Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Museotyypit 2022.pptx

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Museotyypit 2022.pptx

  1. 1. MUSEOKOHTEET MUSEOTYYPEITTÄIN
  2. 2. MUSEOIDEN YLLÄPITÄMÄT MUSEOKOHTEET  Ammatillisesti ja päätoimisesti hoidetulla museolla tarkoitetaan museota jonka  toiminta perustuu siihen mitä Museolaissa (314/2019) mainitaan museotoiminnan tarkoitukseksi  on esimerkiksi valtion, kunnan, säätiön tai yhdistyksen (ei yksityishenkilön) ylläpitämä  on sääntömääräisesti museotoimintaa harjoittava yksikkö  on avoinna yleisölle säännöllisesti ja toiminta on ympärivuotista  omistaa omat kokoelmat tai hallitsee kokoelmia deponoinnin tai muun pitkäaikaisen sopimuksen perusteella  kokoelmat ovat yleisön saavutettavissa  on vähintään yksi vakituinen, päätoiminen, museoammatillinen työntekijä  Lähde: Museotilasto, tilastokortti Suomen museot 2021, Museovirasto 2022
  3. 3. MUSEOIDEN YLLÄPITÄMÄT MUSEOKOHTEET  Ks. tilasto suuremmassa koossa: https://ww w.museotilasto.fi/ti edostot/museovira sto/files/Tilastokor tti_1_2021.pdf  Lähde: Tilastokortti 1/2021: Suomen museot 2021, Museotilasto, Museovirasto 2022
  4. 4. ERI MUSEOTYYPPIEN OSUUS SUOMEN MUSEOISTA  Tarkastele oheista kaaviota. Mitä huomiota voit siitä tehdä? Keksitkö esimerkkejä eri museotyypeistä?  Pohdittuasi yllä olevia kysymyksiä, lue eri museotyypeistä tarkemmin seuraavilla sivuilla.  Lähde: Tilastokortti 1/2021: Suomen museot 2021, Museotilasto, Museovirasto 2022
  5. 5. KULTTUURIHISTORIALLISET MUSEOT  Keskittyvät tallentamaan esineitä ihmisen ja kulttuurin kehityksestä.  Tallentavat etenkin tyypillisiä, tavallisia ja suurissa määrin esiintyviä objekteja.  Pyrkivät usein erikoistumaan johonkin ajanjaksoon, tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai johonkin alaan.
  6. 6. ERIKOISMUSEOT  Tiettyyn ilmiöön tai esinetyyppiin keskittyneitä museoita, jotka tallentavat, tutkivat ja esittelevät kyseiseen aihepiiriin kuuluvaa materiaalia.  Asettuvat luonteeltaan usein taidemuseoiden, kulttuurihistoriallisten museoiden ja luonnontieteellisten museoiden välille tai hieman niiden ulkopuolelle (Esim. taideteollisuusmuseot, tekniikan museot ja tiedekeskukset). Kansainvälisesti arvostettu Designmuseo on suomalaisen muotoilun erikoismuseo.
  7. 7. TAIDEMUSEOT  Keräävät pääasiassa esteettisiä, yksilöllisiä ja ainutlaatuisia taideteoksia.  Toiminta-ajatukseen kuuluu kuvataiteen ja siihen liittyvien ilmiöiden tallentaminen, tutkiminen, säilyttäminen ja näytteillä pitäminen.  Tavoitteena on yleisön perehdyttäminen kuvataiteeseen ja taiteen tuntemuksen lisääminen taidekasvatuksen avulla. Espoon modernin taiteen museo Emma on yksi Suomen merkittävimmistä taidemuseoista.
  8. 8. LUONNONTIETEELLISET MUSEOT  Tallentavat näytteitä ja havaintoja luonnosta.  Yleensä eläintieteellisiä, kasvitieteellisiä tai geologisia museoita tai niiden yhdistelmiä.  Kokoelmien kartuttamisen erityispiirteenä on se, että tutkimuksen kattavuuden ja seurannan vuoksi näytteitä on kerättävä jatkuvasti - museoaineistoja kerätään ja säilytetään eliöiden systemaattisen ja taksonomisen tutkimuksen sekä niiden maantieteellisen levinneisyyden ja kantojen vaihtelun tutkimusta varten.  Suurta osaa luonnontieteellisten museoiden havaintoaineistosta kartutetaan vapaaehtoisvoimin; toiminnassa on mukana tuhansia aktiivisia luontoharrastajia.
  9. 9. YHDISTELMÄMUSEOT  Museot, joilla on useampi kuin yksi toimiala.  Ne voivat olla samanaikaisesti esimerkiksi sekä taidemuseoita että kulttuurihistoriallisia museoita.  Yhdistelmämuseoita on Suomessa 12 (2021) Emil Cedercreutzin museo on yhdistelmä taidetta ja
  10. 10. LÄHTEET  TILASTOKORTTI 1/2021: SUOMEN MUSEOT 2021, MUSEOTILASTO, MUSEOVIRASTO 2022  WWW.MUSEOLIITTO.FI

×