Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ПЛАНИРАЊЕ И 
ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА 
У ПОЖАРЕВАЧКОЈ 
ГИМНАЗИЈИ 2014/15. 
године 
Живкица Ђорђевић, педагог
НИВОИ ПЛАНИРАЊА 
1. ГЛОБАЛНO – годишњи циклус 
2. ТЕМАTСКО –ОПЕРАТИВНO или 
МЕСЕЧНO – одређује га тема или 
временски пери...
УЛОГА ПЛАНИРАЊА – 
КУРИКУЛАРНО УСКЛАЂИВАЊЕ 
ОЦЕЊИВАЊЕ 
ЦИЉЕВИ 
НАСТАВА И 
РЕСУРСИ ЗА 
УЧЕЊЕ
ЦИЉЕВИ 
НАСТАВЕ/УЧЕЊА 
ДА ПОБОЉШАЈУ 
РАЗУМЕВАЊЕ 
ДА ПОМОГНУ ПРИ 
ИЗБОРУ И 
ОРГАНИЗАЦИЈИ 
АКТИВНОСТИ 
УЧЕЊА 
ДА ОМОГУЋЕ 
ИЗ...
ЦИЉЕВИ ЗА СВЕСТРАНИ 
РАЗВОЈ УЧЕНИКА 
ДОМЕН ОПИС ЧЕСТО КОРИШЋЕНИ 
ТЕРМИНИ 
КОГНИТИВНИ ЗНАЊЕ И МИШЉЕЊЕ РАЗУМЕВАЊЕ, МИСАОНИ 
...
ПРИМЕР: ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 
ЕФИКАСНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
ДОМЕН ЦИЉ 
КОГНИТИВНИ У стању су да направе разумљив и логички 
организован...
БЛУМ АНДЕРСОНОВА 
ТАКСОНОМИЈА 
ЗНАЊА МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ 
ПАМТИТИ РАЗУМЕТИ ПРИМЕНИТИ АНАЛИЗИРАТИ ЕВАЛУИРАТИ КРЕИРАТИ 
ЧИЊЕНИЦ...
МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ 
ОПШТИ ГЛАГОЛИ СПЕЦИФИЧНИ ГЛАГОЛИ СИНОНИМИ 
ПАМТИТИ препознати, присетити се идентификовати, навести, 
по...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Planiranje rada u školi 2014/15

Novine u planiranju godišnjeg, operativnog i dnevnog plana.

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Planiranje rada u školi 2014/15

  1. 1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА У ПОЖАРЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ 2014/15. године Живкица Ђорђевић, педагог
  2. 2. НИВОИ ПЛАНИРАЊА 1. ГЛОБАЛНO – годишњи циклус 2. ТЕМАTСКО –ОПЕРАТИВНO или МЕСЕЧНO – одређује га тема или временски период 3. ДНЕВНО ПЛАНИРАЊЕ – наставни час
  3. 3. УЛОГА ПЛАНИРАЊА – КУРИКУЛАРНО УСКЛАЂИВАЊЕ ОЦЕЊИВАЊЕ ЦИЉЕВИ НАСТАВА И РЕСУРСИ ЗА УЧЕЊЕ
  4. 4. ЦИЉЕВИ НАСТАВЕ/УЧЕЊА ДА ПОБОЉШАЈУ РАЗУМЕВАЊЕ ДА ПОМОГНУ ПРИ ИЗБОРУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ УЧЕЊА ДА ОМОГУЋЕ ИЗБОР ОДГОВАРАЈУЋИХ РЕСУРСА ЗА УЧЕЊЕ ДА ПОМОГНУ У ОСМИШЉАВАЊУ ИЛИ ИЗБОРУ ОДГОВАРАЈУЋИХ НАЧИНА ОЦЕЊИВАЊА
  5. 5. ЦИЉЕВИ ЗА СВЕСТРАНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА ДОМЕН ОПИС ЧЕСТО КОРИШЋЕНИ ТЕРМИНИ КОГНИТИВНИ ЗНАЊЕ И МИШЉЕЊЕ РАЗУМЕВАЊЕ, МИСАОНИ ПРОЦЕСИ ВИШЕГ РЕДА, ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ АФЕКТИВНИ ЕМОЦИЈЕ И ОСАЋАЊА СТАВОВИ, ИНТЕРЕСОВАЊА, ВРЕДНОСТИ, САМОПОШТОВАЊЕ ПСИХОМОТОРНИ ПОКРЕТИ И ФИЗИЧКЕ ВЕШТИНЕ МОТОРНЕ ВЕШТИНЕ, УПОТРЕБА АПАРАТА, АЛАТА, ПРЕДМЕТА СОЦИЈАЛНИ ОДНОСИ И ИНТЕРПЕСОНАЛНЕ ВЕШТИНЕ ЕМПАТИЈА, ПОШТОВАЊЕ, ТИМСКИ РАД, УПРАВЉАЊЕ КОНФЛИКТИМА
  6. 6. ПРИМЕР: ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ЕФИКАСНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ ДОМЕН ЦИЉ КОГНИТИВНИ У стању су да направе разумљив и логички организован нацрт усменог саопштавања о разним темама. АФЕКТИВНИ Тако усмено саопштавају, да слушаоце заинтересују за тему. ПСИХОМОТОРНИ Користе гестове и фацијалну експресију да би повећали ефикасност усменог саопштавања. СОЦИЈАЛНИ Бирају примере тако да усмено саопштење приближе циљној групи којој се обраћају.
  7. 7. БЛУМ АНДЕРСОНОВА ТАКСОНОМИЈА ЗНАЊА МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ ПАМТИТИ РАЗУМЕТИ ПРИМЕНИТИ АНАЛИЗИРАТИ ЕВАЛУИРАТИ КРЕИРАТИ ЧИЊЕНИЦЕ ПРОЦЕДУРЕ КОНЦЕПТИ МЕТАКОГНИ ЦИЈА
  8. 8. МЕНТАЛНИ ПРОЦЕСИ ОПШТИ ГЛАГОЛИ СПЕЦИФИЧНИ ГЛАГОЛИ СИНОНИМИ ПАМТИТИ препознати, присетити се идентификовати, навести, поновити РАЗУМЕТИ интерпретирати, дати пример, класификовати, резимирати, закључити, упоредити, објаснити разјаснити, парафразирати, представити, превести, илустровати, навести примере, категорисати, апстраховати, мапирати, спарити, конструисати узрочно последичне моделе ПРИМЕНИТИ извести, имплементирати спровести, употребити АНАЛИЗИРАТИ разликовати, организовати, приписати значења и објашњења фокусирати, одабрати, пронаћи везу, интегрисати, скицирати, структуирати, деконструисати ЕВАЛУИРАТИ проверити, критиковати координисати, пратити, детектовати, тестирати, просуђивати КРЕИРАТИ произвести, генерисати, планирати, продуковати претпоставити, пројектовати, конструисати

×