Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Jurnal dec 2019 ed maramures

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie Jurnal dec 2019 ed maramures (20)

Anzeige
Anzeige

Jurnal dec 2019 ed maramures

  1. 1. Anul XXV, Nr. 12/Decembrie 2019 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Pactul Ecologic European – Uniunea Europeană ca lider mondial Schimbările climatice și degradarea mediului afectează fiecare ființă umană. Este necesară o soluție globală la această problemă. Uniunea Europeană se angajează: • să reprezinte un model de urmat prin Pactul ecologic european; • să utilizeze diplomația, comerțul și cooperarea pentru dezvoltare pentru a promova actțiunile din domeniul climei; • să stabilească standarde pentru creșterea durabilă în cadrul lanțurilor valorice globale. Ponderea UE din emisiile de la nivel mondial este în scădere; acum trebuie să ne asigurăm că și partenerii noștri iau măsuri. Comisia va consolida asigurarea respectării angajamentelor în materie de sustenabilitate în acordurile comerciale. UNIUNEA EUROPEANĂ: • va iniția un dialog cu țările G20 responsabile de 80% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial; • în urma summitului de la Poznan, va elabora o Agendă verde pentru Balcanii de Vest, care ve reflecta Pactul ecologic; • va institui parteneriate în domeniul mediului, al energiei și al climei cu țările ce fac parte din Parteneriatul estic și cu țările din vecinătatea sudică; • va crea alianțe verzi cu țările și regiunile parte- nere din America Latină, zona Caraibilor, Asia și zona Pacificului. FINANȚARE: 25%dinfondurileInstrumentuluidevecinătate,co- operare pentru dezvoltare și cooperare internațională al UE sunt alocate pentru sprijinirea obiectivelor din domeniul climei; 40% din finanțarea publică mondială pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice pro- vine de la UE. Pactul Ecologic European – Care sunt avanta- jele pentru mine? Pactul ecologic europeanva îmbunătăți bunăstarea și sănătatea cetățenilor și a generațiilor viitoare. • Aer, apă și sol mai curate • Ambalaje reutilizabile sau reciclabile, mai puține deșeuri • Mai puține pesticide și îngrășăminte • Alimente mai sănătoase • Mai multe produse ecologice în magazinele noastre • O sănătate mai bună a generațiilor actuale și viitoare • Facturi la energie mai mici • Case, școli și spitale renovate • Alternative mai bune de transport public • Mai multe puncte de încărcare pentru automo- bile electrice.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 12/2019 Pactul Ecologic European – Mecanismul pen- tru o tranziție echitabilă Îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic eu- ropean va necesita investiții semnificative. Se estimează că atingerea obiectivelor actuale pentru 2030 privind clima și energia va necesita investiții anuale suplimentare în valoare de 260 de miliarde EURO, reprezentând aproximativ 1,5 % din PIB-ul din 2018. Aceste investiții vor necesita mobilizarea sectorului public și a celui privat. Comisia va prezenta, la începutul anului 2020, Planul de investiții pentru o Europă durabilă, menit să răspundă nevoilor de investiții. Cel puțin 25 % din bugetul pe termen lung al UE ar trebui să fie alocat acțiunilor climatice, iar Banca Europeană de Investiții, în calitate de bancă a Europei în domeniul climei, va oferi un sprijin suplimentar. Pentru ca sec- torul privat să contribuie la finanțarea tranziției către o economie verde, Comisia va prezenta, în 2020, o strategie de finanțare verde. Lupta împotriva schimbărilor climatice și a degradării mediului este un efort comun, dar nu toate regiunile și statele membre pornesc din același punct. Mecanismul de tranziție echitabilă va sprijini regiunile care se bazează în mare măsură pe activități cu intensitate mare a emisiilor de dioxid de carbon. Acest mecanism îi va sprijini pe cetățenii cei mai vulnerabili pe parcursul tranziției, oferindu-le acces la programe de recalificare și la oportunități de anga- jare în noi sectoare economice. Citește mai multe informații legate de Pactului ecologic european aici: http://bit.ly/CEGreenDeal Combatarea schimbărilor climatice Uniunea Europeană obține deja progrese în ceea ce privește combatarea schimbărilor climatice. A început să modernizeze economia, reducând în același timp emisiile. Rămân însă multe de făcut. Uniunea Europeană este lider mondial în comba- terea schimbărilor climatice. Între 1990 și 2018 emisiile de gaze cu efect de seră au scăzut cu 23%, în timp ce economia a crescut cu 61%. Progresele realizate le aduc beneficii concrete cetățenilor, de exemplu: • Etichetele energetice îi ajută pe consumatori să aleagă produse care sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Gospodăriile eu- ropene economisesc în medie 150 de euro/ an datorită unei proiectări mai ecologice a produselor; • Normele UE nou-adoptate vor reduce utiliza- rea materialelor plastice de unică folosință, care reprezintă 70% din deșeurile care se găsesc pe plajele europene; • Uniunea Europeană este singura economie importantă din lume care a adoptat legislație în toate sectoarele ce vizează reducerea emisi- ilor de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris.
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2019 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Ce este Pactul Ecologic European Pactulecologiceuropean îșipropune săîmbunătățească bunăstarea oamenilor. Întreprinderea măsurilor necesare pentru ca Europa să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei și pentru protejarea habitatului nostru natural va fi benefică pentru oameni, pentru planetă și pentru econo- mie. Nimeni nu va fi lăsat în urmă. Uniunea Europeană • va deveni neutră din punct de vedere al impactului asupra climei până în 2050 • va proteja viața umană, animalele și plantele prin reducerea poluării • va ajuta companiile să devină lideri mondiali în domeniul produselor și tehnologiilor curate • va contribui la asigurarea unei tranziții echitabile și incluzive. 93% din europeni consideră că schimbările climatice constituie o problemă gravă 93% din europeni au întreprins cel puțin o acțiune pen- tru a combate schimbările climatice 79% din europeni sunt de acord că întreprinderea de acțiuni în domeniul schimbărilor climatice va duce la ino- vare „Pactul ecologic european este noua noastră strategie de creștere. Ne va ajuta să reducem emisiile și să creăm în același timp locuri de muncă.” Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. „Propunem o tranziție verde și incluzivă pentru a con- tribui la îmbunătățirea bunăstării oamenilor și la asigu- rarea faptului că generațiile viitoare vor avea o planetă sănătoasă.” Frans Timmermans, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene. • Fie ca Forța Drepturilor Fundamentale să fie întotdeauna cu noi! Anul acesta se aniversează 10 ani de la intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uni- unii Europene! • Ziua Internațională a Migranților #RePost • @europeaid 18 decembrie Ziua Internațională a Migranților Migrația a influențat istoria noastră comună, asi- gurând oamenilor și statelor noi oportunități. Însă migrația trebuie să aibă la bază aspirația și nu disperarea. Uniunea Europeană este alături de migranți, face eforturi pentru a le proteja demnitatea și drepturile și garantează siguranța și corectitudinea procesului.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN , Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2019 ȘTIRI EUROPENE „Plăți transfrontaliere în Euro mai ief- tine” Începând de azi, 16 decembrie, consumatorii și între- prinderile din statele membre care nu fac parte din zona euro vor beneficia de plăți transfrontaliere în euro mai ief- tine. Noile norme ale UE vor asigura faptul că pentru toate plățile transfrontaliere în euro efectuate în statele mem- bre care nu fac parte din zona euro – România, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Ungaria, Islanda, Liech- tenstein, Norvegia, Polonia, și Suedia – se vor percepe aceleași comisioane ca cele aplicate plăților interne. De exemplu, un consumator român care decide să trimită euro în străinătate va plăti, de acum înainte, același comision ca în cazul unui virament efectuat în lei în România. Altfel spus, pentru plățile transfrontaliere în euro se vor percepe comisioane foarte mici sau chiar comisioane zero. Comisia va monitoriza îndeaproape aplicarea acestor norme și va colabora strâns cu autoritățile naționale com- petente pentru a se asigura că normele în cauză sunt corect puse în aplicare. Context: Aceste norme, se înscriu în cadrul eforturilor pe care Comisia le depune în prezent pentru a oferi con- sumatorilor un acces îmbunătățit și mai ieftin la serviciile financiare, astfel cum se menționează în Planul de acțiune privind serviciile financiare pentru consumatori, prezen- tat în martie 2017. În etapa următoare, în aprilie 2020, se vor aplica dispoziții suplimentare care vor permite consu- matorilor din UE să compare comisioanele de conversie monetară atunci când plătesc cu cardul în altă monedă a UE. „Ce Face EUropa pentru Mine?” la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini Miercuri, 11 decembrie 2019, la Liceul Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” de la Seini, am organizat ul- timul eveniment din acest an marca „Ce Face EUropa pentru Mine?”. Campania desfășurată de-a lungul anului 2019 a urmărit prezentarea platformei dedicate https://what-eu- rope-does-for-me.eu. Am încercat să ne conexăm la teme de actualitate, cum a fost spre exemplu Ziua Internațională a Drepturilor Omului (10 decembrie). Având în vedere că publicul prezent a fost consti- tuit din tineri, am optat pentru câteva mențiuni generale legate de Programul Erasmus+, permisele de călătorie DiscoverEU (pentru cei care anul viitor vor împlini 18 ani) și Corpul European de Solidaritate. Am oferit scurte informații despre protecția drepturilor omului în Uniunea Europeană și am discutat rezultatele ultimului sondaj de tip Eurobarometru, conform căruia drepturile omului, li- bertatea de exprimare, egalitatea de gen sunt în topul listei valorilor fundamentale europene. Activitățile pe care le vom desfășura în parteneriat cu această instituție de învățământ vor continua și în anul 2020.

×