Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Hoedlied van- Jeanne Goosen: In-zulu-vertaal-as-i culo-lesigqoko-deur-c-l-s-nyembezi-en-j-j-uys-in-1982-geredigeer-deur-nduduzo-makhanya-in-2013

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Book Thief Diary
Book Thief Diary
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Hoedlied van- Jeanne Goosen: In-zulu-vertaal-as-i culo-lesigqoko-deur-c-l-s-nyembezi-en-j-j-uys-in-1982-geredigeer-deur-nduduzo-makhanya-in-2013 (20)

Weitere von PieterUys7 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Hoedlied van- Jeanne Goosen: In-zulu-vertaal-as-i culo-lesigqoko-deur-c-l-s-nyembezi-en-j-j-uys-in-1982-geredigeer-deur-nduduzo-makhanya-in-2013

 1. 1. 1 HOEDLIED Jeanne Goosen ICULO LESIGQOKO
 2. 2. 2 Voorblad: Kunswerk deur Julian Venter INLEIDING Hoedlied deur Jeanne Goosen uit haar bundel Orrelpunte (1975) is aanvanklik deur my vader, Jac Uys, en Professor Sibusiso Nyembezi uit Afrikaans in Zulu vertaal. My vader was in 1982 in Pietermaritzburg woonagtig en Prof Nyembezi was by die boekhandelaar Shuter & Shooter werksaam. Sover ek kan onthou, het Professor Nyembezi geen vergoeding vir die vertaling gevra nie. In 2013 het ek per toeval in 'n laai op die twee vertalings afgekom en besluit om dit te laat redigeer deur 'n deskundige. Ek is na Mnr Nduduzo Makhanya – 'n vertaler, digter, liriekskrywer en musikant verwys – wat die taak met uitnemende insig en vernuf voltooi het. Nduduzo het my onder meer op sekere letterlikhede in die vertaling gewys en poëtiese alternatiewe voorgestel. Die literêre vorm waarin dit hier verskyn, is dus aan Nduduzo se poëtiese vernuf en taalvaardigheid te danke. Ek glo dat dié sonderlinge gedig miskien die enigste is wat nog direk uit Afrikaans in Zulu vertaal is en vertrou dat dit 'n geringe maar waardevolle bydrae tot die Suid-Afrikaanse literatuurgeskiedenis verteenwoordig. Dié dokument word met liefdevolle herinnering aan my oorlede vader Jacobus Johannes Uys en oorlede Professor Nyembezi opgedra. Hoedlied deur Jeanne Goosen uit die bundel Orrelpunte. Perskor, Johannesburg, 1975. ISBN 0 628 00846 5. Vertaal deur Professor C. L. Sibusiso Nyembezi en J. J. Uys in 1982; geredigeer en opgeknap deur Nduduzo Makhanya (2013). NB: Kopiereg berus by Perskor Uitgewers en die digter Jeanne Goosen. Hierdie dokument is deur my saamgestel en as 'n gratis opvoedkundige bydrae op die Internet geplaas. Kopiereg op die kunswerk berus by Julian Venter. Kontakbesonderhede op bladsy 17.
 3. 3. 3 HOEDLIED My hoed my tien voet hoed omsingel my kop soet gewig soet strooi moenie aan my dink sonder my hoed nie dieng dong ek skink koffie en ek sing vir my aandete ek is my eie gestig en my hoed is 'n klok wat lui en lui moenie aan my dink sonder my hoed nie my geliefde pluk bessies ons lag onder my hoed my geliefde speel somermusiek op 'n harp moenie o moenie aan my dink sonder my hoed nie my geliefde vertrek met die laaste trein stap sê my hoed ek trek my sandale aan 'n bondel bene beweeg hoed hoed my smart is kosbaarder as joune in die vallei hurk 'n monnik* mooi en bruin soos 'n koffieboon sal hy my liefhê sal hy my liefhê met my hoed my tien voet hoed? *Monnik word as Inyanga vertaal.
 4. 4. 4 Iemand het my hoed buite aan 'n paal opgehang Ek het by die bure gaan verneem wie dit is Dis jy self, sê hulle. Ons het jou gesien (Skeer hulle gek of is dit 'n komplot?) Ek sien my hoed deur die venster dit wapper koud en sonder siel in die grys lug Sedert my hoed my verlaat het bly ek binne. Ek het my posbus gesluit en my deur gegrendel Want wat is ek werd sonder my hoed? Ek het reeds al die koffie in my huis uitgedrink, die tee en die versterkdruppels En noudat ek al die brood ook opgeëet het voel ek hoe die leegheid binne-in my groei en ek vol word daarvan. Soms vergeet ek waarvoor ek wag maar aanhoudend bel iemand – Iemand wat my stem naboots en sê: “Bring terug my hoed, bring terug my hoed…”
 5. 5. 5 ICULO LESIGQOKO Isigqoko sami esikhulukazi siyalizungeleza ikhanda lami Isisindo simnandi utshani bumtoti ungengicabangi ngaphandle kwesigqoko sami ubukenqekenqe bung’khumbuza inkomishi ye khofi ngibe sengihubela isidlo sami sakusihlwa ubuzizizi bengqondo bungaphakathi kimi isigqoko sami siyinsimbi ekenqeza ikenqezile ungengicabangi ngaphandle kwesigqoko sami isithandwa sami sikha izithelo sigigitheka sobabili ngaphansi kwesigqoko sami isithandwa sami sishaya ingoma yehlobo ngomtshingo ungelokothi ungicabange ngaphandle kwesigqoko sami isithandwa sami semuka ngesitimela sokugcina isigqoko sithi: hamba! ngifaka izingxabulela zami Kukhona imilenze enyakanyakazayo ʼsgqoko ʼsgqoko usizi lwami lubiza ngaphezulu kolwakho inyanga izinza emhosheni sihle sinsundu njengenhlamvu yekhofi uzongithanda uzongithanda na? Ngesigqoko sami isigqoko sami esikhulukazi
 6. 6. 6 Kukhona ophanyeke isigqoko sami ngaphandle esibondeni Ngibuze omakhelwane ngathi: ngubani lomuntu? Baphendula bathi: Nguwe. Sikubonile. (Bayancokola noma yitulo?) Isigqoko sami sibonakale efasiteleni Siyabhakuza ezulwini elimbozile siyabanda asinamoya Njengoba isigqoko singilahlile ngihlala pakhathi endlini. Ngilikhiyile ibhokisi leposi ngisibophile isivalo Nginga yini yani nje ngaphandle kwesigqoko sami? Sengiliphuzile lonke ikhofi endlini, itiye nomuthi oqinisayo Manje njengoba sengisidlile sonke isinkwa Ngizwa isikhala siyakhula ngaphakhathi siyangisuthisa. Ngesinye isikhati ngiyakhohlwa ukuthi ngilindeleni kodwa kukhona olokhu ebelesele eshaya ucingo – olinganisa iphimbo lami, uthi: “Buyisa isigqoko sami, buyisa isigqoko sami...”
 7. 7. 7 BRONNE Goosen, Jeanne. Orrelpunte. Johannesburg, Perskor, 1975. Nyembezi, C. L. S. ICULO LESIGQOKO. Getikte manuskrip: een vel papier met aantekeninge in ink deur J. J. Uys, waaronder: Prof Nyembezi 82/08/17. Uys, Jacobus Johannes. iCulo lesiGqoko(liCulo lukhudabuka kwomPhefumulo – ukusahlakunisa – ukuthanda ukuhlalawodwa). Getikte manuskrip: twee velle papier. Jeanette (Jeanne) Helena Goosen was born on 13 July 1940 in Parow, Cape Town. She attended Parow High School and studied radiography at the University of Cape Town. She has since followed a variety of careers, among others radiographer, farmer, fisher, and also journalist at Afrikaans daily papers like Oggendblad, Hoofstad and Transvaler and the Natal paper Tempo. Jeanne is one of the most versatile writers in Afrikaans, with poetry (’n Uil vlieg weg), novels (Ons is nie almal so nie), novellas (Wie is Jan Hoender?), short stories (’n Kat in die sak), plays (Kombuis-blues) and cabaret. She published her first volume of poetry ’n Uil vlieg weg in 1971, but it is above all for her award-winning book Ons is nie almal so nie that she became known. This book was awarded the CNA, Rapport and M-Net Prizes. http://www.kwela.com/authors/865
 8. 8. 8 KORT BIBLIOGRAFIE: PROFESSOR NYEMBEZI Nyembezi, Cyril Lincoln Sibusiso.
 9. 9. 9 ROMANS Inkinsela yase Mgungundlovu. 1961. Mntanami! Mntanami! 1950. (Ushicilelo lwesithathu by derde oplaag, 1965) Ubudoda abukhulelwa. 1953.
 10. 10. 10 VERTALING Cry, The Beloved Country, deur Alan Paton, as Lafa elihle kakhulu. 1958.
 11. 11. 11 VOLKSVERHALE Inqolobane yesizwe, (with Otty Ezrom Nxumalo). 1966. Izibongo zamakhosi. 1958. Zulu Proverbs. 1954. DIGKUNS
 12. 12. 12 ZULU TAALSTUDIES Compact Zulu Dictionary. 1977. Learn Zulu. 1958. Uhlelo lwesiZulu. 1956.
 13. 13. 13 GESELEKTEERDE BIBLIOGRAFIE OOR PROFESSOR NYEMBEZI SE WERK Kunene, Daniel P. The Zulu Novels of C.L.S. Nyembezi: A Critical Appraisal. Edwin Mellen Press, 2007
 14. 14. 14 Losambe, Lokangaka. An Introduction to the African Prose Narrative. Africa World Press, 2004 Ngcongwane, S. D. Verhaalkuns Van Sibusiso Nyembezi. University of South Africa, 1981.
 15. 15. 15 INTERNET BRONNE www.esaach.org.za/index.php?title=Nyembezi,_Sibusiso#Biography www.literarytourism.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=390:sibusiso-nyembezi&catid=13:authors&Itemid=28 Literary Pietermaritzburg 26 Nov 2009 CENTRE FOR AFRICAN LITERARY STUDIES Sibusiso Nyembezi (1919-2000). Born in Babanango. A Zulu novelist, poet, scholar, teacher and editor. The second of four brothers, Cyril Nyembezi attended local primary schools, then went to Mariannhill for high school. He received a B.A. from the University of South Africa in 1946, and his B.A. Honours in 1947 from the University of Witwatersrand in Johannesburg. From 1948 to 1953, Nyembezi was a lecturer in the Department of Bantu Studies at the University of Witwatersrand, teaching Zulu and Xhosa. He took an M.A. at Wits in 1954 and the next year was appointed to the lecturing staff at the University College of Fort Hare, remaining there until 1959 when he resigned in protest against the restrictive new policies being enforced at Fort Hare by the government. Others who resigned were Ambrose Phahle, Ethan Mayisele, and Selbourne Ngcobo. Out of work for a period, he took an editorial position with the publishers Shuter and Shooter in Pietermaritzburg, where he stayed until he retired. He translated Alan Paton's Cry, The Beloved Country into Zulu as Lafa elihle kakhulu. His 1961 novel Inkinsela yase Mgungundlovu was translated as The Rich Man of Pietermaritzburg (2008). www.pmbhistory.co.za/portal/witnesshistory/custom_modules/Supplement_PDFs/Nyembezi%20.pdf Obituaries: Cyril Nyembezi (1919-2000) Review: The Rich Man of Pietermaritzburg (Inkinsela YaseMgungundlovu) 20 Feb 2008 Margaret von Klemperer The Rich Man of Pietermaritzburg (Inkinsela YaseMgungundlovu): Sibusiso Nyembezi : Aflame Books www.witness.co.za/?showcontent&global[_id]=3999
 16. 16. 16 KUNSWERK Julian Venter mobile: 0030 6947 4588 49 home: 0030 210 98348 46 http://spiral-space.com/index.html Address: Tsoxa 5 Alimos 17455 Athens GREECE
 17. 17. 17

×