Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jurnal mai iun_2021-ed maramures

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Newsletter nr 4_mai_2016
Newsletter nr 4_mai_2016
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Jurnal mai iun_2021-ed maramures (20)

Anzeige

Jurnal mai iun_2021-ed maramures

  1. 1. Anul XXVII, Nr. 5-6/Mai-Iunie 2021 Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Conferința privind Viitorul Europei La 19 aprilie, cele trei instituții ale Uniunii Eu- ropene - Comisia Europeană, Parlamentul Euro- pean și Consiliul de Miniștri - au inițiat împreună Conferința privind viitorul Europei, care își pro- pune să le acorde cetățenilor un rol mai important în elaborarea politicilor UE. „Cetățenii trebuie să se afle în centrul tuturor po- liticilor noastre. Îmi doresc, așadar, ca toți europe- nii să contribuie activ la Conferința privind viitorul Europei și să joace un rol primordial în stabilirea priorităților Uniunii Europene. Doar împreună putem construi Uniunea noastră de mâine.” Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Conferința privind viitorul Europei va crea un nou forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă și structurată cu cetățenii eu- ropeni, cu privire la chestiunile care contează pentru ei și care le afectează viața de zi cu zi. Posibilele teme ale conferinței sunt menționate în declarația comună și includ sănătatea, schimbările climatice, echitatea socială, transformarea digitală, rolul UE în lume și modalitățile de consolidare a proceselor democratice care guvernează UE. Cetățenii participanți vor de- cide, în cele din urmă, ce subiecte se vor discuta în cadrul conferinței. Conferința va utiliza diverse foruri, inclusiv cele digitale și, în măsura în care acest lucru va fi posi- bil, se va desfășura și în format fizic, cu respectarea normelor privind COVID. Pe o platformă digitală multilingvă interactivă, cetățenii și părțile interesate vor putea să prezinte idei online și să primească sprijin în vederea participării la evenimente sau a organizării acestora. Instituțiile UE doresc să se asigure că un număr cât mai mare de persoane, din medii și cu opinii cât mai diverse, sunt în măsură să contribuie, pe parcur- sul conferinței, cu gândurile și ideile lor privind vii- torul Europei. Conferința face parte din angajamentul președintei von der Leyen de a le oferi europenilor un cuvânt mai greu de spus cu privire la ceea ce face UE și la impactul pe care îl are asupra lor. Pot participa toți europenii, indiferent cine sunt și unde se află. Conferința urmărește să reflecte diversitatea noastră și să aducă Europa dincolo de capitalele sale, în toate colțurile UE, consolidând legătura din- tre europeni și instituțiile care îi deservesc. În acest sens, sunt organizate diverse evenimente și dezbateri în întreaga UE și a fost creată o platformă digitală multilingvă interactivă. Tinerii sunt în mod special încurajați să participe și să își împărtășească ideile. De asemenea, pot organiza evenimente și autoritățile europene, naționale, regionale și locale, precum și societatea civilă și alte organizații, în așa fel încât să poată participa cât mai mulți cetățeni. Carta Conferinței Carta pentru cetățenii și organizatorii de eveni- mente care participă la CONFERINȚA PRI- VIND VIITORUL EUROPEI Voi contribui la dezbaterea și deliberările privind prioritățile viitorului nostru comun, împreună cu cetățeni din toate mediile, din toate categoriile so- ciale și din toate colțurile Uniunii Europene. Ca participant la Conferință, mă angajez: • Să respect valorile noastre europene, așa cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană: demnitatea umană, liber- tatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drep- Continuare în pagina 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 05-06/2021 turilor persoanelor care aparțin minorităților, întrucât aceasta înseamnă să fim europeni și să comunicăm respectuos. Aceste valori sunt comune statelor mem- bre ale UE într-o societate în care trebuie să primeze pluralismul, nediscriminarea, toleranța, justiția, soli- daritatea și egalitatea între femei și bărbați. • Să contribui la Conferință cu propuneri constructive și concrete, respectând opiniile celorlalți cetățeni și modelând împreună viitorul Europei. • Să nu exprim, difuzez sau distribui conținut ilegal, care incită la ură, induce în eroare sau este fals în mod deliberat. În acest context, voi face întotdeauna referire la surse credibile și fiabile atunci când dis- tribui conținut și informații în sprijinul ideilor mele. • Participarea mea la conferință este voluntară și nu voi încerca să utilizez Conferința pentru a urmări in- terese comerciale sau exclusiv private. Ca organizator de evenimente sub egida Conferinței, mă angajez: • Să pun cetățenii în centrul tuturor evenimentelor și să le permit să-și exprime liber părerile. • Să promovez evenimente incluzive și accesibile pentru toți cetățenii, inclusiv prin publicarea de- taliilor tuturor evenimentelor pe platforma digitală multilingvă a Conferinței. • Să respect principiile stabilite în Declarația comună referitoare la Conferința privind viitorul Europei și să mă asigur că cetățenii pot discuta despre subiec- tele importante pentru ei. • Să încurajez diversitatea în dezbateri, sprijinind activ participarea cetățenilor din toate categoriile sociale, indiferent de gen, orientare sexuală, vârstă, mediu socioeconomic, religie și/sau nivel de educație. • Să respect libertatea de exprimare, acordând posibi- litatea exprimării unor opinii și propuneri contrare, atât timp cât acestea nu incită la ură și nu sunt i- legale. • Ori de câte ori este posibil și relevant, să favorizez participarea transversală a cetățenilor și utilizarea diferitelor limbi ale UE la evenimente. • Să garantez o transparență deplină. După încheie- rea evenimentelor, să comunic deschis, pe plat- forma digitală multilingvă a Conferinței, cum s-au desfășurat dezbaterile și ce recomandări au formulat cetățenii. Să difuzez evenimentele în direct și/sau ca înregistrare, ori de câte ori este posibil. • Atunci când le ofer participanților informații cu pri- vire la subiectele de dezbatere (de exemplu, materi- ale digitale, tipărite sau audiovizuale), să mă asigur că acestea sunt exacte, fiabile, accesibile și că au referințe trasabile. • Să garantez respectarea normelor UE privind protecția datelor și confidențialitatea. • Să utilizez numai identitatea vizuală autorizată a Conferinței atunci când comunic evenimentul. Ce este Conferința privind viitorul Europei? Conferința privind viitorul Europei reprezintă o ocazie unică și oportună pentru cetățenii europeni de a dezbate provocările și prioritățile Europei. Indiferent de locul de proveniență sau de activitate, acesta este locul în care să reflectați la viitorul pe care îl doriți pentru Uniunea Europeană. Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană s-au angajat să asculte cetățenii europeni și să dea curs, în limitele competențelor lor, recomandărilor formulate. Se preconizează că, până în primăvara anului 2022, conferința își va prezenta concluziile astfel încât să ofere orientări privind viitorul Europei. Cine poate participa? • Cetățeni europeni, din toate categoriile sociale și de pe tot cuprinsul Uniunii, tinerii jucând un rol central în conturarea viitorului proiectului european. • Autoritățile europene, naționale, regionale și locale, precum și societatea civilă și alte organizații care do- resc să organizeze evenimente și să contribuie cu idei. Care sunt componentele conferinței? Platforma digitală multilingvă va fi locul în care cetățenii pot face schimb de idei și trimite contribuții on- line. Acestea vor fi colectate, analizate, monitorizate și publicate pe tot parcursul conferinței; Evenimentele descentralizate – evenimente online, în persoană* și hibride organizate de persoane și organizații, precum și de autorități naționale, regionale și locale din întreaga Europă; Grupurile de dezbatere implicând cetățeni europeni – vor discuta diferite subiecte și își vor prezenta pro- punerile; acestea ar trebui să fie reprezentative în ceea ce privește originea geografică, sexul, vârsta, mediul socio- economic și/sau nivelul de educație ale cetățenilor; Sesiunile plenare ale conferinței – vor asigura că recomandările formulate de grupurile de dezbatere im- plicând cetățeni europeni de la nivel național și european, împărțite pe teme, sunt dezbătute fără un rezultat presta- bilit și fără a limita sfera de aplicare la domenii de politici predefinite. Sesiunea plenară a conferinței va fi compusă din reprezentanți ai Parlamentului European, ai Consiliu- lui și ai Comisiei Europene, precum și din reprezentanți ai tuturor parlamentelor naționale, în condiții de egalitate, și din cetățeni. Vor fi de asemenea reprezentați Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, partenerii sociali și societatea civilă. În momentul discutării rolului internațional al UE, se va alătura și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Pot fi invitați și reprezentanți ai principalelor părți interesate. Comitetul executiv va elabora și publica concluziile sesi- unii plenare a conferinței. Mai multe detalii accesând link-ul: https://futureu.europa.eu/ Continuare din pagina 1
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene EUROPE DIRECT Maramureş - Buletin de informare nr. 05-06/2021 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ CONCURSUL ROBOT4ALL Centrul EUROPE DIRECT Maramureș a organizat dezbaterea publică ” ROBOT4ALL – Agenda digitală în școala mea” ca eveniment ”online”. La eveniment au par- ticipat 11 de persoane, profesori, și reprezentanți ai ONG. Evenimentul a fost dedicat Agendei Digitale Europene ca prioritate a acestei perioade. Scopul evenimentului este promovarea priorității P1 Agenda digitala prin oferirea unui pachet complet de in- struire folosind kit-ul ROBOT4ALL și platforma de in- struire ROBOT4ALL Academy. Vom lansa competiția pentru realizarea a 3 cluburi de robotică în școli / licee. Am prezentat rezultatele proiectului ROBOT4ALL finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene in perioada 2017 - 2019: Kitul de instruire in programare și robotică și evaluare a competențelor dobândite precum și platforma interactivă ROBOT4ALL Academy. Am vizionat un film de prezentare realizat de partenerii din proiect. În ultima parte am lansat concursul pentru selecta- rea a 3 scoli / licee pentru a deveni gazde ale Cluburilor de robotică sprijinite de Centrul EUROPE DIRECT Maramureș. Unitățile de învățământ selectate vor primi un sprijin pentru Clubul de robotică care va consta în: • kit-ul ROBOT4ALL pentru instruire și evaluare competențe • 2 kit-uri EL KIT 012 UNO Project Smart Robot Car Kit v 3.0 (sau echivalent) • Asistență pentru demarare activitate Metodologia de participare la concurs Criterii de eligibilitate Unitatea de învățământ să fie situată pe teritoriul unității administrative jud. Maramureș, cu sediul fie în zona urbană fie în zona rurală. Clubul să se adreseze elevilor de ciclu gimnazial sau liceal care au cel puțin 12 ani. Condiții de participare Unitatea de învățământ trebuie să completeze o SCRI- SOARE DE INTENȚIE prin care să demonstreze ca- pacitatea și disponibilitatea de a deveni structură gazdă a Clubului de robotică. Modelul este atașat. Persoana selectată/desemnată să fie Coordonator club de robotică trebuie să completeze o DECLARAȚIE AN- GAJAMENT prin care să-și confirme disponibilitatea și cunoştinţele de programare (limbaj C++) necesare pen- tru aceasta. Coordonatorul poate să fie un profesor titular la unitatea de învățământ candidată, un cadru asociat, un voluntar, un expert extern sau altă situație. Modalitatea de transmitere a candidaturilor Unitatea de învățământ care dorește să participe la acest concurs trebuie să trimită în variantă electronică (documente scanate) SCRISOAREA DE INTENȚIE și DECLARAȚIA ANGAJAMENT la Centrul EUROPE DIRECT Maramureș folosind adresa europedirect@ cdimm.org. Termenul pentru transmiterea candidaturilor: Luni, 20 SEPTEMBRIE 2021, ora 14:00. Anunțare rezultate: 21 – 30 SEPTEMBRIE 2021 Pentru orice detalii vă rugăm să ne contactați la se- diul Centrului EUROPE DIRECT Maramureș, persoană de contact Radu BIG (radu@cdimm.org, 0744 398063). Mulțumim tuturor participanților cadre didactice care au participat la acest eveniment!
  4. 4. Centrul EUROPE DIRECT Maramureş Bd.Traian9/16,430211BaiaMare;tel/fax:+40-262-224.870,222.409;e-mail:europedirect@cdimm.org;www.europedirectmaramures.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; Internet www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN, Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului EUROPE DIRECT Maramureş: http://europedirectmaramures.cdimm.org/jurnalul-cdimm EUROPE DIRECTMaramureş - Buletin de informare nr. 05-06/2021 NEXTGENERATIONEU NextGenerationEU este mai mult decât un plan de re- dresare – este o șansă unică în viață, aceea de a ieși din pandemie mai puternici, de a ne transforma economiile și societățile și de a reconstrui Europa în așa fel încât să ne aducă beneficii tuturor. Avem tot ce ne trebuie: viziunea, planul și decizia de a investi împreună 750 de miliarde EUR. Aflați ce face UE pentru ca Europa să devină mai sănătoasă, mai verde și mai digitală. Aflați ce puteți face dumneavoastră pentru a pune lucrurile în mișcare! Pe măsură ce se pun la dispoziție fonduri prin NextGenera- tionEU, iar proiectele demarează, veți găsi aici mai multe informații despre inițiativele din zona dumneavoastră. Împreună, trecem la fapte! Make it Green Europa este pe cale să devină primul continent neu- tru din punct de vedere climatic până în 2050 – nu vom mai produce mai multe gaze cu efect de seră decât pot absorbi în mod natural ecosistemele noastre. Prin Next- GenerationEU, vom investi în tehnologii ecologice, în vehicule și mijloace de transport public mai verzi și vom face clădirile și spațiile noastre publice mai eficiente din punct de vedere energetic. Trebuie însă și să ne protejăm mediul natural. Astfel: • vom îmbunătăți calitatea apei din râuri și din mări, vom reduce deșeurile și deșeurile de plastic, vom planta miliarde de copaci și vom reface populația de albine • vom crea spații verzi în orașele noastre și vom crește gradul de utilizare a energiei din surse re- generabile • vom face agricultura mai ecologică, astfel încât ali- mentele pe care le consumăm să fie mai sănătoase. UE va fi lider în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, dar acțiunile fiecăruia dintre noi sunt impor- tante. De exemplu, ajută dacă alegem transportul public sau mersul cu bicicleta, dacă mâncăm mai multe legume și mai puțină carne, dacă facem și cumpărături la mâna a doua, dacă reciclăm și reutilizăm produse. Cu NextGenerationEU, suntem gata să facem Europa mai verde. Sunteți alături de noi? Make it Digital Viitorul depinde de tehnologie. Așa că următorii 10 ani vor forma deceniul digital al Europei. Cu NextGe- nerationEU: • vă veți putea conecta oriunde în UE folosind teh- nologia 5G și banda largă ultrarapidă • veți primi o identitate digitală (e-ID), care vă va facilita accesul la serviciile publice online și vă va oferi mai mult control asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal • orașele noastre vor deveni mai inteligente și mai eficiente • cumpărăturile online vor fi mai sigure • inteligența artificială ne va ajuta să combatem schimbările climatice și să îmbunătățim asistența medicală, transporturile și educația. UE finanțează cursuri de formare online, astfel încât cu toții, tineri sau mai în vârstă, să ne putem îmbunătăți competențele digitale. Ajutăm întreprinderile mici și mij- locii să se digitalizeze și să-și desfășoare activitățile și on- line. Și facem e-educația mai accesibilă. Vă interesează domeniul? Înscrieți-vă la o sesiune de formare, găsiți un stagiu de ucenicie în domeniul teh- nologiilor digitale și aflați cum să vă protejați în mediul online. Cu NextGenerationEU, suntem gata să facem Europa mai digitală. Sunteți alături de noi? Mai multe informații la următorul link: https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro Va urma SURSE DE FINANȚARE

×