Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pr i marketing

Celokupan tekst je na http://pedya.rs/?p=166

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Pr i marketing

 1. 1. PR i marketing Reč je o komunikaciji.
 2. 2. "Nije važno šta ste rekli, važno je šta su čuli!" Nepoznati autor "Svako čuje samo ono što razume!" Johann Wolfgang Goethe
 3. 3. Reč je o komunikaciji.
 4. 4. Komunikacija sa okruženjem nekad je bila jednosmerna. Predstavnici preduzeća nastojali su da ubede javnost u opravdanost i legitimnost svojih akcija.
 5. 5. A onda je postala dvosmerna.
 6. 6. A uz to... Komunikaciono okruženje se menja – nove tehnologije otvaraju nove komunikacione kanale i masovna komunikacija (putem masovnih medija) ustupa mesto segmentiranoj komunikaciji (putem "specijalizovanih" medija – veliki broj specijalizovanih kanala na kablovskoj i satelitskoj televiziji, specijalizovani časopisi, ogroman broj komunikacionih kanala na Internetu, od kojih su mnogi vrlo profilisani...)
 7. 7. Npr. u SAD su 1975. tri glavne TV mreže ABC, CBS i NBC držale 82% gledalaca, 1995. je taj procenat pao na 35%, a sada je negde oko 25%. Slično tome, nekoliko časopisa iz 1940-ih i 50-ih - Look, Life, Maclean’s, Saturday Evening Post - početkom 21. veka je zamenjeno sa preko 18.600 specijalizovanih časopisa.
 8. 8. Zadatak PR-a je identifikacija mišljenja i stavova javnosti i usaglašavanje interesa javnosti i preduzeća... ...i najvažniji: izgradnja poverenja!
 9. 9. Segmenti (oblasti) PR-a: Media relations Issues management Product publicity Lobbying Corporate communications Opinion leaders relations Consumer relations Government relations Supplier relations Industry relations Community relations Investor relations Potential employee relations Financial relations Public affairs ... + Interne javnosti...
 10. 10. Potreba za PR-om je suštinska, bez obzira na to da li je kompanija tržišno ili netržišno orijentisana, profitna ili neprofitna organizacija!
 11. 11. Poslovne funkcije Funkcija istraživanja i razvoja Funkcija marketinga i prodaje Funkcija finansija Funkcija opštih poslova Funkcija inf. tehnologija Funkcija ljudskih resursa Funkcija korisničkog servisa Funkcija kvaliteta Funkcija nabavke Funkcija održavanja ...
 12. 12. PR kao poslovna funkcija područje delovanja ciljevi metode i postupci preklapanje sa ostalim funkcijama
 13. 13. U tom smislu, najsloženiji je odnos između PR-a i marketinga.
 14. 14. Moguće je razlikovati 4 nivoa razvijenosti funkcija PR-a i marketinga: PR slab jak Male društvene organizacije Velike društvene organizacije (ne posluju po ekonomskim (nisu tržišno orijentisane, ali su Marketing slab principima) vrlo prisutne u javnosti) – državni fakulteti i bolnice Velika preduzeća (nacionalnog i jak Male proizvodne firme internacionalnog karaktera)
 15. 15. Kako pobrkati marketing i PR Lična prodaja i PR Lična prodaja je jedini instrument promotivnog miksa u kome je kupac u direktnom kontaktu sa predstavnikom kompanije-prodavca. Bez obzira na to da li je u pitanju top menadžer ili terenski prodavac, on je predstavnik kompanije u očima korisnika i svojim izgledom, ponašanjem, nastupom, znanjem, načinom i sadržajem komunikacije predstavlja kompaniju i, u tom smislu, vrši funkciju PR-a – svako na svom nivou i u okviru svojih (precizno definisanih) ovlašćenja.
 16. 16. Kako pobrkati marketing i PR Unapređenje prodaje i PR Na prvi pogled, reklo bi se da nema dodirnih tačaka. MeĎutim, nastupi na sajmovima su, takoĎe, deo unapreĎenja prodaje. Pri tom, osim predstavljanja sopstvene ponude, kompanija kvalitetom ponude i organizacijom svog nastupa stvara elemente pozitivne slike o sebi, ili čak o svojoj zemlji, ako je u pitanju meĎunarodni sajam. TakoĎe, akcije unapreĎenja prodaje često zahtevaju angažovanje promotera (najčešće osoba iz prodaje), čiji nastup i kontakt sa kupcima ima iste elemente PR-a, kao što je to slučaj sa ličnom prodajom.
 17. 17. Kako pobrkati marketing i PR Publicitet i PR Često se kaže da je reč o istom sadržaju dva pojma. MeĎutim, publicitet je najčešće produkt PR-a i za razliku od PR-a, skoncentrisan je na privlačenje pažnje javnosti. Može biti kreiran ili spontan, a u zavisnosti od sadržaja i karaktera vesti može biti pozitivan ili negativan. Spontani publicitet je vrlo redak, jer je najčešće pod uticajem neke od PR aktivnosti (eventi, lobiranje...). Može se reći da je jedan od zadataka PR-a da publicitet "drži pod kontrolom". SvoĎenje PR-a na publicitet je ne samo ekstremno uprošćavanje, već i vrlo opasno degradiranje vrlo važne poslovne funkcije.
 18. 18. Kako pobrkati marketing i PR Advertajzing i PR Advertajzing (privredna propaganda) je oblik plaćene komunikacije sa tržištem putem masovnih medija, u kome su svi elementi (sadržaj poruke, izgled, frekvencija objavljivanja itd.) pod kontrolom oglašivača. PR, s jedna strane, ima mnogo veći i raznolikiji auditorijum i mnogo raznovrsnije kanale komunikacije (seminari, webinari, kongresi, blogovi, forumi, podkasti, newsletter-i, članci u stručnim biltenima i časopisima itd.), a sa druge strane, kompanija ne može u potpunosti da utiče na sadržaj, vreme objavljivanja i vizuelni izgled objavljenih informacija, kao što je to slučaj sa advertajzingom.
 19. 19. Kako pobrkati marketing i PR Advertajzing i PR Ove dve funkcije se u najvećoj meri poklapaju u slučaju institucionalnih kampanja i promociji stavova firme o značajnim društvenim ili ekonomskim problemima, kao i tokom društveno korisnih kampanja. Institucionalna kampanja nije strogo selektivno usmerena, kontinualna je i dugoročna, usmerena na stvaranje pozitivnog imidža u široj javnosti, kod državnih institucija, poslovnih partnera i zaposlenih. To su sve tipični ciljevi PR-a.
 20. 20. Dva najčešća pristupa Varijanta 1: Marketing je poslovna funkcija preduzeća, a PR se svodi na instrument marketinga, preciznije na instrument promotivnog miksa.
 21. 21. Dva najčešća pristupa Varijanta 2: PR je poslovna funkcija preduzeća, u okviru koje je i marketing. U tom slučaju se na odnos razmene sa kupcima (posao marketinga) gleda kao na deo ukupnih odnosa sa okruženjem.
 22. 22. A treći pristup?
 23. 23. Odnos PR i marketing funkcije (P. Kotler, W. Mondak – Marketing and Public Relations, Journal of Marketing, vol. 42, October 1978) M PR M PR M PR M PR PR M A B C D E
 24. 24. Marketing i PR moraju stvoriti sinergiju - moraju imati zajedničku strategiju i koordinisan nastup, moraju uvek prenositi jasnu, jedinstvenu i doslednu poruku.
 25. 25. To nije toliko teško, jer i marketing i PR moraju ispoštovati istih 5 faza: • Sakupljanje podataka (anamneza) • Analiza podataka (dijagnoza) • Strategija i određivanje sredstava (predlog terapije) • Implementacija (sprovođenje terapije) • Ocena rada (kontrola)
 26. 26. Rešenje? Organizacija mora biti otvorena prema tržištu (marketing funkcija), kao i prema svim javnostima (PR funkcija)
 27. 27. Rešenje? Organizacija treba da ima dve odvojene poslovne funkcije, ali komunikaciona funkcija mora biti spojena na vrhu!
 28. 28. Efikasna komunikacija zahteva integrisanu marketinšku komunikaciju. Usaglašenost svih komunikacionih aktivnosti je imperativ!
 29. 29. Zbog toga se definiše sublimirajuća funkcija Direktora marketinških komunikacija odgovorna za celokupnu kompanijsku komunikaciju, jer efikasna eksterna integrisana komunikacija zahteva prethodno integrisanje svih internih komunikacionih aktivnosti.
 30. 30. Ja, online: http://twitter.com/Pedya (http://twitter.grader.com/pedya) http://pedyamilicevic.wordpress.com http://www.linkedin.com/in/predragmilicevic https://www.xing.com/profile/Predrag_Milicevic http://www.facebook.com/predrag.milicevic Pedya.Milicevic@gmail.com

×