Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Aralin 14: MGA PANDAIGDIGANG ORGANISASYON AT ALYANSYA

 1. PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNANIPINASA NI: KATHERINE NICA CORRAL, BIANCA ISABELLE HERMANO, AT NRIAM ESA TABARANZA
 2. BUOD NG ARALIN NA ITO....
 3. BUOD NGARALIN 14: MGA PANDAIGDIGANG ORGANISASYON AT ALYANSA
 4. MGA ORGANISASYON AT ALYANSA  Nang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, dumanas ng kahirapan ang mga bansa na nasalanta ng digmaan.  Karamihan sa mga pandaigdigang alyansa ay nabuo matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig na pinangungunahan ng United Nations.  EUROPEAN UNION  Ay isang organisasyon na nakatalaga upang matatag ang pangkabuhayang integrasyon at mapalakas ang kooperasyon ng mga bansang kasapi.  May 27 miyembro ang EU noong 2007.  Naitatag ang EU noong Nobyembre 1, 1993.  noong 1991, ang pamahalaan ng 12 na kasaping bansa ay lumagda sa treaty of European Union na dating kilala bilang Maastricht Treaty
 5.  MGA LAYUNIN NG EUROPEAN UNION 1. Ang pangunahing layunin ay paunlarin at palawakin ang kooperasyon ng mga kasapi sa larangan ng kabuhayang panlipunan, patakarang panlabas, kapayapaan at depensa, at mga isyung panghustisya. 2. Upang pairalin ng Economic and Monetary Union(EMU) ang iisang pamalit(currency), pinakilala ang euro para sa mga kasapi.  ESTRUKTURA NG EUROPEAN UNION  Ang mga kasapi ay nakipagtulungan sa tatlong bahagi ay tinawag na pillars.  ang pinakapusod ng Sistema ay ang European Community(EC) pillar na nagtataglay ng malawak na gampanin.  Kung sakaling hindi maganda ang bunga ng negosasyon, magbibigay itu ng hudyat na aalis ang Britain o BREXIT sa EU. Ang BREXIT ay hango sa salitang “Britain” o ang exit ng Britain ng European Union pagkatapos ng referendum ng June 23.  ORGANISASYON OF AMERICAN STATES  Ang Organisation of American states ay isang organisasyong rehiyonal ng mga bansang nasa kanlurang hemisphere.  Itinatag ito noong 1948 sa Bagota, Colombia.
 6.  ORGANIZATION OF THE ISLAMIC CONFERENCE  Ang Organization of the Islamic Conference(OIC) ay isang pandaigdigang organisasyon na binubuo ng 57 miyembrong bansa.  KASAYSAYAN  Simula pa noong ika-19 na siglo, may ilang muslim na Nangarap sa isang ummah na siyang mangangalaga sa kanilang politikal, ekonomiko, at panlipunang interes.  ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATION  Ang samahang ito ay naitatag noong Agosto 8, 1967 sa Bangkok, Thailand na binubuo ng mga bansa sa Timog-silangang Asya.  Batay sa saligang batas binigyang-daan ang mga pangunahing layunin tulad ng mga sumusunod: 1. Mapanatili at mapangalagaan ang kapayapaan, katiwasayan, at katatagan; 2. Magkaroon ng higit na katatagang panrehiyon sa pamamagitan ng pagtataguyod ng higit pang paguunlad; 3. Mapanatili ang Timog-silangang Asya bilang isang sonang Malaya;
 7. 4. Matiyak na ang mga mamamayan at mga kasaping bansa ng ASEAN ay nabubuhay ng mapayapa; 5. Magkaroon ng isang pamilihan at pundasyon ng produksiyon matatag; 6. Pababain ang antas ng kahirapan at paunlarin ang mga bansang ASEAN sa pagtutulungan; 7. Patatagin ang demokrasya, pagibayuhin ang Mabuting pamamahala at kapangyarihan ng batas.  GABAY NG ORGANISASYON AY NAKATADHANA SA TREATY OF AMITY ANG COOPERATION TULAD NG SUMUSUNOD:  Pagkikilala sa kalayaan, kasarinlan, pagkakapantay-pantay, at integridad ng teritoryo.  Ang karapatan ng bawat kasapi ng bansa na tutulan ang lahat ng uri ng panghihimasok;  Hindi pakikialam sa mga usaping panloob ng bawat isa;  Pagsasaayos sa mga pagkakaiba at hindi pagkakaunawan  Hindi paggamit ng puwersa;  Maayos na kooperasyon ng bawat isa. Umunlad ang pagpapalitan ng kultura at magtatagumpay na naisakatapuran ang mgakasunduang nilagdaanng mga kasaping bansa. Ilan sa mga nagawa nito ay ang sumusunod: Ang deklarasyon sa Kuala Lumpur noong 1971na kung saan nagkasundo ang mga kaisipang bansa; Pinasinayan ng ASEAN ang festival of performing arts noong 1980.
 8. ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY  Itinatag noong 1963  Layunin ay wakasin ang kolonyalismo at maiayos ang kabuhayan, kultura at political na kooperasyon sa buong Africa.  Tulad ng maraming pagpatay sa Burundi ng mga minoridad na Tutsi noong 1972, ang pagpatay sa mga karibal sa politika ng rehimeng Jean-Bedel Bokassa sa Sentral Africa noong 1976-1977 at ni Idi Amin ng Uganda noong 1971-1978.  MGA PANG-EKONOMIKONG ORGANISASYON AT TRADING BLOCS  Ang bawat bansa ay kumikilos upang makahanap ng solusyon sa mga kinakaharap nitong problema at pangangailangan. Sa ganitong kalagayan nagkaisa ang mga bansa na bumuo ng organisasyon at alyansa.  GENERAL AGREEMENTS ON TARIFFS AND TRADE (GATT)  Ang GATT ay tumagal mula 1948 hanggang 1995.  Noong 1995, ang Gawain ng GATT ay napunta sa WTO  Ang GATT ay itinatag sa ilalim ng prinsipyong walang diskriminasyon.  Ang huling pulong na tinawag na Uruguay Round ay nagtagal noong 1986-1994  Ang 1994 na kasunduan ay nagkabisa noong Enero, 1995  1994 na kasunduan ay nagtalaga rin sa pagbuo ng WTO.
 9.  WORLD TRADE ORGANIZATION(WTO)  Noong 1944 kumperansiya sa US na tinawag na Bretton Woods Conference, sa pulong na ito naipanukala ang pagtatag ng International Trade Organization (ITO)  Ngayon may 153 na kasapi, at 30 na bansa na nananatiling tagamasid.  Ang Ministerial Conference ay maaring magbigay ng desisyonsa mga usaping patungkol sa kasunduang pangkalakalan.  Binibigyang-pansin ng WTO ang sumusunod sa mga anumang negosasyong pangkalakalan: 1. Ang sistemang pangkalakalan ay dapat walang bahid ng diskriminasyon. 2. Dapat ay mas mapagkumpitensya ang mga sistemang pangkalakalan. 3. Binibigyang diin ang pagiging Malaya ng sistemang pangkalakalan. 4. Tiyakin ang kalalabasan ng sistemang pangkalakalang particular 5. Ang mga sistemang pangkalakalan ay katanggap-tanggap sa mga bansang hindi ganoong maunlad. o INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) o Itinatag sa pamamagitan ng isang pandaigdigang kasunduan noong 1945 o Binubuo ng 184 na bansa at ang punong tanggapan ng ahensiya ay matatagpuan sa Washington DC sa Estados Unidos. o Binibigyang-pansin din ng IMF ang maga patakarang may kinalaman sa labor market
 10.  WORLD BANK  Itinatag noong 1944 bilang International Bank for Reconstruction and Development  Pandaigdigang institusyon na pinagmumulan ng pondo.  Pamumuhunan sa paaralan  Mga sentrong pangkalusugan  Paglalaan ng malinis na tubig at koryente  Paglaban sa sakit  Pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran
 11. ASIA  Asia- Pacific cooperation (APEC) -Isang organisasyon ng 20 bansa  -isang rehiyong administratibo  ANG SIMULA NG APEC  Ang APEC ay nagsimula bilang isang mungkahi ng mga Hapones lalo na kay Hajime Tamura, ang pinuno ng ministry of trade and industry, noong huling bahagi ng 1980.  Bob Hawke- siya ang punong ministro ng Australya.  THREE PILLARS OF APEC 1.Liberalisasyon ng kalakalan at pamumuhunan 2. Pagpapabilis at pagpapadali ng pagnenegosyo 3. Pagtulungang pangkabuhayan at pangteknikal
 12.  ANG ESTRAKTURA NG APEC  Ay itinatag noong 1989  Ang committee for trade and investment (CTI)  at Economic Council (EC) ay ang dalawang lupon na nagtataglay ng mahalagang papel sa APEC.  NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT (NAFTA)  Pumapangalawang pinakamalaking SONA ng malayang kalakalan.  Itinatag ito noong 1989 sa isang kasunduang pangkalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at Canada.  ASEAN FREE TRADE AGREEMENT (AFTA)  Nabuo noong Enero 1992  Isinasaad ditto na ang buong ASEAN ay tatayo para sa mga prinsipyo ng kalayaan at bukas na kalakalan na kinakatawan ng GATT.  BOARD OF GOVERNORS- ang siyang nagpapatupad ng mga resolusyon ng conference at namamahala sa organisasyon.
 13. Thanks for Watching!!!
Anzeige