Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Startup Branding - Thương hiệu Khởi nghiệp

3.412 Aufrufe

Veröffentlicht am

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU LÀ TẠO DỰNG MỐI QUAN HỆ SÂU SẮC VỚI KHÁCH HÀNG TRONG HÀNH TRÌNH DÀI. Chiến lược Marketing, chiến lược Kinh doanh sẽ giúp Doanh nghiệp có đủ thực lực hoàn thành Hành trình gian nan nhưng đầy tự hào đó.

slide thú vị mà ThS. Đặng Thanh Vân đã trình bày trong buổi tọa đàm Thương hiệu với Startup; nằm trong cuộc thi Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP do VPBank SMEs tổ chức.

Veröffentlicht in: Kleinunternehmen & Unternehmertum
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Startup Branding - Thương hiệu Khởi nghiệp

 1. 1. KHỞI NGHIỆP GIỐNG NHƯ XÂY NHÀ TRONG MMƠƠ
 2. 2. ĐỪNG BAO GIỜ XXÂÂYY NNHHÀÀ TTỪỪ NNÓÓCC
 3. 3. 1. BẢN VẼ PHỐI CẢNH 22.. BBẢẢNN VVẼẼ CCHHII TTIIẾẾTT
 4. 4. Chiến lược cạnh Chiến lược thương hiệu Chiến lược Marketing • 7P Chiến lược Kinh doanh • Mục tiêu tranh • Diamond Model từng năm
 5. 5. XÂY NHÀ TỪ MÓNG MÓNG CHẮC CHỒNG TẦNG
 6. 6. AI SẼ “LÀM CHỦ” NGÔI NHÀ TRONG MƠ?
 7. 7. 1 Nguyên tắc vàng • VẼ CHÂN DUNG 2 • CHIA NHỎ ĐỂ TRỊ 3 • LÀ CHUYÊN GIA GIẢI PHÁP
 8. 8. TTỐỐII QQUUAANN TTRRỌỌNNGG
 9. 9. XXÂÂYY DDỰỰNNGG LLỜỜII HHỨỨAA
 10. 10. Lời hứa thương hiệu Lời hứa của thương hiệu có giá trị hay không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp tạo ra niềm tin cho khách hàng như thế nào.
 11. 11. • Lợi ích Lợi ích vượt trội so với đối thủ •• Minh chứng cụ thể để tạo dựng niềm tin Niềm tin •Điểm mạnh/ lợi thế cạnh tranh so với đối thủ Năng lực cốt lõi • Điểm khác biệt hóa Lớn nhất và có thể trở thành duy nhất là gì? Khác biệt Duy nhất
 12. 12. KHÁC BIỆT KHÔNG KHÓ ĐIỀU KHÓ NHẤT LÀ KHIẾN KKHHÁÁCCHH HHÀÀNNGG HẠNH PHÚC HƠN QUA SỰ KHÁC BiỆT
 13. 13. TƯỜNG NHÀ BẰNG GỖ HAY TƯỜNG BÊ TÔNG? TƯỜNG NHÀ LÀM BẰNG VẬT LiỆU GÌ? GỖ / KÍNH HAY BÊ TÔNG?
 14. 14. MÁI NHÀ CÓ NHẤT THIẾT LÚC NÀO CŨNG PHẢI MÀU ĐỎ KHÔNG?
 15. 15. 3 ĐIỀU QUAN TRỌNG VỚI STARTUP Cạnh Lợi thế BÁN HÀNG DÒNG TIỀN tranh
 16. 16. 4 KHÔNG KHÔNG PHỤC VỤ tất cả mọi người KHÔNG ĐĐÁÁPP ỨỨNNGG TTấấtt ccảả nnhhuu ccầầuu KHÔNG LÀM GIÁM ĐỐC chỉ tay năm ngón KHÔNG MỞ RỘNG QUY MÔ trước khi kiểm soát
 17. 17. XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU LÀ TẠO DỰNG MỐI QUAN HỆ SÂU SẮC VỚI KHÁCH HÀNG TRONG HÀNH TRÌNH DÀI. Chiến lược Marketing, chiến lược Kinh doanh sẽ giúp Doanh nghiệp có đủ thực lực hoàn thành Hành trình gian nan nhưng đầy tự hào đó. Đặng Thanh Vân, Thanhs Branding

×