Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB

Herunterladen, um offline zu lesen


Jornada: Reptes de la sostenibilitat
alimentaria per a la salut pública
Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària en l’actual context d’emergència climàtica:
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB
Ricard Celorio i Sardà, RDN, MSc, MPHc, PHDc
Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia. Campus de l’Alimentació de Torribera. Universitat de Barcelona.


Jornada: Reptes de la sostenibilitat
alimentaria per a la salut pública
Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària en l’actual context d’emergència climàtica:
Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB
Ricard Celorio i Sardà, RDN, MSc, MPHc, PHDc
Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia. Campus de l’Alimentació de Torribera. Universitat de Barcelona.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB (20)

Weitere von Agència de Salut Pública de Barcelona - ASPB (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Ricard Celorio - Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB

 1. 1. Jornada: Reptes de la sostenibilitat alimentaria per a la salut pública Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària en l’actual context d’emergència climàtica: Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB Ricard Celorio i Sardà, RDN, MSc, MPHc, PHDc Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia. Campus de l’Alimentació de Torribera. Universitat de Barcelona. r.celorioisarda@ub.edu @ricardcelorio Barcelona, 25 d’octubre de 2022
 2. 2. 2 Introducció El Sistema Alimentari actual s’enfronta a un repte sense precedents: • Gestionar les conseqüències ambientals i socioeconòmiques del model de producció industrial. • Produir aliments assequibles i nutritius en quantitats adequades en un marc de creixement demogràfic de manera sostenible i resistent, reduint els impactes ambientals i la sobreexplotació dels recursos naturals. En aquest context, la sostenibilitat s'ha convertit en un concepte clau en les noves polítiques que promouen una transformació global del sistema alimentari actual. La sostenibilitat és una noció multidimensional complexa que engloba el compliment simultani de diferents objectius amb dimensions de producció, ecològica, temporal, econòmica i sociocultural. Earth Overshoot Day 28 de juliol de 2022
 3. 3. 3 Les Universitats tenen un gran potencial com a catalitzadors de la sostenibilitat, ja que són institucions d'aprenentatge i llocs on es troben influències i coneixements d’estudiants i experts. Un dels grans reptes als quals s'enfronten les universitats és impulsar i millorar la formació oferta per a generar professionals capaços d'actuar d'acord amb els principis de sostenibilitat. Introducció
 4. 4. 4 Introducció
 5. 5. 5 Equip interdisciplinari del Campus de l’Alimentació de Torribera de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Vicerectorat d’Igualtat i Gènere (Universitat Saludable i Sostenibilitat Mediambiental) i del Gabinet Tècnic del Rectorat. Principis • Compromís de l’UB amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) à sostenibilitat alimentària. • Fonamental conèixer percepcions de la població per a la transformació social. Introducció
 6. 6. 6 Objectiu Tenint en compte aquest context, l'objectiu d'aquest projecte ha estat analitzar el nivell de coneixement i percepcions de la sostenibilitat alimentària en la comunitat (PDI, PAS i alumnat) de la Universitat de Barcelona.
 7. 7. 7 Metodologia • Quantitativa à qüestionari en línia (castellà/català/anglès) en la comunitat universitària UB. • Disseny del qüestionari à 28 ítems: 7 de caracterització socioeconòmica de la mostra / 21 de nivell de coneixement i percepcions (múltiple elecció, Likert, obert/lliure associació). • Validació: a) Content Validity Index for Items (I-CVI) / Content Validity Index for Scale (S-CVI) (Yaghmale, 2003; Polit i Beck, 2006; Emmanuel i Clow, 2017). • 9 expertes: sociologia, nutrició, economia, antropologia, salut publica. • En línia à avaluació de cada ítem en una graduació 1-4: rellevància, claredat, simplicitat, ambigüitat & suggeriments i comentaris. • Modificació/ajust dels ítems. b) Proba pilot: 30 persones de la comunitat universitària UB à modificació/ajust. Disseny del qüestionari Juny/juliol 2021 Validació del contingut Agost 2021 Proba pilot Setembre 2021 Aplicació Octubre 2021
 8. 8. 8 Resultats n= 1220 31% 67% 2% 51-65 anys: 47% Ciències de la Salut: 33% PDI PAS Estudiants 48% 34% 18% Doctorat Màster Grau Secundària 45% 15% 17% 23% FFCA (Campus Alimentació) 20% U. administratives transversals 11% F. Biologia 7% F. Economia i Empresa 7% ... Dades Sociodemogràfiques
 9. 9. 9 Resultats Grau de preocupació pels següents aspectes relacionats amb l’alimentació Grau de preocupació Principalment relacionats amb la Sostenibilitat i la Seguretat Alimentària
 10. 10. 10 Resultats Amb quina freqüència has sentit a parlar de l'impacte mediambiental de l'alimentació? 58% ha sentit parlar del Pacte Verd Europeu (Green Deal) 67% ha sentit parlar dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i de l'agenda 2030 77% PDI 52% Estudiants p>0.001 78% PDI 35% Estudiants p>0.001
 11. 11. 11 Resultats 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Nivell de coneixement Petjada de Carboni Petjada Hídrica Biodiversitat Aliments Km 0 Gasos d’Efecte Hivernacle Malbaratament Quin és el teu nivell de coneixement sobre els següents conceptes?
 12. 12. 12 Resultats En què s’hauria de basar una Alimentació Sostenible? Acceptació Cultural Aliments Vegetals Temporalitat Baix Impacte Embalatge Biodegradable Sense Malbaratament Productes Eco % L’alumnat dona més importància a la Temporalitat i l’Embalatge
 13. 13. 13 Resultats Quins d’aquests aliments han de formar part d’una Dieta Sostenible? Begudes alcohòliques Oli d’Oliva Llegums Fruita i Verdura Cereals Integrals Begudes ensucrades Aperitius salats Carn Vermella Cereals Refinats
 14. 14. 14 Resultats Creus que una Dieta Saludable és el mateix que una Dieta Sostenible? 3% Sí A vegades No No ho sé 73% 10% 14%
 15. 15. 15 Resultats Com de Saludables i Sostenibles són els següents aliments? 0 1 2 3 4 5 Sweetened beverages Snacks, sweets and pastries Distilled alcoholic beverages (gin,whisky, etc.) Meat products Refined grains Fermented alcoholic beverages (wine and beer) Red meat Coffee/tea Seed oils (sunflower,maize, flax, etc.) White meat Dairy products Fish Eggs Whole grains Nuts Potatoes and other tubers Legumes Olive oil Fruit Vegetables Mean score Sustainability Healthiness 0 1 2 Sweetened beverages Snacks, sweets and pastries Distilled alcoholic beverages (gin,whisky, etc.) Meat products Sustainability Healthiness
 16. 16. 16 Quina importància atribueixes a la sostenibilitat alimentària en el moment de fer la compra? 59% Molta / Força 32% Moderada Poca Cap 9% Diries que la teva alimentació és sostenible? SÍ, A VEGADES 77% NO 3% NO HO SÉ 11% SÍ, SEMPRE 9% Resultats Sobre els teus hàbits... Més importància per part d’Homes i Estudiants p>0.05
 17. 17. 17 Resultats Què t’impedeix seguir sempre una Dieta Sostenible? (Puntua de l’1 al 5) 1. Preu (x̄=4.26, SD=0.87) 2. Manca d'informació (x̄=4.14, SD=0.95) 3. Facilitat de compra (accessibilitat) (x̄=3.99, SD=0.98) Les puntuacions mitjanes de tots els factors van ser superiors a 3, fet que pot indicar que tots poden impedir el seguiment de pràctiques sostenibles.
 18. 18. 18 Resultats Amb quina freqüència creus que malbarates aliments a casa? Freqüentment Ocasionalment Quasi mai Mai %
 19. 19. 19 Resultats Quines accions dus a terme a casa per tal d’evitar el Malbaratament Alimentari? Les dones i el PDI son més propensos a utilitzar estratègies relacionades amb la gestió dels aliments a la llar quan s’intenta evitar el malbaratament d'aliments a casa.
 20. 20. 20 Resultats Amb quina paraula relaciones el concepte “Alimentació Sostenible”? Vés a www.menti.com i introdueix el codi: 8569 9459
 21. 21. 21 Resultats Amb quina paraula relaciones el concepte “Alimentació Sostenible”?
 22. 22. 22 Conclusions El nivell de coneixement de la comunitat universitària analitzada sobre els aspectes més tècnics de la sostenibilitat alimentària és moderat, i més baix entre l’alumnat. Tot i que diferents aspectes de la sostenibilitat alimentària generen un alt nivell de preocupació en la població universitària, especialment en les dones i l’alumnat, sembla que encara existeixen algunes barreres a l’hora d’aplicar la sostenibilitat en les decisions alimentàries. Pel que fa a les percepcions, s'ha revelat una concepció menys que holística de la sostenibilitat que no inclou les dimensions social i econòmica.
 23. 23. 23 Conclusions La direcció de la UB està compromesa amb els ODS i està duent a terme diverses accions per implementar-los en els diferents àmbits d'interès i entre tots els col·lectius universitaris amb l'objectiu de promoure la sostenibilitat en l'àmbit acadèmic. En conjunt, els resultats indiquen que cal un major esforç per potenciar el coneixement de la sostenibilitat alimentària i millorar la importància que es dona a aquesta dimensió en l'elecció alimentària a la comunitat universitària. A més, les conclusions del present estudi posen de manifest que aquestes estratègies s'han de dissenyar tenint en compte les diferències entre les diferents afiliacions.
 24. 24. Jornada: Reptes de la sostenibilitat alimentaria per a la salut pública Projectes en curs al voltant de la sostenibilitat alimentària en l’actual context d’emergència climàtica: Resultats de l’enquesta sobre percepció i coneixements sobre alimentació saludable i sostenible a la comunitat UB Ricard Celorio i Sardà, RDN, MSc, MPHc, PHDc Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia. Campus de l’Alimentació de Torribera. Universitat de Barcelona. r.celorioisarda@ub.edu @ricardcelorio Barcelona, 25 d’octubre de 2022 Moltes gràcies! Preguntes?

×