Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]

Presentación do Tema 9 de CCSS1 para os alumnos de 1ESO sobre a aparición da civilización grega e as súas formas políticas, sociais e culturais.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

UD9: Grecia [política, sociedad y cultura]

 1. 1. GRECIA ANTIGACrearon os gregos a democracia?
 2. 2. XEOGRAFÍA... OndequedaGrecia? Grecia
 3. 3. XEOGRAFÍA... GreciaerasóGrecia? 1. Observa o seguinte mapa e realiza as seguintes actividades: - Localiza e nomea os seguintes elementos: Mar Xónico, Mar Exeo, Península do Peloponeso, Creta, Atenas, Esparta, Micenas. - Colorea a zona que ocupaba a Hélade.
 4. 4. XEOGRAFÍA... GreciaerasóGrecia? Mar Xónico Mar Exeo CRETA PELOPONESO Atenas Esparta Micenas
 5. 5. XEOGRAFÍA... ComoeraoclimadeGrecia?
 6. 6. XEOGRAFÍA... ComoeraaeconomíadeGrecia?
 7. 7. A economía grega se basa no comercio de produtos de alto valor engadido. Cal destas dúas cerámicas pensas que ten máis valor?
 8. 8. O comercio se baseaba no transporte marítimo.
 9. 9. PASADO COMUN
 10. 10. Na civilización cretense, os palacios eran o centro da vida política, comercial e urbana. Palacio de Cnosos
 11. 11. Palacio de Cnosos CnososO Palacio Cretense
 12. 12. Frescos do Palacio de Cnosos
 13. 13. MicenasA Cidade PORTA DOS LEÓNS CÍRCULO DE TUMBAS Casa do Vaso do Guerreiro TEMPLO Entrada monumental Porta Norte Vivendas Rampa de acceso
 14. 14. MICENAS: Porta dos Leóns
 15. 15. Os micénicos enterraban aos mortos en tumbas monumentais segundo a súa categoría social. Tesoro de atreo TÚMULO Cobertura de terra marcada cunha fila de pedras. DROMOS Pasillo de acceso á tumba. CÁMARA FUNARARIA Sala de enterramento con espacio para as ofrendas.
 16. 16. ETAPAS
 17. 17. ETAPAS Encantosperiodospodemos dividirahistoriadaGreciaAntiga? Época Arcaica Época clásica Época helenística s. VIII a.C. s. V a.C. s. IV a.C. s. II a.C. 0 Imperio Romano
 18. 18. época arcaicaSéculos VIII - VI a.C.
 19. 19. POLIS 1característica
 20. 20. As polis gregas se ubicaban en terreos fértiles (favorables á agricultura) ou ben comunicadas (favorables ao comercio). A POLIS GREGA
 21. 21. ESParta
 22. 22. ESParta
 23. 23. ESParta OLIGARQUÍA APELLA ASEMBLEA Reunión dos espartiatas (homes maiores de 30 anos) na que discutían sobre asuntos importantes.
 24. 24. ESParta OLIGARQUÍA APELLA XEROUSÍA CONSELLO DE ANCIÁNS Asemblea lexislativa (toman as decisións) dos espartiatas (homes maiores de 30 anos) na que discutían sobre asuntos importantes.
 25. 25. ESParta OLIGARQUÍA APELLA XEROUSÍA ÉFOROS MAXISTRADOS Representantes elexidos pola xerousía que se encargaban de que as decisións se levasen a cabo.
 26. 26. 2característica LINGUAE CULTURA
 27. 27. Homero creou un pasado mítico común para os gregos.
 28. 28. TROYA: Secuencia de la entrada del caballo en la ciudad.
 29. 29. COLONIAS 3característica
 30. 30. COLONIZACIoNES Porondeseexpandironosgregos? 2. Observa o seguinte mapa e realiza as seguintes actividades: - Colorea as zonas de colonización gregas. - Localiza e nomea os seguintes elementos: Mar Mediterráneo, Mar Negro, Sicilia, Creta, Chipre, Córcega, Cerdeña, Magna Grecia.
 31. 31. COLONIZACIoNES Porondeseexpandironosgregos? Magna Grecia CRETA CHIPRE Mar Mediterráneo Mar Negro SICILIA CÓRCEGA CERDEÑA
 32. 32. época ClásicaSéculos V - IV a.C.
 33. 33. GUERRAS
 34. 34. Os hoplitas tiveron gran importancia na formación da democracia.
 35. 35. Formación HOPLÍTICA
 36. 36. atenas
 37. 37. atenas
 38. 38. BULÉ CONSELLO POPULAR Reunión de 500 cidadáns elexidos por sorteo na que discutían sobre asuntos que afectaban á cidade. atenas DEMOCRACIA
 39. 39. BULÉ EKKLESÍA ASEMBLEA Reuníon de cidadáns que se encargaban de votar as leis e decidir sobre cuestións importantes. atenas DEMOCRACIA
 40. 40. DEMOCRACIA BULÉ EKKLESÍA MAXISTRADOS MAXISTRADOS Representantes elexidos pola ekklesía que se encargaban de levar a cabo as decisións que se tomaban. atenas
 41. 41. época helenística Séculos IV - II a.C.
 42. 42. Alexandre Magno
 43. 43. Imperio macedónico QueterritoriosconquistouAlexandreMagno? 3. Observa o seguinte mapa e realiza as seguintes actividades: - Colorea os territorios que conquistou Alexandre Magno. - Localiza e nomea os seguintes elementos: Mar Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio, Océano Índico, Mar de Aral, Golfo Pérsico, Nilo, Tigris, Éufrates, Indo.
 44. 44. Imperio macedónico QueterritoriosconquistouAlexandreMagno? Mar Mediterráneo Mar Negro Mar Caspio Mar de Aral OCÉNANO ÍNDICO G olfo Pérsico Nilo Tigris Éufrates Indo
 45. 45. CULTURA
 46. 46. RELIXIÓN
 47. 47. Hades Ares Apolo Artemisa Deméter AteneaAfroditaHeraPoseidónZeus
 48. 48. ARTEComoeraaarquitectura?
 49. 49. CARACTE RÍSTICAS
 50. 50. Arco: Elemento constructivo de forma curva que une dous puntos. 1característica Dintel: Pieza recta y única que cierra un espacio por su parte superior. ARQUITECTURA ADINTELADA
 51. 51. 2característica
 52. 52. templo gregopartes
 53. 53. Partenón
 54. 54. Partenón PERISTILO Conxunto de columnas que rodean o templo. En cada columna se diferencia o capitel que vai decorado. BASAMENTO Gradas ou escaleiras de plataforma ARQUITRABE Dintel ou viga que suxeita o peso do teito. FRONTÓN Espacio triangular baixo o tellado que se decoraba con esculturas. FRISO Espacio horizontal, sobre o arquitrabe, baixo a cornixa que pode estar decorado. CORNIXA Alero sobre o que descansa o tellado.
 55. 55. ORDEStemplogrego
 56. 56. OrdeDórico OrdeXónico OrdeCorintio
 57. 57. ARTEComo era a escultura?
 58. 58. Os gregos buscaban representar os corpos de forma naturalista (parecidos ao natural).
 59. 59. época arcaicaSéculos VIII - VI a.C.
 60. 60. Exipto:esculturadeSepa Grecia:kourosdeAnavyssos
 61. 61. Exipto:esculturadeSepa Grecia:kourosdeAnavyssos
 62. 62. época ClásicaSéculos V - IV a.C.
 63. 63. Policleto:Doríforo Lisipo:Apoxiomenos
 64. 64. O canon son regras de proporcións matemáticas para representar o corpo humano na Grecia clásica.
 65. 65. O contraposto é unha forma de representar o corpo humano ideado na Grecia clásica que consiste en contraponer os membros e as liñas de cadera e hombros.
 66. 66. Praxiteles:ApoloSauróctono
 67. 67. época helenística Séculos IV - II a.C.
 68. 68. Laocoonteeosseusfillos

×