Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Fremføring_Minifremføring - Gitar (Rivelsrud, TS).pptx

  1. MINIFREMFØRING GITAR
  2. Minifremføring i gitar • Fire steg må gjennomføres før oppgaven er godkjent: 1. Innlevering av skjema/info (i god tid FØR fremføring) 2. Øving 3. Fremføring 4. Egenvurdering • Alle de fire delene vil bli tatt i betraktning mht. vurdering
  3. Minifremføring i gitar 1. Innlevering av skjema/info (i god tid FØR fremføring) • Lever skjema med opplysninger om hvilken sang du skal spille og om du skal fremføre stykket sammen med andre eller alene • Velg en sang som passer ditt nivå • Bedre å spille et enkelt stykke godt, enn et vanskelig stykke halvgodt
  4. Minifremføring i gitar 2. Øving • Øv i grupper eller alene (valgfritt med forbehold) • Spør faglærer om hjelp • Hjelp hverandre • Bruk tilgjengelige ressurser • Utnytt tiden godt – husk at stykket skal fremføres allerede mot slutten av dagens time
  5. Minifremføring i gitar 3. Fremføring • Skal fremføres mot slutten av timen • Ved. evt. digital fremføring: FILM er eneneste godkjente medium • Tips – Ikke legg alt for mye i selve fremføringen - den er ikke avgjørende for vurdering – Hjelp hverandre
  6. Minifremføring i gitar 4. Egenvurdering • Egenvurdering skal leveres etter at fremføringen er gjennomført • Egenvurderingen er alltid individuell
  7. Minifremføring i gitar • Vurderingskriterier (fremføring): – Akkorder (i hvilken grad sitter akkordene? Med/uten flyt?) – Håndverk (i hvilken grad spilles stykket uten feil?) – Uttrykk og formidling (i hvilken grad spilles stykket med bevisst musikalsk uttrykk og formidling?) – *Stykkets vanskelighetsgrad tas i betraktning • Vurderingskriterier (egenvurdering): – Kvalitet på faglig refleksjon – I tillegg til å vurdere hvordan minifremføringen gikk (inkl. valg av sang og øving), bør den inneholde noe om hva du kan jobbe videre med for å bli bedre
  8. Minifremføring i gitar • Vurdering: – Vurderingsskala: • grunnleggende • under utvikling • dyktig • fremragende • Individuell vurdering LYKKE TIL!
Anzeige