Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

25456679 rancangan-pengajaran-harian-pendidikan-islam

2.213 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

25456679 rancangan-pengajaran-harian-pendidikan-islam

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM Tarikh : 30 September 2009 Darjah Masa : 9.00-10.00 pagi Bilangan Murid Tajuk Umum : Aqidah Tajuk Pelajaran : Kesan Beriman kepada Allah s.w.t Objektif Am : 4 Ehsan :26/30 : Pelajar dapat menghayati bahawa iman dapat memelihara diri daripada kesesatan dan pembentukan individu atau hamba yang soleh. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat: (1) Mengenal pasti sekurang-kurangnya dua daripada tiga jenis tauhid. (2) Membezakan antara Tauhid Rububiyyah dan Tauhid Uluhiyyah. (3) Menyatakan tiga kesan beriman kepada Allah s.w.t terhadap individu, masyarakat dan Negara. Kemahiran Berfikir : Pelajar dapat mengetahui kepentingan beriman kepada Allah s.w.t dan kesan terhadap perbuatan, perkataan, pemikiran dan penampilan individu. Penghayatan Nilai : Pelajar dapat menghayati dengan lebih mendalam tentang kewujudan Allah s.w.t. Penggabung Jalinan : Subjek Sains Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah mengetahui rukun iman daripada pelajaran bab Akidah Bahan Bantu Mengajar : 1) Kertas edaran mengenai kejadian alam semesta 2) Slide tentang kesan beriman kepada Allah s.w.t Rujukan Guru : 1) Junaidah Salehudin.Rosnani Rifin.Nor Aslina Mamat.(2009).Masteri Memori Melalui
  2. 2. Peta Minda Pendidikan Islam.Seri Kembangan.PNI Neoron (M) Sdn Bhd.m/s 98 Isi pelajaran (Secara ringkas): 1) Pengertian tauhid 2) Jenis-jenis Tauhid 3) kesan beriman dengan Tauhid Rububiyyah, Uluhiyyah dan Asma’ Wasifat terhadap individu, masyarakat dan negara. Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pendahulua Pelajar mengikut bacaan doa ketua kelas n Induksi Set Pengenalan tajuk: - Guru memulakan kelas dengan sebuah cerita yang bertajuk Kesan Beriman “Seorang pemuda terselamat kepada Allah s.w.t daripada dipatuk ular berbisa” - Cerita ini berkisar bagaimana seorang pemuda yang begitu taat dan beriman kepada Allah s.w.t sehingga dia terselamat daripada dipatuk ular berbisa ketika solat. - Guru bertanya kepada pelajar: i- Siapa yang bunuh ular itu? ii- Kenapa ular itu dibunuh? Catatan
  3. 3. - Guru menerangkan ini adalah kesan beriman kepada Allah s.w.t dan sekaligus memperkenalkan tajuk yang akan dipelajari hari ini. Langkah I Pengertian Tauhid: - Beerti mengesakan Guru memberi penjelasan Allah s.w.t iaitu tidak tentang pengertian Tauhid. menyamakan-Nya dengan makhluk. Langkah 2 Jenis-jenis Tauhid: 1) Guru memberi penerangan tentang ketiga-tiga jenis Tauhid Rububiyyah 2) Tauhid kepada peljar secara terperinci. Tauhid - ayat Al-Quran surah Al- Uluhiyyah 3) Guru memberi contoh daripada An’nam:Ayat 102 berkaitan dengan Tauhid. Tauhid Asma’ Wasifat Langkah 3 Kesan Beriman dengan Tauhid Rububiyyah, - daripada pelajar. Uluhiyyah dan Asma’ Wasifat terhadap: 1) 3) Langkah 4 Masyarakat Negara - Seorang murid menulis dipapan hitam individu 2) Guru meminta sumbang saran hasil sumbang saran pelajar . - Guru membincangkan hasil itu dengan semua pelajar.
  4. 4. Rumusan dan Penilaian Rumusan Rumusan terhadap - pelajaran yang Guru menekankan semula jenisjenis Tauhid dipelajari hari ini - Murid diingatkan supaya sentiasa mengingati Allah s.w.t dalam apa jua keadaan. Penilaian Guru meminta pelajar menyatakan sekurang-kurangnya dua kesan beriman kepada Allah s.w.t terhadap penampilan individu. Latihan - Guru meminta pelajar menyenaraikan dua susulan contoh daripada kesan beriman dengan Allah s.w.t dalam situasi sekeliling pelajar dan akan dibincangkan pada kelas seterusnya. Penilaian Kendiri: Ulasan Penyelia: Ulasan Guru Besar:

×