Anzeige

Percepcija ponavljanje/ gimnazija

29. Sep 2014
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Percepcija ponavljanje/ gimnazija(20)

Anzeige
Anzeige

Percepcija ponavljanje/ gimnazija

 1. Percepcija ponavljanje
 2. Osnovni pojmovi • Opažanje je proces kojim smoznajemo __________ i _______________ u njemu. • Navedi osete gledajući sliku • Navedi opažaje sa slike
 3. Evo reŠeNJa. • Oseti su najprostije čulne informacije i odražavaju jednu karakteristiku predmeta (crno, narandžasto, valjkasto, mekano, smrdljivo) • Opažaji se sastoje od više oseta i odražavaju sliku predmeta u celini (tigar, trava)
 4. Čula i draži • Informacije o spoljšnjem svetu, promene u njemu registruju _______________. • Ono što registruju naziva se ________________. • Za šta su ovo ADEKVATNE draži: svetlo, supstance rastvorljive u vodi, pritisak, vibracije u vazduhu, ultrazvuk, elektricitet. • Zašto se za pojedine draži nisu razvila čula?
 5. Normalan vid Protanopija Tritanopia Deuteranopija Dobra Google pretraga: Colour Blindness Simulator
 6. Senzorni procesi • Šta zovemo saznajnim procesima? • Šta zači da jedna ista draž uvek izaziva jedan isti oset? • Da li mi objektivno doživljavamo svet? Psihofizika izučava odnos između ___________ i ____________.
 7. Poređajmo događaje po redu • Boju opažamo tako što: 1. Nervni inpulsi prenose se u vizelni korteks 2. svetlosni talas određene dužine pada na receptore oka 3. Nastaje subjektvini doživljaj boje Kako sve ovo izgleda kad je u pitanju sluh?
 8. Prag i adaptacija • Donji prag čula je __________ količina draži koja izaziva ____________. • Adaptacija čula podrazumeva da na draži koje ne menjaju _____________ pretajemo da reagujemo. Daj primer iz života za adaptaciju i za donji prag.
 9. Subjektivni faktori opažanja Želje, emocije, uverenja i osobine ličnosti Utiči najviše na: 1. smisao, tumačenje čulnih podataka 2. Obradu i čuvanje čulnih podataka 3. Vrstu čulnih podataka
 10. Iskustvo • Daje ___________ opažajima. 村上春樹; 村上春樹 Kako na opažanje deluju kulturološki faktori? Kako stičemo iskustvo, koji psihički proces je uključen u sticanje iskustva i znanja na osnovu kog dajemo značenje opažajima?
 11. Pažnja • Smisao ovog procesa je da __________ određeni broj draži koje će se dalje _______. Jer mozak nema neograničen kapacitet. • Pažnja priprema za opažanje i omogućava povezivanje oseta u opažaje. • Zašto se nekada pažnja definiše kao stanje pojačane budnosti? • Obim pažnje je maksimalan _________ broj __________ koje se mogu opaziti bez pomeranja očiju. • Šta je fluktuacija pažnje?
 12. Činioci pažnje Subjektivni – želje, očekivanja, uverenja Objektivni – veličina, intenzitet, ponavljanje, boja
 13. Opažanje osoba • Šta je ovde pogrešno napisano? • Prva impresija, utisak o osobi fomira se sporo, na osnovu velikog boja jasnih podataka. • Šta od ovoga ne učestvuje u stvaranju prvog utiska: - Fizički izgled – način govora – izraz lica – gestovi – neverbalne informacije –stav tela
 14. Da li bi ste se lečili kod ovog lekara?
 15. Objašnjenje • Čovek sa slike je lekar i pošto se ne uklapa u stereotipe tj. Fizički ne izgleda kako očekujemo od lekara nas bi to navelo da izgubimo poverenje iako je utisak formiran površno i samo na osnovu fizičkih karakteristika. Pored tetovaža on ima mnge druge karakteristike koje zanemarimo a nema zakona koji kaže da ljudi koji nose tetovaže nisu dobri lekari. Ipak retko ko bi mu poklonio poverenje.
 16. Prvi utisak je uticajan • Teško se menja • Utiče na stav o osobi (približavanje/izbegavanje) • Halo efekat kao posledica prvog utiska
 17. Ostale greške opažanja osoba Centralne osobine • Zato što su neke osobine više istaknute od drugih mi ih prvo primećujemo • Ako zapazimo prvo negativne one dominiraju utiskom isto je i sa pozitivnim Stereotipi • Preterano uprošćena, kruta, uopštena i zato pogrešna mišljenja o grupi ljudi Uprošćavanje • Zaključivanje na osnovu nekoliko osobina • Zanemarivanje činjenice koliko su ljudi (i njihove osobine) složene
 18. Atribucija • Procenjujemo uzroke nečijeg ponašanja, ZAŠTO je neko nešto uradio • Spoljašnja je kada se odgovornost pripisuje okolnostima, uslovima, drugim ljudima • Unutrašnja kada se pripisuje ličnim osobinama ili stanjima • Procena zavisi od iskustva, inteligencije i nepristrasnosti posmatrača ali od osobina procenjivane osobe
 19. • Od atribucije zavisi odnos prema osobi. • Stao mi je na nogu namerno ili stao mi je na nogu slučajno.
Anzeige