Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

How to really change the world masterclass 180313

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 201 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie How to really change the world masterclass 180313 (20)

Anzeige

Weitere von Power2Improve (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

How to really change the world masterclass 180313

 1. 1. How to really change the world Masterclass
 2. 2. Drs. Gustaaf Vocking MBA Ø Drs. Econometrie Ø Bachelor niveau Bestuurlijke Informatiekunde Ø Psychologie en post Doc didactiek Ø Executive MBA Ø Ondernemer vanaf 15e Ø (Change) Management Coach/Consultant/Trainer Ø Leiderschap/Communicatie/Brainskills Ø Managers/Professionals/Experts Ø 4 nieuwe bedrijven Ø 7 (grote) veranderprogramma’s Ø >10.000 klanten
 3. 3. Ø … Verwacht?!
 4. 4. Stakeholder mapping Formele macht Informele macht
 5. 5. Drie stappen van beïnvloeden Bepaal wat je echt wilt, hoe en waarom Bepaal wat zij echt willen, hoe en waarom Breng 0. en 1. samen in je pitch 0. 1. 2.
 6. 6. Power2Improve communication model Content Process Relationship Personal Program Emotions
 7. 7. Invloedvragen: motivatie Ø Wat moet … voor jou hebben? CRITERIA Ø Waarom is CRITERIUM belangrijk? Vanaf/Naartoe (tot 3x doorvragen met Waarom) Ø Hoe weet jij of je … goed doet? Interne/Externe validatie Ø Waarom koos je voor …? Procedures/Opties Ø Wat is de relatie tussen … (vorig jaar en nu)? Verandervoorkeur (hetzelfde/verandering) Proactief/Reactief Details/Hoofdlijnen Zelf/Ander gericht
 8. 8. Invloedvragen: pijn/plezier Ø Vertel over CONTEXT + SITUATIE die je vervelend vond? Gevoel/Keuze/Denken Ø Vertel me over SITUATIE waarin aan CRITERIUM werd voldaan? Onafhankelijk/Dichtbij/Samenwerkend Wat beviel je eraan? Mens/Ding
 9. 9. Invloedvragen: regels Ø Hoe kun jij je succes CONTEXT vergroten? Hoe kan iemand anders zijn/haar succes vergroten? Mijn regels/Mijn Regels of Mijn regels/. of Geen regels/Mijn regels of Mijn regels/Jouw regels Ø Hoe weet je of een ander goed is in zijn/haar CONTEXT? Zien/Horen/Lezen/Doen/voelen Hoe vaak moet je dat WAARNEMING ZINTUIG om overtuigd te raken? x keer/Automatisch/Continu/Periode
 10. 10. Five stages of Culture
 11. 11. Five stages of Culture https://youtu.be/jirePLc0U1A
 12. 12. Bereiken verschillende doelgroepen?!
 13. 13. Creeeren draagvlak bij doelgroepen?! 1. Benader 2. Bevraag 3. Betrek 4. Breng samen 5. Bevorder
 14. 14. Bereiken verschillende doelgroepen?! 1. Benader Via Ø hun mensen Ø hun kanaal Ø hun locatie Ø hun moment Ø hun taal
 15. 15. Bereiken verschillende doelgroepen?! 2. Bevraag Ø Wat willen jullie? Ø Hoe? Ø Wanneer?
 16. 16. Bereiken verschillende doelgroepen?! 3. Betrek Ø Wie van jullie trekt dit? Ø Hoe kunnen wij daarbij helpen?
 17. 17. Bereiken verschillende doelgroepen?! 4. Breng samen Ø Nieuw en ervaren Ø Verschillende sterktes
 18. 18. Bereiken verschillende doelgroepen?! 5. Bevorder Ø Uitdaging ipv herhaling Ø Ontwikkeling én resultaten Ø Fouten maken mag
 19. 19. Bereiken verschillende doelgroepen?! 5. Bevorder Ø Uitdaging ipv herhaling Ø Ontwikkeling én resultaten Ø Fouten maken magØ Fouten maken mag moet
 20. 20. Activeren leden? ü Kleine stappen
 21. 21. Weerstand
 22. 22. Weerstand... Bestaat niet
 23. 23. Transactionele Analyse: Ego states
 24. 24. Transactionele Analyse: Ego state behaviors
 25. 25. Transactionele Analyse: Ego state +/- behaviors
 26. 26. Transactional Analysis: Ego states cross interactions
 27. 27. Transactional Analysis: Ego states complementary interactions
 28. 28. Transactional Analysis: Ego states complementary interactions
 29. 29. Transactional Analysis: Ego states Ulterior interactions
 30. 30. Goals oriented negotiations
 31. 31. Nice+… You can get much further with a kind word and a gun than you can with a kind word alone Al Capone
 32. 32. Obstacles?
 33. 33. Brick Walls? http://youtu.be/ji5_MqicxSo
 34. 34. The bigger the resistance, the greater your potential
 35. 35. Look where you want to go
 36. 36. Vulnerability… the power of http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability
 37. 37. Rationalphase Anihilation through self sacrification Anihilation of enemy Limited damage doing Threathening Damaged self image Image and coalitions Deeds Debate Glasl Conflict ladder Toughening Emotional phase Battle phase
 38. 38. Dimensies & Personas Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f
 39. 39. Dimensies & Personas: Typering Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e fVriendelijk Analytisch Gedreven Expressief
 40. 40. Dimensies & Personas Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f
 41. 41. Dimensies & Personas: drijfveren Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Doe het Juist! Doe het Op tijd! Doe het Prettig! Doe het Gewaardeerd!
 42. 42. Dimensies & Personas: gedrag Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f
 43. 43. Dimensies & Personas: gedrag Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Normaal gedrag
 44. 44. Dimensies & Personas: gedrag Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Normaal gedrag
 45. 45. Dimensies & Personas Taak Focus P a s s i e f Mens Focus A c t i e f Normaal gedrag Klager Nee Niets Niets Ja Misschien Tank Professor Sluipschutter Sluipschutter Granaat Nep-Professor
 46. 46. Omgaan met onuitstaanbaren: algemeen Manage je eigen emoties Bepaal drive en intentie bij de ander Help de ander naar rationeel niveau Help de ander te krijgen wat hij/zij wil 0. 1. 2. 3.
 47. 47. Omgaan met de Tank ü Doel: Respect afdwingen ü Strategie: 1. Blijf staan. 2. Onderbreek de aanval. 3. Ga direct terug naar het kernpunt. 4. Richt op de uitkomst en vuur. 5. Eervolle vrede.
 48. 48. Omgaan met de Sluipschutter ✓Doel: Bring de Sluipschutter in zicht ✓Strategie: 1. Stop, kijk, herleid. 2. Gebruik zoeklichtvragen. 3. Gebruik Tank-strategie wanneer nodig. 4. Doe een verwijtpatrouille. 5. Stel beschaafde toekomst voor.
 49. 49. Omgaan met de Granaat ✓Doel: Beheers de situatie ✓Strategie: 1. Grijp de aandacht. 2. Richt op het hart. 3. Verminder de intensiteit. 4. Geef tijd voor goed gedrag. 0. Granaatpreventie.
 50. 50. Omgaan met de Professor ✓Doel: Openenstellen voor nieuwe ideeën ✓Strategie: 1. Wees voorbereid en ken je zaak. 2. Herleid respectvol. 3. Vermeng met hun twijfels en verlangens. 4. Presenteer indirect. 5. Maak de Professor tot een mentor.
 51. 51. Omgaan met de Nep-Professor ü Doel: Maak de slechte ideeën onschadelijk ü Strategie: 1. Geef wat persoonlijke aandacht. 2. Verhelder de details. 3. Zeg hoe het zit. 4. Ontzie de persoon. 5. Doorbreek de cirkel.
 52. 52. Omgaan met de Ja ✓Doel: Verkrijg echt commitment ✓Strategie: 1. Maak eerlijk door veiligheid. 2. Wees eerlijk. 3. Help de persoon bij (leren) plannen. 4. Zorg voor commitment. 5. Versterk de relatie.
 53. 53. Omgaan met de Misschien ✓Doel: Help (te leren) kiezen ✓Strategie: 1. Creëer een comfort zone. 2. Verduidelijk conflicten en opties. 3. Gebruik besluitvormingsproces. 4. Stel gerust.. en dan vervolg . 5. Versterk de relatie.
 54. 54. Omgaan met de Niets ✓Doel: Verleid tot praten. ✓Strategie: 1. Plan genoeg tijd in. 2. Stel verwachtingsvol open vragen. 3. Hou/maak het luchtig. 4. Raad. 5. Toon de toekomst
 55. 55. Omgaan met de Nee ✓Doel: Ga over op probleemoplossen ✓Strategie: 1. Beweeg mee. 2. Gebruik de persoon als resource. 3. Laat de deur open. 4. Polariseer en draai om. 5. Erken en benoem de goede intenties.
 56. 56. Omgaan met de Klager ✓Doel: Probleemoplossende alliantie ✓Strategie: 1. Luister naar de grote lijn en kern. 2. Onderbreek en maak specifiek. 3. Verschuif focus naar oplossingen. 4. Toon de toekomst. 5. Trek een streep.
 57. 57. Huiswerk?!
 58. 58. Inspiration and home work you like
 59. 59. Inspiration and home work you like
 60. 60. Inspiration and home work you like
 61. 61. Inspiration and home work you like
 62. 62. Inspiration and home work you like
 63. 63. Inspiration and home work you want
 64. 64. Toepassingen van beïnvloeden
 65. 65. Mensen overtuigen zichzelf Waarom Hoe Wat https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=nl
 66. 66. Waarom mensen iets (niet) doen: Willen Mogen Kunnen
 67. 67. Cirkels Cirkel van invloed Cirkel van zorg
 68. 68. Gedrag Twéé emoties motiveren ons gedrag: 1. Plezier: bereiken of vergroten. 2. Pijn: vermijden of verkleinen.
 69. 69. Beoordelen van gedrag Beoordeling anderen Beoordeling onszelf
 70. 70. Beoordelen van gedrag Waarnemen van feitelijkheden
 71. 71. Gedrag beïnvloeden üErken de positieve intenties van ander. üBenoem je intenties (vóóraf). üBecommentarieer alleen het positieve (van) gedrag! üPraat met positieve projectie. üFocus op gewenste gevolgen!
 72. 72. Informatie voorkeurskanalen ØKinestetisch ØVisueel ØAuditief
 73. 73. Behoeften & mechanismen Basis behoeften Veiligheid Sociaal Ego Ontwikkeling Ø Reciprociteit Ø Commitment Ø Social proof Ø Sympathie Ø Authoriteit Ø Schaarste Ø Contrast en projectie
 74. 74. Gedrag: focus & frictie 1. Taak focus: Ø Taak goed doen. Ø Taak tijdig doen. 2. Mens focus: Ø Erkenning krijgen. Ø Geaccepteerd worden.
 75. 75. ü Maakt concreter en bondiger. ü Helpt bij denken. ü Vermindert vastlopen en “eh”. 1. Denk vóór je antwoordt WIEBI. 2. Spreek pas als je een volzin als antwoord hebt Inhoud: WIEBI (Wat ik eigenlijk bedoel is) Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 76. 76. 149 Verzwakkende taal? Ø Onnodig versluieren “eigenlijk”, “misschien”, “ofzo”, “eventueel”, enz. enz. Ø Depersonificeren “je” i.p.v. “ik”, “iemand”/”men” i.p.v. de bedoelde persoon Ø Tijdvertekening “Ik had een idee…” i.p.v. “Mijn idee is..” “We kunnen later een keer…” i.p.v. “Laten we..” Ø Vervagen Onduidelijke, irrelevante en/of onnavolgbare verhalen Ø Te negatief te weinig positieve taal te weinig enthousiasmeremde taal te veel probleemgericht ipv oplossingsgericht Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 77. 77. Overtuigende taal! ü Kort ü Relevant ü Concreet ü Enthousiast ü Actief ü Compleet ü Nu ü Uitnodigend ü Prikkelend ü Inspirerend ü Oplossend ü Verbeterend Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 78. 78. Inhoud: Herformuleren 1. Luister. 2. Herformuleer wat de ander zegt in eigen, gunstige woorden. Blablabla Aha… Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces “Nee, ik wil het niet omdat het te duur is.” “U wilt het zodra u overtuigd bent van de meerwaarde.” “Waarom heb je het niet zó gedaan?” “De aanpak nu was goed omdat…én de volgende keer kan het nog beter door óók de door u voorgestelde aanpak toe te passen...”
 79. 79. Inhoud: U/zij vóór ik Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Pakt aandacht. ü Helpt luisteraar. ü Bescheidener. “Ik stuur u deze email omdat…” ”U ontvangt deze email omdat….” ”Mijn flexibiliteit is nuttig als projectmedewerker.” “Als uw accountmanager is mijn flexibiliteit voor u van toegevoegde waarde.”
 80. 80. Non-verbaal 1. Glimlach. 2. Handen naast lichaam. 3. Open houding. 4. Licht gebogen knieën. 5. Sta op twéé voeten. 6. Voeten op heupbreedte. 7. Wees vriendelijk. 8. Ondersteun verhaal non-verbaal. 9. Blijf dynamisch. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 81. 81. Proces: stilte ü Angst voor stilte? ü Stilte toont kalmte. ü Stilte toont bedachtzaamheid. ü Gebruik van stilte? ü Als denkpauze voor jezelf. ü Als denkpauze voor ander. ü Cliffhanger vóór je punt. ü Benadrukken van je punt. ü Creëren van rust. ü Uitlokken van reactie. … Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces “Hoe lossen we het op? –stilte-” “Dat betekent -stilte- het einde.” WIEBI “-stilte- …” “Even denken. -stilte- ” “Wat biedt u (aan)? -stilte-”
 82. 82. Stemgebruik: buikademhaling 1. Hand net onder je navel. 2. Adem actief uit:onderbuikspieren. 3. Adem passief in: ontspan buik. ü Alleen actief bij uitademen. Ø Eerst alleen als ademhaling. Ø Daarna bij alledaagse activiteiten. Ø Daarna bij sport. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 83. 83. Stemgebruik: resonantie ü Lichaam = klankkast. ü Volume = adem en resonantie. 1. Buikademhaling voor stemsteun. 2. Houd je hoofd recht. 3. Spreek voorin je mond. 4. Gebruik je hele klankkast. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 84. 84. Stemgebruik: projectie Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Volume afstemming. ü Voorkomt overbelasting stem. 1. Visualiseer stemgeluid over de grond naar de toehoorder. 2. Check bij publiek en via opnames.
 85. 85. Stemgebruik: articulatie ü Vergemakkelijkt luisteren. ü Verlaagt spreektempo. 1. Oefen door voorlezen. 2. Gebruik ter verbetering kurk. 3. Check door opnames. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 86. 86. Opname Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Objectieve check. 1. Zoek voorbeelden (sprekers radio/tv) 2. Neem jezelf op (voorlezen, uit ‘t hoofd). 3. Beluister positief kritisch. 4. Werk aan één ding tegelijk.
 87. 87. Nonverbaal? Inzichtmogelijkheden: Ø Open/gesloten. Ø Dynamisch/statisch. Ø Zelf/Jou gericht. Ø instemmend/afwijzend Ø enz. Lichaamstaalindicatoren: ü Ogen. ü Handen. ü Armen. ü Benen. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 88. 88. Oogbeweging en hersenactiviteit Intern overleg Audio constructie Audio herinnering Visueleherinnering Emotiebeleving Visuele constructie Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 89. 89. Pupilbeweging Vergroting pupil: Meer opnemen van hetgeen te zien valt. Bij gelijk licht indicatie van “bevallen”. Verkleining pupil: Minder opnemen van hetgeen te zien valt. Bij gelijk licht indicatie van “afkering”. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 90. 90. Positieve projectie 1. Benoem het goede. 2. Herformuleer wat de ander zegt in eigen, gunstige woorden. Nee, omdat… (Ja) zodra… “Die vakantie kan niet omdat het niet past in de roosters?” “Zodra we het in de roosters hebben gepast kan ik gaan boeken.” “Dit heb je niet goed gedaan…” “De volgende keer doe je dit op de volgende manier nog beter...” Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces “Ik ben analytisch sterk” “U ziet in goed onderbouwde adviezen mijn analytische kwaliteiten terug.”
 91. 91. Positieve intentie 1. Spreek je intentie vóóraf uit. 2. Vraag vóóraf naar de ander zijn/haar intentie. Je moet beter… Met welk doel zeg je dat? “Ik wil niet dat je dat nog zo doet!” “Om onze samenwerking verder te verbeteren sta ik stil bij iets dat niet goed en ging en wil ik bespreken hoe we dat volgende keer beter gaan doen.” “Wat je zegt, en de manier waarop staat me niet aan…” “Hoe komt het dat...” Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces
 92. 92. Voorwaardelijke instemming Gevoel Relatie Inhoud Proces Belachelijk/onzin/niet waar!!! Hoe kun je nou zeggen dat…!!!! Persoonlijk programma Ik kan me voorstellen dat u zich zo voelt… en daarom…
 93. 93. Hypnotaal: quotes Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Klinkt objectiever. ü Klinkt niet bedreigend. ü Passeert kritisch brein. “Wat is je sterkste eigenschap?” “Ik ben commercieel.” ”Mijn leidinggevende concludeerde, in mijn laatste beoordelingsgesprek, dat ik heel commerciële vaardig ben.” ”Is het wel haalbaar?” “`Men kan zich afvragen of het wel haalbaar is.” ”Ik ben betrouwbaar.” “Janneke noemt me betrouwbaar.”
 94. 94. Hypnotaal: ontkenningen Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Indirecte suggestie. ü Passeert kritisch brein. “Ik ben niet ongeduldig.” “Ik ben wel geduldig.” ”Ik ben geduldig.” ”Je bent fan van het product.” “Het is niet nodig dat je fan van het product wordt.” …niet… ”Je wilt vast niet met me uit.” “Je zou eigenlijk niet met me uit moeten gaan.”
 95. 95. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Indirecte suggestie. ü Passeert kritisch brein. “U kiest mij.” ”Stel –stilte- u kiest mij…” ”Als je met me uitgaat…” “Wanneer je met me uitgaat…” …!… ”…als je meer overtuigd raakt…” “…terwijl je meer overtuigd raakt…” ”Je weet zeker dat…” “Hoe zou het zijn als je opeens zeker weet dat…” Hypnotaal: commando
 96. 96. Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Indirecte suggestie. ü Passeert kritisch brein. “Als u mij eventueel kiest...” ”Stel [stilte] u kiest mij…” ”U bent overtuigd van...” “Iemand kan opeens overtuigd zijn van...” …?!… ”Je voelt je zeker van de keuze.” “Hoe zou het zijn als je je jezelf steeds zekerder van deze keuze [wijs naar jezelf] voelde worden.” Hypnotaal: uitnodigend
 97. 97. 170 Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Indirecte suggestie. ü Passeert kritisch brein. “Je vindt dat...” ”Je zou zomaar tot het inzicht kunnen komen dat…” ”Je wilt X...” “Heb je ooit ervaren hoe het is om opeens X te willen...” …?!… ”Je overweegt dit te kopen.” “Je kunt je afvragen waarvoor je dit allemaal kunt gebruiken…” (en dus kopen) Hypnotaal: uitnodigend
 98. 98. 171 Persoonlijk programma Gevoel Relatie Inhoud Proces ü Indirecte suggestie. ü Passeert kritisch brein. “Je voelt je aangetrokken tot...” ”Merk hoe het is om je aangetrokken te voelen tot…” ”Dat levert X op...” “Je gaat op een gegeven moment vanzelf X ervaren...” …?!… ”Je koopt dit product.” “Je gaat het gebruiken voor…” (en dus kopen) Hypnotaal: uitnodigend
 99. 99. Sympathiekmakers 1. Uiterlijke aantrekkelijkheid. 2. Gelijkenis. 3. Complimenten 4. Contact en samenwerking 5. Conditionering en Associatie
 100. 100. 173 (Eerste) Indrukwekkend. ü Voorbereid ü Eerlijk ü Enthousiast ü Open ü Postitief ü Zelfbewust
 101. 101. Beïnvloeden: basisprincipes Robert Cialdini : ‘Commonalities create a level of shared trust and likeability.’ https://youtu.be/cFdCzN7RYbw
 102. 102. Basis beïnvloedingsmechanismen 1. Reciprociteit 2. Commitment en Consequent zijn 3. Sociale validatie 4. Autoriteit 5. Sympathie 6. Schaarste
 103. 103. Reciprociteit: voor wat hoort wat
 104. 104. Reciprociteit: voor wat hoort wat
 105. 105. Reciprociteit: voor wat hoort wat
 106. 106. Reciprociteit: voor wat hoort wat
 107. 107. Reciprociteit: voor wat hoort wat
 108. 108. Commitment en Consequent zijn
 109. 109. Commitment en Consequent zijn
 110. 110. Commitment en Consequent zijn
 111. 111. Commitment en Consequent zijn
 112. 112. Commitment en Consequent zijn
 113. 113. Sociale validatie
 114. 114. Sociale validatie
 115. 115. Sociale validatie
 116. 116. Autoriteit
 117. 117. Autoriteit
 118. 118. Autoriteit
 119. 119. Autoriteit
 120. 120. Autoriteit
 121. 121. Autoriteit
 122. 122. Autoriteit
 123. 123. Autoriteit
 124. 124. Autoriteit
 125. 125. Sympathie
 126. 126. Sympathie
 127. 127. Sympathie
 128. 128. Sympathie
 129. 129. Sympathie
 130. 130. Sympathie
 131. 131. Sympathie
 132. 132. Sympathie
 133. 133. Sympathie
 134. 134. Schaarste
 135. 135. Schaarste
 136. 136. Schaarste Maximaal x per klant
 137. 137. Schaarste
 138. 138. Schaarste
 139. 139. Welke principes zie je hier?
 140. 140. Onze behoeften (Maslow)
 141. 141. Aankoopproces Behoefte onbekend Behoefte bekend Besluit genomen om te gaan kiezen Keuze gemaakt wacht op invulling Kritische klant
 142. 142. Ontwikkeling Betekenis Geld Drijfveren voor werk
 143. 143. Aanbod? Ons aanbod Wij zijn een vereniging die…
 144. 144. Wat we kopen?
 145. 145. Wat we kopen? Mensen willen geen boor kopen. Ze willen een gat! Theodor Levitt
 146. 146. Wat we kopen? Mensen willen geen boor kopen. Ze willen een gat! Theodor Levitt
 147. 147. Wat we kopen? People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole! Theodor Levitt Mensen willen geen boor kopen. Ze willen een lijst ophangen!
 148. 148. Wat we kopen? People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole! Theodor Levitt Mensen willen geen boor kopen. Ze willen een lijst ophangen!
 149. 149. Wat we kopen? People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want a quarter-inch hole! Theodor Levitt People don’t want to buy a quarter-inch drill. They want to hang a frame! Mensen willen geen boor kopen. Ze willen een gezellig thuis waar ze zich veilig en geliefd voelen!
 150. 150. Voordeel Uw voordeel Als lid heb/krijg/etc. jij…
 151. 151. Ontwikkeling Betekenis Geld Drijfveren voor werk
 152. 152. Basis beïnvloedingskatalisatoren 1. Relativiteit 2. Projectie 3. Verliesvermijding 4. Tijdvertekening 5. Gemak 6. Mij effect
 153. 153. Relativiteit
 154. 154. Relativiteit
 155. 155. Relativiteit
 156. 156. Relativiteit
 157. 157. Relativiteit
 158. 158. Relativiteit
 159. 159. Relativiteit
 160. 160. Projectie
 161. 161. Projectie
 162. 162. Projectie
 163. 163. Projectie
 164. 164. Projectie
 165. 165. Projectie
 166. 166. Projectie
 167. 167. Projectie
 168. 168. Verliesvermijding
 169. 169. Verliesvermijding
 170. 170. Tijdvertekening
 171. 171. Tijdvertekening
 172. 172. Tijdvertekening
 173. 173. Tijdvertekening
 174. 174. Gemak
 175. 175. Gemak
 176. 176. Gemak
 177. 177. Mij effect
 178. 178. Mij effect
 179. 179. Mij effect
 180. 180. Bevooroordeeld: basis 1. Relativiteit 2. Projectie 3. Verliesvermijding 4. Tijdvertekening 5. Gemak 6. Mij effect
 181. 181. Basis Bevooroordeeld
 182. 182. Basis Bevooroordeeld
 183. 183. Basis Bevooroordeeld
 184. 184. Basis Bevooroordeeld
 185. 185. Basis Bevooroordeeld
 186. 186. Basis Bevooroordeeld
 187. 187. Basis Bevooroordeeld
 188. 188. Basis Bevooroordeeld
 189. 189. Basis Bevooroordeeld
 190. 190. Basis Bevooroordeeld
 191. 191. Basis Bevooroordeeld
 192. 192. Basis Bevooroordeeld
 193. 193. Basis Bevooroordeeld
 194. 194. Basis Bevooroordeeld
 195. 195. Basis Bevooroordeeld
 196. 196. Basis Bevooroordeeld
 197. 197. Basis Bevooroordeeld
 198. 198. Basis Bevooroordeeld
 199. 199. Basis Bevooroordeeld
 200. 200. Basis Bevooroordeeld
 201. 201. Vragen? @GustaafVocking GustaafVocking 06 33 04 26 19 http://eepurl.com/oqBqv

×