Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kunskapsdagarna 2015 - Framtidens banklösning

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 15 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Kunskapsdagarna 2015 - Framtidens banklösning (20)

Anzeige

Kunskapsdagarna 2015 - Framtidens banklösning

 1. 1. Framtidens banklösning - Upphandling av banktjänster och koncernkonto Kunskapsdagarna 2015
 2. 2. PwC 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg Treasury – Utveckling och trender
 3. 3. PwC I huvudet på en finanschef 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg • Finansiering • Cash Management • Kassaflöde • Working Capital • Effektivt systemstöd Idag… Imorgon… Finanschefen – behöver vara en allsidig yrkesperson som inte bara ska kunna likviditet, finansiering och riskhantering. Ska även vara affärskonsult, processchef samt driva IT- projekt. • Intern kontroll • Kostnadsbesparingar alt. kostnadskontroll • Kassaflöde och prognoser • Arbetsbelastning och ansvarsområden • Policys, guidelines och styrdokument • Grad av centralisering • Cyber security
 4. 4. PwC Vägen till framtidens finansfunktion Manage Liquidity Manage Bank Relations Manage Working Capital . Manage Cash & Bank Infrastructure Cash Projection effectiveness . Payment Factory Shared service center & Treasury In- House Bank Centraliserad överblick av koncernens bank set-up Val av bank/banker Finansiering Objective: Sophistication / Value Creation Maximize group Return Ensure liquidity Control Lost Opportunity cost Manage Commercial Payments . 24 – 25 November 2015Kunskapsdagarna i Göteborg
 5. 5. PwC Varför göra en bankupphandling? 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg
 6. 6. PwC Varför upphandla banktjänster och koncernkonto? 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg Pris Effektiv Kontostruktur Regelbunden översyn Bankrelationer Kontroll och överblick Internetbank En cash pool struktur som är anpassad till företagets behov Lättarbetad internetbank med de funktioner som efterfrågas Överblick över hela koncernens likviditet Överblick över lokala banker och fullmakter En bra bankrelation Kravställ banker mot varandra för att få bästa pris . Avtal bör ses över ca var fjärde år Förändrade transaktionsflöden ska avspeglas i bankens erbjudande Service, support, utbildning och förtroende
 7. 7. PwC Hur går en bankupphandling till? 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg
 8. 8. PwC Upphandling av banktjänster – 4 faser 24-24 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg • Insamling av data från lokala enheter - questionnaire • Sammanställning av kostnader och volymer • Identifiera “dolda kostnader” • Identifiera lokala behov • Sammanställning av IT • Identifiera en önskad set-up och struktur • Behov av kredit • Inkludera samtliga enheter • Ta fram en lista på banker att inkludera i processen • Ta fram utvärderingsmodell • Sammanställning av anbud • Kostnadsanalys • “Beauty Parade” – möten med leverantörer • Systemdemos • Val av leverantör • Kontrakt - SLAs • Byte av bank • Utbildning • Parallellkörning • Nya rutiner och kontroller • Go live! Cash Management RFP process 1. Datainsamling 2. Business case och framtagande avRFP 3. Val av leverantör 4. Implementation Cash Management Vision SLAs Utvärdering av anbudProcesser -1,00% 0,00 % 1,00% 2,00 % 3,00 % 4,00 % 5,00% Jan05 Apr05 Jul05 Okt05 Jan06 Apr06 Jul06 Okt06 Jan07 Apr07 Jul07 Okt07 Jan08 Apr08 Jul08 Okt08 Jan09 Apr09 Jul09 Okt09 Jan10 Apr10 Jul10 Okt10 Jan11 Apr11 Jul11 Okt11 Spread Top Zinsen Tagesgeld vs.EONIA SpreadTop Zinsen Tagesgeldvs.EURIBOR 12M Spreadin% Abschnitt 1 Abschnitt 2 Abschnitt 3 Transaktionsdata As-Is-analys Utvärdering Kontroller Nya processer 3.4. Ausführung Promotion 3.4.2 Distribution Promotion- Adressen 3.4.1 Generierung Promotion- Adressen 3.4.3 Qualifizierung Promotion- Adressen 3.4. Ausführung Promotion 3.4.2 Distribution Promotion- Adressen 3.4.1 Generierung Promotion- Adressen 3.4.3 Qualifizierung Promotion- Adressen Ansprache Interessenten vor Shop Manuelle Aktivität Promotion-Agentur Versand der Promotion- Karten an Datenservice Manuelle Aktivität Promotion-Agentur Versand Promotion-Adressen an CC Management Excel-Dokument via Email Datenservice Promotionkarte durch Interessent ausgefüllt Interessent in der Nähe von Shop Promotionkarten bei Datenservice eingetroffen Erfassung der Promotionkarten in Excel Excel Datenservice Promotion-Adressen in Exceldokument erfasst Vorselektion Adressen
 9. 9. PwC Fas 1 - Datainsamling • Kartläggning och analys av nuläge - Priser - Transaktionsvolymer - IT - Support och service • Identifiera lokala behov och önskemål • Identifiera “key issues” • Support från enheter • Kartlägg lokala banker. En chans att reducera, effektivisera och centralisera! “Garbage in….garbage out” 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg
 10. 10. PwC Fas 2 – Business case och framtagande av RFP • Skräddarsy anbudsförfrågan • Presentera vilken lösning NI önskar. Låt banken anpassa sig efter era behov • Specifika frågor • Ge så mycket information som möjligt • Presentera planer för de kommande åren • Prisanalys • Inkludera alla enheter Tänk på utvärderingen! 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg
 11. 11. PwC Fas 3 – Val av leverantör • Utvärdera anbud • Identifiera vilka kriterier som är viktigast för ditt bolag • Gör ett första urval – vilka leverantörer går vidare till nästa rond? • “Beauty parade”- träffa leverantörerna • Diskutera priser • Demonstration av system • Översyn av kontrakt ….val av leverantör! 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg
 12. 12. PwC Fas 4 – Implementation • Tydlig projektplan • Avsätt tid och dedikerade resurser • En projketledare hos er, en hos banken • Underskatta inte vikten av IT! • Beroende av den gamla banken för en friktionsfri övergång • Nya processer och rutiner • Testa, testa, testa • Parallellkörning …..go live! 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg
 13. 13. PwC Att tänka på… Slide 13 24-25 november 2015Kunskapsdagarna Göteborg
 14. 14. PwC Problem på vägen – Att tänka på 24-25 november 2015 Kunskapsdagarna Göteborg Bristfällig datainsamling Avsaknad av genomtänkt set- up • Behov av flera banker • Dyrare lösning än planerat • Bristfällig support från lokala enheter • Ingen konkurens mellan anbuden Ineffektiv selekterings- process • Standard RFP…standard svar • Svårt att jämföra anbud • Anbud som passar banken snarare än kunden • Problem med allokering av tjänster mellan relationsbanker • Långdragen och dyr implementation • Skada relationer med bortvalda banker • Felaktig allokering
 15. 15. PwC Att ta mer er hem… 1 2 3 4 5 Grund- arbete Tydlig kravspec Utvärdera rätt Val på rätt grunder Avsätt resurser Kunskapsdagarna Göteborg 24-25 november 2015

×