Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
23-11-2012                 GSP 2.0               Plaatsingsproces             ...
23-11-2012             2. Plaatsingsproces                                  ...
23-11-2012Functievergelijking (1)O&F rapport   • RUD maakt organisatie- en formatierapport      •  Welke structu...
23-11-2012Functievergelijking (3)Was-lijst   • Latende organisatie maakt was-lijst      •  Per functie die naar ...
23-11-2012Functievergelijking (4)Was-wordt vergelijking   • Wordt opgesteld door / namens RUD directeur en door latende...
23-11-2012Functievergelijking (6)Belangstellingsregistratie   • Belangstelling aangeven voor minimaal 2 en maximaal 3 p...
23-11-2012Opstellen concept-plaatsingsplan (2)Concept-plaatsingsplan en motivering   • Volgorde bij opstellen van conce...
23-11-2012PlaatsingsbesluitenBesluit concept plaatsingsplan + zienswijze medewerker   • Directeur neemt na advies PAC e...
23-11-2012Verplichtingen Directeur en medewerkerDirecteur   • De Directeur is verplicht om alle medewerkers die hun taa...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Presentatie medewerkerbijeenkomst ODR

636 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentatie Peter van Delden over plaatsingsprocedure GSP 2.0 t.b.v. medewerkersbijeenkomst ODR op dinsdag 27 november 2012.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Presentatie medewerkerbijeenkomst ODR

 1. 1. 23-11-2012 GSP 2.0 Plaatsingsproces Versie 1.021 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 1GSP 2.0 – Wijzigingen t.o.v. GSP 1.0De belangrijkste (redactionele) wijzigingen zijn: • Aanpassing ingangsdatum GSP • 1.1.1.: Definitie Startdatum van de RUD’s • 1.3.3.: Evaluatie: expliciet worden werkgelegenheidsgarantie en reiskosten WW genoemd • 1.6.: Begeleidingscie: latere overdracht van taken / mensen • 2.2.1.: Wie naar RUD: ten minste 80% taken naar RUD • 2.9. Vacatures na plaatsing: volgorde van voorrang + overgangsmaatregelen • 5.2.: Duur verlofdag • 5.10: Regeling reiskosten woon-werkverkeer • 5.10.2.: Tekst in lijn met CAR UWO • 7.2.1.: Schema werkgelegenheidsgarantie • 7.3.: Interne arbeidsmarkt: overgangsmaatregelen GSP bij in dienst treden andere RUD21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 2 1
 2. 2. 23-11-2012 2. Plaatsingsproces 2.2.1. Bepalen wie naar de RUD gaat Voorbereiding 2.2.2. Eventueel voorsorteren Functievergelijking 2.3.1. O&F rapport + hoofdtakenboek 2.3.2. Was-wordt vergelijking 2.3.3. Belangstellingsregistratie Managementfuncties 2.4.1. Benoeming directeur 2.4.2. Benoeming 2e managementlaag Plaatsing medewerkers 2.5.1. Concept plaatsingsplan + motivering 2.6.2. Advies PAC 2.8.1. Voorgenomen Plaatsingsbesluit + eventueel zienswijze medewerker 2.8.2. Vastgesteld plaatsingsplan 2.8.3. Eventueel bezwaar en beroep21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 3VoorbereidingWie gaat naar de RUD? • Indien een medewerker voor ten minste 80% taken verricht die naar één RUD gaan, gaat deze medewerker over naar die RUD. • Medewerker kan hierover zijn zienswijze geven. • Hiervoor is apart formulier beschikbaar. • Zienswijze mag, is niet verplicht. – Naar deze zienswijze wordt in het ontslagbesluit t.z.t. verwezen; er moet door de werkgever dus wel naar gevraagd zijn.Voorsorteren • Is bekend21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 4 2
 3. 3. 23-11-2012Functievergelijking (1)O&F rapport • RUD maakt organisatie- en formatierapport • Welke structuur, welke functies, hoeveel fte. per functie • Issues zijn o.m.: • Aantal leidinggevende niveaus in de RUD • Aantal afdelingen in de RUD • Regeling van de overhead • BOR (i.o.) heeft adviesrecht21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 5Functievergelijking (2)Hoofdtakenboek RUD • RUD maakt hoofdtakenboek op grond van O&F rapport • Per functie: functienaam, plaats in de organisatie, omschrijving van (hoofd)taken, functie-eisen, indicatie functieniveau, aantal fte. • Beschrijvingen volgen veelal de systematiek van HR 21 • Er is geen sprake van functiewaardering, wel van functieniveau indicatie • Beschrijvingen worden getoetst aan gemeenschappelijk functieraamwerk met ca. 40 referentiefuncties voor alle RUD’s • Systematiek: HR 21 • Eén gezamenlijke conversietabel voor salarisschaalindicatie • Toetsing functieniveau indicatie aan raamwerk door fuwaspecialisten • BOR (i.o.) heeft adviesrecht21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 6 3
 4. 4. 23-11-2012Functievergelijking (3)Was-lijst • Latende organisatie maakt was-lijst • Per functie die naar de RUD gaat: functienaam, plaats in de organisatie, enz. (zie bij hoofdtakenboek) • Format: zie volgende dia • NB: wisselwerking tussen was-beschrijving en was-wordt vergelijking! • NB: ondertekening21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 7 Functie informatie t.b.v. de WAS lijst Datum: Deelnemer (organisatie): Functienaam:Format Plaats van functie in de organisatie (afd.): Functie indeling - niveau: Formatieomvang (fte.) 1) 0,0Was-lijst Functiebeschrijving aanwezig? Ja nee Niet actueel (Svp omcirkelen / arceren) (zo ja, svp bijvoegen) Hoofdtaken Milieu Bouw Andere VV TZ / HH VV TZ / HH Advies 2) taken 3) Percentage 5) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4) 5) Uitwerking: korte beschrijving hoofdtaken (incl. projectleiding / coördinatie): % 1. 0% 6) Werk- en denkniveau van de functie (svp arceren / omcirkelen) VMBO MBO MBO + HBO HBO + Academisch Gegevens medewerker functievervuller Datum: Getekend voor akkoord: 7) Naam medewerker: Format WAS lijs t Vers ie 2.0 18 s ept 201221 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 8 4
 5. 5. 23-11-2012Functievergelijking (4)Was-wordt vergelijking • Wordt opgesteld door / namens RUD directeur en door latende organisaties • NB: In de groep die de was-wordt vergelijking opstelt moet vakkennis en P&O aanwezig zijn • Functievergelijking tussen was-lijst en hoofdtakenboek • Welke medewerkers zijn functievolger • Is voor hen voldoende formatie • Welke medewerkers moeten passende of geschikte functie krijgen • Het resultaat van de was-wordt vergelijking is dus een overzicht van wie functievolger is en van wie niet • ‘bijvangst’: totaaloverzicht van taken en vacature ruimte die naar RUD gaan21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 9Functievergelijking (5)Was-wordt vergelijking (vervolg) • Latende organisatie bespreekt status op wat-wordt lijst met de medewerker • Was-wordt lijst is input voor concept plaatsingsplan • NB: Er is een wisselwerking tussen was-wordt vergelijking en hoofdtakenboek • Voorbeeld: drie nieuwe functies in ODR21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 10 5
 6. 6. 23-11-2012Functievergelijking (6)Belangstellingsregistratie • Belangstelling aangeven voor minimaal 2 en maximaal 3 passende of geschikte functies in de RUD waar de medewerker naar toe gaat • Belangstelling motiveren! • Geldt voor alle medewerkers • NB: Kan pas nadat het hoofdtakenboek definitief is vastgesteld.Reistijd criterium • Latende organisaties bespreken met de medewerker of plaatsing in de RUD geweigerd kan worden op grond van te lange reistijd (GSP 6.9.2.)21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 11Opstellen concept-plaatsingsplan (1)Concept-plaatsingsplan en motivering • Wordt gedaan onder verantwoordelijkheid Directeur • Basis • Was-wordt lijst • Belangstellingsregistratie • Voor plaatsingsproces relevante info van latende organisatie • Inhoud • Per medewerker wordt gemotiveerd aangegeven of: – Hij functievolger is en geplaatst wordt in ongewijzigde functie – Er teveel functievolgers zijn voor de ongewijzigde functie en daarom het diensttijdbeginsel is toegepast – Hij geplaatst wordt in een passende of geschikte functie21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 12 6
 7. 7. 23-11-2012Opstellen concept-plaatsingsplan (2)Concept-plaatsingsplan en motivering • Volgorde bij opstellen van concept plaatsingsplan: • Plaatsing in een ongewijzigde functie, • Plaatsing in een passende functie, • Plaatsing in een geschikte functie.21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 13PlaatsingsadviescommissieEén PAC • Er is één PAC voor de zeven RUD’sTaak • Per RUD de Directeur adviseren over het concept-plaatsingsplan en de totstandkoming ervan, rekening houdend met het totaalplaatje over 7 RUD’s • Bewaken dat plaatsingsregels goed en zorgvuldig worden toegepast • Zo nodig gevraagd en ongevraagd zwaarwegend advies aan de Directeur geven over toepassing plaatsingsregelsSamenstelling • Twee vertegenwoordigers van vakbonden, • Twee vertegenwoordigers van gezamenlijke werkgevers, waarvan één P&O-er • Een door deze vertegenwoordigers aangewezen onafhankelijk voorzitter. • Plaatsvervangers, ambtelijk secretaris21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 14 7
 8. 8. 23-11-2012PlaatsingsbesluitenBesluit concept plaatsingsplan + zienswijze medewerker • Directeur neemt na advies PAC een besluit over het concept plaatsingsplan • Directeur informeert de medewerkers over het voorgenomen plaatsingsbesluit • De medewerkers kan zijn zienswijze daarop gevenDefinitief plaatsingsbesluit • Indien zienswijze medewerker anders is, vraagt Directeur advies aan de PAC • Vervolgens kan Directeur besluit heroverwegen • Directeur stelt daarna plaatsingsplan definitief vast • Directeur informeert medewerkers over definitieve plaatsingsbesluitBezwaar en beroep • Medewerker kan bezwaar en beroep instellen tegen plaatsingsbesluit.21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 15Doorlooptijd21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 16 8
 9. 9. 23-11-2012Verplichtingen Directeur en medewerkerDirecteur • De Directeur is verplicht om alle medewerkers die hun taak naar de RUD volgen, te plaatsen.Medewerker • De medewerker is verplicht om actief alle mogelijke medewerking te verlenen aan het plaatsingsproces. • Hij mag een aangeboden gelijke of passende functie niet weigeren.NB • De medewerker heeft de mogelijkheid om zijn zienswijze te geven over het voorgenomen plaatsingsbesluit. • De medewerker heeft de mogelijkheid om tegen het definitieve plaatsingsbesluit bezwaar aan te tekenen.21 november 2012 [GSP 2.0 Plaatsing versie 1.0] 17 9

×