SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
SAS Institute dla branży Retail
Tło biznesowe
Branża Retail w Polsce znajduje się w fazie dynamicznych zmian.
Z jednej strony jesteśmy świadkami postępującej konsolidacji rynku.
Większe sieci wchłaniają mniejsze, jednocześnie nie rezygnując ze
wzrostu organicznego.Trwa wyścig, kto pierwszy dotrze do klienta
i uzyska największy udział w rynku. Hasło „duży może więcej” jest
aktualne jak nigdy dotąd.
Z drugiej strony trwa poszukiwanie najbardziej efektywnych kanałów
i formatów sprzedaży. Zarówno w branży spożywczej, elektronicznej,
jak i budowlanej widać, że właściciele większych marketów starają się
zagospodarować rynek mniejszych formatów, a sieci małych sklepów
rozszerzają asortyment i zakres usług, a tym samym metraż placówek
handlowych.
Dynamika zmian jest ogromna, bo detaliści zdają sobie sprawę, że
za dwa do czterech lat rynek zostanie podzielony i wejdzie w fazę
stabilizacji. Kto osiągnie największe udziały do tego czasu, na długo
pozostanie liderem.
Wyzwania w branży Retail
Dynamiczna ekspansja wiąże się ogromnym wysiłkiem organizacyj-
nym i finansowym.Aktualnie detaliści skupiają się na pozyskiwaniu
najbardziej atrakcyjnych lokalizacji oraz na maksymalnej wydajności
procesu otwarć i przejęć.
Niestety duża dynamika rozwoju wpływa negatywnie na przejrzystość
i efektywność procesów wewnętrznych. Problemy pojawiają się już
na etapie prognozowania i planowania przychodów. Prognoza Like
for Like musi być uzupełniana o szereg parametrów, między innymi
nowe otwarcia, przejęcia, remonty i zamknięcia sklepów. Nie bez
znaczenia pozostają zmiany profilu asortymentowego w poszczegól-
nych lokalizacjach. Uwzględnienie tych wszystkich zmiennych oraz
przeprowadzenie procesu tworzenia i akceptacji planów (również na
poziomie regionów) jest prawdziwym wyzwaniem, przed którym stoją
menedżerowie wyższego szczebla.
Wraz ze wzrostem skali biznesu problemem może okazać się również
kontrola kosztów. Planowanie kosztów zakupów, wynagrodzeń,
energii, czynszów oraz usług obcych obarczone jest tą samą (a nawet
większą) liczbą zmiennych co planowanie przychodów. Dodatkowo
problemem okazuje się efektywna kontrola wykonania budżetów
(w tym analizy scenariuszowe i analityka ad hoc).W przypadku sieci
obracających setkami milionów lub miliardami złotych, ewentualne
przeoczenia i nadużycia mogą generować gigantyczne straty.
Niezależnie od wyzwań związanych z kontrolingiem operacyjnym
i finansowym, rosnąca konkurencja wymaga coraz bardziej wyrafi-
nowanych analiz i wsparcia analitycznego w procesach marketin-
gowo-sprzedażowych. Retailerzy w Polsce, nie bez trudu, dopiero
zaczynają dokonywać pogłębionych analiz koszykowych, poszukiwać
kluczowych produktów w ofercie (tzw. Sales Driverów), analitycznie
dopasowywać ofertę do lokalnego zapotrzebowania klientów.Ana-
lityka w tworzeniu polityk cenowych i rabatowych oraz indywidualna
optymalizacja oferty w programach lojalnościowych to tematy, które
wciąż pozostają w sferze ważnych, ale nierozwiązanych wyzwań.
Rozwiązanie
SAS dysponuje narzędziami klasy Business Intelligence, umożli-
wiającymi pobieranie, czyszczenie i integrację danych z systemów
źródłowych (ERP/Retail/SCM/WMS/inne), a także zaawansowanymi
aplikacjami biznesowymi, dedykowanymi branży Retial.
Klienci SAS z branży Retail mają możliwość prognozowania sprze-
daży, z uwzględnieniem wielu zmiennych czynników i reguł bizneso-
wych, m.in. otwarć i przejęć sklepów oraz efektu uczenia się, remon-
tów i remodellingu, zamykania sklepów, zmiennego kalendarza
i zdarzeń nadzwyczajnych oraz wpływu innych czynników zewnętrz-
nych.
solution brief
•	 Planowanie sprzedaży i prognozowanie popytu
•	 Personalizacja interakcji z klientem  
•	 Kontrola kosztów i maksymalizacja przychodów
•	 Optymalizacja działań marketingowych
•	 Zintegrowane planowanie zapasów magazynowych
•	 Przejrzystość i efektywność procesów
Wyzwania
SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration.
Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2014, SAS Institute Inc. All rights reserved. S000000.0000
SAS Polska
ul. Gdańska 27/31
01-633 Warszawa
tel. +48 22 560 46 00 do 02
fax. +48 560 46 04
polska@spl.sas.com
www.sas.com/poland
Planowanie sprzedaży jest możliwe dzięki narzędziom workflow, któ-
re pozwalają na wielostopniowe i wieloetapowe zatwierdzanie i nego-
cjowanie planów. Uczestnikami tego procesu są m.in. menedżerowie
regionalni, którzy mogą pracować w znajomym interfejsie MS Excel.
Pracownicy działu kontrolingu dysponują elastycznym narzędziem do
budowy dowolnych modeli biznesowych, w tym modeli kosztowych.
Dzięki temu proces budżetowania i kontroli kosztów staje się przej-
rzysty i szczelny. Dzięki pełnej integracji narzędzi SAS plan sprzedaży
może być punktem wyjścia do planowania zakupów (do poziomu
SKU w danej lokalizacji) oraz planowania kosztów operacyjnych (wy-
nagrodzenia, czynsze, energia, usługi obce i inne). Modele mogą być
w łatwy sposób rozbudowywane, wraz ze zwiększaniem ilości sklepów
lub zmianami organizacyjnymi.
Analitycy i przedstawiciele działu marketingu mogą przeprowadzać
zaawansowane analizy bazując na danych źródłowych (np. parago-
nowych). Analizy koszykowe pozwalają lepiej zrozumieć zachowania
konsumenckie oraz analitycznie segmentować klientów i produkty.
Wiedza ta jest z powodzeniem wykorzystywana do planowania
działań marketingowych (w ramach programów lojalnościowych), jak
również budowania kampanii marketingowych o wysokiej skuteczno-
ści.Wnikliwa analiza koszykowa pozawala też na statystyczne ustalanie
optymalnej polityki cenowej i rabatowej, tak aby maksymalizować
zyski, realizując przy tym założenia marketingowe i łańcucha dostaw.
Dalsze Kroki
Skontaktuj się z konsultantami biznesowymi SAS, aby dowiedzieć się
w jaki sposób z narzędzi SAS korzystają najwięksi detaliści w Polsce,
m.in.Alma Market, Inter-Cars,Jeronimo Martins i Leroy Merlin.
• SAS jest globalnym liderem w zakresie
zaawansowanej analityki z udziałem
w rynku na poziomie 36,2%.
• Z rozwiązań SAS korzysta 70 000 firm
i instytucji w ponad 140 krajach na
świecie.
• Do grona klientów SAS należy
91 przedsiębiorstw z pierwszej setki
listy 2013 Fortune Global 500.
Rozwiązania:
SAS w liczbach:
SAS Demand Forecasting
for Retail
automatyzuje generowanie
prognoz w dowolnych
przekrojach, uwzględniając
efekty promocji, rozwoju
sieci i dowolne inne czyn-
niki.
SAS Inventory
Optimization
pozwala lepiej planować za-
opatrzenie, zatowarowanie
i transport w wielopozio-
mowej sieci logistycznej,
optymalizuje stany maga-
zynowe i koszty przy zach-
owaniu warunków dostaw.
SAS Revenue
Optimization
pozwala zarządzać cenami
na każdym etapie życia
produktu: optymalizuje ceny
standardowe, promocyjne
i wyprzedaże, optymalizuje
marżę z uwzględnianiem
efektu kanibalizacji.
SAS Financial
Management
pakiet narzędzi do pla-
nowania i budżetowania
działalności, pozwala
generować dowolne mod-
ele finansowe, realizując
zaawansowane funkcje
controllingowe.

Weitere ähnliche Inhalte

Ähnlich wie Rozwiązania SAS Institute dla branży Retail

Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS PolskaShopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
Kantar TNS S.A.
 
Leagile - B. Elert
Leagile - B. ElertLeagile - B. Elert
Leagile - B. Elert
Beata Elert
 
Efektywność marketingu artukuł do modern marketing
Efektywność marketingu artukuł do modern marketingEfektywność marketingu artukuł do modern marketing
Efektywność marketingu artukuł do modern marketing
Robert Loranc
 
Strategiczna rola finansóww - to się opłaca
Strategiczna rola finansóww - to się opłacaStrategiczna rola finansóww - to się opłaca
Strategiczna rola finansóww - to się opłaca
Lukasz Szymula
 
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwojuEkonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Jacek Kotarbinski
 
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwojuEkonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Jacek Kotarbinski
 
Enxoo retail
Enxoo retailEnxoo retail
Enxoo retail
Robert Augustyniak
 
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowiE-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
Squiz Poland
 
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
Agnieszka Grodoń
 
Optimise Market Intelligence
Optimise Market IntelligenceOptimise Market Intelligence
Optimise Market Intelligence
Grupa AdNext
 
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz NićGoogle AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Cube Group
 
Systemy ERP od Hicron
Systemy ERP od HicronSystemy ERP od Hicron
Systemy ERP od Hicron
Hicron
 
GEPOL - geomarketing - GIS dla biznesu
GEPOL - geomarketing - GIS dla biznesuGEPOL - geomarketing - GIS dla biznesu
GEPOL - geomarketing - GIS dla biznesu
Gepol Sp. z o. o.
 
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediówRozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Piotr Jakubowski
 
S&OP - Demand Planning in FMCG Company
S&OP - Demand Planning in FMCG CompanyS&OP - Demand Planning in FMCG Company
S&OP - Demand Planning in FMCG Company
Radoslaw Zoltowski
 
Przyszłość Twojej Marki
Przyszłość Twojej MarkiPrzyszłość Twojej Marki
Przyszłość Twojej Marki
Grzegorz Osóbka
 
Oferta Współpracy z DBMS PL
Oferta Współpracy z DBMS PLOferta Współpracy z DBMS PL
Oferta Współpracy z DBMS PL
DBMS a Marketing Technology Company
 
Trade Marketing
Trade MarketingTrade Marketing
Trade Marketing
Grzegorz Osóbka
 
Codec Polska - nasza krótka prezentacja
Codec Polska - nasza krótka prezentacjaCodec Polska - nasza krótka prezentacja
Codec Polska - nasza krótka prezentacja
Cogit
 
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
Squiz Poland
 

Ähnlich wie Rozwiązania SAS Institute dla branży Retail (20)

Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS PolskaShopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
Shopper DNA 2016 - oferta raportu TNS Polska
 
Leagile - B. Elert
Leagile - B. ElertLeagile - B. Elert
Leagile - B. Elert
 
Efektywność marketingu artukuł do modern marketing
Efektywność marketingu artukuł do modern marketingEfektywność marketingu artukuł do modern marketing
Efektywność marketingu artukuł do modern marketing
 
Strategiczna rola finansóww - to się opłaca
Strategiczna rola finansóww - to się opłacaStrategiczna rola finansóww - to się opłaca
Strategiczna rola finansóww - to się opłaca
 
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwojuEkonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
 
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwojuEkonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
Ekonomia, a rynkologia - nowy paradygmat czy syndrom innowacyjnego rozwoju
 
Enxoo retail
Enxoo retailEnxoo retail
Enxoo retail
 
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowiE-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki nowemu kanałowi
 
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
PREZENTACJA 1H2020 GK DIGITREE GROUP
 
Optimise Market Intelligence
Optimise Market IntelligenceOptimise Market Intelligence
Optimise Market Intelligence
 
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz NićGoogle AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
Google AdWords - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż - Mateusz Nić
 
Systemy ERP od Hicron
Systemy ERP od HicronSystemy ERP od Hicron
Systemy ERP od Hicron
 
GEPOL - geomarketing - GIS dla biznesu
GEPOL - geomarketing - GIS dla biznesuGEPOL - geomarketing - GIS dla biznesu
GEPOL - geomarketing - GIS dla biznesu
 
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediówRozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
Rozwiązania SAS wspierające działalność branży multimediów
 
S&OP - Demand Planning in FMCG Company
S&OP - Demand Planning in FMCG CompanyS&OP - Demand Planning in FMCG Company
S&OP - Demand Planning in FMCG Company
 
Przyszłość Twojej Marki
Przyszłość Twojej MarkiPrzyszłość Twojej Marki
Przyszłość Twojej Marki
 
Oferta Współpracy z DBMS PL
Oferta Współpracy z DBMS PLOferta Współpracy z DBMS PL
Oferta Współpracy z DBMS PL
 
Trade Marketing
Trade MarketingTrade Marketing
Trade Marketing
 
Codec Polska - nasza krótka prezentacja
Codec Polska - nasza krótka prezentacjaCodec Polska - nasza krótka prezentacja
Codec Polska - nasza krótka prezentacja
 
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
E-commerce dla B2B - czyli jak zwiększyć sprzedaż dzięki wdrożeniu strategii ...
 

Rozwiązania SAS Institute dla branży Retail

  • 1. SAS Institute dla branży Retail Tło biznesowe Branża Retail w Polsce znajduje się w fazie dynamicznych zmian. Z jednej strony jesteśmy świadkami postępującej konsolidacji rynku. Większe sieci wchłaniają mniejsze, jednocześnie nie rezygnując ze wzrostu organicznego.Trwa wyścig, kto pierwszy dotrze do klienta i uzyska największy udział w rynku. Hasło „duży może więcej” jest aktualne jak nigdy dotąd. Z drugiej strony trwa poszukiwanie najbardziej efektywnych kanałów i formatów sprzedaży. Zarówno w branży spożywczej, elektronicznej, jak i budowlanej widać, że właściciele większych marketów starają się zagospodarować rynek mniejszych formatów, a sieci małych sklepów rozszerzają asortyment i zakres usług, a tym samym metraż placówek handlowych. Dynamika zmian jest ogromna, bo detaliści zdają sobie sprawę, że za dwa do czterech lat rynek zostanie podzielony i wejdzie w fazę stabilizacji. Kto osiągnie największe udziały do tego czasu, na długo pozostanie liderem. Wyzwania w branży Retail Dynamiczna ekspansja wiąże się ogromnym wysiłkiem organizacyj- nym i finansowym.Aktualnie detaliści skupiają się na pozyskiwaniu najbardziej atrakcyjnych lokalizacji oraz na maksymalnej wydajności procesu otwarć i przejęć. Niestety duża dynamika rozwoju wpływa negatywnie na przejrzystość i efektywność procesów wewnętrznych. Problemy pojawiają się już na etapie prognozowania i planowania przychodów. Prognoza Like for Like musi być uzupełniana o szereg parametrów, między innymi nowe otwarcia, przejęcia, remonty i zamknięcia sklepów. Nie bez znaczenia pozostają zmiany profilu asortymentowego w poszczegól- nych lokalizacjach. Uwzględnienie tych wszystkich zmiennych oraz przeprowadzenie procesu tworzenia i akceptacji planów (również na poziomie regionów) jest prawdziwym wyzwaniem, przed którym stoją menedżerowie wyższego szczebla. Wraz ze wzrostem skali biznesu problemem może okazać się również kontrola kosztów. Planowanie kosztów zakupów, wynagrodzeń, energii, czynszów oraz usług obcych obarczone jest tą samą (a nawet większą) liczbą zmiennych co planowanie przychodów. Dodatkowo problemem okazuje się efektywna kontrola wykonania budżetów (w tym analizy scenariuszowe i analityka ad hoc).W przypadku sieci obracających setkami milionów lub miliardami złotych, ewentualne przeoczenia i nadużycia mogą generować gigantyczne straty. Niezależnie od wyzwań związanych z kontrolingiem operacyjnym i finansowym, rosnąca konkurencja wymaga coraz bardziej wyrafi- nowanych analiz i wsparcia analitycznego w procesach marketin- gowo-sprzedażowych. Retailerzy w Polsce, nie bez trudu, dopiero zaczynają dokonywać pogłębionych analiz koszykowych, poszukiwać kluczowych produktów w ofercie (tzw. Sales Driverów), analitycznie dopasowywać ofertę do lokalnego zapotrzebowania klientów.Ana- lityka w tworzeniu polityk cenowych i rabatowych oraz indywidualna optymalizacja oferty w programach lojalnościowych to tematy, które wciąż pozostają w sferze ważnych, ale nierozwiązanych wyzwań. Rozwiązanie SAS dysponuje narzędziami klasy Business Intelligence, umożli- wiającymi pobieranie, czyszczenie i integrację danych z systemów źródłowych (ERP/Retail/SCM/WMS/inne), a także zaawansowanymi aplikacjami biznesowymi, dedykowanymi branży Retial. Klienci SAS z branży Retail mają możliwość prognozowania sprze- daży, z uwzględnieniem wielu zmiennych czynników i reguł bizneso- wych, m.in. otwarć i przejęć sklepów oraz efektu uczenia się, remon- tów i remodellingu, zamykania sklepów, zmiennego kalendarza i zdarzeń nadzwyczajnych oraz wpływu innych czynników zewnętrz- nych. solution brief • Planowanie sprzedaży i prognozowanie popytu • Personalizacja interakcji z klientem • Kontrola kosztów i maksymalizacja przychodów • Optymalizacja działań marketingowych • Zintegrowane planowanie zapasów magazynowych • Przejrzystość i efektywność procesów Wyzwania
  • 2. SAS and all other SAS Institute Inc. product or service names are registered trademarks or trademarks of SAS Institute Inc. in the USA and other countries. ® indicates USA registration. Other brand and product names are trademarks of their respective companies. Copyright © 2014, SAS Institute Inc. All rights reserved. S000000.0000 SAS Polska ul. Gdańska 27/31 01-633 Warszawa tel. +48 22 560 46 00 do 02 fax. +48 560 46 04 polska@spl.sas.com www.sas.com/poland Planowanie sprzedaży jest możliwe dzięki narzędziom workflow, któ- re pozwalają na wielostopniowe i wieloetapowe zatwierdzanie i nego- cjowanie planów. Uczestnikami tego procesu są m.in. menedżerowie regionalni, którzy mogą pracować w znajomym interfejsie MS Excel. Pracownicy działu kontrolingu dysponują elastycznym narzędziem do budowy dowolnych modeli biznesowych, w tym modeli kosztowych. Dzięki temu proces budżetowania i kontroli kosztów staje się przej- rzysty i szczelny. Dzięki pełnej integracji narzędzi SAS plan sprzedaży może być punktem wyjścia do planowania zakupów (do poziomu SKU w danej lokalizacji) oraz planowania kosztów operacyjnych (wy- nagrodzenia, czynsze, energia, usługi obce i inne). Modele mogą być w łatwy sposób rozbudowywane, wraz ze zwiększaniem ilości sklepów lub zmianami organizacyjnymi. Analitycy i przedstawiciele działu marketingu mogą przeprowadzać zaawansowane analizy bazując na danych źródłowych (np. parago- nowych). Analizy koszykowe pozwalają lepiej zrozumieć zachowania konsumenckie oraz analitycznie segmentować klientów i produkty. Wiedza ta jest z powodzeniem wykorzystywana do planowania działań marketingowych (w ramach programów lojalnościowych), jak również budowania kampanii marketingowych o wysokiej skuteczno- ści.Wnikliwa analiza koszykowa pozawala też na statystyczne ustalanie optymalnej polityki cenowej i rabatowej, tak aby maksymalizować zyski, realizując przy tym założenia marketingowe i łańcucha dostaw. Dalsze Kroki Skontaktuj się z konsultantami biznesowymi SAS, aby dowiedzieć się w jaki sposób z narzędzi SAS korzystają najwięksi detaliści w Polsce, m.in.Alma Market, Inter-Cars,Jeronimo Martins i Leroy Merlin. • SAS jest globalnym liderem w zakresie zaawansowanej analityki z udziałem w rynku na poziomie 36,2%. • Z rozwiązań SAS korzysta 70 000 firm i instytucji w ponad 140 krajach na świecie. • Do grona klientów SAS należy 91 przedsiębiorstw z pierwszej setki listy 2013 Fortune Global 500. Rozwiązania: SAS w liczbach: SAS Demand Forecasting for Retail automatyzuje generowanie prognoz w dowolnych przekrojach, uwzględniając efekty promocji, rozwoju sieci i dowolne inne czyn- niki. SAS Inventory Optimization pozwala lepiej planować za- opatrzenie, zatowarowanie i transport w wielopozio- mowej sieci logistycznej, optymalizuje stany maga- zynowe i koszty przy zach- owaniu warunków dostaw. SAS Revenue Optimization pozwala zarządzać cenami na każdym etapie życia produktu: optymalizuje ceny standardowe, promocyjne i wyprzedaże, optymalizuje marżę z uwzględnianiem efektu kanibalizacji. SAS Financial Management pakiet narzędzi do pla- nowania i budżetowania działalności, pozwala generować dowolne mod- ele finansowe, realizując zaawansowane funkcje controllingowe.