Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

PwC Tax matters Taxpresentation

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

PwC Tax matters Taxpresentation

Herunterladen, um offline zu lesen

Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du bara är allmänt intresserad att följa utvecklingen inom skatteområdet, vill vi med Tax matters göra det enkelt för dig att följa oss!

Oavsett om du redan är kund till oss, eller om du bara är allmänt intresserad att följa utvecklingen inom skatteområdet, vill vi med Tax matters göra det enkelt för dig att följa oss!

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie PwC Tax matters Taxpresentation (20)

Weitere von PwC Sverige (17)

Anzeige

Aktuellste (20)

PwC Tax matters Taxpresentation

  1. 1. Rätt hantering av skatter ger lönsamhet och trygghet www.pwc.se Skatterådgivning
  2. 2. PwC Skatterådgivning Samtliga transaktioner som du eller ditt företag genomför medför olika skattefrågor. Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla lösningar på dessa frågor och för att ta fram strategier för hanteringen av skatter. Bland våra kunder finns Sveriges största multinationella företag och finansiella investerare, såväl som tiotusentals små och medelstora företag runt om i landet.
  3. 3. PwC Företagsbeskattning •  Nationella och internationella skattefrågor •  Köp, försäljning och omstrukturering av företag •  Internprissättning •  Ägar- och förvärvsstrukturer •  Köp och försäljning av fastigheter •  Tax Due Diligence •  Etablering i Sverige eller utlandet •  Skatterevisioner och skatteprocesser •  Skatterapportering och deklarationsarbete
  4. 4. PwC Moms, tull och punktskatter Moms Vid alla transaktioner i företaget kan du utgå från att det finns en momsfråga som ska hanteras. Tar du hjälp av specialister kan du känna dig säker på att du hanterar momsfrågorna på rätt sätt. Tull Det finns stora möjligheter till förenklade förfaranden och nedsättning eller undantag från tull. Bättre kännedom om tullregler och en effektivare planering av tullhanteringen minskar företagets tullkostnader. Punktskatter Med bättre kännedom om regelverket och bra rutiner för att hantera punktskatter kan du minimera dina risker och sänka skattekostnaden. Punktskattereglerna är komplicerade och ändras ofta. För att du ska känna trygghet i att företaget betalar rätt skatt krävs insikt om reglerna.
  5. 5. PwC Beskattning av fåmansföretag och dess ägare Rätt skatt för ägare, familj och företag •  Optimal vinsthemtagning för ägaren •  Ägarstrukturer •  Omstrukturering av verksamheten •  Köp och försäljning av företag •  Utlandsetablering •  Ägarskiften •  Skatterevisioner och skatteprocesser
  6. 6. PwC Personbeskattning Skattefrågor för privatpersoner, anställda och arbetsgivaren Att få hjälp av en specialist i skattefrågor som rör din privatekonomi eller familjesituation ger dig trygghet samtidigt som det kan löna sig. För dig som arbetar eller pendlar utomlands är det viktigt att ta hänsyn till skatteregler både i Sverige och i det landet du arbetar. Hos oss kan du även få kvalificerad hjälp med din deklaration.
  7. 7. PwC Tax matters – Sveriges skatteblogg

×