Anzeige

Globalisasyon kai

26. Oct 2021
Globalisasyon kai
Globalisasyon kai
Nächste SlideShare
GRADE 10 GLOBALISASYONGRADE 10 GLOBALISASYON
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Globalisasyon kai

  1. Globalisasyon  Globalisasyon (globalization) - Tumatalakay sa iba’t ibang aspeto ng lipunan at panig ng daigdig tulad ng pulitika, ekonomiya, kultura, at kapaligiran.  Globalisasyon Pampulitikal - Ito ay ang pagkakaroon ng higit na madali at sistematikong ugnayan sa pagitan ng mga bansa.  Non-Governmental Organization o NGO - Tumutulong sa gobyerno na tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan.  Globalisasyon Kultura - Dahil sa ugnayan ng mga bansa mabilis na lumaganap sa iba’t ibang panig ng daigdig ang kosmopolitan at konsumerismong kaisipan ng mga kanluranin.  Globalisasyong Ekonomikal – Dahil sa globalisasyon nagkaroon ng malayang pagdaloy ng puhunan, kalakal, at palitan ng pananalapi. Naging resulta ng globalisasyon ang pagtangkilik sa mga produkto ng kanlurinanin katulad ng Starbucks, Lacoste, Hershey, at marami pang iba. Mga Institusyon sa Globalisasyon  WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) – isa sa mga institusyon na naglalayon ng globalisasyon, layunin nito na bumuo ng mga patakaran sa kalakalan ng mga bansa.  GENERAL AGREEMENT ON TRAFFIS and TRADE (GATT) – itinatag sa Switzerland noong 1947 na naglalayon sa malayang kalakalan.
  2.  1986-1994 – pinasimulan ang Uruguay Round na nagresulta sa pagtatatag ng WTO noong 1995. Sa ngayon may 153 bansa ang kasapi ng WTO. Layunin ng World Trade Organization  Magpatupad ng mga kasunduang pangkalakalan;  Magsilbing lugar upang pag-usapan ang mga negpsyomh pangkalakalan;  Mag-ayos ng mga alitang pangkalakalan;  Magbigay tulong sa teknikal at pagsasanay ng mga bansa;  Magbigay payo ukol sa mga pambansang pangkalakalan. Pandaigdigang Banko (World Bank) Naglalayon ang World Bank o Pandaigdigang Banko na tulungan ang mga Third World Countries na itaas ang kanilang pamumuhay at tulungan ang mga ito na umunlad. Ang institusyong ito ay nagpapautang upang makagawa ang mga bansa ng proyektong pangkaunlaran. Dahil dito maraming mga bansa ang nanghihiram ng salapi kabilang na ang Pilipinas. International Monetary Fund (IMF) Isa rin ang IMF o Imternational Monetary Fund sa mga institusyong nagpapahiram ng salapi sa mga bansa upang mapanatili ang ekonomiya ng mga ito at mapanatili ang halaga ng salapi sa kanilang bansa. Naglayon din itong tulungan ang mga bansa na bayaran ang utang panlabas nito. EPEKTO NG GLOBALISASYON Dahil sa globalisasyon naging malaya at buaks sa kalakalan ang mga bansa. Ito ay nagbukas ng maraming trabaho at oportunidad. Nagkaroon din ng mga mura at magandang klase ng produkto dahil sa kompetisyon. Ngunit marami rin an gang negatibong epekto ng globalisasyon. May nagsasabing lalong lumayo ang agawat ng hindi maunlad na bansa sa maunlad na bansa. Lalong naghirap ang maralita dahil hindi nawala ang hondi pagkapantay- pantay ng mga uri.
Anzeige