Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Mesures De Longitud

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Mesures De Longitud
Mesures De Longitud
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (19)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

Mesures De Longitud

 1. 1. MESURES DE LONGITUD
 2. 2. Coneixements previs. Multiplicació per potències de 10 <ul><li>Per multiplicar un número per el número 1 seguit de zeros, tan sols hem d’afegir-li al número tants zeros com tingui el 1. </li></ul>Exemples: 325 X 100 = 450 X 10.000 = 256 x 1000 = 25 x 100.000 = 32.500 4.500.000 256.000 2.500.000
 3. 3. Coneixements previs. Divisió per potències de 10 <ul><li>Per dividir un número entre el número 1 seguit de zeros, afegirem tants decimals com zeros tingui el 1 </li></ul>Exemples: 325 : 100 = 6505 : 1000 = 345 : 10 = 1.500: 100 = 12.000: 1000 = 3,25 6,505 34,5 15 12
 4. 4. Coneixements previs. Multiplicació d’un número decimal per potències de 10 <ul><li>Per multiplicar un número decimal per el número 1 seguit de zeros, es mou la coma cap a la dreta tants llocs com zeros té la unitat. </li></ul>Exemples: 2,81 X 1000 = 34,678 X 100 = 5.678,3 x 10.000 = 86,75 x 10 = 2.810 3467,8 5678000 867,5
 5. 5. Coneixements previs. Divisió d’un número decimal per potències de 10 <ul><li>Per dividir un número decimal per la unitat seguida de zeros es mou la coma cap a l’esquerra tants llocs com zeros té la unitat. </li></ul>Exemples: 123,45 : 100 = 1.476,82 : 1.000 = 345,56 : 10.000 = 12,3 : 1.000 = 1,2345 1,47682 0,034556 0,0123
 6. 6. Resum <ul><li>Multiplicació per potències de 10: Per multiplicar un número per la unitat seguida de zeros tan sols hem d’afegir-li al número tants zeros com tingui la unitat. Exemple: 325 X 100 = 32.500 </li></ul><ul><li>Divisió per potències de 10: Per dividir un número per la unitat seguida de zeros afegirem tants decimals com zeros tingui la unitat. Exemple: 325 : 100 = 3,25 </li></ul><ul><li>Multiplicació d’un número decimal per potències de 10: Per multiplicar un número decimal per la unitat seguida de zeros es mou la coma cap a la dreta tants llocs com zeros té la unitat. Exemple: 2,81 X 1000 = 2.810 </li></ul><ul><li>Divisió d’un número decimal per potències de 10: Per dividir un número decimal per la unitat seguida de zeros es mou la coma cap a l’esquerra tants llocs com zeros té la unitat. Exemple: 123,45 : 100 = 1,2345 </li></ul>
 7. 7. MESURES DE LONGITUD
 8. 8. MESURES DE LONGITUD
 9. 9. Unitats de longitud
 10. 10. Unitats de longitud
 11. 11. Equivalències entre els submúltiples del metre : 10 : 100 : 1.000
 12. 12. Equivalències entre els múltiples del metre : 10 : 100 : 1.000
 13. 13. Passar d’una unitat a una altra Regla pràctica: Multiplicarem o dividirem per 1 seguit de tants zeros com esglaons baixem o pugem respectivament. Exemples: per passar de cm a dam com que pugem 3 unitats dividirem entre 1000 Per passar de km a dm, com que baixem 4 unitats multiplicarem per 10000
 14. 14. Passar d’una unitat a una altra Regla pràctica: Multiplicarem o dividirem per 1 seguit de tants zeros com untats passem Exemples: per passar de cm a dam com que saltem 3 unitats dividirem entre 1000 Per passar de km a dm, com que saltem 4 unitats multiplicarem per 10000 Multiplicar per 10 cada pas Dividir entre 10 cada pas km hm dam m dm cm mm
 15. 15. Pràctica 1 <ul><li>Digues quina operació cal fer i per quant multiplicarem o dividirem en cada cas. </li></ul><ul><li>1. Per passar de hm a dam. </li></ul><ul><li>2. Per passar de cm a mm. </li></ul><ul><li>3. Per passar de m a km. </li></ul><ul><li>4. Per passar de dm a m. </li></ul><ul><li>5. Per passar de dam a cm. </li></ul><ul><li>6. Per passar de hm a m . </li></ul>Multiplicar per 10 cada pas Dividir entre 10 cada pas km hm dam m dm cm mm
 16. 16. Pràctica 2 1. Ordena aquestes mesures de petita a gran… <ul><li>5 cm - 3 m - 2 km - 4 mm - 6 dam - 8 dm </li></ul>2. Digues en cada cas quants metres són <ul><li>2hm </li></ul><ul><li>5km </li></ul><ul><li>2cm </li></ul><ul><li>40 dm </li></ul><ul><li>80 hm </li></ul><ul><li>300 cm </li></ul><ul><li>30.000 mm </li></ul><ul><li>74 dam </li></ul><ul><li>7dm </li></ul><ul><li>980 dam </li></ul><ul><li>7.000 mm </li></ul><ul><li>50 km </li></ul>Multiplicar per 10 cada pas Dividir entre 10 cada pas km hm dam m dm cm mm
 17. 17. PAS D’UNITATS Factor de conversió Exemple: Passar 83 m a cm Mesura a convertir: 83m Unitat de la mesura que ens donen: m Equivalència en la unitat que ens demanen: 1 m = 100 cm
 18. 18. MESURES DE LONGITUD

×