Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Fremføring_Minifremføring - Sang, minikor, sang (Rivelsrud, TS).pptx

  1. MINIFREMFØRING SANG (fokus: korsang)
  2. Minifremføring i sang (fokus: korsang) • Klassen deles inn i 2-3 grupper • Velg en sang som gruppen/koret kan fremføre – Velg fra sangheftene slik at det er en sang alle kan – Vær demokratiske og taktiske i valg av sang • Øv godt på denne sangen slik at alle kan den • Arranger gjerne sangen slik dere selv vil – F.eks. solopartier, flerstemt, koreografi osv. (arrangementet må være slik at ALLE er sanglig aktive) • Fremføres mot slutten av timen
  3. Minifremføring i sang (fokus: korsang) • Vurderingskriterier: 1. Deltagelse (hvor aktiv, deltagende og sikker er du?) 2. Samspill/Samarbeid 3. Kreativitet og utstråling (hvor kreativ er du på scenen?) 4. Uttrykk og formidling (i hvilken grad synges stykket med bevisst musikalsk uttrykk og formidling?) 5. Intonasjon (i hvilken grad synger du rent?) • Individuell vurdering • Til slutt: Logg med egenvurdering
Anzeige