SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Perehdytys Erätauko-dialogiin
osaamisen huomaamisesta
24.8.
Aloitetaan 8.30
2
Ohjelma:
8.30 Tervetuloa ja virittäytyminen
8.35 Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta osana Osaaminen
näkyviin -viikkoja
8.40 Erätauko
Tauko 5 min
9.10 Erätauko osaamisen huomaamisesta -kaava
Tauko 5 min
9.50 Kokemuksia ja huomioita osaamisteemaisista Erätauoista
10.20 Lisäperehtyminen Erätaukoon
•Ohjaustoimet (kokemuspuhe, hiljaiset äänet, dominointi)
•Valmistautuminen, kutsuminen
10.40 Kysymyksiä ja vastauksia
11.00 Lopetus
3
Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa?
Chat-kentässä voi kysyä ja kommentoida.
Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa.
Pidä mielellään kameraa päällä.
4
Muu,
kirjoita chattiin mikä?
Yritys
Oppilaitos/
korkeakoulu
Järjestö
Opisto
Työeläkeyhtiö
Yhdistys tai liitto
Julkishallinto Tutkimuslaitos
Yksityishenkilö
Minkälaisia
toimijoita on
tänään
paikalla?
Näin osallistut:
- Vie hiiri näytön
ylälaitaan:
- Klikkaa View Options -
valikossa 'Annotate' ja
sitten 'Stamp'
5
Osaaminen näkyviin –viikot
•Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja
tekemään sitä näkyväksi
•Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa
osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja
työllistymisen ehto
•Kokoaa monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle
Viikkoja ovat suunnitelleet yhteistyössä Sitran kanssa
Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis.
Miksi Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta ?
Vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on keskeinen rooli oman
osaamisen huomaamisessa. Hyvä tapa huomata omaa osaamista
on tasavertainen ja luottamuksellinen keskustelu – muut ihmiset
toimivat peilinä osaamisen pohtimiselle.
Osaaminen näkyviin –viikkoja ja osaamisteemaista Erätauko-
dialogia ohjaavat seuraavat periaatteet:
• Myönteisyys ja ihmisen arvostaminen
• Keskitytään osaamiseen, jota osallistujilla on - ei siihen, mitä ei
ole. Osaamisen arviointi, vertailu ja arvottaminen eivät ole
keskusteluun sopiva lähtökohta.
• Missä vain syntynyt osaaminen on arvokasta - oli se sitten
työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus
jne
Osaamisteemaisen Erätauko-dialogin tavoite:
Osaamisen Erätauko-dialogin tarkoituksena on auttaa
keskustelijoita huomaamaan omaa osaamistaan: tietoja, taitoja,
vahvuuksia, asenteita – kaikkea sitä missä on hyvä!
Osaamisteemaisen Erätauko-dialogin hyödyt:
•Syventää ymmärrystä omasta osaamisesta ja siitä, mikä auttaa
huomaamaan sitä
•Auttaa ajattelemaan osaamista laajemmin ja monipuolisemmin
•Mahdollistaa osaamisen pohtimisen vapaasti, muussa kuin
kilpailutilanteessa ja ilman painetta osaamisen arvottamisesta
•Dialoginen keskustelu lisää luottamuksen ja empatian tunnetta
•Mahdollisuus tuoda erilaisia ihmisiä yhteen tasavertaisemmin
•Matala kynnys osallistua keskusteluun
Keskusteluja voi käydä monenlaisten ryhmien kanssa,
esim:
• Työyhteisön
• Asiakasryhmien
• Harraste- ja opintoryhmien
• Toisilleen tuntemattomat ihmiset tai jo ennestään toisilleen
tutut ryhmät
11
Video osaamisen
huomaamisesta
Erätauko-säätiö ja
Erätauko-menetelmä
TEHDÄÄN SUOMESTA MAAILMAN PARHAITEN
KESKUSTELEVA KANSA.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra,
Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska
kulturfonden ovat perustaneet uuden
Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi
Suomessa.
”Olemme huolissamme yhteiskunnan polarisaatiosta ja sen myötä kasvavista
jännitteistä. Kyky ja halu käydä rakentavaa keskustelua on yhä tärkeämpää,
jotta ymmärrämme toisiamme erilaisista lähtökohdistamme huolimatta,”
Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto
ERÄTAUKO-SÄÄTIÖ
● Miksi tärkeää?
○ Demokratia ja yhteiskuntarauha
○ Luottamuksen säilyttäminen ja lisääminen
○ Yhteiskunnallisen resilienssin säilyttäminen ja
vahvistaminen
● Osana Suomen tarinaa
○ Sosiaaliseen infrastruktuuriin panostaminen, jossa
dialogisuus ja keskusteluyhteys eri todellisuuksissa
elävien ihmisten kesken on avainasemassa.
● Dialogisuudesta kansalaistaito
EI
● Konfliktinratkaisua, sovittelua, työnohjausta
● Ratkaisu- eikä päätöksentekotavoitetta
● Taikatemppu
KYLLÄ
● Syvemmän ymmärryksen lisääminen (teemasta, muista,
itsestä)
● Luottamuksen rakentamista
● Osallistamista
ERÄTAUKO-MENETELMÄ
YTIMESSÄ
● Moniäänisyys
○ Ei pelkästään ääripäät vaan kaikkea siltä väliltä
○ “Hiljaiset äänet”: ketkä eivät normaalisti osallistu
keskusteluihin?
● Kokemuspuhe
○ Tasavertaisemman kohtaamisen mahdollistaminen
○ Poikkeaa asiantuntija- ja tietopuheesta
○ Mahdollistaa uudenlaiset oivallukset
ERÄTAUKO-MENETELMÄ
Rakentavan keskustelun pelisäännöt
1. Kuuntele toisia, älä keskeytä.
2. Liity toisten puheeseen.
3. Kerro omasta kokemuksesta.
4. Kysy, jos et ihan ymmärrä.
5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä
luottamuksen ilmapiiriä.
6. Pohdi rauhassa. Anna tilaa
keskeneräisyydelle.
Ei mitään ihmeellistä vaan mahdollisimman
yksinkertaista ja helposti käyttöön otettavaa
ERÄTAUKO-MENETELMÄ
FASILITOINTI
● Aktiivinen rooli
● Riippumaton
● Yhtymällä keskusteluun mahdollisuuksien/tarpeen
mukaan
○ Näyttää esimerkkiä miten tuottaa kokemuspuhetta
○ Luo luottamusta
ERÄTAUKO-MENETELMÄ
TEHDÄÄN SUOMESTA MAAILMAN PARHAITEN
KESKUSTELEVA KANSA.
OHJAUSTOIMET
● Osallistujien rohkaiseminen puhumaan omasta
osaamisestaan
● Hiljaiset äänet aktiivisiksi keskustelussa
● Mitä tehdä kun joku dominoi keskustelua?
ERÄTAUKO-MENETELMÄ
VALMISTAUTUMINEN
● Verkossa vai kasvokkain?
○ 4-10 osallistujaa (verkko)
○ 6-12 osallistujaa (kasvokkain)
● Viestinnän merkitys
● Kutsuminen
ERÄTAUKO-MENETELMÄ
Kokemuksia
osaamisteemaisesta Erätauosta
Lotta Pakanen, Opintokeskus Sivis
25
 Olen innokas ruuanlaittaja.
 Olen aika remonttitaitoinen ihminen.
 Tämä oli vaikea, mutta olen äärimmäisen hyvä pihvin paistaja.
 Olen tosi intohimoinen virkkaaja.
 Osaan vieläkin seisoa päälläni ja tehdä kärrynpyörän.
 Olen hyvä kuuntelemaan ja toimimaan paineen alla ja kiireessä.
 Olen omasta mielestäni hyvä ihmisten kanssa.
 Minuun on kuulemma helppo tutustua.
 Tykkään piirtää ja maalata.
 Olen selviytynyt isosta kriisistä.
 Osallistujat puhuivat paljon osaamisesta, jota syntyy arjen ja harrastusten kautta.
 Osaamista kuvattiin usein taitona ja kokemuksena.
26
 Herranjestas miten hyvää osaamista meillä on!! WAU! Aivan huippujengi koossa.
 Heti ajattelin alkuun, että tämä on hyvä harjoitus suomalaiselle ihmiselle. Emme ole
tottuneet kehumaan itseämme.
 Mulle tuli tosi hyvä fiilis, aika lyhyessä ajassa saa aika syvän kuvan kaverista.
 Osaaminen on moninaista ja meillä kaikilla on valtava osaaminen. Miten sitä voisi
jakaa paremmin?
 Ajattelin, jos kaikki tää osaaminen saisi näkyvyyttä, niin elämä olisi parempaa. Nyt
ollaan niin formaalin varassa ja saa numeroita ja arvotetaan.
 Mikä etuoikeus saada olla mukana positiivisessa kannustavassa keskustelussa
keskellä työpäivää.
 Mulle heräsi ajatus, että sai mahdollisuuden tulla aidosti nähdyksi.
 Oli aluksi hassua kehua itseään. Mutta sitten kun laski rimaa ja ajatteli, että ei tarvi
olla ydinfyysikon osaamista.
 Mä ihan liikutuin.
Hyödynnä materiaalit
Ohjeet kutsumiseen ja verkkodialogin vetämiseen
www.sitra.fi/artikkelit/ohjeita-eratauko-dialogiin/
Keskustelun käsikirjoitus:
media.sitra.fi/2021/05/21172625/erataukokasikirjoitusosaamisenhuomaaminen202
1.pdf
Keskustelukortit eratauko.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/production/2020/02/23025932/eriskeskustelukortit13-11-
2018muokatutfin4.painos.pdf

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta

Kokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - Lanseerauskampanja
Kokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - LanseerauskampanjaKokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - Lanseerauskampanja
Kokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - LanseerauskampanjaKokeileva Suomi
 
Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013
Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013
Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013Ville Keranen
 
12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen
12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen 12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen
12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen Työterveyslaitos
 
Kohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaa
Kohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaaKohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaa
Kohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaaLari Karreinen
 
Osaava opettaja ympäristö 7.6.11
Osaava opettaja ympäristö 7.6.11Osaava opettaja ympäristö 7.6.11
Osaava opettaja ympäristö 7.6.11Sanna Brauer
 
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettajaJaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettajaSanna Brauer
 
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Matleena Laakso
 
Mielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville Keränen
Mielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville KeränenMielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville Keränen
Mielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville KeränenOtavan Opisto
 
Selkeä teksti viranomaisen arjessa
Selkeä teksti viranomaisen arjessaSelkeä teksti viranomaisen arjessa
Selkeä teksti viranomaisen arjessaKatleena Kortesuo
 
Vauhtia vientiin - Excel in going international!
Vauhtia vientiin - Excel in going international!Vauhtia vientiin - Excel in going international!
Vauhtia vientiin - Excel in going international!Päivi Eskelinen
 

Ähnlich wie Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta (20)

Kokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - Lanseerauskampanja
Kokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - LanseerauskampanjaKokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - Lanseerauskampanja
Kokeilun paikan työpaja 15.2.2017 - Lanseerauskampanja
 
Vertaistuesta voimaa
Vertaistuesta voimaa Vertaistuesta voimaa
Vertaistuesta voimaa
 
Dialogilla luottamusta
Dialogilla luottamustaDialogilla luottamusta
Dialogilla luottamusta
 
Alumnit
AlumnitAlumnit
Alumnit
 
Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013
Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013
Otava Opiston aPaja -kohtaaminen 31.10. - 1.11.2013
 
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointiOsaamisen tunnistaminen ja markkinointi
Osaamisen tunnistaminen ja markkinointi
 
12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen
12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen 12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen
12.1.2016 Dialogisuus ja yhteisoppimisen syventäminen
 
Kuuloavain
KuuloavainKuuloavain
Kuuloavain
 
09092011
0909201109092011
09092011
 
Kohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaa
Kohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaaKohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaa
Kohti mielekkäämpää, tehokkaampaa ja kiinnostavampaa vapaaehtoistoimintaa
 
Osaava opettaja ympäristö 7.6.11
Osaava opettaja ympäristö 7.6.11Osaava opettaja ympäristö 7.6.11
Osaava opettaja ympäristö 7.6.11
 
Verkkovertaistenkoulutus
VerkkovertaistenkoulutusVerkkovertaistenkoulutus
Verkkovertaistenkoulutus
 
Karoliina Kinnunen Mohr: Viestinnällä vaikuttaminen
Karoliina Kinnunen Mohr: Viestinnällä vaikuttaminenKaroliina Kinnunen Mohr: Viestinnällä vaikuttaminen
Karoliina Kinnunen Mohr: Viestinnällä vaikuttaminen
 
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettajaJaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
Jaettu asiantuntijuus jaetut ratkaisut osaava opettaja
 
2019 05-27 demokratiakokeilut-ikaheimo
2019 05-27 demokratiakokeilut-ikaheimo2019 05-27 demokratiakokeilut-ikaheimo
2019 05-27 demokratiakokeilut-ikaheimo
 
24012020 klo1500 Kiti_Haukilahti
24012020 klo1500 Kiti_Haukilahti24012020 klo1500 Kiti_Haukilahti
24012020 klo1500 Kiti_Haukilahti
 
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21 Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
Osallistujien aktivoiminen 16.11.21
 
Mielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville Keränen
Mielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville KeränenMielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville Keränen
Mielenmallit yhteisön kehittymisessä - Ville Keränen
 
Selkeä teksti viranomaisen arjessa
Selkeä teksti viranomaisen arjessaSelkeä teksti viranomaisen arjessa
Selkeä teksti viranomaisen arjessa
 
Vauhtia vientiin - Excel in going international!
Vauhtia vientiin - Excel in going international!Vauhtia vientiin - Excel in going international!
Vauhtia vientiin - Excel in going international!
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund

Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?Sitra the Finnish Innovation Fund
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminenSitra the Finnish Innovation Fund
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Sitra the Finnish Innovation Fund
 

Mehr von Sitra the Finnish Innovation Fund (20)

Reilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptxReilun datatalouden tahtotila.pptx
Reilun datatalouden tahtotila.pptx
 
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
Esitysmateriaali Millä suosituksilla? Kohti elinikäisen oppimisen Suomea -sel...
 
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
Esitysmateriaali Miten osaajat liikkuvat alueilla 27.10.2021
 
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
Kuntamarkkinat tietoisku 16.9.2021: Sitran vuorovaikutteisen tilannekuvan toi...
 
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Ylä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
Varsinais-Suomen tilannekuvan julkistus 1606211
 
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
Seinäjoen ja ilmajoen tilannekuvan julkistus 160621
 
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
Raahen seudun tilannekuvan julkistus 160621
 
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
Pirkanmaan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
Lapin tilannekuvan julkistus 1606211
 
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
Hämeenlinnan tilannekuvan julkistus 1606211
 
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
Etelä-Savon tilannekuvan julkistus 1606211
 
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
Kainuun tilannekuvan julkistus 1606211
 
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
Alueiden osaamisen aika foorumi 160621
 
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
5.5.2021: Portfolios for system transformation by Giulio Quaggiotto (UNDP)
 
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
9.4. Millä hinnalla? -esitysmateriaali
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
2021-03-19 Studia futuralia: Mitä tietoja minusta kerätään verkossa?
 
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
2021-03-19 Studia futuralia: Mediavälittäinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
Jaakko Blomberg - Kaupunkiaktivismi ja yhdessä tekeminen - Miten saadaan ihmi...
 
Elämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeenElämäntavat pandemian jälkeen
Elämäntavat pandemian jälkeen
 

Esitysmateriaali perehdytys erätauko dialogiin osaamisen huomaamisesta

 • 2. 2 Ohjelma: 8.30 Tervetuloa ja virittäytyminen 8.35 Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta osana Osaaminen näkyviin -viikkoja 8.40 Erätauko Tauko 5 min 9.10 Erätauko osaamisen huomaamisesta -kaava Tauko 5 min 9.50 Kokemuksia ja huomioita osaamisteemaisista Erätauoista 10.20 Lisäperehtyminen Erätaukoon •Ohjaustoimet (kokemuspuhe, hiljaiset äänet, dominointi) •Valmistautuminen, kutsuminen 10.40 Kysymyksiä ja vastauksia 11.00 Lopetus
 • 3. 3 Miten jaamme ajatuksiamme Zoomissa? Chat-kentässä voi kysyä ja kommentoida. Pidä mikrofoni pois päältä, kun et käytä itse puheenvuoroa. Pidä mielellään kameraa päällä.
 • 4. 4 Muu, kirjoita chattiin mikä? Yritys Oppilaitos/ korkeakoulu Järjestö Opisto Työeläkeyhtiö Yhdistys tai liitto Julkishallinto Tutkimuslaitos Yksityishenkilö Minkälaisia toimijoita on tänään paikalla? Näin osallistut: - Vie hiiri näytön ylälaitaan: - Klikkaa View Options - valikossa 'Annotate' ja sitten 'Stamp'
 • 5. 5 Osaaminen näkyviin –viikot •Innostaa ja kannustaa kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi •Herättää julkista keskustelua siitä, että kyky tunnistaa omaa osaamista on yksi osallisuuden, toimijuuden, hyvinvoinnin ja työllistymisen ehto •Kokoaa monia toimijoita yhteisen sanoman äärelle Viikkoja ovat suunnitelleet yhteistyössä Sitran kanssa Kansalaisopistojen liitto KoL ja Opintokeskus Sivis.
 • 6. Miksi Erätauko-dialogi osaamisen huomaamisesta ? Vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on keskeinen rooli oman osaamisen huomaamisessa. Hyvä tapa huomata omaa osaamista on tasavertainen ja luottamuksellinen keskustelu – muut ihmiset toimivat peilinä osaamisen pohtimiselle.
 • 7. Osaaminen näkyviin –viikkoja ja osaamisteemaista Erätauko- dialogia ohjaavat seuraavat periaatteet: • Myönteisyys ja ihmisen arvostaminen • Keskitytään osaamiseen, jota osallistujilla on - ei siihen, mitä ei ole. Osaamisen arviointi, vertailu ja arvottaminen eivät ole keskusteluun sopiva lähtökohta. • Missä vain syntynyt osaaminen on arvokasta - oli se sitten työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus jne
 • 8. Osaamisteemaisen Erätauko-dialogin tavoite: Osaamisen Erätauko-dialogin tarkoituksena on auttaa keskustelijoita huomaamaan omaa osaamistaan: tietoja, taitoja, vahvuuksia, asenteita – kaikkea sitä missä on hyvä!
 • 9. Osaamisteemaisen Erätauko-dialogin hyödyt: •Syventää ymmärrystä omasta osaamisesta ja siitä, mikä auttaa huomaamaan sitä •Auttaa ajattelemaan osaamista laajemmin ja monipuolisemmin •Mahdollistaa osaamisen pohtimisen vapaasti, muussa kuin kilpailutilanteessa ja ilman painetta osaamisen arvottamisesta •Dialoginen keskustelu lisää luottamuksen ja empatian tunnetta •Mahdollisuus tuoda erilaisia ihmisiä yhteen tasavertaisemmin •Matala kynnys osallistua keskusteluun
 • 10. Keskusteluja voi käydä monenlaisten ryhmien kanssa, esim: • Työyhteisön • Asiakasryhmien • Harraste- ja opintoryhmien • Toisilleen tuntemattomat ihmiset tai jo ennestään toisilleen tutut ryhmät
 • 13. TEHDÄÄN SUOMESTA MAAILMAN PARHAITEN KESKUSTELEVA KANSA.
 • 14. Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Sitra, Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden ovat perustaneet uuden Erätauko-säätiön dialogin lisäämiseksi Suomessa. ”Olemme huolissamme yhteiskunnan polarisaatiosta ja sen myötä kasvavista jännitteistä. Kyky ja halu käydä rakentavaa keskustelua on yhä tärkeämpää, jotta ymmärrämme toisiamme erilaisista lähtökohdistamme huolimatta,” Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto
 • 15. ERÄTAUKO-SÄÄTIÖ ● Miksi tärkeää? ○ Demokratia ja yhteiskuntarauha ○ Luottamuksen säilyttäminen ja lisääminen ○ Yhteiskunnallisen resilienssin säilyttäminen ja vahvistaminen ● Osana Suomen tarinaa ○ Sosiaaliseen infrastruktuuriin panostaminen, jossa dialogisuus ja keskusteluyhteys eri todellisuuksissa elävien ihmisten kesken on avainasemassa. ● Dialogisuudesta kansalaistaito
 • 16. EI ● Konfliktinratkaisua, sovittelua, työnohjausta ● Ratkaisu- eikä päätöksentekotavoitetta ● Taikatemppu KYLLÄ ● Syvemmän ymmärryksen lisääminen (teemasta, muista, itsestä) ● Luottamuksen rakentamista ● Osallistamista ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 • 17. YTIMESSÄ ● Moniäänisyys ○ Ei pelkästään ääripäät vaan kaikkea siltä väliltä ○ “Hiljaiset äänet”: ketkä eivät normaalisti osallistu keskusteluihin? ● Kokemuspuhe ○ Tasavertaisemman kohtaamisen mahdollistaminen ○ Poikkeaa asiantuntija- ja tietopuheesta ○ Mahdollistaa uudenlaiset oivallukset ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 • 18. Rakentavan keskustelun pelisäännöt 1. Kuuntele toisia, älä keskeytä. 2. Liity toisten puheeseen. 3. Kerro omasta kokemuksesta. 4. Kysy, jos et ihan ymmärrä. 5. Ole läsnä ja kunnioita toisia sekä luottamuksen ilmapiiriä. 6. Pohdi rauhassa. Anna tilaa keskeneräisyydelle.
 • 19. Ei mitään ihmeellistä vaan mahdollisimman yksinkertaista ja helposti käyttöön otettavaa ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 • 20. FASILITOINTI ● Aktiivinen rooli ● Riippumaton ● Yhtymällä keskusteluun mahdollisuuksien/tarpeen mukaan ○ Näyttää esimerkkiä miten tuottaa kokemuspuhetta ○ Luo luottamusta ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 • 21. TEHDÄÄN SUOMESTA MAAILMAN PARHAITEN KESKUSTELEVA KANSA.
 • 22. OHJAUSTOIMET ● Osallistujien rohkaiseminen puhumaan omasta osaamisestaan ● Hiljaiset äänet aktiivisiksi keskustelussa ● Mitä tehdä kun joku dominoi keskustelua? ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 • 23. VALMISTAUTUMINEN ● Verkossa vai kasvokkain? ○ 4-10 osallistujaa (verkko) ○ 6-12 osallistujaa (kasvokkain) ● Viestinnän merkitys ● Kutsuminen ERÄTAUKO-MENETELMÄ
 • 25. 25  Olen innokas ruuanlaittaja.  Olen aika remonttitaitoinen ihminen.  Tämä oli vaikea, mutta olen äärimmäisen hyvä pihvin paistaja.  Olen tosi intohimoinen virkkaaja.  Osaan vieläkin seisoa päälläni ja tehdä kärrynpyörän.  Olen hyvä kuuntelemaan ja toimimaan paineen alla ja kiireessä.  Olen omasta mielestäni hyvä ihmisten kanssa.  Minuun on kuulemma helppo tutustua.  Tykkään piirtää ja maalata.  Olen selviytynyt isosta kriisistä.  Osallistujat puhuivat paljon osaamisesta, jota syntyy arjen ja harrastusten kautta.  Osaamista kuvattiin usein taitona ja kokemuksena.
 • 26. 26  Herranjestas miten hyvää osaamista meillä on!! WAU! Aivan huippujengi koossa.  Heti ajattelin alkuun, että tämä on hyvä harjoitus suomalaiselle ihmiselle. Emme ole tottuneet kehumaan itseämme.  Mulle tuli tosi hyvä fiilis, aika lyhyessä ajassa saa aika syvän kuvan kaverista.  Osaaminen on moninaista ja meillä kaikilla on valtava osaaminen. Miten sitä voisi jakaa paremmin?  Ajattelin, jos kaikki tää osaaminen saisi näkyvyyttä, niin elämä olisi parempaa. Nyt ollaan niin formaalin varassa ja saa numeroita ja arvotetaan.  Mikä etuoikeus saada olla mukana positiivisessa kannustavassa keskustelussa keskellä työpäivää.  Mulle heräsi ajatus, että sai mahdollisuuden tulla aidosti nähdyksi.  Oli aluksi hassua kehua itseään. Mutta sitten kun laski rimaa ja ajatteli, että ei tarvi olla ydinfyysikon osaamista.  Mä ihan liikutuin.
 • 27. Hyödynnä materiaalit Ohjeet kutsumiseen ja verkkodialogin vetämiseen www.sitra.fi/artikkelit/ohjeita-eratauko-dialogiin/ Keskustelun käsikirjoitus: media.sitra.fi/2021/05/21172625/erataukokasikirjoitusosaamisenhuomaaminen202 1.pdf Keskustelukortit eratauko.s3.eu-west- 1.amazonaws.com/production/2020/02/23025932/eriskeskustelukortit13-11- 2018muokatutfin4.painos.pdf