Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kiertotalous - kestävää talouskasvua tietoisku, Yrityselämän nuoret sukupolvet ja Yrityskylä / Taloudellinen tiedotustoimisto

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Kiertotalous - kestävää talouskasvua tietoisku, Yrityselämän nuoret sukupolvet ja Yrityskylä / Taloudellinen tiedotustoimisto

Herunterladen, um offline zu lesen

Kiertotalous - kestävää talouskasvua tietoisku, Yrityselämän nuoret sukupolvet ja Yrityskylä / Taloudellinen tiedotustoimisto

Kiertotalous - kestävää talouskasvua tietoisku, Yrityselämän nuoret sukupolvet ja Yrityskylä / Taloudellinen tiedotustoimisto

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Kiertotalous - kestävää talouskasvua tietoisku, Yrityselämän nuoret sukupolvet ja Yrityskylä / Taloudellinen tiedotustoimisto

  1. 1. Globaalit markkinat KIERTOTALOUS – KESTÄVÄÄ TALOUSKASVUA Kiertotalous-toimintamallin (circular economy) avulla talouskasvu pyritään kytkemään irti luonnonvarojen ylikulutuksesta. Kier- totalous on talousmalli, jossa uusien tavaroiden tuottamisen ja omistamisen sijaan kulutus perustuu palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa ei ole kyse vain kierrätyksestä, vaan koko prosessi raaka-ai- neiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja kaupasta pyritään kehittämään niin, että tuotteen elinkaaren lo- pussa tuotteesta ei tule jätettä, vaan sen materiaaleista syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Suomessa kiertotaloutta edistää muun muassa Suomen itsenäisyyden juhla- rahasto Sitra, joka organisoi erilaisia kiertotalouden kokeiluja ja kehitysohjel- mia yhdessä yritysten kanssa. Sitra on arvioinut, että vuoteen 2030 men- nessä kiertotalouden arvonlisä Suomen kansantalouteen voisi olla vähintään kolme miljardia euroa vuosittain. Kiertotalouden liiketoimintamallit Tuote palveluna Esimerkiksi Lindström Oy:n palveluihin kuuluu vaihtomatto- jen vuokraaminen yrityksille. Lindström Oy omistaa vuokraa- mansa matot ja vastaa niiden pesusta ja huollosta. Mattoa vuokraava yritys maksaa Lindströmille maton käyttöoikeu- desta. Tuote palveluna -liiketoimintamalli perustuu siis tuot- teen käyttöoikeuteen tuotteen omistamisen sijaan. Se kan- nustaa palveluntarjoajaa suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteistaan mahdollisimman kestäviä ja pitkäikäisiä. Vastuullinen liiketoiminta
  2. 2. Globaalit markkinat Tuotteen elinkaaren pidentäminen Yritykset voivat tarjota tuotteiden korjaamista, päivittämis- tä, uudelleenvalmistusta tai jälleenmyyntiä pidentääkseen niiden elinkaarta. Esimerkiksi suutaripalvelut perustuvat kenkien elinkaaren pidentämiseen. Jakamisalustat Jakamisalustat tarkoittavat sähköisiä palveluja ja ratkaisuja, joiden kautta voidaan vuokrata, myydä, jakaa ja vaihtaa eri- laisia tuotteita tai palveluja, mikä lisää niiden hyötykäyttöä. Esimerkiksi Airbnb ja Tori.fi ovat jakamisalustoja. Kiertoketju Kiertoketjussa käytetään uusiutuvia, kierrätettäviä ja bio- hajoavia materiaaleja (uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta) tuotteiden valmistuksessa. Palauttaminen ja kierrätys Palauttamis- ja kierrätysmallissa liiketoiminta perustuu jätteiden tai käytöstä poistetun tavaran tai materiaalin käyttämistä raaka-aineena uusille tuotteille tai energiaksi. Esimerkiksi Pure Waste valmistaa vaatteita ja kankaita teks- tiiliteollisuuden hukkamateriaalista. Vastuullinen liiketoiminta ”THE GOODS OF TODAY ARE THE RESOURCES OF TOMORROW.” Prof Walter Stahel

×