Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 14 Anzeige

Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014

Herunterladen, um offline zu lesen

Pareto 80/20
Vår affärsidé är att med 80/20-regeln som ledstjärna identifiera och fokusera på de utvecklingsinsatser som ger bäst effekt för dig och din organisation.

www.Pareto8020.se

Pareto 80/20
Vår affärsidé är att med 80/20-regeln som ledstjärna identifiera och fokusera på de utvecklingsinsatser som ger bäst effekt för dig och din organisation.

www.Pareto8020.se

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014 (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Pareto 8020 frukostmöte hr 5 dec 2014

 1. 1. Frukost seminarie 5 december 2014
 2. 2. Patrik, Mikael, Ulf, Mikael, Anette Nya Pareto-teamet sjösattes i Köpenhamns kanaler, augusti 2014!
 3. 3. 80/20-filosofin 80/20-filosofin skapades av Vilfredo Pareto för cirka 100 år sedan och har sedan dess blivit etablerad och välkänd inom näringslivet när det gäller ständiga förbättringar och kvalitetsförbättringar. 80% av ditt arbetsresultat kan härledas till 20% av dina arbetsinsatser.  Vilka är dina 20% som du kan fokusera mer på för att lyckas bättre?  Vad är det du kan välja bort/fokusera mindre på? Vad skulle det innebära? Vilka 20% av våra kunder står för större delen av resultatet?  Hur kan vi använda denna fakta på ett smart sätt? Fokus 80% 20% Effekt Tänk 80/20! Ständig utveckling.
 4. 4. Utmanande trender! FORBES, Dan Schwabel, december 2014 Top ten workplace trends  Mobilt och konstant jobbsökande  Kompetensklyftor ökar  Generation Y blir våra chefer  Generation Z snart på arbetsplatsen  Molntjänsterna ändrar arbetsformerna 4 Effekter av dessa trender:  Ärliga och transparanta ledare efterfrågas  Successionsplanering blir avgörande  Sociala media viktigaste kanalen för arbetsgivare  Oförberedda nya ledare måste utbildas!
 5. 5. Vad håller HR-cheferna vakna om natten?  Engagera medarbetarna, 34%  Få talangerna att vilja stanna, 33%  Utveckla ledarskapet, 32% Enligt 416 HRM i undersökning av Human Resource Executive Online Resultaten är knappast förvånande. Dessa tre frågor har utsetts till de viktigaste utmaningarna i HREO’s undersökning de senaste tre åren. 5
 6. 6. HR-eliten i Skåne samlad ;-) Mikael, Anna, Janine, Magnus, Pia, Anneli, Mårten, Nanna, Karin, Anette, Carina, Anna, Fredrik Patrik@pareto8020.se
 7. 7. Inspirerande Diskussioner!
 8. 8. Tydliga utmaningar för HR!
 9. 9. 3 P
 10. 10. Utmanade förändringsarbete där Pareto 80/20 har skapat effekter 2014! • Få en teknisk organisation att älska försäljning och proaktivt kundarbete • I ett snabbväxande företag (från 500 till 1000 personer på 1 år): ‒ Utveckla ledarskapet ‒ Säkra chefsförsörjningen ‒ Bygga kultur och värderingar • Säkerställa den nya generationens ledarskapskompetens och koncernens framtida tillväxt • Strategi- och affärsrådgivning för att säkerställa fusionering mellan marknadens två största aktörer • Ge nya chefer möjligheter att bli modigare och ta större ansvar i sin roll • Ge unga talanger möjligheter att utvecklas inom sitt företag och anta nya roller • En ledningsgrupp att nu verka som ETT team och snabbare effektuera den gemensamma affärsplanen • 80/20-effektivitet i en säljorganisation som möter en alltmer transparent och konkurrensutsatt marknad
 11. 11. Ett urval av Pareto 80/20’s kunder 2014

×