Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Plast - materialet der er kommet for at blive

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 24 Anzeige

Plast - materialet der er kommet for at blive

Herunterladen, um offline zu lesen

Kan vi forestille os en verden uden plast? Og er det et ønskværdigt scenarie? Vores velfærdssamfund tager i høj grad udgangspunkt i at tilbyde os løsninger, hvor plast spiller en afgørende rolle. Det gælder hospitalsbesøg, klimasikring, vedvarende energi, transport, emballering af mad, etc. Men vores anvendelse af plast stiller os overfor en række miljøudfordringer, så hvordan sikrer vi os en bæredygtig anvendelse af plast i fremtiden? Er løsningen at finde nye materialer som bionedbrydelig plast eller skal vi satse på mere plastgenanvendelse?
I Helle Fabiansens indlæg på konferencen ”Plastic – a sustainable solution” afholdt af Ingeniørforeningen IDA den 27. januar fortalte hun om, hvorfor plast er et miljørigtigt og bæredygtigt materiale, men adresserede naturligvis også de miljøudfordringer, vi som industri og samfund står overfor og hvordan vi kan tackle dem.

Kan vi forestille os en verden uden plast? Og er det et ønskværdigt scenarie? Vores velfærdssamfund tager i høj grad udgangspunkt i at tilbyde os løsninger, hvor plast spiller en afgørende rolle. Det gælder hospitalsbesøg, klimasikring, vedvarende energi, transport, emballering af mad, etc. Men vores anvendelse af plast stiller os overfor en række miljøudfordringer, så hvordan sikrer vi os en bæredygtig anvendelse af plast i fremtiden? Er løsningen at finde nye materialer som bionedbrydelig plast eller skal vi satse på mere plastgenanvendelse?
I Helle Fabiansens indlæg på konferencen ”Plastic – a sustainable solution” afholdt af Ingeniørforeningen IDA den 27. januar fortalte hun om, hvorfor plast er et miljørigtigt og bæredygtigt materiale, men adresserede naturligvis også de miljøudfordringer, vi som industri og samfund står overfor og hvordan vi kan tackle dem.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Plast - materialet der er kommet for at blive (20)

Anzeige

Weitere von Plastindustrien (20)

Anzeige

Plast - materialet der er kommet for at blive

 1. 1. Plast - materialet der er komme for at blive Helle Fabiansen IDA Polymer 27. januar 2016
 2. 2. Plast – et revolutionerende materiale I de 100 år plasten har eksisteret har materialet: • Revolutioneret vores livsstil • Muliggjort og forbedret en lang række aspekter i vores liv
 3. 3. Hvem er Plastindustrien • Brancheforening for godt 200 medlemmer • Industrien beskæftiger knap 30.000 medarbejdere • Omsætter for knap 23 milliarder årligt • Eksporterer for godt 12 milliarder årligt • Hvert år bearbejdes der ca. 500.000 tons råvarer i Danmark • 46 mio. plast tons forarbejdes i EU årligt
 4. 4. Globale udfordringer
 5. 5. Plast er et miljørigtigt valg
 6. 6. Plast er let • I gennemsnit vejer en plastemballage kun mellem 1 og 3 % af det indpakkede produkt, • Færre lastbiler til samme mængde varer • Mindre brændstofforbrug • Mindre CO2 udledning • Færre omkostninger til transport Kilde: Denstatt study Emballageforbrug til transport yogurt Glas Plast 36,2 % emballage 63,8 % produkt 3,5 % emballage 96,6 % produkt
 7. 7. Plast bevarer og beskytter • Reducerer spild • Reducerer behovet for konserveringsmidler • Bevarer smag og næringsindhold i fødevaren • Minimerer skader på fødevarerne
 8. 8. Reducerer madspildet
 9. 9. Plast forlænger vores liv • Plast muliggør produktion af billigt engangsudstyr - en mindre revolution! • Steriliserbart plastbaseret medicinsk udstyr forhindrer smitte • Plast til fx blodposer = lang holdbarhed og sikkerhed • Lovende forsøg med genanvendelse af PVC- baseret medicinsk udstyr
 10. 10. Plast leverer klimaløsninger • En moderne bil indeholder 15 % plast • God isoleringsevne • Klimasikring • Sol- og vindenergi
 11. 11. • Plast kan genanvendes til nye produkter • Plast kan omdannes til energi Men: • af de 25 mio. ton plastaffald der hvert år bliver genereret i Europa bliver: • 20% genbrugt • 30% brugt til ny energi • 50% deponeret. Plast kan genanvendes
 12. 12. Råvareforbrug i DK 2 % 323.000 tons0 Plastaffald 98% 7.000 tons Deponering 315.000 tons Nyttiggørelse 109.000 tons Genanvendelse 34 % Energiudnyttelse 206.000 tons 64 % 500.000 tons Plastens veje i DK (2014) Eksport af plastaffald > 130.000 tons
 13. 13. Tid til forandring - mod en cirkulær økonomi
 14. 14. • Genanvendelse af plastemballage • 45 % i 2020 • 60% i 2025 • Smart eco-design og bedre sortering • Plaststrategi i 2017 med fokus på: • Genanvendelighed • Bionedbrydelighed • Uønskede stoffer • Marine litter EU Kommissionens CØ udspil
 15. 15. Bæredygtig plast? • Krav om bæredygtighed medfører efterspørgsel efter miljøvenlige produkter med lavt CO2 aftryk • Regulering – nationalt og på EU plan • Forventede prisstigninger på olie og gas Oliebaseret plast Bioplast Komplekse problemer Simple løsninger
 16. 16. Hvor er barriererne? • Konkurrencen er hård > 50 års erfaringer med fossil plast • Fossilbaseret plastråvare stadig billigst • Tekniske egenskaber • Nicheanvendelse • Bæredygtighed • Affaldshåndtering/recycling • Synlighed og kommunikation
 17. 17. Perspektiver på lang sigt • Løsninger, der giver samfundsmæssig værdi • Tilføre produktet ekstra værdi/nye egenskaber • Længere levetid på hylderne (emballage) • løser et stort miljøproblem (landbrugsfilm) • Funktionalitet - bionedbrydelighed (medicinsk udstyr) • Substitution af materialer (blød PVC) • Kombination med andre materialer (biofibre) • Nye markeder (fx design) • Bortskaffelse
 18. 18. Tak for opmærksomheden @HelleFabiansen hf@plast.dk 26 89 30 27

×