Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Kenkku newsletter 1_2012 (id 1137)

 1. KENKKUILLAAN K Kevät 2012
 2. m o n g o l i a Mongolian hankkeissa ollaan siirtymävaiheessa, kun vanhasta hankkeesta kirjoitettiin juuri loppuraportti ja uusi on juuri lähtenyt käyntiin. Nyt päättynyt, ensin vuosina 2007–2009 ja kaksi kuusi naista muodosti ryhmän ja kävi yhdessä jatkovuotta 2010–2011 pyörinyt hanke toi myös yrittäjyys- ja maitotuotekoulutuksissa. Nyt Mongolian kolmen provinssin paimentolaisille ja pikkukaupunkien asukkaille ammatillisia-, yrittäjyys- ja kansalaistaitokoulutuksia sekä kiertävän jurttakirjaston Yhteistyökumppanimme IEC:n avulla (Information, Education and Communication). Koulutus- ja kirjastohanke oli erittäin onnistunut ja sen pohjalta syntyi myös ajatus uuteen hankkeeseen: yhteisöryhmien kouluttaminen. Nyt päättyneessä hankkeessa järjestettyihin yrittäjyys- ja ammatillisiin koulutuksiin osallistuneet päätyivät toisinaan IEC:n neuvojen pohjalta muodostamaan yhdessä ryhmiä. IEC havaitsi hankkeen aikana että yhteisöryhmät saivat usein sovellettua oppimaansa paremmin käytäntöön kuin yksin toimivat ja esimerkkejä onnistuneista ryhmistä oli hankkeen päättyessä jo useita. Esimerkiksi Bornuurin alueella vuoden 2009 IEC:n yhteisöryhmäkoulutuksen jälkeen
 3. m o n g o l i a he kasvattavat yhdessä vihanneksia ja aloitekyvyn edistämiseksi -hanke kehitystyöhön. Tarkoitus on yhdessä maaseudun provinssissa, ja marjoja ja tekevät niistä ja alkoi tammikuussa 2012. Hankkeen kehittää yhteisöryhmien omia Arkhangaissa sekä uusilla alueilla maidosta erilaisia tuotteita kuten tavoitteena on paikallisten toimintamahdollisuuksia ja sen Ulaan Baatarin jurttaslummeissa. hilloja, juomia ja marmeladeja. IEC:n JOHTAJA LÄHETTÄÄ TERVEISIÄ JA KUULUMISIA Yritys kasvoi ja kesällä 2010 naiset Ensimmäisten vuosien aikana päättivät IEC:n kannustamina ”The IEC's Central office collected all possible hankkeessa keskitytään osallistua Ulaanbaatarissa information and visited project places in different yhteisöryhmien perustamiseen. järjestettäville messuille. Messuilla districts and met with governors, social workers. Also Tavoitteena on, että kahden esittäytyminen kannatti, sillä collected information about small projects being ensimmäisen vuoden jälkeen järjestäjä palkitsi heidät implemented and met with different organizations such as ryhmiä olisi toiminnassa noin 70. pakkauskoneella ja kastelujärjes- World Vision, Human Rights and Development Centre. Ryhmille tarjotaan koulutusta telmällä kasvihuoneelle! Tuotteista esimerkiksi vuorovaikutustaidoista saatiin näillä parannuksilla niin IEC Central office organized 7 days training for all old ja ryhmän toimintaan liittyvistä laadukkaita että naisryhmä on and new staff on Leadership, Small business, Business käytänteistä. Sen lisäksi ryhmien saanut niitä myyntiin Ulaanbaatarin ideas, Savings groups, Family budget, Methods of tarpeiden mukaan voidaan tarjota kauppoihin ja ryhmän jäsenet encouraging, motivating and support groups, Business koulutusta säästämisestä ja hankkivat toiminnalla kukin jo noin plan. talousasioista sekä yrittäjyydestä. tuhat euroa vuodessa. Kun ryhmät on saatu perustettua ja During the training staff also worked on developing the koulutettua, pyritään myös action plan for Arkhangai and Songinokharkhan teams. Koska yhteistyö IEC:n kanssa on tukemaan niiden verkostoitumista aina sujunut hyvin, SYL lähti - ODNO” keskenään. Ensimmäinen mielellään suunnittelemaan tältä projektivuosi on käynnissä ja pohjalta uutta, kolmivuotista hanketta vasta aloitellaan. Vuoden hanketta. Yhteisöryhmien päästä ollaan viisaampia, miten muodostaminen ja kouluttaminen yhteisöjen voimaantuminen ja myötä myös parantaa jäsenten toiminta on lähtenyt liikkeelle. yhteisöjen taloudellisen kehityksen laajempi osallistuminen paikalliseen tulotasoa. Uusi hanke jatkaa
 4. s a m b i a SYL on tehnyt hanke-yhteistyötä sambialaisen yhteistyötä Erityinen painotus on ollut ammattikurssien tarjoamisessa tytöille. Kanyama Youth Programme (KYP) – ammattikoulun Yhdeksän vuoden aikana hankerahoituksen avulla on tuettu Sambian kanssa vuodesta 2003 aina vuoden 2011 loppuun pääkaupungissa Lusakassa sijaitsevan koulun toimintaa sekä opiskeluympäristön kehittämistä. Viimeisimmän kolmivuotiskauden saakka. KYP tarjoaa koulutusta nuorille pienillä aikana KYP on painottanut yrittäjyystaitojen opetusta kaikille kurssi-maksuilla, jotta ammatin hankkiminen maksuilla, opiskelijoille, jotta mahdollisimman monella olisi valmistuessaan olisi mahdollista mahdollisimman monelle perheen ammatin lisäksi eväät perustaa oma pienyritys. varallisuudesta riippumatta. Pitkän yhteistyön jälkeen, SYL:n ja KYP:n yhteinen taival päättyi , loppuraportin palauttamiseen ulkoasiainministeriöön. Sambiassa n KYP sen sijaan jatkaa työtään kouluttamalla nuoria muun muassa mekaanikoiksi, ompelijoiksi tai hotellialan asiakaspalvelijoiksi. koiksi, hotelli Etvoillaan www.etvo.fi - harjoitteluja 3:lla mantereella! ”Työskentelin Kepan Etelän vapaaehtoisohjelman kautta yhteensä 10 kuukautta Sambiassa, SYL:n kumppanuushankkeessa Kanyama Youth Programmessa (KYP). Miltei vuoden mittainen oleskelu ja työskentely Sambian pääkaupungissa Lusakassa oli oleskelu avartavaa, ammatillisesti ja kulttuurisesti antoisaa, mutta myös henkisiä voimavaroja vaativaa. Työtehtäväni KYP:ssä olivat monipuoliset ja ammatillisesti. Eniten hyötyä paikallisille oli kuitenkin atk- ja viestintätunneista, joita pidin kaikille koulun opiskelijoille. Sain itse ehkä eniten irti hankehallintoon osallistumisesta ja ammattikoulutukseen kohdistuvan tarvekartoituksen sekä hankkeen viimeisen vaiheen loppuarvioinnin tekemisestä Haluan tekemisestä. tulevaisuudessa työskennellä kehitysyhteistyötehtävissä. Toisaalta koko jakso oli todellista hands-on järjestötyötä levaisuudessa kehitysmaan kumppanin arjessa, mikä on arvokasta kokemusta, jota olisi toisin miltei mahdoton hankkia. Siitä olen ehkä kokemusta, eniten iloinen ja ylpeä, että olen elänyt osana Kanyaman yhteisön arkea. Toisaalta vuoteen mahtui myös turhautumista ja , kulttuurisen ymmärtämisen lisäksi myös ymmärtämättömyyttä Haasteiden kanssa painiessa koin välillä riittämättömyyttä – ymmärtämättömyyttä. halua tehdä oli enemmän kuin mahdollisuutta tai taitoja.” utta - KIRSI Haluatko lähteä ETVO-vapaaehtoiseksi? Lue lisää osoitteessa www.etvo.fi
 5. m o s a m b i k Mosambikin hanke suunnitteluvaiheessa. Johanna ja Minttu kävivät UM:n rahoittamalla hanke- sunnittelumatkalla Maputossa talvella. Matka oli työntäyteinen mutta antoisa. Tavattiin KEPA:n kautta hankitun paikallisen yhteistyökumppanimme Afortalecerin, joka tulee pyörittämään hanketta paikallisesti. Uusi yhteistyökumppani Afortalecer vaikuttaa oikein hyvältä - on sekä osaamista, tietoa että intohimoa koulutuksen kehittämistä varten.
 6. m o s a m b i k Uusi hanke perustuu Afortalecerin aiemmin Hankesuunnitelma ja hakemus on tehty tehdylle työlle. Hanke SYL:n kanssa on ikään hankesuunnittelumatkan hedelmien kuin pilottihanke, joka tähtää muutaman, perusteella. Olemme optimistisia rahoituksen valikoidun maputolaisen peruskoulun saamisesta, sillä: opetuksen parantamiseen panostamalla opetusmateriaalin saatavuuteen, 1) Mosambiik on yksi Suomen varsinaisista opettajien pedagogisten taitojen kehitysyhteistyökumppanimaista ja se kuuluu kehittämiseen, sekä lukemaan ja kirjoittamaan LDC-ryhmään (least developed country), innostavan oppimisympäristön luomiseen. 2) hanke keskittyy koulutukseen joka on yksi Erityinen puute köyhälistöalueiden kouluilla on Suomen erikoisosaamisalueista ja jota opetuskirjoista. korostetaan myös uudessa kehityspolittiisessa ohjelmassa, Viime vuosina Mosambikin valtio on 3) meillä on hyvä yhteistyökumppani ja panostanut huomattavasti koulutussektoriin ja 4) SYL on tunnetaan osaavana ja kokeneena, koulun käyneiden lasten määrä on kasvanut sekä tuloksia aikaansaavana huomattavasti. Silti haasteita riittää: kehitysyhteistyötoimijana. luokkakoot ovat isoja, opettajien opetustaidot puutteellisia ja puute materiaaleista on Suomen ulkoasiainministeriö huutava. Usein lapset joutuvat myös käymään 4.5.2012 kertoo kuinka töissä ansaitakseen elantoa perheelleen ja näin koulunkäyntiin ei ole aikaa. ”Mosambik käy koulua, mutta oppimistulokset huolettavat.” Kuulemma käytettyjä koulukirjoja ei välttämättä löydy luokista. Sen sijaan niitä kaupataan kaduilla…
 7. g u a t e m a l a Guatemalassa alkoi tänä vuonna uusi Hanke on lähtenyt hyvin käyntiin ja AMEU:n kaksivuotinen jatkohanke vuosien 2008–2010 kanssa pidetään yhteyttä sähköpostitse ja hankkeelle, joka pyrki ehkäisemään Skypen välityksellä. luonnonkatastrofeja. Kumppanijärjestön AMEU:n kanssa on tehty yhteistyötä jo yli 15 Saimme kumppanijärjestöltä AMEUlta vuoden ajan mayojen aseman tukemiseksi ja äskettäin kriteerit, joiden mukaan järjestö parantamiseksi Guatemalassa. valitsee hankkeen stipendiaatit. Stipendiaatit saavat opintoihinsa taloudellista tukea Nykyisessä hankkeessa järjestetään hankkeen varoista, mutta valuuttakurssien mayayhteisöjen jäsenille koulutuksia, joissa heilahtelujen vuoksi AMEU on laittanut mietitään, miten mayayhteisöt voisivat stipendeihin myös omia varojaan. varautua paremmin luonnonkatastrofeihin. Lisäksi verkostoidutaan paikallisten toimijoiden Tämän vuoden lopussa järjestettävällä kanssa ja tehdään yhteisiä hankeseurantamatkalla päästään sitten toimintasuunnitelmia luonnonkatastrofien seuraamaan hankkeen edistymistä paikan varalta. Paikalliset toivoivat lisäksi ”käsin päällä Guatemalassa. kosketeltavaa” toimintaa teorian rinnalle, joten perustetaan taimitarhoja, joilla kasvatettavat puuntaimet istutetaan eroosio- ja maanvyörymäherkille paikoille. Hankkeessa tuetaan myös stipendien avulla mayaopiskelijoita, jotka myös osallistuvat hankkeen toimintoihin.
 8. g u a t e m a l a Pablo Guatemalan hankkeesta lähettää SYL:n ”… INFORMACION BREVE DE AMEU EN LO ja yo -kuntien toimijoille terveiset valtameren QUE VA DE LOS PRIMEROS TRES MESES… takaa ja kertoo 2012 ensimmäisen ”Alkuvuodesta 2012 AMEU on vuosineljänneksen kuulumisia. myöntänyt 15 stipendiä yli- opisto-opiskelijoille ja P.S. Tiesitkö, että jotkut meistä KENKKU:ssa aloittanut maya-väestön lukevat, kommunikoivat ja kirjoittavat koulutukset luonnonkatas- hankehakemuksia ja tehdään loppuraportteja trofeihin varautumisesta myös espanjaksi? Kansainvälistä uraa hakeva Chimaltenangon maakunnassa. KENKKUlainen saa näin harjoiteltua sitä Alueen asukkaat ovat olleet ”kapulaa”, jargonia ja kehitettyä omia taitoja hyvin kiinnostuneita koulu- myös muilla maailmankielillä kuin tuksista ja niissä on käyty englannillakin :D. vilkasta keskustelua koulutusten teemoista. AMEU on myös solminut sopimuksia eri instituutioiden, kuten maatalousministeriön ja paikallisten metsänhoito- toimistojen, kanssa hankkeen eteenpäinviemisestä. Myös taimitarhojen kehittäminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja useat perheet ovat osallistuneet niiden perustamiseen ja ylläpitoon. – PABLO ”
 9. k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k o I H M I S O I K E U D E T Yhdeksän ylioppilaskuntaa (AYY, HYY, ISYY, JYY, LYY, SKY, Tamy, TYY, ÅAS) järjestävät yhteistyössä SYL:n kanssa lokakuussa 2012 kehitysyhteistyöviikon teemalla ”Ihmisoikeudet”. Aikaisemmin viikot on järjestetty neljässä yo-kunnassa, yo mutta tänä vuonna määrä on tuplaantunut! Tällä hetkellä viikon suunnittelu on jo täydessä vauhdissa: ylioppilaskunnissa suunnitellaan paikkakuntaisia ohjelmia ja budjetteja, ensimmäiset yhteydenotot mahdollisiin yhteistyötahoihin on otettu ja graafikko työstää yhtenäistä graafista graaf ilmettä viikoille. Viikon yleisestä koordinoinnista vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu SYL:n ja kaikkien osallistuvien ylioppilaskuntien edustajat. Tällä noin kymmenen hengen porukalla ideoidaan ja kehitetään kehitysyhteistyöviikkoa. Tavoitteena on tietenkin saada entistä enemmän näkyvyyttä ja osallistujia! Pidä emmän sinäkin silmäsi auki syyskuussa, jolloin viikon mainostaminen alkaa todenteolla! ”Noh, kaikilla on ainakin oikeus huumorintajuun. www.mrs-claassen.co.za/1852/191781.html claassen.co.za/1852/191781.html
 10. k e h I t y s y h t e i s t ö v i i k k o Ja kaikilla tieteenaloilla on lähtökohtaisesti samat oikeudet ja lähtökohtaisesti mahdollisuudet (ja vastuut?) olla mukana. mukana.” Tiesitkö, että 10 Suomen yliopistoa muodosti UNIFI:n aloitteesta muodostaneet 2002 yhteisen kehitysyhteistyöverkoston. UniPID osallistuu omalta osaltaan Suomen kehityspoliittiseen keskusteluun ja muodostamiseen, ja osallistuu kapasiteettiä rakentavan ja molempia puolia kehittävän kansainvälisen koulutus- ja tutkimusyhteistyön edistämiseen niin Suomessa kuin yhteistyömaissakin. UniPID- UniPID-verkoston jäsenyliopistojen opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella kehitysyhteistyöhön ja jäsen senyliopistojen hankehallintaan liittyviä Virtual Studies kursseja ja myös 25 nopan sivuainekokonaisuuden Suomen UniPID-verkostoon kuuluvien huippuasiantuntijoiden opettamana opettamana ettamana. UniPID-verkostoon kuuluu kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia yliopistoja: Aalto yliopisto, Åbo UniPID- yliopistoja Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Suomen Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. en www.unipid.fi www.smbc-comics.com/index.php?db=comics&id=2381 comics.com/index.php?db=comics&id=2381
 11. t o i m i n n a n k e h i t t ä m i n e n SYL:n kehitysyhteistyö Strategia on päivitetty ja terävöitetty. Koordinointi Johanna tekee Lapinrinteeltä käsin suurimman osan koordinointityöstä yhteistyössä Marinan ja SYL:n hallituksen kanssa. Hankkeita on sekä suunnittelu –että loppuvaiheissa. Hankkeet vaativat myös konsultointityötä ja jatkuvaa yhteydenpitoa hankekohteisiin ympäri maailmaa. Viestintä Viestinnän kohdalla ollaan kehitetty sekä sisäistä että ulkoista viestintää kuten myös ilmettä. Yo - kuntakiertue meneillään, uusi newsletter tehty ja uusi logo on valittu (etukannessa)! Lue lisää SYL:n kehitysyhteistyöstä osoitteessa kehitysyhteistyo.syl.fi
Anzeige