Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti

Herunterladen, um offline zu lesen

Katja Sankalahden, THL, kommenttipuheenvuoro Sitra Labin Heräämössä 11.6.2020. "Jokainen kohtaaminen on luottamuksen syntymisen mahdollisuus tai riski."

Katja Sankalahden, THL, kommenttipuheenvuoro Sitra Labin Heräämössä 11.6.2020. "Jokainen kohtaaminen on luottamuksen syntymisen mahdollisuus tai riski."

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Luottamus verkkoympäristössä - kommenttipuheenvuoro Katja Sankalahti

  1. 1. Jokainen kohtaaminen on luottamuksen syntymisen mahdollisuus tai riski 15.6.2020Katja Sankalahti Kommenttipuheenvuoro Sitra Lab Heräämö 11.6.2020 Luottamuksen rakentuminen verkkoympäristössä katja.sankalahti@thl.fi @KatjaSankalahti
  2. 2. Sykähdyttävät nostot Kirsimarjan alustuksesta: KirsimarjaBlomqvist:Ymmärtäminen => Tieto,Selkeys,Läpinäkyvyys,Avoimuus KMB:Ennustettavuus => Ennakointi;hyvinvalmisteltuonpuoleksitehty,vastuutaho KMB:Asennoituminen  Subjektiivisuus,vapaaehtoisuus, KMB:Analyyttisyys  Kuulluksituleminen,vaikuttamismahdollisuus KMB:Kommunikointijayhteisetpelisäännöt  Suorapuhe,rytmi,vastavuoroisuus KMB:Tehokkuus&nopeusvs.Rauha&hitaus  Verkossanopeudenjatehokkuudenvaade,mitenkytkemmesiihenrauhanja hitauden–tilannekohtaisuus KMB:Psykologinenturvallisuus,Ilmapiiri-haastaminen  Pienilläteoilla,sanoillajainformaatiollaluodaanturvallistailmapiiriä,jossa koetaanmahdolliseksihaastaaerilaisillanäkökulmilla  Jokaisennäkökulmaontärkeäjatarpeellinen–DIALOGINPERIAATTEET 15.6.2020Katja Sankalahti Kuva: hyvejohtajuus.fi Mitä nämä tarkoittavat konkreettisesti verkonvälityksellä tapahtuvissa tilanteissa?
  3. 3. Luottamus, mitä kaikkea se onkaan! • Institutionaalinenluottamus • Ihmisten keskinäinen luottamus • Luottamusprosessiin • Luottamusitseen ja omaan osaamiseen Ja miten sitä rakennetaan verkossa?! 15.6.2020 Kuva: beamcoach.com Katja Sankalahti
  4. 4. Luottamuksen rakentaminen vuorovaikutuksessa: Mistä viesti rakentuu? Kasvokkain: 7% sanat 38% ääni 55% kehonkieli Puhelimessa/verkossa (ilman kuvaa tai jopa kuvan kanssa): 20% sanat 80% ääni Puheesta ainoastaan 20% jää mieleen, 80% menee ohi 80 000 ajatusta /pv Katja Sankalahti
  5. 5. Ihmisten välisen luottamuksen rakentamisen hyveet: KMB: YMMÄRRYS-näkökulma • Ole avoimin mielin ilman ennakko-oletuksia, tämä helpottaa itseäsikin • Ajattele toisesta hyvää, suhtaudu toisiin positiivisesti • Kiinnostu kuulemaan mitä toinen sanoo ja ajattelee • Liity toisen kertomaan, älä yritä ujuttaa omaa näkemystäsi • Tunnista voimavarat ja vahvuudet - heikkouksien korostaminen vähentää luottamusta • Ole rehellinen ja läpinäkyvä, ihmiset kyllä aistivat vilpillisyyden • Kohtaa toiset kunnioittavasti ja arvostavasti, kehonkieli /äänenpaino / paljastaa mitä todella ajattelet 15.6.2020Katja Sankalahti
  6. 6. Ilmassa olevia kysymyksiä: • Miten mahdollistan verkossa ennakoituna lack of trust tai menetetyn luottamuksen uudelleen rakentamisen – keinoja? • Yhteisen ajan johtaminen & arvostaminen tehokkuuttaja nopeuttaedellyttävässä digitaalisessa maailmassa? • Erilaisuuden näkeminen rikkautena: Miten rakennamme yhteisen ajattelun tilan debatin käymisen sijaan? Tai miten debatti rakentuu luottamukselle? 15.6.2020Katja Sankalahti
  7. 7. 15.6.2020Katja Sankalahti Ihanaa luottamuksen täyteistä kesää kaikille!

×