SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 8
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 1
Beleidsplan stichting
Taartjes voor Lelystad
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 2
Beleidsplan Taartjes voor Lelystad
Taartjes voor Lelystad is een stichting die zich inzet voor kinderen in de
leeftijd van 1 t/m 12 jaar wiens ouders gebruik maken van de lokale
voedselbank stichting de Korenaar te Lelystad.
Wij zijn een groep vrijwilligers en maken op volledige non-profit basis
voor deze kinderen een verjaardagstaart zodat zij en hun ouders gewoon
even kunnen genieten.
Maandelijks ontvangen wij een lijst van de voedselbank met daarin een
overzicht van de jarige kinderen; hun geslacht, leeftijd en pakketnummer.
Namen zijn ons niet bekend. Het is hierdoor volledig anoniem.
Wij zijn ingeschreven bij de Kvknummer 64124746 RSIN 855532415
Bestuursleden en hun Functie:
Paula Steendam: Voorzitter
Monique Raad: Secretaris
Ciska van Donk: Penningmeester
Kristel Verlek: Algemeen lid
Vestigingsadres:
Tormentilstraat 22
8245 JA Lelystad
Website: www.taartjesvoorlelystad.nl
Email: taartjesvoorlelystad@upcmail.nl
Facebook: https://www.facebook.com/taartjesvoorlelystad/
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 3
Hoe werven wij geld:
Wij proberen door middel van een sponsor brief lokale bedrijven te
benaderen om gelden te werven en/of middelen. Dit doen we soms
schriftelijk, soms telefonisch, soms persoonlijk. Hier zet ten minste 1 van
onze bestuursleden zich fanatiek voor in.
Persoonlijke giften ontvangen wij ook met enige regelmaat zowel op de
bankrekening als contant.
Daarnaast staan wij gemiddeld 4-6 keer per jaar bij lokale evenementen
en of bij supermarkten, waar wij cupcakes verkopen en wij onszelf
promoten om zo donaties te verkrijgen en nieuwe vrijwilligers proberen te
werven. De volledige opbrengst van de cupcakes gaat naar de aanschaf
voor producten voor de taarten.
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 4
Het beheer van het vermogen van de stichting
Stichting Taartjes voor Lelystad heeft een zakelijke rekening bij de
Rabobank in Lelystad. NL05 RABO 0147 9704 58
Twee van onze bestuursleden hebben daar een bankpas van; de
voorzitter Paula Steendam en de penningmeester Ciska van Donk.
Tevens bezit de penningmeester de kas. Deze houdt ook alle inkomsten
en uitgaven bij. Maar ook een overzicht van alle gedoneerde
levensmiddelen. Dat wil zeggen dat het totale vermogensoverzicht is te
vinden bij de penningmeester. Echter staan alle levensmiddelen bij onze
secretaris Monique Raad. Zij beheert de voorraad en is uitgifte punt voor
de bakbenodigdheden voor de vrijwilligers. Tevens is er een kleine
voorraad bakbenodigdheden bij algemeen bestuurslid Kristel Verlek, dit
is een service naar de vrijwilligers zodat er 2 ophaalpunten zijn voor
bakbenodigdheden.
Bij een evenement zal een kas met wisselgeld overhandigd worden aan
Monique Raad en na afloop weer naar Ciska van Donk gaan. Zij regelt
het financiële gedeelte verder met de bank.
Iedere bestuursvergadering wordt er een overzicht overlegd met de
financiële stand van zaken. Uitgaven anders dan de gebruikelijke
bakbenodigdheden worden altijd vooraf overlegd binnen het bestuur.
Verder zal er jaarlijks na het opmaken van het financieel jaaroverzicht
kascontrole gehouden worden door 1 ander bestuurslid samen met 1
vrijwilliger.
Levensmiddelen die gedoneerd zijn en wij niet kunnen gebruiken, wat
kan gebeuren tijdens een promotie evenement, zullen wij niet weggooien
maar doneren aan de lokale voedselbank. Wij zullen dit in de boeken
vermelden.
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 5
Hoe besteden wij ons vermogen
Hieronder een geschat volledig jaaroverzicht qua uitgaven. Het is een
richtlijn. Aan het einde van ieder boekjaar kunt volgt een volledig
overzicht. Het jaar 2015 is een kort boekjaar omdat de stichting
opgericht is op 9 september 2015.
Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om geen individuele
vacatievergoeding te declareren maar dat bedrag te reserveren om 1 tot
2 keer per jaar met onze vrijwilligers bij elkaar te komen en hun te
bedanken voor hun inzet.
Verwachtte uitgaven
250 taarten op jaarbasis a € 10 € 2500
6 promotie evenementen € 150
Vrijwilligersbijeenkomsten € 150
Los materiaal/lief en leed etc. € 100
Onvoorziene kosten € 100
Totaal € 3000
Verwachte inkomsten
80 potten jam door donatie plaatselijke supermarkt
80 pakjes roomboter door donatie plaatselijke supermarkt
60 kg biscuitmix door donatie taartenwinkel
Taartdozen, taartrondjes en suikerbakker poeder door donatie andere
stichting
Eieren door een lokale gulle gever.
Door de gulle donaties, blijven onze uitgaven beperkt tot de aanschaf
van fondant en marsepein en verpakkingsmateriaal voor de ingrediënten,
te denken aan plastic zakjes en bakjes.
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 6
beginbalans Stichting Taartjes voor Lelystad
debet credit
datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag
1-9-2015 saldo kas € 345,99 1-9-2015 eigen vermogen € 1.880,55
1-9-2015 saldo bank € 881,14
1-9-2015 inventaris € 250,00
1-9-2015
voorraad voor
taarten € 269,77
1-9-2015
voorraad voor
cupcakes € 133,65
totaal € 1.880,55 totaal € 1.880,55
Balans Stichting Taartjes voor Lelystad per 31-12-2015
debet credit
datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag
31-12-2015 saldo kas € 235,75 31-12-2015 eigen vermogen € 3.062,70
31-12-2015 saldo bank € 1.751,66
31-12-2015 inventaris € 250,00
31-12-2015
voorraad voor
taarten € 579,34
31-12-2015
voorraad voor
cupcakes € 245,95
totaal € 3.062,70 totaal € 3.062,70
staat van baten en lasten 2015 Stichting Taartjes voor Lelystad
baten lasten
donaties € 800,60 bankkosten € 43,30
verkoop cc € 306,65 lief en leed € 32,22
voorraad taartingrediënten € 628,56 vrijwilligersbeloning € 21,45
voorraad cupcake ingrediënten € 112,30 kvk € 50,00
verkoop cc € 87,20
ingrediënten € 103,99
kasverschil € 8,81
uitgifte taarten
voedselbank € 318,99
resultaat € 1.182,15
totaal € 1.848,11 totaal € 1.848,11
Wij hadden door de vele donaties een positief resultaat van € 1182,15. Hiermee verhoogde
ons eigen vermogen van € 1880,55 naar € 3062,70.
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 7
Prognose en groei
Op dit moment is Taartjes voor Lelystad gericht op 1 tak van stichting de
Korenaar namelijk de voedselbank. Mocht de toekomst uitwijzen dat er
zowel financieel als qua mankracht mogelijkheden bestaan om uit te
breiden, zullen wij gaan kijken naar mogelijkheden binnen stichting de
Korenaar of daar nog kinderen zijn die wij kunnen helpen. Of dat er
andere soortgelijke stichtingen zijn in Lelystad waarbij onze visie
aansluit. We zullen echter niet ingaan op individuele verzoeken. Dat
doen wij nu niet en in de toekomst ook niet.
Stichting Taartjes voor lelystad
p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad
Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 8
Opheffing stichting
Mocht de stichting Taartjes voor Lelystad onverhoopt opgeheven worden
dan hebben wij in de notariële akte laten vaststellen waar ons vermogen
naar toe zal gaan. Namelijk:
Bij opheffing van stichting Taartjes voor Lelystad zal er een
liquidatiesaldo worden vastgesteld. Als dit saldo positief is zal het
worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling –
met een soortgelijke doelstelling, en die als zodanig is geregistreerd.
Hierbij kunt u denken aan stichting de Korenaar te Lelystad. De
voedselbank waar wij de taarten voor maken.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Beleidsplan

2014 12 donateursblad vocz
2014 12 donateursblad vocz2014 12 donateursblad vocz
2014 12 donateursblad voczkirstenvisser
 
Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle
Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-MoerkapelleJaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle
Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-MoerkapelleDick van der Poort
 
WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010
WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010
WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010Dick van der Poort
 
Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015
Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015
Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015Fruytier Lawyers in Business
 
CRV-Event Symposium 10 juni 2016
CRV-Event Symposium 10 juni 2016CRV-Event Symposium 10 juni 2016
CRV-Event Symposium 10 juni 2016CRV4all
 
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014groenehart
 
Presentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade DefPresentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade Defaadvdw
 
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdfssuser2f62c7
 
Ppt kick off 2015-20-01-2015_final
Ppt kick off 2015-20-01-2015_finalPpt kick off 2015-20-01-2015_final
Ppt kick off 2015-20-01-2015_finalJan-Willem Bruijsten
 
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...Vereniging Vlaamse Jeugddiensten
 
180326 presentatie verrekening cooperaties
180326 presentatie verrekening cooperaties180326 presentatie verrekening cooperaties
180326 presentatie verrekening cooperatiesMike Sips
 

Ähnlich wie Beleidsplan (18)

Taartjes voor lelystad balans 2015
Taartjes voor lelystad   balans 2015Taartjes voor lelystad   balans 2015
Taartjes voor lelystad balans 2015
 
Balans 2015
Balans 2015Balans 2015
Balans 2015
 
2014 12 donateursblad vocz
2014 12 donateursblad vocz2014 12 donateursblad vocz
2014 12 donateursblad vocz
 
Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle
Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-MoerkapelleJaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle
Jaarverslag 2010 Wereldwinkel Zevenhuizen-Moerkapelle
 
WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010
WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010
WW zevenhuizen moerkapelle jaarverslag 2010
 
2021 - ANBI status formulier.pdf
2021 - ANBI status formulier.pdf2021 - ANBI status formulier.pdf
2021 - ANBI status formulier.pdf
 
2021 - ANBI status formulier
2021 - ANBI status formulier2021 - ANBI status formulier
2021 - ANBI status formulier
 
Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015
Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015
Fruytier Lawyers in Business: Crowdfunding door Marten van Hasselt 16 juni 2015
 
2021 - ANBI status formulier.pdf
2021 - ANBI status formulier.pdf2021 - ANBI status formulier.pdf
2021 - ANBI status formulier.pdf
 
CRV-Event Symposium 10 juni 2016
CRV-Event Symposium 10 juni 2016CRV-Event Symposium 10 juni 2016
CRV-Event Symposium 10 juni 2016
 
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
Evenementenkrant Maand van het Groene Hart 2014
 
Presentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade DefPresentatie Dudok Korte Kade Def
Presentatie Dudok Korte Kade Def
 
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdfHet Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
Het Wijkkrantje editie april FINAL.pdf
 
2018 jan-febr
2018 jan-febr2018 jan-febr
2018 jan-febr
 
Ppt kick off 2015-20-01-2015_final
Ppt kick off 2015-20-01-2015_finalPpt kick off 2015-20-01-2015_final
Ppt kick off 2015-20-01-2015_final
 
Veilingboekje_DeVruchtenburg
Veilingboekje_DeVruchtenburgVeilingboekje_DeVruchtenburg
Veilingboekje_DeVruchtenburg
 
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
Sessie 28 Bruggen bouwen en verbindingen graven - samen werken aan goed lokaa...
 
180326 presentatie verrekening cooperaties
180326 presentatie verrekening cooperaties180326 presentatie verrekening cooperaties
180326 presentatie verrekening cooperaties
 

Mehr von TaartjesvoorLelystad (16)

2022 - ANBI status formulier.pdf
2022 - ANBI status formulier.pdf2022 - ANBI status formulier.pdf
2022 - ANBI status formulier.pdf
 
2021 - ANBI status formulier
2021 - ANBI status formulier2021 - ANBI status formulier
2021 - ANBI status formulier
 
2021 - financiele verantwoording 2021.pdf
2021 - financiele verantwoording 2021.pdf2021 - financiele verantwoording 2021.pdf
2021 - financiele verantwoording 2021.pdf
 
2021 - balans + staat baten lasten.pdf
2021 - balans + staat baten lasten.pdf2021 - balans + staat baten lasten.pdf
2021 - balans + staat baten lasten.pdf
 
2020 - Anbi-status formulier
2020 - Anbi-status formulier2020 - Anbi-status formulier
2020 - Anbi-status formulier
 
2020 - financiele verantwoording 2020
2020 - financiele verantwoording 20202020 - financiele verantwoording 2020
2020 - financiele verantwoording 2020
 
2020 - balans en staat baten lasten
2020 - balans en staat baten lasten2020 - balans en staat baten lasten
2020 - balans en staat baten lasten
 
2019 -financiele verantwoording
2019 -financiele verantwoording2019 -financiele verantwoording
2019 -financiele verantwoording
 
2019 - staat van baten en lasten
2019 - staat van baten en lasten2019 - staat van baten en lasten
2019 - staat van baten en lasten
 
2019 - balans
2019 - balans2019 - balans
2019 - balans
 
Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten 2016Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten 2016
 
Financiele verantwoording 2016
Financiele verantwoording 2016Financiele verantwoording 2016
Financiele verantwoording 2016
 
Balans 2016
Balans 2016Balans 2016
Balans 2016
 
Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten 2016Staat van baten en lasten 2016
Staat van baten en lasten 2016
 
Balans 2016
Balans 2016Balans 2016
Balans 2016
 
Akte van oprichting
Akte van oprichtingAkte van oprichting
Akte van oprichting
 

Beleidsplan

  • 1. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 1 Beleidsplan stichting Taartjes voor Lelystad
  • 2. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 2 Beleidsplan Taartjes voor Lelystad Taartjes voor Lelystad is een stichting die zich inzet voor kinderen in de leeftijd van 1 t/m 12 jaar wiens ouders gebruik maken van de lokale voedselbank stichting de Korenaar te Lelystad. Wij zijn een groep vrijwilligers en maken op volledige non-profit basis voor deze kinderen een verjaardagstaart zodat zij en hun ouders gewoon even kunnen genieten. Maandelijks ontvangen wij een lijst van de voedselbank met daarin een overzicht van de jarige kinderen; hun geslacht, leeftijd en pakketnummer. Namen zijn ons niet bekend. Het is hierdoor volledig anoniem. Wij zijn ingeschreven bij de Kvknummer 64124746 RSIN 855532415 Bestuursleden en hun Functie: Paula Steendam: Voorzitter Monique Raad: Secretaris Ciska van Donk: Penningmeester Kristel Verlek: Algemeen lid Vestigingsadres: Tormentilstraat 22 8245 JA Lelystad Website: www.taartjesvoorlelystad.nl Email: taartjesvoorlelystad@upcmail.nl Facebook: https://www.facebook.com/taartjesvoorlelystad/
  • 3. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 3 Hoe werven wij geld: Wij proberen door middel van een sponsor brief lokale bedrijven te benaderen om gelden te werven en/of middelen. Dit doen we soms schriftelijk, soms telefonisch, soms persoonlijk. Hier zet ten minste 1 van onze bestuursleden zich fanatiek voor in. Persoonlijke giften ontvangen wij ook met enige regelmaat zowel op de bankrekening als contant. Daarnaast staan wij gemiddeld 4-6 keer per jaar bij lokale evenementen en of bij supermarkten, waar wij cupcakes verkopen en wij onszelf promoten om zo donaties te verkrijgen en nieuwe vrijwilligers proberen te werven. De volledige opbrengst van de cupcakes gaat naar de aanschaf voor producten voor de taarten.
  • 4. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 4 Het beheer van het vermogen van de stichting Stichting Taartjes voor Lelystad heeft een zakelijke rekening bij de Rabobank in Lelystad. NL05 RABO 0147 9704 58 Twee van onze bestuursleden hebben daar een bankpas van; de voorzitter Paula Steendam en de penningmeester Ciska van Donk. Tevens bezit de penningmeester de kas. Deze houdt ook alle inkomsten en uitgaven bij. Maar ook een overzicht van alle gedoneerde levensmiddelen. Dat wil zeggen dat het totale vermogensoverzicht is te vinden bij de penningmeester. Echter staan alle levensmiddelen bij onze secretaris Monique Raad. Zij beheert de voorraad en is uitgifte punt voor de bakbenodigdheden voor de vrijwilligers. Tevens is er een kleine voorraad bakbenodigdheden bij algemeen bestuurslid Kristel Verlek, dit is een service naar de vrijwilligers zodat er 2 ophaalpunten zijn voor bakbenodigdheden. Bij een evenement zal een kas met wisselgeld overhandigd worden aan Monique Raad en na afloop weer naar Ciska van Donk gaan. Zij regelt het financiële gedeelte verder met de bank. Iedere bestuursvergadering wordt er een overzicht overlegd met de financiële stand van zaken. Uitgaven anders dan de gebruikelijke bakbenodigdheden worden altijd vooraf overlegd binnen het bestuur. Verder zal er jaarlijks na het opmaken van het financieel jaaroverzicht kascontrole gehouden worden door 1 ander bestuurslid samen met 1 vrijwilliger. Levensmiddelen die gedoneerd zijn en wij niet kunnen gebruiken, wat kan gebeuren tijdens een promotie evenement, zullen wij niet weggooien maar doneren aan de lokale voedselbank. Wij zullen dit in de boeken vermelden.
  • 5. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 5 Hoe besteden wij ons vermogen Hieronder een geschat volledig jaaroverzicht qua uitgaven. Het is een richtlijn. Aan het einde van ieder boekjaar kunt volgt een volledig overzicht. Het jaar 2015 is een kort boekjaar omdat de stichting opgericht is op 9 september 2015. Als bestuur hebben wij ervoor gekozen om geen individuele vacatievergoeding te declareren maar dat bedrag te reserveren om 1 tot 2 keer per jaar met onze vrijwilligers bij elkaar te komen en hun te bedanken voor hun inzet. Verwachtte uitgaven 250 taarten op jaarbasis a € 10 € 2500 6 promotie evenementen € 150 Vrijwilligersbijeenkomsten € 150 Los materiaal/lief en leed etc. € 100 Onvoorziene kosten € 100 Totaal € 3000 Verwachte inkomsten 80 potten jam door donatie plaatselijke supermarkt 80 pakjes roomboter door donatie plaatselijke supermarkt 60 kg biscuitmix door donatie taartenwinkel Taartdozen, taartrondjes en suikerbakker poeder door donatie andere stichting Eieren door een lokale gulle gever. Door de gulle donaties, blijven onze uitgaven beperkt tot de aanschaf van fondant en marsepein en verpakkingsmateriaal voor de ingrediënten, te denken aan plastic zakjes en bakjes.
  • 6. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 6 beginbalans Stichting Taartjes voor Lelystad debet credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 1-9-2015 saldo kas € 345,99 1-9-2015 eigen vermogen € 1.880,55 1-9-2015 saldo bank € 881,14 1-9-2015 inventaris € 250,00 1-9-2015 voorraad voor taarten € 269,77 1-9-2015 voorraad voor cupcakes € 133,65 totaal € 1.880,55 totaal € 1.880,55 Balans Stichting Taartjes voor Lelystad per 31-12-2015 debet credit datum omschrijving bedrag datum omschrijving bedrag 31-12-2015 saldo kas € 235,75 31-12-2015 eigen vermogen € 3.062,70 31-12-2015 saldo bank € 1.751,66 31-12-2015 inventaris € 250,00 31-12-2015 voorraad voor taarten € 579,34 31-12-2015 voorraad voor cupcakes € 245,95 totaal € 3.062,70 totaal € 3.062,70 staat van baten en lasten 2015 Stichting Taartjes voor Lelystad baten lasten donaties € 800,60 bankkosten € 43,30 verkoop cc € 306,65 lief en leed € 32,22 voorraad taartingrediënten € 628,56 vrijwilligersbeloning € 21,45 voorraad cupcake ingrediënten € 112,30 kvk € 50,00 verkoop cc € 87,20 ingrediënten € 103,99 kasverschil € 8,81 uitgifte taarten voedselbank € 318,99 resultaat € 1.182,15 totaal € 1.848,11 totaal € 1.848,11 Wij hadden door de vele donaties een positief resultaat van € 1182,15. Hiermee verhoogde ons eigen vermogen van € 1880,55 naar € 3062,70.
  • 7. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 7 Prognose en groei Op dit moment is Taartjes voor Lelystad gericht op 1 tak van stichting de Korenaar namelijk de voedselbank. Mocht de toekomst uitwijzen dat er zowel financieel als qua mankracht mogelijkheden bestaan om uit te breiden, zullen wij gaan kijken naar mogelijkheden binnen stichting de Korenaar of daar nog kinderen zijn die wij kunnen helpen. Of dat er andere soortgelijke stichtingen zijn in Lelystad waarbij onze visie aansluit. We zullen echter niet ingaan op individuele verzoeken. Dat doen wij nu niet en in de toekomst ook niet.
  • 8. Stichting Taartjes voor lelystad p/a Tormentilstraat 22, 8245 JA Lelystad Beleidsplan versie 1.0 / 05-2016 Pagina 8 Opheffing stichting Mocht de stichting Taartjes voor Lelystad onverhoopt opgeheven worden dan hebben wij in de notariële akte laten vaststellen waar ons vermogen naar toe zal gaan. Namelijk: Bij opheffing van stichting Taartjes voor Lelystad zal er een liquidatiesaldo worden vastgesteld. Als dit saldo positief is zal het worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde instelling – met een soortgelijke doelstelling, en die als zodanig is geregistreerd. Hierbij kunt u denken aan stichting de Korenaar te Lelystad. De voedselbank waar wij de taarten voor maken.