El còmic

P
EL CÒMIC
ETIMOLOGIA
!
CÓMIC → LLATÍ → KOMOS →
divertit o graciós
!
CARTOON → ITALIÀ → CARTONE →
dibuixos preliminars fets en cartró en
tamany real per fer els vitralls de les
esglèsies.
Un còmic és una estructura narrativa fàcil de llegir i
d'interpretar, però difícil de crear.
ELEMENTS DEL CÒMIC
VINYETES

!
La vinyeta és l'espai que ocupa cada
dibuix d'un còmic, el marc on queda
enquadrat.
!
Tradicionalmente quadrada.
!
Actualment lliure i creatiu:
-Prenscindir de la vinyeta i utilitzar color per
diferenciar
-Repartir un dibuix en diverses vinyetes
-Etc
Vinyeta tradicional
VINYETA DELIMITADA PEL COLOR DE FONS DE LA IMATGE

El còmic
en aquest cas, el propi dibuix delimita la vinyeta

El còmic
Mix
El còmic
El còmic
El còmic
El còmic
15
FUMETS
El fumet és el lloc on l'autor escriu el text de diàleg o de monòleg dels
personatges. El fumet ens permet saber què diu o què pensa cadascú, i
també ens mostra com ho diu o com ho pensa.
PARTS D’UN FUMET:
!
-SILUETA
!
-DELTA
!
-CONTINGUT
!
SILUETA (la superfície que conté el text)


Abans sempre tenia forma de núvol, però avui qualsevol forma és bona.


En còmics molt actuals també podem trobar el text sense silueta.
Sovint, per donar sensació
de continuïtat en una
conversa, s'enllacen dues o
tres siluetes d'un mateix
personatge.
!
Quan el text prové d'aparells
electrònics (ràdio,
televisor...) o quan un
personatge crida molt, la
silueta sol tenir forma
serrada.
El còmic
!
!
DELTA (apèndix lineal que marca la direcció del text)
!
El delta pot ser múltiple quan un mateix text ve de múltiples personatges.
El còmic
Per sí mateix, un fumet pot tenir un significat concret o pot
donar força al text que conté. Hi ha vegades que és tan
expressiu que no caldria escriure-hi res.
CONTINGUT (text dintre del fumet)
!
És preferible utilitzar lletres majúscules.


TEXT

DIÀLEG
Dins del fumet.
NARRATIU
La cartellera: Espai on parla
el narrador. Veu en off del
cinema.
CARTUTX
Text entre dues vinyetes
• El text narratiu no ha de limitar-se a explicar el que ja es veu
dibuixat a la vinyeta, ha d'aportar altres informacions sobre la
història que es narra. Els textos narratius tenen dues funcions:
-Serveixen per aclarir les adaptacions o modificacions temporals i plantegen
accions paral·leles o successives ("mentre...", "dies després...")
-Serveixen per aclarir determinades imatges que poden provocar desorientació.
-Els autors juguen amb el text utilitzant tipus i mesures de lletres
diferents per a situacions diferents: alegria, sorpresa, por, dolor,
fred...
-Normalment, per facilitar la comprensió del lector, s'utilitzen les
majúscules per escriure.
-Tipus: regular, gran, petita, negreta, gruixuda i tremolosa,
ondulada, cal·ligràfica...
LLETRES
El còmic
El còmic
IMATGE
Com si fossin enfocats per una càmera de cine o de fotos; per
tant, s'estructura l'espai des de diferents punts de vista. Això es
fa alternant els diversos plans i els angles de "visió" de l'escena.
El còmic
GRAN PLA GENERAL: Veiem un gran escenari, un
gran paisatge o una multitud. La natura o l'entorn tenen
més importància que la persona.
PLA DE CONJUNT : Veiem un petit grup de persones o un ambient determinat.
La persona és en un espai definit, però té marge de moviment.
PLA SENCER: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb el cap i
els peus d'un o dos personatges.
PLA AMERICÀ: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb el cap i
els genolls d'un o dos personatges. Es diu americà perquè s'utilitza als westerns per
mostrar 2 elements claus: la cara i la pistola
PLA MITJÀ: Veiem la persona tallada per la cintura, de mig cos en amunt.
PRIMER PLA: Veiem el rostre sencer d'una persona, o bé rostre i espatlla.
PRIMERÍSSIM PLA: Veiem una part del rostre o del cos de la persona.
PLA DETALL: Veiem un objecte o una part d'un objecte. L'autor ens reclama
l'atenció!
El còmic
PUNT DE VISTA
• El punt de vista fa referència a l'angle de visió, a la diferència
entre el lloc des d'on s'observa la imatge i el lloc on és aquesta
imatge.
!
Hi ha tants punts de vista com es vulgui, però en destacarem els
tres més utilitzats:
• NORMAL
• PICAT
• CONTRAPICAT
NORMAL El nivell de la mirada del personatge coincideix amb el punt
d'observació. La vista pot ser frontal, posterior, lateral...)
Frontal-posterior Lateral PosteriorLateral
PICAT El dibuixant es mira les coses des de dalt: el dibuix es fa des de dalt cap
a baix. Sol utilitzar-se per empetitir el personatge, per mostrar inferioritat...
CONTRAPICAT El dibuixant es mira les coses des de baix: el dibuix es fa des de
baix cap a dalt. S'utilitza per reforçar el valor expressiu. El personatge queda engrandit...
El còmic
El còmic
EL MUNTATGE - SEQÜENCIACIÓ
PLANIFICACIÓ
Es parla de planificació quan ens referim al grau d'apropament del
dibuix a la realitat. En aquest sentit, hi ha una classificació que pren
com a referència la persona humana. O bé, s’apropa o bé s’allunya.
El còmic
ELIPSIS
És un salt en la narració, un espai temporal entre vinyeta i
vinyeta.
Recurs utilitzat per no realitzar narracions massa llargues.
El còmic
El còmic
El còmic
ANALÍTIC
La mateixa acció representada
en diferentes vinyetes amb
diferents punts de vista o
plans.
CONTRAPLÀ
S’utilitza per diàleg. Consisteix en l’alternància entre plans
frontals.
FORMAT
Com es representa l’encaix al paper.
!
Es decideix el temps i l’ordre per llegir la vinyeta. Crea el ritme
El còmic
El còmic
El còmic
El còmic
El còmic
RECURSOS
El còmic
El còmic
METÀFORES VISUALS
Les metàfores són recursos literaris que consisteixen en canviar el
sentit de les paraules. Per exemple, quan diem "a aquesta persona li
falta un bull" volem dir que "aquesta persona està malament del
cap".
!
En els còmics s'introdueixen moltes metàfores visuals, que es
presenten en forma de dibuix en comptes d'utilitzar les paraules.
Aquestes informacions codificades donen dinamisme als relats.
Aquests símbols gràfics permeten estalvi de temps a l'hora de llegir
“i d'espai”, doncs en una sola vinyeta es poden explicar moltes coses
gràficament, que no cabrien si s'haguessin d'escriure dins dels globus.
El còmic
De vegades es dibuixa la traducció "literal" d'una frase feta.
Per exemple, "veure les estrelles" representa dolor.
Un interrogant representa una frase interrogativa i una
exclamació tota una frase exclamativa.
Per indicar que hi ha moviment, cops, o xocs, els dibuixants de
còmics es valen de ratlletes, núvols o altres elements...
ONOMATOPEIES
Són representacions de sons o sorolls mitjançant lletres. Els
còmics s'han vist obligats a incorporar gran nombre
d'onomatopeies per explicar un univers acústic que en el dibuix és
inaudible. Per augmentar-ne l'expressivitat, les onomatopeies han
rebut un tractament gràfic privilegiat, de gran vistositat i tamany.
És un recurs molt utilitzat per la seva força visual, i sovint omplen
per sí mateixes una vinyeta.
El còmic
!
1. ATXIM.
2. BIPBIP.
3. BUP!
4. CLANG.
5. GRRRAAU.
6. PFFF.
7. RRRRRIIIIIIING.
8. SPLATX.
9. ZIUUU.
10.ZZ.
!
1. ATXIM. Esternut
2. BIPBIP. So intermitent d'un aparell electrònic.
3. BUP! Lladruc d'un gos.
4. CLANG. So d'un objecte que trenca un vidre.
5. GRRRAAU. Rugit d'un lleó.
6. PFFF. So d'un globus que es desinfla.
7. RRRRRIIIIIIING. So d'un timbre.
8. SPLATX. So d'un objecte o persona que cau a l'aigua.
9. ZIUUU. So de la trajectòria d'un objecte que es llença.
10.ZZ. So d'una persona dormint.
El còmic
LÍNEAS CINÈTIQUES
Són símbols gràfics que aporten dinamisme a la vinyeta
El còmic
El còmic
El còmic
Els recursos per representar les expressions de la cara s'estableixen
seguint uns criteris acceptats per tothom. Per exemple:
!
• ALEGRIA - Direcció ascendent dels trets de la cara.
!
• POR / PÀNIC - Ulls desorbitats. Boca molt oberta. Celles aixecades.
!
• SORPRESA - Trets arrodonits: ulls i boca oberts. Celles arquejades.
!
• TRISTESA - Direcció descendent dels trets de la cara.
!
• SUPERIORITAT - Els ulls tendeixen a tancar-se. Els trets de la cara
es corben en sentit descendent.
!
• SERENITAT - Trets amb tendència a l'horitzontalitat. Expressió
neutra.
El còmic
La intensitat de les expressions es pot accentuar amb determinats signes
visuals: gotes de suor (por, fatiga,calor...), línies tremoloses (fred,
temor...), llamps (còlera, ràbia...), llàgrimes (plor, riure...) i altres.
EL COLOR
El còmic
FIGURATIU EL COLOR IMITA LA REALITAT, CREA
AMBIENTS
El còmic
LLUM EL COLOR COM A LLUM
El còmic
També, amb un ús intencionat de la llum, farem destacar els
colors que ens permetin mostrar la profunditat d'una imatge. O
ens ajudarà a posar un accent expressiu als personatges segons
l'angle d'on provingui el focus lluminós.
SENTIMENT EL COLOR COM A SENTIMENT
En la vida real, amb els noms dels colors expressem sentiments i
emocions, els fem servir per indicar el que sent una persona, o
la seva manera de ser. Per exemple, amb "es posa vermell com
un tomàquet" manifestem vergonya o ràbia, i amb "té el cor
molt negre" representem la maldat.
El còmic
Sovint, per mitjà del color, o
precisament per la seva
absència, se'ns vol comunicar
alguna cosa especial: un
somni, un record, un diàleg
interior, la presencia d'un
mort, d'un fantasma...
IDENTITAT EL COLOR COM A TRET D’IDENTITAT
Quan un dibuixant crea un
personatge ha d'aturar-se, per
f o r ç a , a d o n a r - l i u n a
personalitat ben concreta:
manera d'actuar, de vestir,
entorn... Si no fos així, correria
el risc de crear un ésser
canviant, un camaleó que varia
capítol a capítol o, encara
pitjor, vinyeta a vinyeta. Això
no faria altra cosa que
desorientar el públic.
El còmic
El còmic
GAMA DE COLORS ESTÈTICA
El còmic
TÈCNIQUES
A MÀ
MIXTES
El còmic
FOTO-CÒMIC
ASPECTES FORMALS
El còmic
El còmic
TEMÀTIQUES
FICCIÓ
HUMOR
BIOGRAFIES
AUTOBIOGRAFIES
ADAPTACIONS DE LLIBRES
ANALISIS REALITAT
HISTÒRIA
ALTRES. ACTIVITAT
PERSONATGES
EXPRESSIVITAT
En els dibuixos cal indicar més o menys clarament l'estat d'ànim i el
temperament dels personatges. El temperament s'indica sobretot
amb la configuració de la cara. L'estat d'ànim s'indica amb l'expressió
de la cara i amb el moviment del cos. Jugar amb el color i amb la
llum, amb les ombres, pot ajudar a donar una millor expressivitat als
personatges.
El còmic
1 von 116

Recomendados

POLLOCK: NÚMERO 1 (1950) von
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)
POLLOCK: NÚMERO 1 (1950)Antonio Núñez
37K views23 Folien
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA von
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURAAntonio Núñez
83K views40 Folien
15 Composició IV von
15 Composició IV15 Composició IV
15 Composició IVRamon Pujola
3.1K views21 Folien
ANÀLISI OBRES D'ART von
ANÀLISI OBRES D'ARTANÀLISI OBRES D'ART
ANÀLISI OBRES D'ARTjcorbala
7.4K views3 Folien
Dona i ocell. Joan Miró von
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróAntonio Núñez
34K views36 Folien
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmc von
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmcEl còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmc
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmcJordi Monteagudo
30.2K views24 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

L’art del segle XVIII i XIX von
L’art del segle XVIII i XIXL’art del segle XVIII i XIX
L’art del segle XVIII i XIXxabiapi
4.3K views94 Folien
Tècniques seques von
Tècniques sequesTècniques seques
Tècniques sequesMontsefibu
2.6K views30 Folien
ELS PRIMERS FREDS M. BLAY von
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYELS PRIMERS FREDS M. BLAY
ELS PRIMERS FREDS M. BLAYAntonio Núñez
54.9K views22 Folien
L’aquarel·la von
L’aquarel·laL’aquarel·la
L’aquarel·laDolors Cubí
1.6K views20 Folien
Antígona von
AntígonaAntígona
Antígonanpintu
3.9K views10 Folien
Pintura del Renaixement von
Pintura del RenaixementPintura del Renaixement
Pintura del RenaixementCarme Aranda- Mònica Navarro
46K views28 Folien

Was ist angesagt?(20)

L’art del segle XVIII i XIX von xabiapi
L’art del segle XVIII i XIXL’art del segle XVIII i XIX
L’art del segle XVIII i XIX
xabiapi4.3K views
Tècniques seques von Montsefibu
Tècniques sequesTècniques seques
Tècniques seques
Montsefibu2.6K views
Antígona von npintu
AntígonaAntígona
Antígona
npintu3.9K views
Les fonts històriques von David Sancho
Les fonts històriquesLes fonts històriques
Les fonts històriques
David Sancho20.7K views
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA von Antonio Núñez
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez73.5K views
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON von Antonio Núñez
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
SULLIVAN: MAGATZEMS CARSON
Antonio Núñez41.4K views
Enquadrament punt de vista von rsarries
Enquadrament punt de vistaEnquadrament punt de vista
Enquadrament punt de vista
rsarries7.6K views
U3. La revolució Industrial (1) von Eladi Fernàndez
U3. La revolució Industrial (1)U3. La revolució Industrial (1)
U3. La revolució Industrial (1)
Eladi Fernàndez14.7K views
Elements del llenguatge visual von Victoriamedia
Elements del llenguatge visualElements del llenguatge visual
Elements del llenguatge visual
Victoriamedia16.8K views
Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia von professor_errant
Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia
Les civilitzacions fluvials - Mesopotàmia
professor_errant14.3K views
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913 von Antonio Núñez
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
BOCCIONI: FORMES ÚNIQUES DE CONTINUÏTAT...1913
Antonio Núñez38.6K views
Viatger Sobre Un Mar De Boira von depsocials
Viatger Sobre Un Mar De BoiraViatger Sobre Un Mar De Boira
Viatger Sobre Un Mar De Boira
depsocials4.3K views

Destacado

El comic von
El comicEl comic
El comicJaime Villota
3.6K views32 Folien
El Comic Viñetas von
El Comic   ViñetasEl Comic   Viñetas
El Comic ViñetasFlormi Rivas
5.9K views25 Folien
daniel gómez salamanca Tebeo, cómic y novela gráfica: la influencia de la n... von
 daniel gómez salamanca Tebeo, cómic y novela gráfica: la influencia de la n... daniel gómez salamanca Tebeo, cómic y novela gráfica: la influencia de la n...
daniel gómez salamanca Tebeo, cómic y novela gráfica: la influencia de la n...manual comic
751 views506 Folien
Comic von
ComicComic
ComicPilar Rodriguez
1.1K views38 Folien
Planificacion anual lenguaje y comunicacion 2016 tercero basico von
Planificacion anual lenguaje y comunicacion 2016 tercero basicoPlanificacion anual lenguaje y comunicacion 2016 tercero basico
Planificacion anual lenguaje y comunicacion 2016 tercero basicoKata Ossandon Tapia
507 views2 Folien

Similar a El còmic

El CòMic.Presentació von
El CòMic.PresentacióEl CòMic.Presentació
El CòMic.Presentaciórferrer8
2.7K views22 Folien
Comic von
ComicComic
ComicRaul Galvez
2.6K views29 Folien
Comic von
ComicComic
ComicRaul Galvez
640 views37 Folien
Estructures tipologies textuals von
Estructures tipologies textualsEstructures tipologies textuals
Estructures tipologies textualsescola
1.5K views7 Folien
El Text En El CòMic von
El Text En El CòMicEl Text En El CòMic
El Text En El CòMiceducart
1.7K views47 Folien
Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3 von
Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3
Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3Bel Món Art
1.6K views71 Folien

Similar a El còmic(20)

El CòMic.Presentació von rferrer8
El CòMic.PresentacióEl CòMic.Presentació
El CòMic.Presentació
rferrer82.7K views
Estructures tipologies textuals von escola
Estructures tipologies textualsEstructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
escola1.5K views
El Text En El CòMic von educart
El Text En El CòMicEl Text En El CòMic
El Text En El CòMic
educart1.7K views
Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3 von Bel Món Art
Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3
Visual i Plàstica 2on T1, T2, T3
Bel Món Art1.6K views
El llenguatge del còmic von maboir
El llenguatge del còmicEl llenguatge del còmic
El llenguatge del còmic
maboir12.5K views
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals jmc von Jordi Monteagudo
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals  jmcEl còmic 2 de 4. estructura. elements textuals  jmc
El còmic 2 de 4. estructura. elements textuals jmc
Jordi Monteagudo4.2K views
El guió gràfic o storyboard von gemmabatlle
El guió gràfic o storyboardEl guió gràfic o storyboard
El guió gràfic o storyboard
gemmabatlle763 views
Carabastardor10 von Artur
Carabastardor10Carabastardor10
Carabastardor10
Artur762 views
Visual i Plàstica - ESO 1 - El còmic von Joan Sèculi
Visual i Plàstica - ESO 1 - El còmicVisual i Plàstica - ESO 1 - El còmic
Visual i Plàstica - ESO 1 - El còmic
Joan Sèculi7.1K views
Narracio 2 sant cugat von esperanto2
Narracio 2 sant cugatNarracio 2 sant cugat
Narracio 2 sant cugat
esperanto2654 views

Más de Paula Fc

La publicitat von
La publicitatLa publicitat
La publicitatPaula Fc
337 views22 Folien
Camille claudel von
Camille claudelCamille claudel
Camille claudelPaula Fc
204 views21 Folien
Retrat tècnica von
Retrat tècnicaRetrat tècnica
Retrat tècnicaPaula Fc
90 views12 Folien
Introducció al MNAC von
Introducció al MNACIntroducció al MNAC
Introducció al MNACPaula Fc
81 views23 Folien
Ghymkana al Mnac von
Ghymkana al MnacGhymkana al Mnac
Ghymkana al MnacPaula Fc
75 views4 Folien
Psicologia del color von
Psicologia del colorPsicologia del color
Psicologia del colorPaula Fc
137 views22 Folien

Más de Paula Fc(20)

La publicitat von Paula Fc
La publicitatLa publicitat
La publicitat
Paula Fc337 views
Camille claudel von Paula Fc
Camille claudelCamille claudel
Camille claudel
Paula Fc204 views
Retrat tècnica von Paula Fc
Retrat tècnicaRetrat tècnica
Retrat tècnica
Paula Fc90 views
Introducció al MNAC von Paula Fc
Introducció al MNACIntroducció al MNAC
Introducció al MNAC
Paula Fc81 views
Ghymkana al Mnac von Paula Fc
Ghymkana al MnacGhymkana al Mnac
Ghymkana al Mnac
Paula Fc75 views
Psicologia del color von Paula Fc
Psicologia del colorPsicologia del color
Psicologia del color
Paula Fc137 views
Tipus de colors von Paula Fc
Tipus de colorsTipus de colors
Tipus de colors
Paula Fc137 views
El llenguatge visual i el disseny von Paula Fc
El llenguatge visual i el dissenyEl llenguatge visual i el disseny
El llenguatge visual i el disseny
Paula Fc796 views
El bodegó von Paula Fc
El bodegóEl bodegó
El bodegó
Paula Fc77 views
És això art? von Paula Fc
És això art?És això art?
És això art?
Paula Fc35 views
Què és l'art contemporani? von Paula Fc
Què és l'art contemporani?Què és l'art contemporani?
Què és l'art contemporani?
Paula Fc93 views
Paula Modersohn-Becker von Paula Fc
Paula Modersohn-BeckerPaula Modersohn-Becker
Paula Modersohn-Becker
Paula Fc120 views
Andy Warhol von Paula Fc
Andy WarholAndy Warhol
Andy Warhol
Paula Fc54 views
henri matisse kids von Paula Fc
henri matisse kidshenri matisse kids
henri matisse kids
Paula Fc14.1K views
Thyssen bornemisza - Un thyssen nunca visto von Paula Fc
Thyssen bornemisza - Un thyssen nunca vistoThyssen bornemisza - Un thyssen nunca visto
Thyssen bornemisza - Un thyssen nunca visto
Paula Fc152 views
Thyssen bornemisza von Paula Fc
Thyssen bornemiszaThyssen bornemisza
Thyssen bornemisza
Paula Fc32 views
El bodegón a lo largo de la historia del arte von Paula Fc
El bodegón a lo largo de la historia del arteEl bodegón a lo largo de la historia del arte
El bodegón a lo largo de la historia del arte
Paula Fc376 views

Último

Redissenyar la nostra feina.pdf von
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 views4 Folien
RECORDAR.pptx von
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 Folien
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt von
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptMARIBEL SOSPEDRA
133 views22 Folien
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre von
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 Folie
ELECTRÒNICA ANALÒGICA von
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
10 views98 Folien
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T von
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 views48 Folien

El còmic

 • 2. ETIMOLOGIA ! CÓMIC → LLATÍ → KOMOS → divertit o graciós ! CARTOON → ITALIÀ → CARTONE → dibuixos preliminars fets en cartró en tamany real per fer els vitralls de les esglèsies.
 • 3. Un còmic és una estructura narrativa fàcil de llegir i d'interpretar, però difícil de crear.
 • 5. VINYETES
 ! La vinyeta és l'espai que ocupa cada dibuix d'un còmic, el marc on queda enquadrat. ! Tradicionalmente quadrada. ! Actualment lliure i creatiu: -Prenscindir de la vinyeta i utilitzar color per diferenciar -Repartir un dibuix en diverses vinyetes -Etc Vinyeta tradicional
 • 6. VINYETA DELIMITADA PEL COLOR DE FONS DE LA IMATGE

 • 8. en aquest cas, el propi dibuix delimita la vinyeta

 • 10. Mix
 • 15. 15
 • 16. FUMETS El fumet és el lloc on l'autor escriu el text de diàleg o de monòleg dels personatges. El fumet ens permet saber què diu o què pensa cadascú, i també ens mostra com ho diu o com ho pensa. PARTS D’UN FUMET: ! -SILUETA ! -DELTA ! -CONTINGUT !
 • 17. SILUETA (la superfície que conté el text) 
 Abans sempre tenia forma de núvol, però avui qualsevol forma és bona. 
 En còmics molt actuals també podem trobar el text sense silueta.
 • 18. Sovint, per donar sensació de continuïtat en una conversa, s'enllacen dues o tres siluetes d'un mateix personatge. ! Quan el text prové d'aparells electrònics (ràdio, televisor...) o quan un personatge crida molt, la silueta sol tenir forma serrada.
 • 20. ! ! DELTA (apèndix lineal que marca la direcció del text) ! El delta pot ser múltiple quan un mateix text ve de múltiples personatges.
 • 22. Per sí mateix, un fumet pot tenir un significat concret o pot donar força al text que conté. Hi ha vegades que és tan expressiu que no caldria escriure-hi res.
 • 23. CONTINGUT (text dintre del fumet) ! És preferible utilitzar lletres majúscules.
 • 24. 
 TEXT
 DIÀLEG Dins del fumet. NARRATIU La cartellera: Espai on parla el narrador. Veu en off del cinema.
 • 26. • El text narratiu no ha de limitar-se a explicar el que ja es veu dibuixat a la vinyeta, ha d'aportar altres informacions sobre la història que es narra. Els textos narratius tenen dues funcions: -Serveixen per aclarir les adaptacions o modificacions temporals i plantegen accions paral·leles o successives ("mentre...", "dies després...") -Serveixen per aclarir determinades imatges que poden provocar desorientació.
 • 27. -Els autors juguen amb el text utilitzant tipus i mesures de lletres diferents per a situacions diferents: alegria, sorpresa, por, dolor, fred... -Normalment, per facilitar la comprensió del lector, s'utilitzen les majúscules per escriure. -Tipus: regular, gran, petita, negreta, gruixuda i tremolosa, ondulada, cal·ligràfica... LLETRES
 • 30. IMATGE Com si fossin enfocats per una càmera de cine o de fotos; per tant, s'estructura l'espai des de diferents punts de vista. Això es fa alternant els diversos plans i els angles de "visió" de l'escena.
 • 32. GRAN PLA GENERAL: Veiem un gran escenari, un gran paisatge o una multitud. La natura o l'entorn tenen més importància que la persona.
 • 33. PLA DE CONJUNT : Veiem un petit grup de persones o un ambient determinat. La persona és en un espai definit, però té marge de moviment.
 • 34. PLA SENCER: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb el cap i els peus d'un o dos personatges.
 • 35. PLA AMERICÀ: Els límits inferior i superior de la vinyeta coincideixen amb el cap i els genolls d'un o dos personatges. Es diu americà perquè s'utilitza als westerns per mostrar 2 elements claus: la cara i la pistola
 • 36. PLA MITJÀ: Veiem la persona tallada per la cintura, de mig cos en amunt.
 • 37. PRIMER PLA: Veiem el rostre sencer d'una persona, o bé rostre i espatlla.
 • 38. PRIMERÍSSIM PLA: Veiem una part del rostre o del cos de la persona.
 • 39. PLA DETALL: Veiem un objecte o una part d'un objecte. L'autor ens reclama l'atenció!
 • 41. PUNT DE VISTA • El punt de vista fa referència a l'angle de visió, a la diferència entre el lloc des d'on s'observa la imatge i el lloc on és aquesta imatge. ! Hi ha tants punts de vista com es vulgui, però en destacarem els tres més utilitzats: • NORMAL • PICAT • CONTRAPICAT
 • 42. NORMAL El nivell de la mirada del personatge coincideix amb el punt d'observació. La vista pot ser frontal, posterior, lateral...) Frontal-posterior Lateral PosteriorLateral
 • 43. PICAT El dibuixant es mira les coses des de dalt: el dibuix es fa des de dalt cap a baix. Sol utilitzar-se per empetitir el personatge, per mostrar inferioritat...
 • 44. CONTRAPICAT El dibuixant es mira les coses des de baix: el dibuix es fa des de baix cap a dalt. S'utilitza per reforçar el valor expressiu. El personatge queda engrandit...
 • 47. EL MUNTATGE - SEQÜENCIACIÓ
 • 48. PLANIFICACIÓ Es parla de planificació quan ens referim al grau d'apropament del dibuix a la realitat. En aquest sentit, hi ha una classificació que pren com a referència la persona humana. O bé, s’apropa o bé s’allunya.
 • 50. ELIPSIS És un salt en la narració, un espai temporal entre vinyeta i vinyeta. Recurs utilitzat per no realitzar narracions massa llargues.
 • 54. ANALÍTIC La mateixa acció representada en diferentes vinyetes amb diferents punts de vista o plans.
 • 55. CONTRAPLÀ S’utilitza per diàleg. Consisteix en l’alternància entre plans frontals.
 • 56. FORMAT Com es representa l’encaix al paper. ! Es decideix el temps i l’ordre per llegir la vinyeta. Crea el ritme
 • 65. METÀFORES VISUALS Les metàfores són recursos literaris que consisteixen en canviar el sentit de les paraules. Per exemple, quan diem "a aquesta persona li falta un bull" volem dir que "aquesta persona està malament del cap". ! En els còmics s'introdueixen moltes metàfores visuals, que es presenten en forma de dibuix en comptes d'utilitzar les paraules. Aquestes informacions codificades donen dinamisme als relats. Aquests símbols gràfics permeten estalvi de temps a l'hora de llegir “i d'espai”, doncs en una sola vinyeta es poden explicar moltes coses gràficament, que no cabrien si s'haguessin d'escriure dins dels globus.
 • 67. De vegades es dibuixa la traducció "literal" d'una frase feta. Per exemple, "veure les estrelles" representa dolor.
 • 68. Un interrogant representa una frase interrogativa i una exclamació tota una frase exclamativa.
 • 69. Per indicar que hi ha moviment, cops, o xocs, els dibuixants de còmics es valen de ratlletes, núvols o altres elements...
 • 70. ONOMATOPEIES Són representacions de sons o sorolls mitjançant lletres. Els còmics s'han vist obligats a incorporar gran nombre d'onomatopeies per explicar un univers acústic que en el dibuix és inaudible. Per augmentar-ne l'expressivitat, les onomatopeies han rebut un tractament gràfic privilegiat, de gran vistositat i tamany. És un recurs molt utilitzat per la seva força visual, i sovint omplen per sí mateixes una vinyeta.
 • 72. ! 1. ATXIM. 2. BIPBIP. 3. BUP! 4. CLANG. 5. GRRRAAU. 6. PFFF. 7. RRRRRIIIIIIING. 8. SPLATX. 9. ZIUUU. 10.ZZ.
 • 73. ! 1. ATXIM. Esternut 2. BIPBIP. So intermitent d'un aparell electrònic. 3. BUP! Lladruc d'un gos. 4. CLANG. So d'un objecte que trenca un vidre. 5. GRRRAAU. Rugit d'un lleó. 6. PFFF. So d'un globus que es desinfla. 7. RRRRRIIIIIIING. So d'un timbre. 8. SPLATX. So d'un objecte o persona que cau a l'aigua. 9. ZIUUU. So de la trajectòria d'un objecte que es llença. 10.ZZ. So d'una persona dormint.
 • 75. LÍNEAS CINÈTIQUES Són símbols gràfics que aporten dinamisme a la vinyeta
 • 79. Els recursos per representar les expressions de la cara s'estableixen seguint uns criteris acceptats per tothom. Per exemple: ! • ALEGRIA - Direcció ascendent dels trets de la cara. ! • POR / PÀNIC - Ulls desorbitats. Boca molt oberta. Celles aixecades. ! • SORPRESA - Trets arrodonits: ulls i boca oberts. Celles arquejades. ! • TRISTESA - Direcció descendent dels trets de la cara. ! • SUPERIORITAT - Els ulls tendeixen a tancar-se. Els trets de la cara es corben en sentit descendent. ! • SERENITAT - Trets amb tendència a l'horitzontalitat. Expressió neutra.
 • 81. La intensitat de les expressions es pot accentuar amb determinats signes visuals: gotes de suor (por, fatiga,calor...), línies tremoloses (fred, temor...), llamps (còlera, ràbia...), llàgrimes (plor, riure...) i altres.
 • 84. FIGURATIU EL COLOR IMITA LA REALITAT, CREA AMBIENTS
 • 86. LLUM EL COLOR COM A LLUM
 • 88. També, amb un ús intencionat de la llum, farem destacar els colors que ens permetin mostrar la profunditat d'una imatge. O ens ajudarà a posar un accent expressiu als personatges segons l'angle d'on provingui el focus lluminós.
 • 89. SENTIMENT EL COLOR COM A SENTIMENT En la vida real, amb els noms dels colors expressem sentiments i emocions, els fem servir per indicar el que sent una persona, o la seva manera de ser. Per exemple, amb "es posa vermell com un tomàquet" manifestem vergonya o ràbia, i amb "té el cor molt negre" representem la maldat.
 • 91. Sovint, per mitjà del color, o precisament per la seva absència, se'ns vol comunicar alguna cosa especial: un somni, un record, un diàleg interior, la presencia d'un mort, d'un fantasma...
 • 92. IDENTITAT EL COLOR COM A TRET D’IDENTITAT Quan un dibuixant crea un personatge ha d'aturar-se, per f o r ç a , a d o n a r - l i u n a personalitat ben concreta: manera d'actuar, de vestir, entorn... Si no fos així, correria el risc de crear un ésser canviant, un camaleó que varia capítol a capítol o, encara pitjor, vinyeta a vinyeta. Això no faria altra cosa que desorientar el públic.
 • 95. GAMA DE COLORS ESTÈTICA
 • 98. A MÀ
 • 107. HUMOR
 • 115. EXPRESSIVITAT En els dibuixos cal indicar més o menys clarament l'estat d'ànim i el temperament dels personatges. El temperament s'indica sobretot amb la configuració de la cara. L'estat d'ànim s'indica amb l'expressió de la cara i amb el moviment del cos. Jugar amb el color i amb la llum, amb les ombres, pot ajudar a donar una millor expressivitat als personatges.