Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
A. The Basic Truths AboutChristianity• God’s Love• Who is Jesus Christ• What it means to be a Christian?• Repentance and F...
ANG KRISTIYANONG MITHIIN:PAGMAMAHAL SA DIYOSTALK NO. 5
• The Christian ideal: loving GodB. (Ang Kristiyanong Mithiin: Pagmamahal saDiyos)a. Paano tayo makapamuhay bilang mgaKris...
YAMAN?KATANYAGAN?POSISYON?ARI-ARIAN?
Ang Kristiyanong Mithiin:• Pagmamahal sa Diyos
Bilang Kristiyano sa Mundo, Ano Dapatang Ating Maging Mithiin sa Buhay?Marcos 12:28-30 - “Ang kanilang pagtatalo ay narini...
C. Ano ang Ibig Sabihin ng MahalinNatin ang Diyos ng Buong Puso?• 1. JEREMIAS 17:9-10 "Ang puso aymagdaraya ng higit kay s...
Ang Mahalin ang Diyos ng Ating BuongPuso ay Nangangahulugan ng IsangKasunduan sa Kanya.
Paano Natin Inilalagay ang Panginoonbilang Una sa Ating Buhay?• Follow HimJuan 14: 15 “Kung iniibig ninyo ako, tutuparinni...
Ipinadadama ng Ibang Tao ang Pag-ibig sa Diyos sa Iba’t Ibang Paraan.• Pagkondisyon ng pag-iisip upang magkaroonng banal n...
Ang kaluluwa ay bahagi ng ating pagkataona nagpapakilala kung sino tayo.Ang Biblikal na pakahulugan ng kaluluwaay buhay, p...
D. Ano ang Ibig Sabihin ng Mahalin angDiyos ng Ating Buong Kaluluwa?1. Maka-Diyos na pagpili.2. Pagsunod sa Kanyang salita...
E. Ano ang Ibig Sabihin ng MahalinNatin ang Diyos ng Buong Pag-iisip?Free willAlert mindResult
Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?Panatilihin mong malinisat banal ang iyo...
Gamitin ang pag-iisip nanaaayon sa katotohananng Diyos at hindi sapamamaraan ng mundo.Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbih...
Gawing abala ang isipansa mga bagay na maka-Diyos.Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating ...
Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?Protektahan at panatilihinang isip sa ma...
Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?Aktibo mong gamitinang pag-iisip para sa...
F. Ano ang Ibig Sabihin ng Mahalin angDiyos ng Ating Buong Lakas?PanahonSalapiAri-ArianAbilidadMateo 6: 21 Sapagkatkung sa...
Malakias 3:10 Dalhin ninyo nang buong-buo anginyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ngDiyos upang matugunan ang pangangai...
G. Ang Pagmamahal sa Diyos ay IsangMataas na Mithiin.
1. Siya’y may dedikasyon upangganapin ang kanyang misyon.Juan 4: 34 Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkainkoy ang tuparin ...
2, Siya’y naging masunurin hanggangkamatayan.Lucas 22: 42 Sabi niya, "Ama, kung maaari po ayilayo mo sa akin ang kopang it...
3. Hinahanap niyang lagi ang kaloobanng Ama.Marcos 1:35 Madaling-araw pay bumangonna si Jesus at nagpunta sa isang lugar k...
Mateo 14: 23 Matapos niyang paalisin ang mgaito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upangmanalangin. Nag-iisa siyang inabuta...
• Communicated continuallywith God• Acknowledged the significanceof the Holy Spirit• Obeyed the will of our HeavenlyFather...
• Reached out to those consideredhopeless and sinners• Served others, humbling Himselfbefore our Heavenly Father• Persever...
H. Konklusyon.Desisyon
Pangako
Kapangyarihanng EspirituSanto
Bro. Rodel and Sis. Susie Sinamban
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Ang kristiyanong mithiin presentation
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Ang kristiyanong mithiin presentation

2.476 Aufrufe

Veröffentlicht am

CFC Talk 5 Christian Ideal: Loving God

Veröffentlicht in: Seele & Geist
 • Als Erste(r) kommentieren

Ang kristiyanong mithiin presentation

 1. 1. A. The Basic Truths AboutChristianity• God’s Love• Who is Jesus Christ• What it means to be a Christian?• Repentance and Faith
 2. 2. ANG KRISTIYANONG MITHIIN:PAGMAMAHAL SA DIYOSTALK NO. 5
 3. 3. • The Christian ideal: loving GodB. (Ang Kristiyanong Mithiin: Pagmamahal saDiyos)a. Paano tayo makapamuhay bilang mgaKristiyano sa modernong mundongginagalawan natin?b. Paano natin magagamit ang plano ng Diyospara maranasan natin ang kanyangkapangyarihan at kapayapaan?
 4. 4. YAMAN?KATANYAGAN?POSISYON?ARI-ARIAN?
 5. 5. Ang Kristiyanong Mithiin:• Pagmamahal sa Diyos
 6. 6. Bilang Kristiyano sa Mundo, Ano Dapatang Ating Maging Mithiin sa Buhay?Marcos 12:28-30 - “Ang kanilang pagtatalo ay narinigng isa sa mga tagapagturo ng Kautusan na naroon.Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus samga Saduseo kaya siya naman ang lumapit upangmagtanong, "Alin po ba ang pinakamahalagangutos?" Sumagot si Jesus, "Ito angpinakamahalagang utos: Pakinggan mo, Israel! AngPanginoon nating Diyos ang tanging Panginoon.Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buongpuso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buonglakas”.
 7. 7. C. Ano ang Ibig Sabihin ng MahalinNatin ang Diyos ng Buong Puso?• 1. JEREMIAS 17:9-10 "Ang puso aymagdaraya ng higit kay sa lahat na bagay,at totoong masama: sinong makaaalam?Akong Panginoon, ay sumisiyasat ngpagiisip, aking tinatarok ang mga puso,upang magbigay sa bawat tao ng ayon sakanikaniyang lakad, ayon sa bunga ngkanikaniyang mga gawain."
 8. 8. Ang Mahalin ang Diyos ng Ating BuongPuso ay Nangangahulugan ng IsangKasunduan sa Kanya.
 9. 9. Paano Natin Inilalagay ang Panginoonbilang Una sa Ating Buhay?• Follow HimJuan 14: 15 “Kung iniibig ninyo ako, tutuparinninyo ang aking mga itinuturo”.• Personal Relationship with God• Spending time with God in Prayer and BibleReading.
 10. 10. Ipinadadama ng Ibang Tao ang Pag-ibig sa Diyos sa Iba’t Ibang Paraan.• Pagkondisyon ng pag-iisip upang magkaroonng banal na damdamin.• Mga makatao at mga Pilantropong gawain.• Mga nakahahabag na gawa o debosyon.• Walang mali sa mga ito pero hindi sapat angmga ito para lamang maipahayag ang atingpagmamahal sa Diyos.
 11. 11. Ang kaluluwa ay bahagi ng ating pagkataona nagpapakilala kung sino tayo.Ang Biblikal na pakahulugan ng kaluluwaay buhay, personalidad, kalooban, atidentidad.It’s where we make our decisions andchoices that ultimately decide our lifestyleand behavior.
 12. 12. D. Ano ang Ibig Sabihin ng Mahalin angDiyos ng Ating Buong Kaluluwa?1. Maka-Diyos na pagpili.2. Pagsunod sa Kanyang salita.3. Buhay na may kababaang loob atpananalita.
 13. 13. E. Ano ang Ibig Sabihin ng MahalinNatin ang Diyos ng Buong Pag-iisip?Free willAlert mindResult
 14. 14. Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?Panatilihin mong malinisat banal ang iyong pag-iisip.
 15. 15. Gamitin ang pag-iisip nanaaayon sa katotohananng Diyos at hindi sapamamaraan ng mundo.Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?
 16. 16. Gawing abala ang isipansa mga bagay na maka-Diyos.Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?
 17. 17. Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?Protektahan at panatilihinang isip sa masasamangimpluwensiya para magamitka ng Diyos sa Kanyangmga layunin.
 18. 18. Paano Natin Mamahalin at Mapagsilbihanang Diyos sa Pamamagitan ng Ating Pag-iisip?Aktibo mong gamitinang pag-iisip para salayunin ng Diyos.
 19. 19. F. Ano ang Ibig Sabihin ng Mahalin angDiyos ng Ating Buong Lakas?PanahonSalapiAri-ArianAbilidadMateo 6: 21 Sapagkatkung saan naroroon angiyong kayamanan,naroroon din ang iyongpuso."
 20. 20. Malakias 3:10 Dalhin ninyo nang buong-buo anginyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ngDiyos upang matugunan ang pangangailangan saaking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay naito, kung hindi ko buksan ang mga bintana nglangit at ibuhos sa inyo ang masaganangpagpapala.
 21. 21. G. Ang Pagmamahal sa Diyos ay IsangMataas na Mithiin.
 22. 22. 1. Siya’y may dedikasyon upangganapin ang kanyang misyon.Juan 4: 34 Sinabi sa kanila ni Jesus, Ang pagkainkoy ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akinat tapusin ang ipinapagawa niya sa akin.
 23. 23. 2, Siya’y naging masunurin hanggangkamatayan.Lucas 22: 42 Sabi niya, "Ama, kung maaari po ayilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag angkalooban ko ang masunod, kundi ang kaloobanmo."
 24. 24. 3. Hinahanap niyang lagi ang kaloobanng Ama.Marcos 1:35 Madaling-araw pay bumangonna si Jesus at nagpunta sa isang lugar kungsaan maaari siyang manalanging mag-isa.
 25. 25. Mateo 14: 23 Matapos niyang paalisin ang mgaito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upangmanalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon nggabi.
 26. 26. • Communicated continuallywith God• Acknowledged the significanceof the Holy Spirit• Obeyed the will of our HeavenlyFather• Resisted temptation bysteadfastness to the Word of GodThings that we can do?
 27. 27. • Reached out to those consideredhopeless and sinners• Served others, humbling Himselfbefore our Heavenly Father• Persevered in faith and loveThings that we can do?
 28. 28. H. Konklusyon.Desisyon
 29. 29. Pangako
 30. 30. Kapangyarihanng EspirituSanto
 31. 31. Bro. Rodel and Sis. Susie Sinamban

×