real-time marketing tuatara it information technology sensid digital transformation tasil retixa b2b big data data monetization marketing customer experience data as a service fintin centry psd2 biga data portfolio actionbot transformacja cyfrowa telecom ai télécommunications data monetyzacja danych real-time banking data protection data privacy rodo gdpr deep learning machine learning zarządzanie danymi osobowymi data discovery tuatar wykrywanie danych wrażliwych tuatara analytics anonimizacja analiza danych osobowych katalogwanie danychosobowych dane osobowe segmentation tuatara bankowość dane telekomunikacja rtdm real-time data marketing poland multiple industry platform as a service insights as a service ibm think analytics-enabled platform as a service finances marketing personalization targeted advertising referencje procesy biznesowe references business processes actonbot leasing samochodów santander consumer multirent omantel project management personalization data marketing digital marketing banks digital security information security targeting marketing platform źródło przychodów nowe źródło przychodów marketing czasu rzeczywistego value chains opt-in new revenue stream monetization mobile application customer advisor application mobile application development customer advisor app customer advisor omnichannel advertising as a service advertising business ideas churn analysis churn behavioral segmentation customer centric customer 360 degrees customer 360 rtm regulation compliance general data protection regulation data governance ochrona danych osobowych natural language processing nlp customer buying journey buying journey front office digital digital front office data mining data discovery anti-piracy experience sieć perceptronowa perceptron uczenie maszynowe neural networks sieci neuronowe
Mehr anzeigen