Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de RoquesaManglicmot1(20)

Anzeige

hamonatoportunidadsamgagawaingpangkabuhayanngbansa-160919032549.pdf

 1. Yunit 2 Aralin 10 Hamon at Oportunidad sa mga Gawaing Pangkabuhayan ng Bansa Editha T.Honradez Pasolo Elementary School Pasolo Valenzuela City
 2. 1. Natutukoy ang mga hamon ng mga gawaing pangkabuhayan. 2. Natutukoy ang mga oportunidad kaugnay ng mga gawaing pangkabuhayan. 3. Nakagagawa ng isang mungkahing planong pangkabuhayan.
 3. Balitaan
 4. a.Bakit hindi biro ang magtanim? b.Sino sa ating mga manggagawang Pinoy ang masipag magtanim? c.Ibig mo rin bang maging magsasaka? d.Kung ang tatay mo ay isang magsasaka, ikararangal mo ba ang kaniyang hanapbuhay?
 5. Saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang?
 6. Saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang?
 7. Saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang?
 8. Saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang?
 9. Saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang?
 10. Saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang?
 11. Saang gawaing pangkabuhayan sila nabibilang?
 12. Ano-ano ang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? Ano-ano ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa?
 13. Agrikultura Kilala ang Pilipinas bilang isang agricultural na bansa. Kung kaya, ang isa sa nangungunang gawaing pangkabuhayan sa bansa ay pagsasaka. Sadyang malawak ang taniman dito. Tinatayang nasa 35 bahagdan ang sinasakang lupain sa Pilipinas.
 14. Ang kabuhayan ito ay mahalaga dahil nagmumula sa lupa ang mga produkto na pangunahing pangangailangan ng tao para patuloy na mabuhay. Kung liliit ang produksyon, maaapektuhan ang taong bayan at ang bansa.
 15. Ayon sa maraming magsasaka, ang uri ng kanilang pamumuhay ay isang tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga hamong kaakibat ng kanilang hanapbuhay.
 16. Lalong lumalaking bilang ng mga angkat na produktong agrikultural, kahirapan dulot ng mababang kita ng mga magsasaka, limitadong pondo na pinagkakaloob ng pamahalaan bilang tulong sa maliliit na magsasaka, suliranin sa irigasyon, at kawalan ng control sa presyo. Higit sa lahat ay ang mga suliranin sa kalikasan , at pagbabago ng panahon tulad ng El Nino phenomenon o mahabang panahon ng tag-init Mga Hamon Kaakibat ng Hanapbuhay na Pagsasaka
 17. Oportunidad sa magsasaka; Paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mapabilis ang produksiyon.
 18. Oportunidad sa magsasaka; Impormasyon sa mga bagong pag- aaral at saliksik upang gumanda ang ani at dumami ang produksiyon.
 19. Paghikayat sa mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka at linangin ang mga lupain sa kani- kanilang mga probinsiya.
 20. Pagbibigay ng pagkakakataon para sa magsasaka na makapag-aral ng tamang paraan ng pagsasaka.
 21. Pangingisda
 22. Bilang isang kapuluan, ang Pilipinas ay napapalibutan ng tubig kung kaya’t napakayaman nito sa mga pagkaing dagat at halamang dagat, at halamang dagat. Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo.
 23. Upang mapalakas ang gawaing pangkabuhayan na ito, narito ang ilan sa mga maituturing na oportunidad sa pangingisda: pagpapatatag ng Philippine Fish Marketing Authority (PFMA) sa industriya ng pagbili ng isda sa pamamagitan ng pagtatayo ng karagdagang daungan o pantalan sa mga istratehikong lugar upang mapalago ang kita at produksiyon;
 24. Paglalaan ng mga sasakyang pangisda;
 25. Pagpapatayo ng planta ng yelo at imabakan ng mga isda;
 26.  paggawa ng bagong kurikulum para sa mga kurso sa marine at fishing;
 27.  pagbili ng mga modernong kagamitan sa pangingisda tulad ng underwater sonars at radars;
 28. Paglulunsad ng mga programang makatulong sa pagpapaunlad ng industriya ng poangingisda tulad ng Blue Revolution at Biyayang Dagat.
 29. Pagkakaroon ng mg kooperatibang naglalayong masupurtahan ang maliliit na mangingisda.
 30. Samantala, ang maituturing na pinaka- malaking hamon sa pangingisda ay ang climate change. o pagbabago ng klima ng mundo at likas na mga pangyayari tulad ng mga kalamidad.
 31. Kabilang din sa mga hamon sa gawaing pangkabuhayang ito ay ang mga kalsada, tulay, at iba pang imprastrakturang nakababagal sa transportasyon ng mga produktong dagat kung kaya’t hindi mapaabot sa merkado ang mga sariwang isda.
 32. Hamon ding maituturing ang pagkasira ng mga tahanan ng mga isda sa ilalim ng dagat at hindi epektibong pangangalaga sa mga yamang dagat lalo na sa mga protektadong lugar.
 33. Sagutin: •Anu-ano ang hamon sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? • Ano ang dapat gawin sa mga hamon na ito? • Anu-ano ang oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng bansa? • Ano ang dapat gawin sa mga oportunidad na ito?
 34. PANGKATANG GAWAIN GAWAIN A Isa-isahin ang mga hamon at oportunidad sa mga pangunahing gawaing pangkabuhayan ng bansa. Kopyahin ang Venn diagram at isulat dito ang gawain. Hamon Oportunidad AGRIKULTURA
 35. Isa-isahin ang mga hamon at oportunidad sa mga pangunahing gawaing pangkabuhayan ng bansa. Kopyahin ang Venn diagram at isulat dito ang gawain. Hamon Oportunidad PANGINGISDA PANGKATANG GAWAIN GAWAIN A
 36. Gamit ang larong Search the Area, alamin ang kaibahan ng hamon sa Oportunidad. Ilagay sa basket ang lahat ng Oportunidad at sa balde ang lahat ng mahahanap mong hamon. PANGKATANG GAWAIN GAWAIN B HAMON OPORTUNIDAD
 37. ● mga sakuna sa dagat ● pagkakaroon ng mga modernong kagamitan tulad ng underwater sonars at radars ● suliranin sa irigasyon ● El Niño phenomenon ● pagpapatayo ng mga bagong pantalan Mga Pagpipilian: OPORTUNIDAD HAMON
 38. ●makabagong teknolohiya sa pagsasaka ●pagdami ng mga angkat na produktong agrikultural ●bagong pag-aaral tungkol sa pagpaparami ng ani ●climate change ●programang Blue Revolution at Biyayang Dagat OPORTUNIDAD HAMON
 39. Hatiin ang klase sa dalawa, ang mga babae laban sa mga lalaki. Ang bawat pangkat ay mag-uunahan sa pag-akyat sa tuktok ng bundok na nakaguhit sa pisara sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong ng guro. Pagpipilian: A. Pagsasaka B. Pangingisda PANGKATANG GAWAIN GAWAIN C Kapag ang tanong ay mga halimbawa ng oportunidad, sasagutin nila kung ito ay oportunidad sa pagsasaka o pangingisda. Kapag ang tanong ay halimbawa ng hamon, sasabihin ng pangkat na sumasagot ang pass o lalagpasan.
 40.  Kilala ang Pilipinas bilang isang agrikultural na bansa.  Dalawa sa pangunahing gawaing pangkabuhayan ng bansa ang pagsasaka at pangingisda.  Ang mga gawaing pangkabuhayan na ito ay nakararanas ng iba’t-ibang hamon na dapat malagpasan at mga oportunidad na makatutulong para higit na mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Tandaan Mo
 41. Natutuhan Ko Gawaing Pangkabuhayan Hamon Oportunidad
 42. II. Gumawa ng bukas na liham na nagpapakita ng iyong opinion ukol sa kahalagahan ng pagtanggap ng mga hamon at pagyakap sa mga Oportunidad ng mga gawaing pangkabuhayan ng ating bansa. Sundin ang modelo sa ibaba Bukas na Liham Petsa: ____________________ Minamahal naming mga magsasaka at mangingisda, ______________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ___________________________________ Lubos na gumagalang, ___________________
Anzeige