Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Panagbaliw-ti-banbanag-manipud-solid-nga-agbalin-nga-liquid.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
hrpta officers.pptx
hrpta officers.pptx
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 12 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Panagbaliw-ti-banbanag-manipud-solid-nga-agbalin-nga-liquid.pptx

  1. 1. Panagbaliw Ti Banbanag manipud Solid nga agbalin nga Liquid
  2. 2. Adalen ti mantikilya nga maipapudot : Matmatan ti mantikilya idiay paryok sakbay a maipapudot. Solid pay lang kadi daytoy? Anya ti napasamak idi kalpasan nga maipapudot? Kasano a ti solid ket agbain a liquid?
  3. 3. Umno Umno Saan nga umno Umno Umno
  4. 4. Aramiden 2: Obserbaran dagiti banag iti baba. Anya ngata ti mabalin nga mapasamak kadagitoy nga banbanag? Isurat ti Narunaw wenno Saan a Narunaw iti maikaduwa nga column. marunaw marunaw
  5. 5. marunaw marunaw marunaw
  6. 6. QUIZ TIME!
  7. 7. Takdang Aralin

×