SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
www.pwc.se/sma-medelstora-foretag 
Företagarens vardag 
i Göteborg 2014 
En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. 
Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag 
utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. 
Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. 
Sammanfattning Resultat av den nationella 
undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. 
Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. 
Resultat av den nationella 
undersökningen: 
• 29 procent tycker att det har blivit 
svårare att driva företag de senaste 
fyra åren. 
• Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. 
• Bara 1 av 5 tycker att politikerna 
prioriterar företagarfrågor. 
• Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. 
• Vart femte företag har utsatts för 
ekonomisk brottslighet. 
Trots allt: glädje är den viktigaste 
anledningen till att driva företag.
Företagarna i Göteborg siktar framåt. Fler än hälften av företagen i regionen, 54 procent, planerar att expandera 
under 2014 och 2015, jämfört med 
48 procent i landet totalt. Framför allt planerar företagarna i Göteborg att utöka den befintliga verksamheten 
(85 procent), även om flera också planerar en utökning av affärsidén och att etablera sig på nya orter inom Sverige. Hälften av företagen (51 procent) planerar också att anställa fler under året. 
Men samtidigt som företagarna i regionen satsar på expansion är det också många som anser att de jobbar för mycket. 65 procent, högst andel i Sverige tillsammans med företagarna i Malmö och Gävle, säger att de skulle vilja arbeta mindre för att hinna med sin familj. Dessutom anger 44 procent, vilket även det är högre än rikssnittet, att de arbetar så mycket att de inte hinner med att sköta sin egen hälsa. 
Däremot verkar inte Göteborgarna oroa sig särskilt mycket för framtiden. På punkt efter punkt, till exempel på frågan om de känner oro inför den egna pensionen eller om de känner oro för vem 
Göteborg – jobbar för mycket, men känner ingen oro för framtidensom ska ta över företaget i framtiden, ligger företagarna i Göteborg konsekvent under rikssnittet. Och även om var tredje känner sig ensam i sin roll som företagare är även det lägre än snittet för riket. 
Lägre är också andelen som uppger 
att de har blivit utsatta för ekobrott. 
14 procent i Göteborg har drabbats, jämfört med 19 procent i riket. 
Här har företagarna svårast att hinna med sin familj (snittet 62 %) 
1. Göteborg/Malmö/Gävle 65 % 
2. Falun och Borlänge 62 % 
3. Umeå 61 % 
Här tycker företagarna att riksdags- politikerna ger låg prioritet till 
företagarfrågor (snittet 45 %) 
1. Luleå 56 % 
2. Örebro 52 % 
3. Falun och Borlänge/Göteborg 51 % 
Har ni planer på att expandera under 2014-2015? 
JaNejVet ej54% 34% 12%
36% 28% 27% Utöka affärsidénExpansion av den befintliga verksamhetenEtablering på fler orter i Sverige0%20%40%60%80%100% 85% 20% 19% 
Hur kommer expansionen äga rum? Flera svarsalternativ möjliga.
Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Göteborg. 
1. Enklare regler 
På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. 84 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 
2. Lägre skatter för mindre företag 
Ytterligare en viktig fråga i regionen är lägre skatter för företag. 78 procent av göteborgarna anser att det är viktigt, vilket placerar frågan på andra plats. 
Företagarnas önskelista 2014 
3. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer 
På tredje plats kommer en önskan om ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Sju av tio 
företag i Göteborg tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. 
4. Fler kvinnor som företagare 
Sju av tio företagare i regionen anser också att fler kvinnor som företagare 
är viktigt, något mer än rikssnittet på 
65 procent. 
5. Ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare 
Trots att företagarna i Göteborg inte känner sig lika ensamma i sin roll som i övriga landet är det fortfarande nästan hälften (47 procent) som säger att de skulle behöva utbyta erfarenheter med andra företagare för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt. 45 procent anser också att de behöver mer kunskap om personalfrågor, 44 procent att de skulle behöva lära sig mer om marknadsföring och försäljning och 38 procent att de behöver lära sig mer om skatteregler. 
18% PersonalfrågorErfarenhet från andra företagareMarknadsföring och försäljningSkattereglerIT och teknik0%10%20%30%40%50% 47% 45% 44% 38% 36% 
Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om 
för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Flera svarsalternativ möjliga. 
Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 30% 35% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 27% -21% -21% -24% -29% 24%32% 40% -45% -54% -57% -36% 15%35%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbeteInstämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 30% 35% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 27% -21% -21% -24% -29% 24%32% 40% -45% -54% -57% -36% 15%35%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
© 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. 
Christian Karlsson 
Ansvarig för mindre och medelstora 
företag, PwC Göteborg 
010-213 15 58 
christian.karlsson@se.pwc.com 
Kontakt 
Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014PwC Sverige
 
Rapport Företagarens vardag Örebro 2014
Rapport Företagarens vardag Örebro 2014Rapport Företagarens vardag Örebro 2014
Rapport Företagarens vardag Örebro 2014PwC Sverige
 
Rapport Företagarens vardag 2014
Rapport Företagarens vardag 2014Rapport Företagarens vardag 2014
Rapport Företagarens vardag 2014PwC Sverige
 
Rapport Företagarens vardag Umeå 2014
Rapport Företagarens vardag Umeå 2014Rapport Företagarens vardag Umeå 2014
Rapport Företagarens vardag Umeå 2014PwC Sverige
 
Folksams Jämställdhetsindex 2009
Folksams Jämställdhetsindex 2009Folksams Jämställdhetsindex 2009
Folksams Jämställdhetsindex 2009Folksam
 

Was ist angesagt? (6)

Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
Rapport Företagarens vardag Uppsala 2014
 
Rapport Företagarens vardag Örebro 2014
Rapport Företagarens vardag Örebro 2014Rapport Företagarens vardag Örebro 2014
Rapport Företagarens vardag Örebro 2014
 
Rapport Företagarens vardag 2014
Rapport Företagarens vardag 2014Rapport Företagarens vardag 2014
Rapport Företagarens vardag 2014
 
Rapport Företagarens vardag Umeå 2014
Rapport Företagarens vardag Umeå 2014Rapport Företagarens vardag Umeå 2014
Rapport Företagarens vardag Umeå 2014
 
Folksams Jämställdhetsindex 2009
Folksams Jämställdhetsindex 2009Folksams Jämställdhetsindex 2009
Folksams Jämställdhetsindex 2009
 
Jämställt Företagarindex 2010
Jämställt Företagarindex 2010Jämställt Företagarindex 2010
Jämställt Företagarindex 2010
 

Andere mochten auch

PwC Tax matters Taxpresentation
PwC Tax matters Taxpresentation  PwC Tax matters Taxpresentation
PwC Tax matters Taxpresentation PwC Sverige
 
Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!
Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!
Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!PwC Sverige
 
Human Resource Management,
Human Resource Management, Human Resource Management,
Human Resource Management, Saleh Roudi
 
Bygga relationer och skapa värde
 Bygga relationer och skapa värde Bygga relationer och skapa värde
Bygga relationer och skapa värdePwC Sverige
 
15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...
15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...
15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...PwC Sverige
 
Business environment, Royal Bank of Scotland
Business environment, Royal Bank of ScotlandBusiness environment, Royal Bank of Scotland
Business environment, Royal Bank of ScotlandSaleh Roudi
 

Andere mochten auch (7)

Giacomo provala
Giacomo provalaGiacomo provala
Giacomo provala
 
PwC Tax matters Taxpresentation
PwC Tax matters Taxpresentation  PwC Tax matters Taxpresentation
PwC Tax matters Taxpresentation
 
Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!
Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!
Starta, driva, utveckla eller avyttra ditt företag? Vi hjälper dig!
 
Human Resource Management,
Human Resource Management, Human Resource Management,
Human Resource Management,
 
Bygga relationer och skapa värde
 Bygga relationer och skapa värde Bygga relationer och skapa värde
Bygga relationer och skapa värde
 
15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...
15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...
15 years of e health in canada observations on the challenge of balancing inn...
 
Business environment, Royal Bank of Scotland
Business environment, Royal Bank of ScotlandBusiness environment, Royal Bank of Scotland
Business environment, Royal Bank of Scotland
 

Ähnlich wie Rapport Företagarens vardag Göteborg 2014

TSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb
TSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobbTSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb
TSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobbVIRGOkonsult
 
SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen
SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen
SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen Fredrik von Essen
 
Ge drömmen om det egna företaget en chans!
Ge drömmen om det egna företaget en chans!Ge drömmen om det egna företaget en chans!
Ge drömmen om det egna företaget en chans!Centerpartiet
 
Mer utveckling för fler
Mer utveckling för flerMer utveckling för fler
Mer utveckling för flerUnionen
 
Sociala medier undersökning
Sociala medier undersökningSociala medier undersökning
Sociala medier undersökningbebetteronline
 
Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014Nordea Bank
 
Ge ungas dröm en chans
Ge ungas dröm en chansGe ungas dröm en chans
Ge ungas dröm en chansCenterpartiet
 
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014Patrik Utter
 
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014Patrik Utter
 
Valmanifest riks
Valmanifest riksValmanifest riks
Valmanifest rikswartofta
 
Aktuell undersökning, Q2 2014
Aktuell undersökning, Q2 2014Aktuell undersökning, Q2 2014
Aktuell undersökning, Q2 2014vardfragan
 
Mhbc which companies do we need to grow as a nation
Mhbc which companies do we need to grow as a nationMhbc which companies do we need to grow as a nation
Mhbc which companies do we need to grow as a nationHampus Jakobsson
 
Kvinnor i it-branschen VA
Kvinnor i it-branschen VAKvinnor i it-branschen VA
Kvinnor i it-branschen VARebecka Guzman
 
Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016
Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016
Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016Åsa Lundborg Ling
 

Ähnlich wie Rapport Företagarens vardag Göteborg 2014 (20)

Foretagare Och Mamma Hur Fungerar Det
Foretagare Och Mamma Hur Fungerar DetForetagare Och Mamma Hur Fungerar Det
Foretagare Och Mamma Hur Fungerar Det
 
TSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb
TSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobbTSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb
TSL Rapport januari 2014 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb
 
SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen
SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen
SN rekryteringsenkät 2015 IT&Telekomföretagen
 
GEM Sweden 2016/2017
GEM Sweden 2016/2017GEM Sweden 2016/2017
GEM Sweden 2016/2017
 
Ge drömmen om det egna företaget en chans!
Ge drömmen om det egna företaget en chans!Ge drömmen om det egna företaget en chans!
Ge drömmen om det egna företaget en chans!
 
Mer utveckling för fler
Mer utveckling för flerMer utveckling för fler
Mer utveckling för fler
 
GEM Sweden 2015/2016
GEM Sweden 2015/2016GEM Sweden 2015/2016
GEM Sweden 2015/2016
 
Sociala medier undersökning
Sociala medier undersökningSociala medier undersökning
Sociala medier undersökning
 
Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014Nordeas Börsbarometer april 2014
Nordeas Börsbarometer april 2014
 
Ge ungas dröm en chans
Ge ungas dröm en chansGe ungas dröm en chans
Ge ungas dröm en chans
 
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
 
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014
 
Valmanifest riks
Valmanifest riksValmanifest riks
Valmanifest riks
 
Facebookbarometern 2015
Facebookbarometern 2015Facebookbarometern 2015
Facebookbarometern 2015
 
Jobbar men-ändå-fattig
Jobbar men-ändå-fattigJobbar men-ändå-fattig
Jobbar men-ändå-fattig
 
Aktuell undersökning, Q2 2014
Aktuell undersökning, Q2 2014Aktuell undersökning, Q2 2014
Aktuell undersökning, Q2 2014
 
Mhbc which companies do we need to grow as a nation
Mhbc which companies do we need to grow as a nationMhbc which companies do we need to grow as a nation
Mhbc which companies do we need to grow as a nation
 
Kvinnor i it-branschen VA
Kvinnor i it-branschen VAKvinnor i it-branschen VA
Kvinnor i it-branschen VA
 
Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016
Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016
Ny undersökning: Svensk B2B-handel 2016
 
Presentation 28 sept
Presentation 28 septPresentation 28 sept
Presentation 28 sept
 

Rapport Företagarens vardag Göteborg 2014

  • 1. www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Företagarens vardag i Göteborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare – nu och framöver.
  • 2. Valåret 2014 är här. Hur villkoren för Sveriges småföretagare ska förbättras är förmodligen en fråga som kommer att diskuteras intensivt under valrörelsen. Idag finns en bred enighet om att småföretagen är en viktig del av Sveriges utveckling. Det är här många av jobben skapas, det är här nästa storföretag utvecklas och det är här som en stor del av innovation och utveckling sker. Småföretagens villkor är av stor betydelse för oss. Vi jobbar dagligen med många av dem. 2012 genomförde vi en undersökning för att ta reda på hur företagarna själva såg på sin situation. Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen: Vi ville kartlägga de främsta hoten för tillväxt, de främsta utmaningarna och vilka prioriteringar de ansåg sig behöva göra. Nu har vi gjort en uppföljning av den undersökningen. Tyvärr ser vi i svaren att stressen ökar och att många tycker att det har blivit svårare att driva företag. Men vi ser också att företagen ligger i startgroparna för rekryteringar och då inte minst av ungdomar. Vi ser också att glädjen i företagandet är den största drivkraften. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagen vill vi bidra till en fortsatt dialog om hur vi kan förbättra situationen för svenska företagare. Frågorna är viktiga. Inte bara för dem själva utan för hela samhället. Resultat av den nationella undersökningen: • 29 procent tycker att det har blivit svårare att driva företag de senaste fyra åren. • Högst upp på önskelistan: 88 procent vill ha enklare regler för företag. • Bara 1 av 5 tycker att politikerna prioriterar företagarfrågor. • Ohälsan ökar, 4 av 10 har sömnproblem på grund av stress. • Vart femte företag har utsatts för ekonomisk brottslighet. Trots allt: glädje är den viktigaste anledningen till att driva företag.
  • 3. Företagarna i Göteborg siktar framåt. Fler än hälften av företagen i regionen, 54 procent, planerar att expandera under 2014 och 2015, jämfört med 48 procent i landet totalt. Framför allt planerar företagarna i Göteborg att utöka den befintliga verksamheten (85 procent), även om flera också planerar en utökning av affärsidén och att etablera sig på nya orter inom Sverige. Hälften av företagen (51 procent) planerar också att anställa fler under året. Men samtidigt som företagarna i regionen satsar på expansion är det också många som anser att de jobbar för mycket. 65 procent, högst andel i Sverige tillsammans med företagarna i Malmö och Gävle, säger att de skulle vilja arbeta mindre för att hinna med sin familj. Dessutom anger 44 procent, vilket även det är högre än rikssnittet, att de arbetar så mycket att de inte hinner med att sköta sin egen hälsa. Däremot verkar inte Göteborgarna oroa sig särskilt mycket för framtiden. På punkt efter punkt, till exempel på frågan om de känner oro inför den egna pensionen eller om de känner oro för vem Göteborg – jobbar för mycket, men känner ingen oro för framtidensom ska ta över företaget i framtiden, ligger företagarna i Göteborg konsekvent under rikssnittet. Och även om var tredje känner sig ensam i sin roll som företagare är även det lägre än snittet för riket. Lägre är också andelen som uppger att de har blivit utsatta för ekobrott. 14 procent i Göteborg har drabbats, jämfört med 19 procent i riket. Här har företagarna svårast att hinna med sin familj (snittet 62 %) 1. Göteborg/Malmö/Gävle 65 % 2. Falun och Borlänge 62 % 3. Umeå 61 % Här tycker företagarna att riksdags- politikerna ger låg prioritet till företagarfrågor (snittet 45 %) 1. Luleå 56 % 2. Örebro 52 % 3. Falun och Borlänge/Göteborg 51 % Har ni planer på att expandera under 2014-2015? JaNejVet ej54% 34% 12%
  • 4. 36% 28% 27% Utöka affärsidénExpansion av den befintliga verksamhetenEtablering på fler orter i Sverige0%20%40%60%80%100% 85% 20% 19% Hur kommer expansionen äga rum? Flera svarsalternativ möjliga.
  • 5. Vad skulle företagarna behöva för att kunna leva upp till sin fulla potential? Utifrån svaren i undersökningen har vi tagit fram årets önskelista från företagarna i Göteborg. 1. Enklare regler På första plats kommer, precis som i resten av landet, en önskan om ett enklare regelverk för mindre företag. 84 procent tycker att den här frågan är viktig eller mycket viktig. 2. Lägre skatter för mindre företag Ytterligare en viktig fråga i regionen är lägre skatter för företag. 78 procent av göteborgarna anser att det är viktigt, vilket placerar frågan på andra plats. Företagarnas önskelista 2014 3. Ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer På tredje plats kommer en önskan om ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets övriga aktörer. Sju av tio företag i Göteborg tycker att det här är en viktig eller mycket viktig fråga. 4. Fler kvinnor som företagare Sju av tio företagare i regionen anser också att fler kvinnor som företagare är viktigt, något mer än rikssnittet på 65 procent. 5. Ökat erfarenhetsutbyte med andra företagare Trots att företagarna i Göteborg inte känner sig lika ensamma i sin roll som i övriga landet är det fortfarande nästan hälften (47 procent) som säger att de skulle behöva utbyta erfarenheter med andra företagare för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt. 45 procent anser också att de behöver mer kunskap om personalfrågor, 44 procent att de skulle behöva lära sig mer om marknadsföring och försäljning och 38 procent att de behöver lära sig mer om skatteregler. 18% PersonalfrågorErfarenhet från andra företagareMarknadsföring och försäljningSkattereglerIT och teknik0%10%20%30%40%50% 47% 45% 44% 38% 36% Vilket eller vilka av följande områden känner du att du skulle behöva mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt? Flera svarsalternativ möjliga. Instämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 30% 35% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 27% -21% -21% -24% -29% 24%32% 40% -45% -54% -57% -36% 15%35%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbeteInstämmer inte alls?? Instämmer helt80%60%40%20%0%20%40%60%80% 30% 35% 19% 21% 15% 15% 13% 9% 9% 16% 14% 14% 9% (Vet ej: 1%) (Vet ej: 1%) 20% 27% -21% -21% -24% -29% 24%32% 40% -45% -54% -57% -36% 15%35%Jag skulle vilja arbeta mindre för att hinna med min familjJag arbetar så mycket att jag inte hinner sköta min hälsaJag sover ofta dåligt för att jag är stressad i mitt arbete I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden?
  • 6. © 2014 PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc. Christian Karlsson Ansvarig för mindre och medelstora företag, PwC Göteborg 010-213 15 58 christian.karlsson@se.pwc.com Kontakt Riksrapporten baseras på 500 intervjuer från småföretag med 2–50 anställda. Utöver riksrapporten har tolv lokala rapporter tagits fram. I lokalrapporten har mellan 75 och 100 intervjuer gjorts. Det totala antalet intervjuer för lokal- och riksrapport uppgår till 1100 intervjuer. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i februari och mars 2014 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Novus.