Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Employer branding - vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet? En presentation av StepStone och Telia Sonera för Marknadsföreningen i Stockholm

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Employer Branding
Vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet?
        ?
            ...
Vi gör rekrytering enkelt –
rätt medarbetare till rätt jobb
                 www.stepstone.com
Employer Branding  Trenden håller i sig – Employer Branding på väg upp
        2%     19%      ...

YouTube-Videos werden auf SlideShare nicht mehr unterstützt.

Original auf YouTube ansehen

Hier ansehen

1 von 37 Anzeige

Employer branding - vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet? En presentation av StepStone och Telia Sonera för Marknadsföreningen i Stockholm

Employer branding - vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet och borde se ut för att lyckas? Det här seminariet presenterades av jobbsajten StepStone och Telia Sonera på Afternoon Tea i regi av Marknadsföreningen i Stockholm. Här lyftes taktiska och strategiska frågor gällande arbetsgivarvarumärket och hur marknads-och kommunikationsavdelningen borde jobba med HR och personalavdelningen. Dessutom presenterades statistik från en europeisk undersökning hur företag arbetar med employer branding idag och hur de anställda ser på detta.

Employer branding - vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet och borde se ut för att lyckas? Det här seminariet presenterades av jobbsajten StepStone och Telia Sonera på Afternoon Tea i regi av Marknadsföreningen i Stockholm. Här lyftes taktiska och strategiska frågor gällande arbetsgivarvarumärket och hur marknads-och kommunikationsavdelningen borde jobba med HR och personalavdelningen. Dessutom presenterades statistik från en europeisk undersökning hur företag arbetar med employer branding idag och hur de anställda ser på detta.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Employer branding - vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet? En presentation av StepStone och Telia Sonera för Marknadsföreningen i Stockholm (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Employer branding - vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet? En presentation av StepStone och Telia Sonera för Marknadsföreningen i Stockholm

 1. 1. Employer Branding Vem äger varumärket? HR? Marknad? Och hur sker samarbetet? ? Presenterad av @Charlotteulvros Marknadschef StepStone www.stepstone.com
 2. 2. Vi gör rekrytering enkelt – rätt medarbetare till rätt jobb www.stepstone.com
 3. 3. Employer Branding Trenden håller i sig – Employer Branding på väg upp 2% 19% 79% www.stepstone.com
 4. 4. Vem ansvarar för företagets Employer Branding arbete? 50.00% 45.00% 40.00% 42.90% 35.00% 30.00% 25.00% 28.60% 20.00% 20.60% 15.00% 10.00% 5.00% 7.80% 0.00% Personalavdelningen Företagsledningen Marknad och Annat kommunikation www.stepstone.com
 5. 5. Effekter av arbetet med arbetsgivarvarumärket www.stepstone.com
 6. 6. Enligt jobbsökarna... 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 88% Företagets kanaler 45% 69% Personliga nätverk 89% 67% Media 64% 95% av kandidater kollar upp varumärket. 24% Social media 50% påverkas av vad 40% Searches deras vänkrets tycker. Reliability www.stepstone.com
 7. 7. Enligt jobbsökarna… Gott renomme 98% Okänt 91% varumärke Dåligt rykte 10% Jobbsökarna söker jobb om varumärket har... www.stepstone.com
 8. 8. Dåligt bemötande… www.stepstone.com
 9. 9. Men bilden skevar... ...hur ser verkligheten ut? Arbetsgivare Medarbetare Attraktionskraft som arbetsgivare 6.5 5.8 Rekommenderas av medarbetare 95% 56% 46% av anställda säger att företagets kommunicerade bild av verkligheten inte stämmer. www.stepstone.com
 10. 10. Dags för samarbete? HR och marknad/kommunikation? = Alla företag har ett Alla företag har ett varumärke arbetsgivarvarumärke www.stepstone.com
 11. 11. Samma utmaningar, liknande lösningar? För att lyckas: • Få med ledningen i arbetet • Segmentera och anpassa ert Employee value proposition, men ska anpassas till övergripande EVP • Involvera anställda på både HR, marknads- och kommunikationsavdelningen – från strategi till taktik • Varumärket måste vara autentiskt – våga lyfta upp dina anställda • Sätt rätt KPI:er • Mät! www.stepstone.com
 12. 12. Samma utmaningar, liknande lösningar? Gemensamma nämnare • Ladda ett enhetligt varumärke • Segmentera målgruppen • Rätt budskap till rätt person • Ambassadörerna - nyckelroll • Samarbetet med partners • Nytt medie/rekryteringslandskap: • Val av mediekanaler • Paketering digitalt • ROI -mät och följ upp! www.stepstone.com
 13. 13. Ett enhetligt varumärke VP vs. EVP www.stepstone.com
 14. 14. Som Google? www.stepstone.com
 15. 15. Ett enhetligt varumärke www.stepstone.com
 16. 16. Rätt målgrupp och rätt ambassadör De måste tro på företaget • Kunna EVP • Lita på ledningen • Hittas av HR, tränas av PR • CSR spelar med här • Bli uppskattade för sitt jobb www.stepstone.com
 17. 17. Det behöver inte vara så här avancerat… www.stepstone.com
 18. 18. Rätt målgrupp och rätt ambassadör De måste tro på företaget • Kunna EVP • Lita på ledningen • Hittas av HR, tränas av PR • CSR spelar med här • Bli uppskattade för sitt jobb Låt dem agera på: • Karriärsidan • Rekryteringsmaterial • Social media • Events www.stepstone.com
 19. 19. Digitala kanaler med egen budget – våga fråga! Våga fråga! • Hur mäts digitala kanaler? • Vad är ”trafik”? • Var ska jag platsannonsera? • Är det mycket trafik som är avgörande eller är det rätt trafik? • Vad sätter jag för mål och följer upp digitala kanaler? • Hur väljer jag exponeringsprodukter och hur mäter jag detta? Vad är relevant? • Hur agerar jag i sociala medier? • Hur får jag reda på vad som sägs om oss? www.stepstone.com
 20. 20. SEO - vad då?? • HR – vet vad som behövs • Marknad – hur det ska skrivas och paketeras Ad from company www.stepstone.com
 21. 21. Uppföljningen… Det är en ny värld www.stepstone.com
 22. 22. “Employment Branding is the craft of being so completely organized that you are ready with the right message for the right person when she comes along.” www.stepstone.com
 23. 23. Marknadsföreningen – Employer Branding Birgitta Mortensen Employer Branding Director, Group HR TeliaSonera Headoffice
 24. 24. 24 June 2012 Recruitment training
 25. 25. Agenda • What is employer branding? • How do we work? • What is TeliaSonera´s promise to the labour market and its employees? • Examples of what we have done • Challenges • How to succed 25 June 2012 Recruitment training
 26. 26. Definition of Employer Branding “The package of functional, economic and psychological benefits provided by employment, and identified with the employing company.” Ambler and Barrow 1996, p 187 26 June 2012 Recruitment training
 27. 27. TeliaSonera Group Organization President & CEO Per-Arne Blomquist CFO Legal Affairs Christian Luiga Jan Henrik Ahrnell HR Communications Karin Eliasson Cecilia Edström Group IT Åke Södermark Mobility Broadband Eurasia Services Services Tero Kivisaari Malin Frenning Tero Kivisaari Sonera Sales division Business Services Robert Andersson Sverker Hannervall 27
 28. 28. How we work Dialog with Corporate Communication on a day to day basis Group HR BA level Country level e 2012 Recruitment training
 29. 29. Employee Value Proposition – What we promise Leadership is our drive. What’s your? As a part of the TeliaSonera team, this is the atmosphere you breathe: • We aim to be a world-class service company and are pioneers in the telecom industry, entering new markets and developing new services to serve our customers. Working with us means creating new opportunities for people and businesses to communicate and improve their daily lives. • Our playing field is diverse − local, international and multicultural. Your ideas are valued and will be rewarded. In a high performance arena with talented, experienced colleagues, you will make an impact whether you choose to work locally or embark on an international career. • Action is key in our competitive marketplace. Our business culture thrives on leaders who can see the big picture, who know what is important and what it takes to succeed, who know how to set goals and strategies and who can enhance your own professional strengths. • Work is more than a job. That’s why we try to match your goals and aspirations with our company goals at different stages of your career. Because in the long run it makes sense to invest in the major asset of our company – our people. 29 24 February 2013 Graphical Guideline for PPT
 30. 30. Pre – During – Post touch points Pre touch points During touch points Post touch points • On-line presence • Induction • Exit interviews • Student faris • Training (Programs) • Alumni networks • TeliaSonera events • Performance • Recruting campaigns management • Recruiting processes 30 June 2012 Recruitment training
 31. 31. Examples of what did in 2011-12 31 June 2012 Recruitment training
 32. 32. Examples of what did in 2011-12 32 June 2012 Recruitment training
 33. 33. Examples of what did we do in 2011-12 33 June 2012 Recruitment training
 34. 34. Challenges • New area – different competence areas and objectives • Suppliers focus on external employer branding • Action oriented and short term market 34 June 2012 Recruitment training
 35. 35. How to succed • Market, HR and analysis competence is necessary • Close co-operation and acceptance from both Communicaiton and HR. To be a part of both. • Separate strategic employer branding from operational employer branding • Ensure your actions cover the whole chain both from the market and HR perspective. • Don´t go to much for the short term 35 June 2012 Recruitment training
 36. 36. Thank you! Birgitta Mortensen Employer Branding Director Group HR birgitta.mortensen@teliasonera.com +46706468360 36 September 2011 Recruitment training

Hinweis der Redaktion

 • Likasombäreller?`jofaktiskt
 • Med StepStone rekryterar du rätt medarbetare till rätt jobb i Sverige och utomlands, oavsett om det rör sig om en förskolelärare, ingenjör eller chef. Vår affärside är enkel: att leverera flest och rätt jobbsökare och framtida medarbetare till våra kunder. Vi vill att det ska vara enkelt att rekrytera och som kund till StepStone hjälper vi dig genom alla steg i din rekrytering.Med moderna rekryteringslösningar, EmployerBranding-tjänster och aktiv marknadsföring av våra platsannonser når vi ut till passiva och aktiva jobbsökare - på vår jobbsajt och mobilappar, med riktad e-post, Google, jobbsökmotorer, partnersajter och sociala medier. Vi förenklar helt enkelt rekryteringsprocessen för både företag och kandidater genom vår smidiga nättjänst, snabba kundservice, och resultat som går att mäta direkt. Med StepStone får du alltid de bästa förutsättningarna för att lyckas när du rekryterar – allt enligt våra kunder.
 • 2% tycker EB blir mindre viktigt, 80% attd et kommer att bli viktigare. Employerbranding ligger högt på dagordningen: 85 % av de arbetsgivare som tillfrågades arbetar redan aktivt med sitt employer brand (54,7 %) eller planerar att göra detta (30,6 %). Endast 14,7% av arbetsgivarna har inte employerbranding på dagordningen och bristen på resurser (27 %), tid (21 %) och budget (16 %) är de vanligaste skälen för detta. Svenskar jobbar flitigast med employerbrandingI Sverige och Frankrike arbetar organsiationer och företag flitigast med sina employer brands av alla deltagande länder i undersökningen, 60,8% i Sverige och 66,7% av de franska företagen arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke, jämfört med det europeiska genomsnittet på 54,7%. I Tyskland ligger man något efter då endast 43% av de tyska företagen arbetar aktivt med employerbranding och drygt 26% har inga planer på att
 • Vår undersökning visar att 95% av de tillfrågade arbetssökande letar efter information om den aktuella arbetsgivaren. Endast en minoritet om 5% svarar att de skulle ansöka utan att göra någon kontroll. Arbetssökande använder ofta informationskällor som företagets webbsida och officiella konton i sociala medier. De ser dock informationen från dessa källor som långt ifrån neutrala och därför mindre pålitliga. Vänner och familj är också en viktig informationskälla: Mer än två tredjedelar av de arbetssökande i undersökningen kontrollerar en arbetsgivare rykte via personliga nätverk. Personliga nätverk anses vara den mest pålitliga informationskällan när det gäller arbetsgivares rykte. Förutom ovan nämnda källor letar arbetssökande information på andra sätt. Internet är den viktigaste källan med sökmotorer och jobbportaler i topp som besöks av 62% respektive 43% av arbetssökande. Arbetssökande konsulterar även sociala medier som bloggar, forum och sociala nätverk online, dock i mycket mindre omfattning, 14–19%.
 • It’s better to have no reputation than a bad reputation : 90,7% of candidates would apply if they find an interesting job even if they do not know the company and have no information on their image as an employer.But an unknown reputation is next to impossible in today’s information era. So it’s best to keep control of your employer brand
 • Vi frågade anställda och företag att ranka sin organisation med hur attraktiv den var från skala 1-10. Kandidater rankade i snitt 5,8/10 medan företag rankade än hägre med snitt på 6,5/10. Endast 56% av kandidaterna skulle rekommendera företaget medans 95% av företagen trodde att de skulle vli rekommenderade. Hela 43,6% av kandidaterna skulle inte rekommendera sitt företag, medan företagen trodde att endast 5% inte skulel rekommendera sitt företag. 46% av anställda säger att företagets kommunicerade bild av verkligheten inte stämmer – vad gör man när gapet är så stort.??

×