Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla

Suomen Pankki
Suomen PankkiSuomen Pankki
Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki
Asuntorahoituksen trendit
Suomessa 2000-luvulla
Rahamuseon webinaari 2.3.2021
Hanna Putkuri
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntorahoituksen muutokset ovat Suomen Pankissa
keskeinen seurannan, analyysin ja riskiarvioiden kohde
• Asuntorahoitusta seurataan ja analysoidaan rahoituksenvälityksen
toimivuuden, rahoitusolojen keveyden, asuntomarkkinoiden
toiminnan näkökulmasta
• Analyysin tavoitteena on tunnistaa asuntorahoituksen vahvuudet ja
haavoittuvuudet ja erilaiset lyhyen ja pitkän aikavälin muutokset
• Asuntorahoitukseen liittyviä, rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä
arvioidaan yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa
• Tavoitteena on rahoitusjärjestelmän vakauden ja kestävän kasvun
edistäminen
2.3.2021 2
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Webinaarin sisältö: Asuntorahoituksen pitkän aikavälin
trendit ja nykytilanne Suomessa
1. Miten asuntorahoituksen määrä ja rakenne ovat muuttuneet?
2. Miten uusien asuntolainojen ehdot ja muut ominaisuudet ovat
kehittyneet?
3. Miten asuntorahoituksen muutokset ovat näkyneet kotitalouksien
velkaantumisessa?
4. Millaisia muutoksia asuntomarkkinoilla on tapahtunut samaan
aikaan?
2.3.2021 3
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Luottolaitosten myöntämän
asuntorahoituksen määrä ja rakenne
2.3.2021 4
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asunto- ja kiinteistöalan rahoitus muodostaa
merkittävän osan luottolaitosten koko lainanannosta
2.3.2021 5
Kotitalouksien asuntolainat
44 %
Kotitalouksien taloyhtiölainat*
8 %
Muut asuntoyhteisöjen lainat
7 %
Muut kiinteistöalan yritysten lainat
7 %
Rakennusyritysten lainat
1 %
Muiden yritysten lainat
18 %
Kotitalouksien muut lainat
15 %
Suomessa toimivien luottolaitosten euromääräiset lainat euroalueen kotitalouksille ja yrityksille
vuoden 2020 lopussa (235 mrd. euroa). * Kotitalouksien arvioidut taloyhtiölainat syyskuun lopussa.
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. @38310
Kaksi kolmasosaa lainanannosta liittyy asunto- ja kiinteistömarkkinoihin
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntorahoitus koostuu asuntolainoista,
taloyhtiölainoista ja muista asuntoyhteisölainoista
2.3.2021 6
Kotitalouksien asuntolainat
44 %
Kotitalouksien taloyhtiölainat
8 %
Muut asuntoyhteisöjen lainat
7 %
Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. @38310
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Luottolaitosten myöntämä asuntorahoitus on kasvanut
tuntuvasti ja yhtiö-/yhteisölainojen merkitys lisääntynyt
0
25
50
75
100
125
150
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Asuntolainat Lainat asuntoyhteisöille
Mrd. euroa
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Luottolaitosten välittämä asuntorahoitus Suomessa
2.3.2021 7
Kotitalouksien
taloyhtiölainat
Kotitalouksien
asuntolainat
Muut
asuntoyhteisölainat
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntorahoituksen kasvu oli nopeampaa 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä kuin toisella
0
5
10
15
20
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Asuntolainat Lainat asuntoyhteisöille Lainakannoilla painotettu keskiarvo
Kannan vuosimuutos, %
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Luottolaitosten välittämä asuntorahoitus Suomessa
2.3.2021 8
Kokonaisuutena
kasvuvauhti n. 4 %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntolainananto on keskittynyt suurimpiin Suomessa
toimiviin pankkiryhmiin ja -konserneihin
OP Ryhmä
Nordea
Danske Bank
Handelsbanken
Säästöpankki-
ryhmä
Aktia Bank
S-Pankki
POP Pankki -ryhmä
Muut
Asuntolainat kotitalouksille Suomessa 30.6.2020.
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa toimivien luottolaitosten markkinaosuudet: asuntolainat
2.3.2021 9
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusien asuntolainojen ehdot
ja muut ominaisuudet
2.3.2021 10
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Uusien asuntolainojen keskimääräinen korko on
vaihdellut ja nyt laskenut ennätyksellisen alhaiseksi
2.3.2021 11
-2
0
2
4
6
8
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainakannan keskimääräinen korko
Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen korko
12 kuukauden euribor
%
Lähteet: Suomen Pankki ja Thomson Reuters. @38215
Asuntolainojen korot Suomessa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntolainat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia, ja
euriborkorkojen käyttö viitekorkoina on lisääntynyt
-2
0
2
4
6
0
25
50
75
100
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Euriborsidonnaiset Primekorkosidonnaiset
Kiinteäkorkoiset ja muut 12 kk:n euribor (oikea asteikko)
% uusien lainojen euromäärästä %
Tietoja ei kerätty vuosina 2003 ja 2004.
Lähteet: Suomen Pankki ja Thomson Reuters. @21769
Uudet asuntolainat Suomessa korkosidonnaisuuden mukaan
2.3.2021 12
Euribor-
sidonnaiset
lainat
Primekorko-
sidonnaiset
lainat
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Keskimääräinen viitekorko on laskenut nollan
tuntumaan ja keskimääräinen marginaali on kaventunut
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen laskennallinen marginaali
Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen viitekorko
Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen korko
%
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Uusien asuntolainojen keskikorko ja marginaali
2.3.2021 13
Marginaali
Kokonaiskorko
Viitekorko
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Noin 25 vuotta pitkät ja sitä pidemmät uudet
asuntolainat ovat yleistyneet
0
20
40
60
80
100
2010 2012 2014 2016 2018 2020
Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta Yli 19 ja enintään 21 vuotta
Yli 21 ja enintään 24 vuotta Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta
Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, %
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat
2.3.2021 14
Noin 25 vuotta
Noin 30 tai 35 vuotta
Noin 20 vuotta
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntolainat ovat suurentuneet, ja suuret ensiasunto-
lainat ovat yleistyneet myös aivan viime vuosina
0
20
40
60
80
100
2016/III 2017/I 2017/III 2018/I 2018/III 2019/I 2019/III 2020/I 2020/III
Enintään 50 50–100 100–150 150–200
200–250 250–300 300–350 Yli 350
% uusien lainojen euromäärästä
Lähteet: Finanssivalvontaja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uudet ensiasuntolainat lainan koon (tuhatta euroa) mukaan
2.3.2021 15
Yli 250 tuhatta euroa
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Osa asuntolainoista on suuria suhteessa vakuuksien
arvoon, etenkin uusista ensiasuntolainoista
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
2016/III 2017/I 2017/III 2018/I 2018/III 2019/I 2019/III 2020/I 2020/III
Enintään 70 % 70–80 %
80–85 % 85–90 %
Yli 90 % Mediaaniluototussuhde (oikea asteikko)
% uusien lainojen euromäärästä %
Pl. poikkeuslainat ja lainat, joiden luototussuhde≤ 0.
Lähteet: Finanssivalvontaja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uudet ensiasuntolainat luototussuhteen mukaan
2.3.2021 16
Ensiasuntolainojen
lainakatto 95 %
2016/III alkaen
Luototussuhde
90–95 %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lyhennysvapaita neuvoteltiin runsaasti vuonna 2015 ja
koronapandemian puhjettua keväällä 2020
2.3.2021 17
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
5
6
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kuukauden aikana uudelleenneuvotellut asuntolainat (vasen asteikko)
Kuukauden aikana uudelleenneuvotellut asuntolainat, % asuntolainakannasta (oikea asteikko)
Mrd. euroa %
Lähde: Suomen Pankki. @38215
Uudelleenneuvotellut asuntolainat
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien velkaantuminen
ja taloyhtiölainat
2.3.2021 18
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut
suhteessa tuloihin ja on nyt ennätyslukemissa
2.3.2021 19
0
5
10
15
0
50
100
150
1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Kotitalouksien velat, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (vasen asteikko)
Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (oikea asteikko)
%
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus
%
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Valtaosa kotitalouksien velasta liittyy asumiseen,
taloyhtiölainojen merkitys on kasvanut
Asuntolainat
63 %
Taloyhtiölainat
11 %
Kulutusluotot
15 %
Muut lainat
11 %
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
Kotitalouksien velan rakenne 2020/III
0
40
80
120
160
2000 2005 2010 2015 2020
Asuntolainat Taloyhtiölainat Muut velat
% suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215
Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa
2.3.2021 20
Asuminen
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Suuret yhtiölainaosuudet ovat yleistyneet uusien
osakeasuntojen kaupassa
0
20
40
60
80
100
2000 2005 2010 2015 2020
0 % 0–39 % 40–49 % 50–59 % 60–69 % 70–79 % Vähintään 80 %
Osuus kauppojen määrästä, %
Lähteet: KiinteistönvälitysalanKeskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon
yhtiölainaosuuden mukaan
2.3.2021 21
Yhtiölainaosuus asunnon
hinnasta vähintään 60 %
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Joka kolmannella kotitaloudella on asuntolainaa,
omistusasunto on kahdella kolmasosalla
0
20
40
60
80
100
1987 1988 1994 1998 2004 2009 2013 2016
Omistusasunto ja asuntovelkaa Velaton omistusasunto Vuokra-asunto tai muu
Osuus kotitalouksista, %
Asuntovelka ei sisällä sijoitusasunto- ja taloyhtiölainoja.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Suomalaiset kotitaloudet asunnon hallintaperusteen mukaan
2.3.2021 22
Omistusasunto
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Myös asuntovarallisuus on kasvanut, ja se muodostaa
suurimman osan kotitalouksien varallisuudesta
0
20
40
60
80
100
1987 1988 1994 1998 2004 2009 2013 2016
Oma pääasiallinen asunto Muut asunnot ja vapaa-ajan asunnot Muu varallisuus
% varallisuudesta
Lähteet: Tilastokeskuksenvarallisuustutkimus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Kotitalouksien varallisuuden koostumus
2.3.2021 23
Asuntovarallisuus
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntomarkkinoiden toiminta
ja alueellinen eriytyminen
2.3.2021 24
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Väestönlisäys ja asuntorakentaminen ovat keskittyneet
yhä enemmän suuriin kaupunkeihin
0
10
20
30
40
50
1995 2000 2005 2010 2015 2020
Helsinki Espoo ja Kauniainen Vantaa
Tampere Turku Oulu
Jyväskylä Kehyskunnat Muu Suomi
12 kk:n liukuva summa, tuhatta asuntoa
Lähde: Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö -palvelu. @38215
Valmistuneet asunnot Suomessa
2.3.2021 25
Muut kasvukeskukset
Pääkaupunkiseutu
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntokauppojen määrä on ollut viime vuosina
pienempi kuin suurimmillaan 2000-luvulla
2.3.2021 26
0
20
40
60
80
100
2000 2005 2010 2015
Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
Tuhatta asuntoa
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Vanhojen osakeasuntojen kauppa vuosittain Suomessa
PK-seudun osuus
lähes 30 %
(ilman omakoti-
talokauppoja)
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntokauppa notkahti keväällä 2020 pandemian
puhjettua mutta toipui kesällä ja loppuvuonna nopeasti
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
2018 2019 2020 2021
Lukumäärä
Lähde: Tilastokeskus (kiinteistönvälittäjien kautta tehdyt kaupat). @38215
Vanhojen osakeasuntojen kauppa Suomessa kuukausittain
2.3.2021 27
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntojen hintaerot ovat kasvaneet Suomen sisällä
kymmenen viime vuoden aikana
75
100
125
150
175
200
2000 2005 2010 2015 2020
Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu
Turku Tampere
Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu
Reaali-indeksi, 2000 = 100
Lähteet: Tilastokeskus, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. @38215
Asuntojen reaaliset hinnat alueittain neljännesvuosittain
2.3.2021 28
Suurimmat kaupungit
Suomi keskimäärin
Muu Suomi kuin PK-seutu
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Asuntolainat ovat suurempia ja suurentuneet enemmän
kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa
2.3.2021 29
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Yhteenveto
2.3.2021 30
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Rahoitusolot ja asuntolainojen ehdot ovat keventyneet
• Asuntolainat ovat suurentuneet ja takaisinmaksuajat pidentyneet
• Korot ovat laskeneet, marginaalit kaventuneet ja euriborkorkoihin
sidotut lainat yleistyneet
• Suuret taloyhtiölainat ovat yleistyneet uusissa osakeasunnoissa
• Lainakannan laatu on säilynyt hyvänä, mutta lainanhoitojoustojen
käyttö on ajoittain lisääntynyt
• Asuntorahoituksessa on ollut vahvuuksia, jotka ovat tukeneet
rahoituksen edullisuutta ja hyvää saatavuutta eri käyttötarkoituksiin
2.3.2021 31
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Velkaantuneisuus ja alueelliset erot ovat kasvaneet
• Kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat kasvaneet
• Väestö, asuntorakentaminen ja asuntokauppa ovat keskittyneet
yhä enemmän pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin
• Asuntojen hintaerot Suomen sisällä ovat kasvaneet
• Asuntorahoituksessa ja asuntomarkkinoilla on vältytty 2000-luvulla
vakavilta, pitkäaikaisilta häiriöiltä
• Haavoittuvuudet edellyttävät kotitalouksilta, sijoittajilta ja
luottolaitoksilta taloudellisia puskureita riskien toteutumisen varalta
2.3.2021 32
| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Lisää tietoa Suomen Pankin julkaisuissa ja tilastoissa
2.3.2021 33
eurojatalous.fi
suomenpankki.fi
suomenpankki.fi
Kiitos!
hanna.putkuri@bof.fi
@HannaPutkuri
eurojatalous.fi
1 von 34

Recomendados

Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa von
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaEkonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen Suomessa
Ekonimisti Meri Sintonen: Koronapandemian vaikutukset maksamiseen SuomessaSuomen Pankki
335 views17 Folien
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta... von
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...
Vanhempi ekonomisti Jarkko Kivistö: Kuinka koronapandemia vaikuttaa Suomen ta...Suomen Pankki
503 views26 Folien
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant... von
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...
Ekonomisti Aino Silvo: Velka on veli otettaessa - asuntomarkkinat ja velkaant...Suomen Pankki
753 views24 Folien
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo... von
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Rahatalouden perusteet, tieteiden yo...Suomen Pankki
462 views19 Folien
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises... von
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: arvio rahapolitiikasta ja kansainvälises...Suomen Pankki
597 views39 Folien
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko... von
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...
Vanhempi ekonomisti Riikka Nuutilainen: Maailmantalous 2020: Kiinan talous ko...Suomen Pankki
519 views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi... von
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Suomen Pankki
560 views38 Folien
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen von
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha KilponenSuomen Pankki
236 views20 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Suomen Pankki
886 views26 Folien
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 von
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Suomen Pankki
495 views23 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Suomen Pankki
1.1K views29 Folien
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019 von
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Suomen Pankki
646 views19 Folien

Was ist angesagt?(20)

Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Toimistopäällikkö Hanna Freystätter: Kansainvälisen talouden näkymät - näköpi...
Suomen Pankki560 views
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen von Suomen Pankki
 Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Rahapolitiikka ja tulonjako, Juha Kilponen
Suomen Pankki236 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Kotitalouksien velkavauhtiin jar...
Suomen Pankki886 views
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020 von Suomen Pankki
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja 25.2.2020: Rahatalous vuonna 2020
Suomen Pankki495 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Vakausarvio: Pandemia osoittaa r...
Suomen Pankki1.1K views
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019 von Suomen Pankki
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Ennustepäällikkö Meri Obstbaum: Suomen talouden ennuste 11.6.2019
Suomen Pankki646 views
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessaToimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Toimistopäällikkö Niko Herrala: Euribor uudistui – viitekorot murroksessa
Suomen Pankki427 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Talouskriisit ovat monipuolistaneet rahapo...
Suomen Pankki1.1K views
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana von Suomen Pankki
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikanaEurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Eurojärjestelmän rahapolitiikan toimeenpano korona-pandemian aikana
Suomen Pankki979 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomalaisten talousosaamisen edistäminen, 29.1.2020
Suomen Pankki827 views
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Toimistopäällikkö Meri Obstbaum ja vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen: Suomen ...
Suomen Pankki803 views
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p... von Finanssivalvonta
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Rahamuseon yleisoluento 20.10.2020: Miten covid-19-pandemian vaikutus nakyy p...
Finanssivalvonta527 views
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit... von Suomen Pankki
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Vanhempi markkina-analyytikko Joonas Koukkunen: Euribor ja ESTER - tunne viit...
Suomen Pankki1.2K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Puhutaan rahasta – miksi EKP uusii strategiaansa?
Suomen Pankki8.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessaPääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Pääjohtaja Olli Rehn: Nuorten elämä ja talous koronan puristuksessa
Suomen Pankki265 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020. von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Pääjohtaja Olli Rehn: Koronakriisi ja talouspolitiikka. Kehysriihi 7.4.2020.
Suomen Pankki13.9K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikkaPääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Pääjohtaja Olli Rehn: Euroopan ja Suomen talouden näkymät ja rahapolitiikka
Suomen Pankki968 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kestääkö Suomen ja euroalueen talouskasvu epävarmuuden ...
Suomen Pankki1.2K views
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Eurokriisin opit ja koronakriisin talouspolitiikka. Hel...
Suomen Pankki1.8K views
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen von Suomen Pankki
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminenYhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Yhteinen rahapolitiikka ja Suomen talouden uudistaminen
Suomen Pankki781 views

Similar a Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla

Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... von
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Suomen Pankki
145 views34 Folien
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... von
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Suomen Pankki
540 views18 Folien
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus von
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausSuomen Pankki
1.5K views27 Folien
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä von
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäSuomen Pankki
1.8K views21 Folien
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Suomen Pankki
47 views31 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Suomen Pankki
610 views8 Folien

Similar a Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla(20)

Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt... von Suomen Pankki
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Vanhempi neuvonantaja Jukka Vauhkonen: Kuinka korkojen voimakas nousu vaikutt...
Suomen Pankki145 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Eurooppalainen pankkivalvonta, B...
Suomen Pankki540 views
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus von Suomen Pankki
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakausEuro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Euro & talous -vakausjulkaisu: Rahoitusjärjestelmän vakaus
Suomen Pankki1.5K views
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä von Suomen Pankki
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinäPohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Pohjoismaiset kytkökset ja velkaantuneet kotitaloudet rahoitusvakauden riskeinä
Suomen Pankki1.8K views
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj... von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Toimistopäällikkö Helinä Laakkonen: Rahoitusvakauden näkymät nousevien korkoj...
Suomen Pankki47 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen Pankin ehdotus Talousosaamisen kansalliseksi str...
Suomen Pankki610 views
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E... von Suomen Pankki
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Lainanottajien ja rahoitusjärjestelmän kriisinkestävyyttä on vahvistettava, E...
Suomen Pankki192 views
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Pääjohtaja Olli Rehn ja johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja: Maailman ja ...
Suomen Pankki1.6K views
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201 von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus. Helsinki, 16.5.201
Suomen Pankki1.3K views
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf von Suomen Pankki
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdfEuro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Euro ja talous Rahamuseo 2023-06-20.pdf
Suomen Pankki48 views
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p... von Suomen Pankki
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän vakaus – kotitalouksien velkaantumiseen p...
Suomen Pankki1.1K views
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne von Suomen Pankki
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
15.2.2022 Suomen pitkän aikavälin talouskasvu ja julkisen talouden tilanne
Suomen Pankki207 views
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Pankkisääntely ja asuntomarkkinat. Asuntosij... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Pankkisääntely ja asuntomarkkinat. Asuntosij...Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Pankkisääntely ja asuntomarkkinat. Asuntosij...
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen: Pankkisääntely ja asuntomarkkinat. Asuntosij...
Suomen Pankki1.4K views
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup... von Suomen Pankki
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen talouden näkymät. Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja. Kaup...
Suomen Pankki1.8K views
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Toimistopäällikkö Paavo Miettinen: Rahoitusjärjestelmän vakaus 2018
Suomen Pankki827 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021 von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Pääjohtaja Olli Rehn: Kahta aikaa talouspolitiikassa, 19.3.2021
Suomen Pankki619 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen: Rahoitusjärjestelmän kriisinkes...
Suomen Pankki141 views
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H... von Suomen Pankki
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Johtokunnan varapuheenjohtaja Seppo Honkapohja: Suomen talous. Pörssi-ilta, H...
Suomen Pankki1.6K views
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Pääjohtaja Olli Rehn Miten pidetään oma talous ja kansantalous kestävällä poh...
Suomen Pankki1.1K views
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ... von Suomen Pankki
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Miksi kotitalouksien suuresta velkaantuneisuudesta on syytä olla huolissaan? ...
Suomen Pankki363 views

Más de Suomen Pankki

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Suomen Pankki
4 views7 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Suomen Pankki
55 views11 Folien
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Suomen Pankki
111 views15 Folien
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Suomen Pankki
181 views15 Folien
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Suomen Pankki
111 views8 Folien
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicySuomen Pankki
432 views4 Folien

Más de Suomen Pankki(20)

Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023 von Suomen Pankki
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Toimistopäällikkö Markku Lehmus: Euroalueen talouden näkymät, 3.10.2023
Suomen Pankki4 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Rahapolitiikan kiristämisellä EKP palautta...
Suomen Pankki55 views
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme... von Suomen Pankki
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Board Member Tuomas Välimäki: Back to the old normal? Monetary policy impleme...
Suomen Pankki111 views
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu... von Suomen Pankki
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki: Onko vanhaan paluuta? Rahapolitiikan toteu...
Suomen Pankki181 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Pääjohtaja Olli Rehn: Kotitalouksien ostovoima on korjautumassa – Suomen pitk...
Suomen Pankki111 views
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy von Suomen Pankki
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary PolicyGovernor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Governor Olli Rehn: Eternal Challenges in Monetary Policy
Suomen Pankki432 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten kestävää tulevaisuutta rakennetaan?
Suomen Pankki100 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyysPääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Pääjohtaja Olli Rehn: Suomen talous, maksaminen ja kriisinkestävyys
Suomen Pankki124 views
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023 von Suomen Pankki
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Tuloksia suomalaisten talousosaamisesta 2023
Suomen Pankki291 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomen talous pärjää geopolitiikan kovassa maail...
Suomen Pankki230 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Suomi pärjää geopolitiikan kovassa maailmassa?
Suomen Pankki149 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa? von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Pääjohtaja Olli Rehn: Millä eväillä Suomi pärjää jatkuvien kriisien maailmassa?
Suomen Pankki86 views
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna von Suomen Pankki
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomennaStudia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Studia monetaria 11.4.2023: Vastuullinen sijoittaminen nyt ja huomenna
Suomen Pankki56 views
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ... von Suomen Pankki
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Osastopäällikkö Juha Kilponen: Keskuspankin epätavanomainen rahapolitiikka – ...
Suomen Pankki80 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Pääjohtaja Olli Rehn: Digitalisaatio talouden veturina – vieläkö olemme edel...
Suomen Pankki111 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Pääjohtaja Olli Rehn: Geopolitiikan ja globalisaation murros Suomen näkökulm...
Suomen Pankki109 views
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa... von Suomen Pankki
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Pääjohtaja Olli Rehn: Miten Euroopan ja Suomen talous selviävät kriisien maa...
Suomen Pankki192 views
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry... von Suomen Pankki
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Chefdirektör Olli Rehn: Den finländska och europeiska ekonomin under korstry...
Suomen Pankki62 views
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin... von Suomen Pankki
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Minne menet, Venäjän talous? Vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen, Suomen Pankin...
Suomen Pankki88 views
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil... von Suomen Pankki
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Kuinka keskuspankki vaikuttaa rahan ostovoimaan? Vanhempi ekonomisti Aino Sil...
Suomen Pankki95 views

Neuvonantaja Hanna Putkuri: Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla

 • 1. Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto, Suomen Pankki Asuntorahoituksen trendit Suomessa 2000-luvulla Rahamuseon webinaari 2.3.2021 Hanna Putkuri
 • 2. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntorahoituksen muutokset ovat Suomen Pankissa keskeinen seurannan, analyysin ja riskiarvioiden kohde • Asuntorahoitusta seurataan ja analysoidaan rahoituksenvälityksen toimivuuden, rahoitusolojen keveyden, asuntomarkkinoiden toiminnan näkökulmasta • Analyysin tavoitteena on tunnistaa asuntorahoituksen vahvuudet ja haavoittuvuudet ja erilaiset lyhyen ja pitkän aikavälin muutokset • Asuntorahoitukseen liittyviä, rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä arvioidaan yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa • Tavoitteena on rahoitusjärjestelmän vakauden ja kestävän kasvun edistäminen 2.3.2021 2
 • 3. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Webinaarin sisältö: Asuntorahoituksen pitkän aikavälin trendit ja nykytilanne Suomessa 1. Miten asuntorahoituksen määrä ja rakenne ovat muuttuneet? 2. Miten uusien asuntolainojen ehdot ja muut ominaisuudet ovat kehittyneet? 3. Miten asuntorahoituksen muutokset ovat näkyneet kotitalouksien velkaantumisessa? 4. Millaisia muutoksia asuntomarkkinoilla on tapahtunut samaan aikaan? 2.3.2021 3
 • 4. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Luottolaitosten myöntämän asuntorahoituksen määrä ja rakenne 2.3.2021 4
 • 5. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asunto- ja kiinteistöalan rahoitus muodostaa merkittävän osan luottolaitosten koko lainanannosta 2.3.2021 5 Kotitalouksien asuntolainat 44 % Kotitalouksien taloyhtiölainat* 8 % Muut asuntoyhteisöjen lainat 7 % Muut kiinteistöalan yritysten lainat 7 % Rakennusyritysten lainat 1 % Muiden yritysten lainat 18 % Kotitalouksien muut lainat 15 % Suomessa toimivien luottolaitosten euromääräiset lainat euroalueen kotitalouksille ja yrityksille vuoden 2020 lopussa (235 mrd. euroa). * Kotitalouksien arvioidut taloyhtiölainat syyskuun lopussa. Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. @38310 Kaksi kolmasosaa lainanannosta liittyy asunto- ja kiinteistömarkkinoihin
 • 6. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntorahoitus koostuu asuntolainoista, taloyhtiölainoista ja muista asuntoyhteisölainoista 2.3.2021 6 Kotitalouksien asuntolainat 44 % Kotitalouksien taloyhtiölainat 8 % Muut asuntoyhteisöjen lainat 7 % Lähteet: Suomen Pankki ja Tilastokeskus. @38310
 • 7. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Luottolaitosten myöntämä asuntorahoitus on kasvanut tuntuvasti ja yhtiö-/yhteisölainojen merkitys lisääntynyt 0 25 50 75 100 125 150 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Asuntolainat Lainat asuntoyhteisöille Mrd. euroa Lähde: Suomen Pankki. @38215 Luottolaitosten välittämä asuntorahoitus Suomessa 2.3.2021 7 Kotitalouksien taloyhtiölainat Kotitalouksien asuntolainat Muut asuntoyhteisölainat
 • 8. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntorahoituksen kasvu oli nopeampaa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kuin toisella 0 5 10 15 20 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Asuntolainat Lainat asuntoyhteisöille Lainakannoilla painotettu keskiarvo Kannan vuosimuutos, % Lähde: Suomen Pankki. @38215 Luottolaitosten välittämä asuntorahoitus Suomessa 2.3.2021 8 Kokonaisuutena kasvuvauhti n. 4 %
 • 9. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntolainananto on keskittynyt suurimpiin Suomessa toimiviin pankkiryhmiin ja -konserneihin OP Ryhmä Nordea Danske Bank Handelsbanken Säästöpankki- ryhmä Aktia Bank S-Pankki POP Pankki -ryhmä Muut Asuntolainat kotitalouksille Suomessa 30.6.2020. Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa toimivien luottolaitosten markkinaosuudet: asuntolainat 2.3.2021 9
 • 10. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusien asuntolainojen ehdot ja muut ominaisuudet 2.3.2021 10
 • 11. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Uusien asuntolainojen keskimääräinen korko on vaihdellut ja nyt laskenut ennätyksellisen alhaiseksi 2.3.2021 11 -2 0 2 4 6 8 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainakannan keskimääräinen korko Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen korko 12 kuukauden euribor % Lähteet: Suomen Pankki ja Thomson Reuters. @38215 Asuntolainojen korot Suomessa
 • 12. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntolainat ovat pääosin vaihtuvakorkoisia, ja euriborkorkojen käyttö viitekorkoina on lisääntynyt -2 0 2 4 6 0 25 50 75 100 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 Euriborsidonnaiset Primekorkosidonnaiset Kiinteäkorkoiset ja muut 12 kk:n euribor (oikea asteikko) % uusien lainojen euromäärästä % Tietoja ei kerätty vuosina 2003 ja 2004. Lähteet: Suomen Pankki ja Thomson Reuters. @21769 Uudet asuntolainat Suomessa korkosidonnaisuuden mukaan 2.3.2021 12 Euribor- sidonnaiset lainat Primekorko- sidonnaiset lainat
 • 13. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Keskimääräinen viitekorko on laskenut nollan tuntumaan ja keskimääräinen marginaali on kaventunut 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen laskennallinen marginaali Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen viitekorko Uusien nostettujen asuntolainojen keskimääräinen korko % Lähde: Suomen Pankki. @38215 Uusien asuntolainojen keskikorko ja marginaali 2.3.2021 13 Marginaali Kokonaiskorko Viitekorko
 • 14. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Noin 25 vuotta pitkät ja sitä pidemmät uudet asuntolainat ovat yleistyneet 0 20 40 60 80 100 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Enintään 14 vuotta Yli 14 ja enintään 19 vuotta Yli 19 ja enintään 21 vuotta Yli 21 ja enintään 24 vuotta Yli 24 ja enintään 26 vuotta Yli 26 vuotta Osuus uusien asuntolainojen euromäärästä, % Lähde: Suomen Pankki. @38215 Suomessa nostettujen uusien asuntolainojen takaisinmaksuajat 2.3.2021 14 Noin 25 vuotta Noin 30 tai 35 vuotta Noin 20 vuotta
 • 15. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntolainat ovat suurentuneet, ja suuret ensiasunto- lainat ovat yleistyneet myös aivan viime vuosina 0 20 40 60 80 100 2016/III 2017/I 2017/III 2018/I 2018/III 2019/I 2019/III 2020/I 2020/III Enintään 50 50–100 100–150 150–200 200–250 250–300 300–350 Yli 350 % uusien lainojen euromäärästä Lähteet: Finanssivalvontaja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uudet ensiasuntolainat lainan koon (tuhatta euroa) mukaan 2.3.2021 15 Yli 250 tuhatta euroa
 • 16. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Osa asuntolainoista on suuria suhteessa vakuuksien arvoon, etenkin uusista ensiasuntolainoista 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 2016/III 2017/I 2017/III 2018/I 2018/III 2019/I 2019/III 2020/I 2020/III Enintään 70 % 70–80 % 80–85 % 85–90 % Yli 90 % Mediaaniluototussuhde (oikea asteikko) % uusien lainojen euromäärästä % Pl. poikkeuslainat ja lainat, joiden luototussuhde≤ 0. Lähteet: Finanssivalvontaja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uudet ensiasuntolainat luototussuhteen mukaan 2.3.2021 16 Ensiasuntolainojen lainakatto 95 % 2016/III alkaen Luototussuhde 90–95 %
 • 17. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lyhennysvapaita neuvoteltiin runsaasti vuonna 2015 ja koronapandemian puhjettua keväällä 2020 2.3.2021 17 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kuukauden aikana uudelleenneuvotellut asuntolainat (vasen asteikko) Kuukauden aikana uudelleenneuvotellut asuntolainat, % asuntolainakannasta (oikea asteikko) Mrd. euroa % Lähde: Suomen Pankki. @38215 Uudelleenneuvotellut asuntolainat
 • 18. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien velkaantuminen ja taloyhtiölainat 2.3.2021 18
 • 19. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut suhteessa tuloihin ja on nyt ennätyslukemissa 2.3.2021 19 0 5 10 15 0 50 100 150 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Kotitalouksien velat, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (vasen asteikko) Kotitalouksien korkomenot, % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon (oikea asteikko) % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkorasitus %
 • 20. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Valtaosa kotitalouksien velasta liittyy asumiseen, taloyhtiölainojen merkitys on kasvanut Asuntolainat 63 % Taloyhtiölainat 11 % Kulutusluotot 15 % Muut lainat 11 % Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. Kotitalouksien velan rakenne 2020/III 0 40 80 120 160 2000 2005 2010 2015 2020 Asuntolainat Taloyhtiölainat Muut velat % suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. @38215 Kotitalouksien velkaantuneisuus Suomessa 2.3.2021 20 Asuminen
 • 21. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Suuret yhtiölainaosuudet ovat yleistyneet uusien osakeasuntojen kaupassa 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 2020 0 % 0–39 % 40–49 % 50–59 % 60–69 % 70–79 % Vähintään 80 % Osuus kauppojen määrästä, % Lähteet: KiinteistönvälitysalanKeskusliitto ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Uusien kerrostalo- ja rivitaloasuntojen kaupat Suomessa asunnon yhtiölainaosuuden mukaan 2.3.2021 21 Yhtiölainaosuus asunnon hinnasta vähintään 60 %
 • 22. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Joka kolmannella kotitaloudella on asuntolainaa, omistusasunto on kahdella kolmasosalla 0 20 40 60 80 100 1987 1988 1994 1998 2004 2009 2013 2016 Omistusasunto ja asuntovelkaa Velaton omistusasunto Vuokra-asunto tai muu Osuus kotitalouksista, % Asuntovelka ei sisällä sijoitusasunto- ja taloyhtiölainoja. Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Suomalaiset kotitaloudet asunnon hallintaperusteen mukaan 2.3.2021 22 Omistusasunto
 • 23. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Myös asuntovarallisuus on kasvanut, ja se muodostaa suurimman osan kotitalouksien varallisuudesta 0 20 40 60 80 100 1987 1988 1994 1998 2004 2009 2013 2016 Oma pääasiallinen asunto Muut asunnot ja vapaa-ajan asunnot Muu varallisuus % varallisuudesta Lähteet: Tilastokeskuksenvarallisuustutkimus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Kotitalouksien varallisuuden koostumus 2.3.2021 23 Asuntovarallisuus
 • 24. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntomarkkinoiden toiminta ja alueellinen eriytyminen 2.3.2021 24
 • 25. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Väestönlisäys ja asuntorakentaminen ovat keskittyneet yhä enemmän suuriin kaupunkeihin 0 10 20 30 40 50 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Helsinki Espoo ja Kauniainen Vantaa Tampere Turku Oulu Jyväskylä Kehyskunnat Muu Suomi 12 kk:n liukuva summa, tuhatta asuntoa Lähde: Tilastokeskus, Rakennettu ympäristö -palvelu. @38215 Valmistuneet asunnot Suomessa 2.3.2021 25 Muut kasvukeskukset Pääkaupunkiseutu
 • 26. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntokauppojen määrä on ollut viime vuosina pienempi kuin suurimmillaan 2000-luvulla 2.3.2021 26 0 20 40 60 80 100 2000 2005 2010 2015 Koko maa Pääkaupunkiseutu Muu Suomi Tuhatta asuntoa Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Vanhojen osakeasuntojen kauppa vuosittain Suomessa PK-seudun osuus lähes 30 % (ilman omakoti- talokauppoja)
 • 27. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntokauppa notkahti keväällä 2020 pandemian puhjettua mutta toipui kesällä ja loppuvuonna nopeasti 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 2018 2019 2020 2021 Lukumäärä Lähde: Tilastokeskus (kiinteistönvälittäjien kautta tehdyt kaupat). @38215 Vanhojen osakeasuntojen kauppa Suomessa kuukausittain 2.3.2021 27
 • 28. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntojen hintaerot ovat kasvaneet Suomen sisällä kymmenen viime vuoden aikana 75 100 125 150 175 200 2000 2005 2010 2015 2020 Helsinki Helsinki ja muu pääkaupunkiseutu Turku Tampere Koko Suomi Muu Suomi kuin pääkaupunkiseutu Reaali-indeksi, 2000 = 100 Lähteet: Tilastokeskus, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat. @38215 Asuntojen reaaliset hinnat alueittain neljännesvuosittain 2.3.2021 28 Suurimmat kaupungit Suomi keskimäärin Muu Suomi kuin PK-seutu
 • 29. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Asuntolainat ovat suurempia ja suurentuneet enemmän kasvukeskuksissa kuin muualla Suomessa 2.3.2021 29
 • 30. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Yhteenveto 2.3.2021 30
 • 31. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Rahoitusolot ja asuntolainojen ehdot ovat keventyneet • Asuntolainat ovat suurentuneet ja takaisinmaksuajat pidentyneet • Korot ovat laskeneet, marginaalit kaventuneet ja euriborkorkoihin sidotut lainat yleistyneet • Suuret taloyhtiölainat ovat yleistyneet uusissa osakeasunnoissa • Lainakannan laatu on säilynyt hyvänä, mutta lainanhoitojoustojen käyttö on ajoittain lisääntynyt • Asuntorahoituksessa on ollut vahvuuksia, jotka ovat tukeneet rahoituksen edullisuutta ja hyvää saatavuutta eri käyttötarkoituksiin 2.3.2021 31
 • 32. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Velkaantuneisuus ja alueelliset erot ovat kasvaneet • Kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat kasvaneet • Väestö, asuntorakentaminen ja asuntokauppa ovat keskittyneet yhä enemmän pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin • Asuntojen hintaerot Suomen sisällä ovat kasvaneet • Asuntorahoituksessa ja asuntomarkkinoilla on vältytty 2000-luvulla vakavilta, pitkäaikaisilta häiriöiltä • Haavoittuvuudet edellyttävät kotitalouksilta, sijoittajilta ja luottolaitoksilta taloudellisia puskureita riskien toteutumisen varalta 2.3.2021 32
 • 33. | Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU Lisää tietoa Suomen Pankin julkaisuissa ja tilastoissa 2.3.2021 33 eurojatalous.fi suomenpankki.fi