Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Más de Ten Bos(20)

Anzeige

Een menigte rond Jezus (vijfde vastenzondag 2011 Ten Bos)

 1.  
 2.  
 3. Leonardo da Vinci
 4. Raphael
 5. Michelangelo
 6. Titiaan
 7. Hieronymus Bosch
 8. Caravaggio
 9. Rembrandt
 10. Francisco Goya
 11. Dali
 12. Chagall
 13. Lance Brown
 14. Lance Brown
 15. Nolde
 16. Gaugain
 17. Keith Coventry
 18. Brian Metz
 19. Sieger Köder
 20. Richard Wallace
 21. laura-james
 22. EddieThe Yeti
 23. Mark Lawrence Jesus Christ, The Last Adam
 24.  
 25. (Steehouder Michaël / Peter Biesbrouck)
 26.  
 27.  
 28.  
 29. Pr. Wij geloven in het evangelie van Jezus, in zijn woorden en daden, in zijn trouw tegenover God en de mensen. Al. Wij vertrouwen erop dat in Hem God-met-ons gesproken heeft, in lief en leed met ons meevoelend als tochtgenoot in goede en kwade dagen. Geloofsbelevenis
 30. Pr. Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap-zijn, in zijn spreken over Gods verbond met ons. Al. Wij vertrouwen zijn idealen van liefde en gedeeld leven, van verbondenheid en eenwording, van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.
 31. Pr. Hij bleef zijn idealen trouw ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen. Zijn trouw was sterker dan de dood waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen. Al. Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was, dat Hij zichzelf niet ontzag om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.
 32. Pr. En dat Hij daarom leeft. Met Hem geloven ook wij dat wie zijn leven ter beschikking stelt, leven zal vinden. Al. Wij vertrouwen erop dat er ook voor ons toekomst zal zijn als wij doen wat Hij gedaan heeft. Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin Hij, die ons tot leven riep, voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.
 33.  
 34. Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tienne nada te falta Nada te turbe, nada te espante:só lo Dios basta. Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg (Taizé)
 35.  
 36.  
 37. p. God, onze Heer en Vader, wij zijn hier bijeen om Jou te danken. Bij Jou begint het leven en de liefde; alles wat wij hebben heb Jij ons geschonken. Gebed rond de tafel
 38. a. Je kent ons, Jij houdt van ons. Je bent schepper, begin en het einde van alles wat in ons leven bestaat.
 39. p. Jouw Zoon is mens geworden. Hij heeft ons geleerd wie Jij bent. Samen met Jezus Christus en met elkaar zijn wij hier om tot Jou te bidden.
 40. a. Wij danken Je voor heel de aarde: voor de bergen en de bomen, voor de zon en de zee, voor alles wat er groeit en bloeit; voor het leven en de liefde, voor de mensen hier en overal.
 41. Pr. Jij die ons de aarde geeft om te bewonen, Je weet dat wij tekort schieten in het verwezenlijken van vrede en gerechtigheid. Toch roep Jij ons op om recht te doen en goed te zijn. Wij bidden voor hen die het meest weerloos zijn: kinderen, armen, mishandelde en hongerige mensen, vluchtelingen, zieken en stervenden, voor mensen zonder toekomst en voor allen die groot lijden moeten dragen.
 42. a. Niet voor de dood, maar voor het leven heb Je ons gemaakt. Zend ons Jouw Geest, geef ons de kracht om beter mens te worden; dat wij geen leegte najagen, geen waarheid ontvluchten, Jouw naam niet vergeten en Jouw wil volbrengen. Wij willen het brood van deze wereld delen met elkaar en al het kwaad dat ons wordt aangedaan vergeven opdat Jouw rijk kome. [RECHTSTAAN]
 43. Pr. Wij richten onze ogen op Jezus van Nazareth, die Jouw naam ten diepste kende, die Jouw wil helemaal volbracht; die brood en wijn voor ons geworden is, voedsel en vreugde, vergeving van zonden … Wij bidden Jou, Heer, laat de Geest van Jouw goedheid onder ons blijven verder leven. Moge Jouw leven en dood ons helpen ook onszelf te geven en nooit moedeloos te worden. Mogen wij allen eens opgenomen worden in het rijk van uw goedheid, vrede en vreugde.
 44. a. Jij hebt het immers gezegd, Jezus, en wij geloven Je, dat Je ons nooit zult verlaten zelfs in de dood niet. Door Hem bieden wij daarom dit dankoffer aan in deze geloofsgemeenschap zoals Jij het hebt gewild vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
 45.  
 46.  
 47. Herschep ons hart heradem ons verstand. dat wij elkaar behoeden en doen leven. Maak ons tot uw gemeente. Wees de stem die ons geweten wekt. Verberg U niet. (Oosterhuis Huub / Löwenthal Tom)
 48. Zondag 17 april: Palmzondagviering waarin kinderen met tableaux vivants het lijdensverhaal vertolken Donderdag 21 april: Witte Donderdagviering om 20u Vrijdag 22 april: Goede Vrijdagviering om 20u Zaterdag 23 april: Paaswake om 20u Zondag 24 april: Paasviering om 11u
 49.  
Anzeige