април) образуваха любопитен модел,на който могат да се видят мини обърнати „Г + Р”, с (като тяхна ключова особеност)едно голямо дъно на тръба (лула), респ. обърнат нагоре ключ! „Така че, имахме спад(падане), но това беше временно понижение и цените „ралираха”, но в последствие„ралито” премина (след няколко дни, няколко дни по-късно) в мечи поглъщащ модел,който обърна цените обратно надолу, но те отново избраха да не затворят подключовите 50 % Фибоначи при 0,9268 и ралираха в края на последната априлскаседмица, но после, последния петък на предходния месец, изглеждаше катокласическо неутрализиращо дългокрако Doji” – така че, също бихте могли да разберетедилемата/те. По-дългосрочните графики също не помагат особено много. „През априлимаше мечи поглъщащ модел, но докато започвахме разглеждането на седмичнатаграфика с подкрепящ такъв модел, после, в средата на месеца, имаше бичо Harami.Единственото нещо, което мога да кажа със сигурност от движението на двойкатапрез април е, че не е вероятно цените да бъдат под 50 % Фибоначи при 0,9266 илинад 50 % Фибоначи при 0,9495, което заедно с петъчното затваряне ме убеди да„превключа” отправната точка към неутрална! Може би следващия ми коментар щезвучи по-малко като двутактов двигател (....но, обаче, но...., на английски това звучинаистина като двутактов двигател – but, but, but)”.Понастоящем, двойката USD/CHF се търгува при 0,9672. Според един оттехническите анализи, „за едно увеличение в нея, „кръста” ще се сблъска скраткосрочните си съпротиви – първоначално при 0,9713, следвана от тези при0,9777 и 0,9844. Обсъждайки ситуацията с двойката може да се каже, че тя сеизправя срещу подкрепата, оценена при 0,9587, следвана от тази при 0,9515 ипоследно – при 0,9451”. USD/CHF е в голяма волатилност напоследък, но се справясравнително добре, оставайки на положителна територия. Стойностите около 0,961спряха бичия момент и доведоха до връщането на позитивизма. Мисля, че стабилностнад това ниво е достатъчна, за да запази днешните положителни очаквания. Битрябвало да отбележа и внимателното наблюдаване от анализаторите на стойноститена двойката при около 0,977, т. к. понастоящем те определят тренда. Все пак, презпоследните дни CHF загуби – EUR/CHF се придвижи над 1,25, а USD/CHF – над 0,97.„Последният път когато EUR/CHF се премести (придвижи) над 1,25 беше презС оглед на паритета между AUD и CAD, разсъжденията за CAD/USD са почти аналогични натези за разгледаната двойка AUD/USD.
 8. 8. януари, когато и двойката „удари” 1,37. Този път, решението на ЕЦБ тласна курсанадолу до 1,29.” Все още обаче, не мога да изключа напълно и едно увеличаване(надвишаване) на слабостта на CHF в краткосрочен план и да видя двойката по-високо.И отново все пак обаче, не виждам и чак толкова голяма промяна в тренда, която бимогла да доведе и до много по-нататъшна слабост на CHF спрямо EUR напр. USD/CHFсе обърна по-ниско в края на втората майска седмица при около 0,975, което все пак нее чак толкова голяма изненада, ако отчетем структурата от 0,9242, която беше ясноформирана в 5 вълни, а знаем, че след всеки 5 вълни следва корекция. Мисля, чеотдръпването от върха е временно, но все още се нуждаем от три - вълнововъзстановяване, преди тренда да се обърне отново в бичи9.Последен дневен интервал100,9578 – 0,970852 седмичен интервал 0,9022 – 0,9972 (3)1 USD в други валути11:GBP 0,6562 AUD 1,0274JPY 102,52 CAD 1,0241EUR 0,7774 INR Rs. 54,91.6. USD / JPY Възходяща тенденцияТова е и единственото категорично заглавие за всички от разглежданите валутнидвойки.Стойност на Показател7 ян. ’13 87 Max 102,36 – 25 февр. ’13 93,5 Min 8710 – 17 март ’13 96 ∆ 15,32 – 3 апр. ‘13 93 Волатилност, % 17,67 – 28 апр. ’13 99 (±1) Средна стойност 94,658 – 10 май ’13 98,7-98,95 Коригирана и средна волатилност, % 16,2; 16,913 май ’13 101,916 май ’13 102,3Един от априлските коментари беше: „Горната страна има просто едно число,което е целта! Голямото 50 % Фибоначи от огромното движение през 2007 – 2011 г.при 99,84”. Сегашното такова достига максималната си стойност /или се извисява до/точно до около и дори малко над върха на повечето последни дневни графики. Замомента, малко колебание не променя основната прогноза. 99,84 наистина се доказакато цел, в интерес на добрите поръчки. Следващото Фибоначи в последователността(от поредицата) е 105,58! Така че, може да се обобщи: целта беше достигната с единголям обърнат нагоре ключ на месечната априлска графика и друга такава фигура наседмичната графика за втората седмица на предходния месец. Все пак обаче, кактовече е казано много, много пъти относно тази валутна двойка – внимание! „Обърнатитеключове” са предполагани и допускани за свързаните с JPY двойки, и особено заUSD/JPY. През април видяхме два и сега вероятно се работи за трети опит, но на вечеоще по-високо ниво. Това е по-интересния модел, т. к. въпреки че една от дневнитеграфики е много, много объркана, с всичките разположени „вилици на Andrews & Schiff”,и дори независимо от това, всички те подпомагат случая, а той е категорично бичи!Сега двойката е във вълна 2, която ще намери подкрепа някъде в областта на вълна 4, в еднапо-малка стойност, близка до 38,2 % зона на Фибоначи.10За USD/CHF също са характерни текущи разлики в дневните котировки (между различнитеагенции и валутни пазари) в третия знак.11Тези стойности са доста сходни с определените и разгледани в предходния раздел през кросана AUD.
 9. 9. Както може да се види през април, това е един „издигащ се триъгълник”, базиран простона движението от тогава до сега. „Ако това се окаже истината, както личи по всичко,то тогава минималната цел би била някъде около 103–103,5, докато оптималнатапромяна би могла да настъпи при около 106,5, т. е. зад следващата съпротива наФибоначи при 105,58. За обратната тенденция, 50 % Фибоначи на предпоследнотодвижение при 96,24 се доказаха като много добри напоследък и бихме погледнали надве последователни затваряния под тях като сигнал за неутралност, докатоединствено 2 поредни затваряния под дългосрочната плъзгаща средна (86,27 презаприл) ще я направи да изглежда меча. За момента – само напред и нагоре”. При това,почти категорично и дългосрочно.Последното седмично повишение на двойката е около 3,5 %, въпреки малкатамеча дивергенция, при която са възможни продажби при 102,4, с цел 101,37 и 100,9.Дългосрочната тенденция при тази двойка е категорично бича. При пробив на ценатанад съпротивата при 102,4, се препоръчва да се продава при 103,17.Коментарът за тази валутна двойка би могъл да изглежда и така: „JPY, следдвуседмичен флирт с USD, най-накрая проби психологическата бариера от 100JPY/USD, свидетелстващо за продължаващата ú слабост. Достигнатиятантирекорд за JPY може да се счита за победа на премиера на Япония, който чрезцеленасочени действия се стреми да увеличи икономическия ръст на страната чрезсмекчаване на парично-кредитната политика. В опит да се противопоставят наотслабването на JPY и да поддържат собствената си конкурентоспособност,Австралия и Южна Корея също намалиха л. си п. до 0,5 %, което все пак отслабва доизвестна степен валутните войни между азиатските търговски партньори. Сеул еобезпокоен от темповете за обезценяване на JPY (с 25 % от началото на спада úпрез октомври – ноември м. г.)”. При всичко това, все по-йезуитски звучат твърдениятана японски и други водещи световни политици, че Токио не манипулира валутните нива,въпреки предприетите огромни количествени улеснения, на фона на големината наяпонската икономика, разбира се. Повечето анализатори прогнозират по-нататъшенспад на JPY, а продължаващият натиск върху нея се потвърждава и от факта, чеяпонските инвеститори продължават да продават (се избавят от) облигациите си, т. е. тесе явяват нетни продавачи на чуждестранни облигации за последните 12 мес. На фонана всичко това, едноседмичният ръст на основния японски борсов индекс Nikkei е 6,5 %,а за цялата м. г. той възлезе на едва 4,5 %.В последната петъчна европейска сесия, JPY се подобри слабо, като двойката сетъргуваше в ниския 102-интервал. Като цяло обаче, USD напоследък се радва наизвестна и доста широка подкрепа (сила) спрямо основните валути, в частност и порадиспекулацията, че ФЕД може да спре сегашния си кръг от количествени улеснения,благодарение на подобрената картина за безработицата в САЩ. Тъй катоколичествените улеснения са доларово – негативни, всички по-нататъшни изявления отФЕД относно тях ще имат значимост за (респ. ефект върху) движението на USD/JPY.Какво предлага техническия анализ за тази валутна двойка? Тя завърши по-ниско впетъчната търговия, изправяйки се срещу (срещайки) съпротивата при 102,57. Това еслаба линия и би могла лесно да бъде пречупена, ако USD „отскочи”. Тя обаче еследвана от силната съпротива при 103,75. На нисходящата страна, двойката получаваподкрепа при 101,57, следвана от тази при 100,54, която и защитава граничнатастойност от 100. Нивата в двете посоки са както следва: надолу – 101,81; 100,54; 100 и99,57; и нагоре – 102,57; 103,75; 104,94; 105,87 и 106,55. В петък двойката показаактивност, след затишието в предходния ден. Понастоящем, в съответствие с видяното,има движение към къси позиции, при което JPY показва известни умерени печалбиспрямо USD. Съотношението се забави леко в болшинството позиции, индикирайки четърговският сентимент е склонен към възстановяване на JPY, след неотдавнашнотосилно рали на USD. Двойката продължава да се търгува при многогодишни върхове,като сега е в ниския 102-интервал. Нещо повече, тя не показа голяма реакция по
 10. 10. отношение на слабите данни за САЩ от четвъртък. През ранната европейска търговиядвойката достигна 102,58, 4 ½ г. връх, а в последствие консолидира при 102,49,добавяйки 0,22 % в петък. „Банкнотата” намери подкрепа, след като J. Williams,президент на ФЕД в Сан Франциско, заяви, че ФЕД би могла да започне намаляване намонетарните улеснения още през това лято и да прекрати купуването на облигации по-късно през н. г. Въпреки това, в четвъртък USD попадна под натиск, след поредица отразочароващи икономически съобщения. JPY беше по-ниска и спрямо EUR, с EUR/JPYповишило се с 0,13 %, достигайки 131,87.Последен дневен интервал12101,81 – 102,5752 седмичен интервал 77,13 – 102,761 USD в други валути13:GBP 0,6562 AUD 1,0248EUR 0,7763 CAD 1,0242CHF 0,9643 INR Rs. 54,865.7. USD / ZAR (южноафрикански ранд) Възходяща тенденция със или без ?Стойност на Показател1 дек. ’12 8,8 Max 9,2518 дек.’12-5ян. ’13 8,475 Min 8,47523 ян. – 2 февр. ’13 9,025 ∆ 0,7753 февр.–2 март ‘13 8,875 Волатилност, % 9,120–27 март ’13 9,25 Средна стойност 8,862510–14 апр. ’13 8,9 Коригирана и средна волатилност, % 8,8; 9,016-24 апр. ’13 9,1756 май ’13 8,92516 май ’13 9,103В коментар за април: „Ключът за сегашното рали – 50 % Фибоначи,понастоящем при 8,8716, е и неутралния спусък, а дългосрочната плъзгаща средна(тогава при 8,6081) е мечия спусък. Понастоящем не изглежда вероятно да бъдедръпнат нито единия, нито другия, и съответно да бъде застрашена нито едната,нито другата прогноза, но си заслужава да се напомни за тези нива”. Е, добре, тованапомняне беше действително много навременно, т. к. 50 % нивото на Фибоначи бешезаписано 2 седмици след това и то вече беше наистина застрашено, а единственоралито, причинено от продажбите на злато на безценица (на дъмпингови цени), нинапомни за него. От тогава цените паднаха, за да образуват една нова висока стойноств последствие и да ни накарат да обърнем поглед към движението им на месечнатааприлска графика, на която, с голяма вероятност, то изглежда като „дърпащо месецаназад”. Дори и на една от седмичните графики имаше бичи поглъщаш модел, следванот 2 седмици на връщащи назад понижения (мини нисходящи трендове). В първатаседмица на май имаше ново тестване на ключовите 50 % Фибоначи при 8,8716.„Поглеждайки напред, това ниво са другите 50 % под пазара при 8,7395,възстановяващи (връщащи обратно) перспективата (схемата или очертанията) заподкрепа под пазара с две дългосрочни възходящи тенденции (достатъчно страннитогава при 8,8716 и 8,7307), и доказващи подкрепящата структура”. Тези две нива наФибоначи и възходящите тенденции са критични за поддържането на каквато и да билоатака по-ниско. Все пак, на „горната страна” имахме две сравнително добри нива насъпротива – дългосрочните 50 % Фибоначи при 9,1945 и по-близката при 9,135, коитовече са преодолени. Може би ще е уместно да кажа, че двойката USD/ZAR има много12За USD/JPY са типични текущи разлики в дневните котировки (между различните агенции ивалутни пазари) в първите знаци след и дори преди десетичната точка.13Сходни стойности с разгледаните в предходния раздел, изчислени през кроса на CHF.
 11. 11. добра подкрепа при около 8,7307–8,8716. С това предвид, както и в съответствие споследните коментари и котировки за нея, и разглеждайки отново графиката ú презпоследните един и шест месеца, бих могъл да направя малко по-категорично твърдениеза сегашните бичи настроения на пазара. Те се потвърдиха особено много в последнатапетъчна търговска сесия. И все пак, моля забележете следното: само няколкопоследователни затваряния под дългосрочната плъзгаща средна (8,7114) биха могли даобърнат пазара отново и обратно към мечи. Ценовият интервал от сегашните котировкидо ивицата 8,85 – 8,75 ще поддържа неутралната позиция.Последен дневен интервал149,3082 – 9,441352 седмичен интервал 8,0609 – 9,44131 USD в други валути:GBP 0,6575 CHF 0,9673 /97JPY 102,48 AUD 1,027 /0265EUR 0,7797 CAD 1,0273 /03041 ZAR в други валути15:GBP 0,07 CHF 0,1036 USD 0,1068JPY 10,93 AUD 0,1095EUR 0,083 CAD 0,1095.8. USD / BRL (бразилски реал) Тенденция на горе?Стойност на Показател1 дек. ‘12 2,085 Max 2,112–3 дек. ’12 2,11 Min 1,9683–23 ян. ’13 2,04 ∆ 0,14210 февр.–12 март ‘13 1,968 Волатилност, % 7,227 март – 6 април ’13 2,018 Средна стойност 2,03913–14 апр. ’13 1,975 Коригирана и средна волатилност, % 7,0; 7,15–6 май ’13 2,0116 май ’13 2,0276Оптимизма за един по-висок опит на USD/BRL следва от това, че коментарите задвойката през април не бяха особено уместни. Цените наистина се опитаха дадостигнат по-високи стойности, като напоследък успяха да преодолеят не само лекиянаклон на средносрочната плъзгаща средна (2,0051, въпреки че тя беше основнопречупена доста по-отдавна – преди около месец), но и пробиха и дългосрочнатаплъзгаща средна (2,0243, края на април), макар и да паднаха в последствие. Катодопълнение, през предходния месец те слязоха дори и под неотдавнашните 50 %Фибоначи от „ралито” (тогава при 1,9851) и намериха подкрепа (помощ) единствено пристарите 61,8 % Фибоначи от по-ранното движение през 2012, при 1,9659, в средата нааприл. Цените направиха и друго рали, което в края си отново падна при дългосрочнатаплъзгаща средна, въпреки и без пробиването ú, но отново паднаха – този път нетолкова далеч, не и под 50 % Фибоначи при 1,9651, преди да започнат да опитват по-високо. „В края на април имаше дори и обърнат нагоре ключ, така че наистинаизглежда вероятно, че ще има друг опит, при съпротивата на дългосрочнатаплъзгаща средна и възможно пробива ú, може би още до средата на май”. Тованаистина се случи след няколко поредни затваряния над дългосрочната плъзгащасредна в средата на май. Все пак, след голямата 50 % съпротива по Фибоначи при2,0392, е възможно да се преодолеят и върховете при 2,05. Следващата цел наевентуален подобен възходящ тренд е и достигане на областта при 2,07. На14За USD/ZAR са типични текущи различия в дневните котировки (между различните агенции ивалутни пазари) във втория и първия знак след десетичната точка.15Отново е налице паритет, и то в почти абсолютни стойности, за CAD и AUD!
 12. 12. нисходящата страна, след две поредни затваряния под 50 % Фибоначи при 1,9851 бихбил загрижен. А след две поредни затваряния и под априлската ниска от 1,963 вече бихбил наистина загрижен. Като заключение, за двойката е характерна възходящатенденция от февруари - март, със сравнително голяма волатилност от около 3–3,25 %.Последен дневен интервал162,0257 – 2,038252 седмичен интервал 1,9451 – 2,14191 USD в други валути:GBP 0,6583 CHF 0,9626JPY 102,98 AUD 1,0272EUR 0,7799 CAD 1,027416За USD/BRL са характерни текущи разлики (промени в дневните котировки между различнитеагенции и валутни пазари) във втория знак след десетичната точка, т. е. това е сравнителноволатилна двойка.

×