Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
 • Als Erste(r) kommentieren

Zdravé komunity 2014.09 ba

 1. 1. Zdravé komunity Richard Koky predseda Riadiaceho výboru PPZZS hlavný koordinátor pre aktivity v teréne podpredseda Asociácie terénnych zdravotných asistentov Anton Marcinčin predseda dozornej rady Zdravé komunity, n.o. poradca podpredsedu vlády a ministra financií SR poradca podpredsedu vlády a ministra vnútra SR
 2. 2. slovenský úspech • Podľa medzinárodného ohlasu (naposledy WONCA Europe 2014 v Lisabone) sa Slovensko svojím projektom Zdravé komunity stáva vzorom pre iné štáty v poskytovaní efektívnej a účinnej pomoci znevýhodneným skupinám obyvateľov. • Prof. Ivailo Tournev, zakladateľ obdobnej organizácie v Bulharsku v roku 2007 vysoko hodnotí Zdravé komunity: • Forma umožňujúca efektívnu prácu osvetárov, riadenie, monitorovanie, vyhodnocovanie a zlepšovanie • Výber osvetárov, ktorí žijú a pracujú v svojich komunitách, a pravidelne sa vzdelávajú na školeniach
 3. 3. problém • Vysoká frekvencia ochorení, chronické a infekčné choroby, trvalé zníženie fyzickej aj mentálnej výkonnosti, opätovné zhoršovanie zdravotného stavu najmä v stále sa zväčšujúcich a rastúcich izolovaných osadách, nízka očakávaná dĺžka života... • Za tri mesiace činnosti osvetárov (10.-12.2013) bolo zaznamenaných 14 lokalít s výskytom tuberkulózy, v 10 lokalitách sa vyskytla žltačka typu A v 5 lokalitách žltačka typu B, v 2 lokalitách besnota, v 29 lokalitách svrab, v 5 lokalitách syfilis, v 12 lokalitách ovčie kiahne, v 88 lokalitách pedikulóza, v 1 lokalite HIV, v 1 lokalite bakteriálna meningitída, v 10 lokalitách infekčný zápal príušných žliaz (mumps), v 4 lokalitách askaridóza, v 20 lokalitách premnoženie ploštíc, v 1 lokalite premnoženie bĺch, v 69 lokalitách premnoženie hlodavcov a v 29 lokalitách šváby.
 4. 4. riešenie • staviame na pilotoch; aktivitách ministerstva zdravotníctva a ACEC, a zahraničných skúsenostiach • spájať je viac, ako rozdeľovať: spojili sme sa a budujeme konsenzus v spoločnej Platforme • vplyv a zmena: nie 30, ale 300 osvetárov; pomáhajúcim všetkým, ktorý túto pomoc potrebujú • nehľadáme formálne vzdelaných, ale pripravených: vzdelávame systémom pravidelných školení • forma a štruktúra organizácie: neopakujeme chyby svoje a iných, cieľom je zdravie. Využitie princípov corporate governance v praxi. • transparentnosť pri výbere lokalít a osvetárov • pravidelné skladanie účtov vďaka vyhodnocovaniu merateľných indikátorov a zapojeniu sa do výskumných projektov
 5. 5. spájame • Za úspechom Zdravých komunít sú ľudia a mnohé organizácie • Od leta 2012 sa na okrúhlych stoloch Platformy zúčastňovala Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva pre dospelých, Ministerstvo zdravotníctva, ACEC, Asociácia terénnych zdravotných asistentov (ATZA), Úrad verejného zdravotníctva, Nadácia otvorenej spoločnosti (OSF), Spoločnosť komunitných centier, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR), Ministerstvo financií, Ministerstvo vnútra, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Union zdravotná poisťovňa a GlaxoSmithKline • V roku 2013-2014 pribudli noví zdravotní osvetári, starostovia, lekári, školy; na jeseň 2014 projekt prechádza z MV SR na MZ SR s výraznou pomocou MPSVR SR • Budúcnosť projektu zabezpečená do roku 2022; po stabilizácii projektu chceme formalizovať spoluprácu s ďalšími organizáciami formou memoranda o spolupráci
 6. 6. z 0 na 300 osvetárov • Po mnohých diskusiách, analýzach a výskumoch v roku 2012 nastúpilo 120 zdravotných osvetárov v októbri 2013 do zamestnania. Ďalších 40 ľudí sme prijali v máji 2014. • V novembri 2014 prijmeme 40 zamestnancov, takže koncom roka 2014 budeme mať spolu 200 zamestnancov. • Ďalších 40 zamestnancov plánujeme prijať v máji a septembri 2015, a 20 zamestnancov v decembri 2015. Počet zamestnancov v projekte Zdravé komunity sa stabilizuje na 300.
 7. 7. naši ľudia • Osvetári (160 ľudí) • spolupracujú s lekármi • pomáhajú pri preventívnych prehliadkach • pomáhajú pri očkovaniach • pomáhajú šíriť osvetu o hygienických a zdravotných a návykoch • pravidelne sa vzdelávajú • Manažment (5 ľudí) • riadi, monitoruje a vyhodnocuje • organizuje vzdelávanie • Riadiaci výbor (5 ľudí, bez nároku na honorár) • stretáva sa podľa potreby niekoľkokrát do roka • rozhoduje o zásadných otázkach
 8. 8. príklad pracovného dňa osvetára • Ráno sa hlási svojmu koordinátorovi, navštívi zdravotnícke zariadenie, kde vyzdvihne pozvánky od lekára, potom navštívi ďalšieho lekára, ktorému hlási v domácom prostredí namerané hodnoty krvného tlaku u pacientov. U ďalšieho lekára sa informuje o postupe vybavovania polohovateľnej postele pre pacienta. • Cestou do osady vyzdvihne lieky pre dôchodkyňu (z majority), v osade navštívi klienta, ktorému odovzdá odkaz od lekára. Odmeria tlak klientom, preobjedná pacienta na iný termín, navštívi mamičku, ktorej majú v ten deň prepustiť dieťa z nemocnice. Robí rehabilitačné cvičenia s ďalším klientom (po predchádzajúcom zaškolení rehabilitačnou sestrou – výhodné hlavne v zime) • Ide do školy dohodnúť termín besedy s mladšími žiakmi, konzultuje s učiteľkou tie rodiny, v ktorých je zdravotný problém (napr. vši). • Navštívi rodiny, kde požičia hrebeň matke, aby mohla vyčesať dieťaťu vši, alebo to urobí sám/sama. • Urobí potrebnú administratívu (výkaz práce), hlási sa koordinátorovi. • V noci ide ošetriť úraz a zavolať záchranku.
 9. 9. vzdelávame jún 2013 Bratislava 40 ľudí október 2013Poprad, Prešov, Michalovce 80 ľudí november 2013 Poprad, Prešov 80 ľudí december 2013 Michalovce 40 ľudí január 2014 Prešov 16 ľudí február 2014 Poprad, Prešov, Michalovce 120 ľudí máj 2014 Poprad, Bratislava, Prešov 129 ľudí jún 2014 Michalovce, Poprad, Prešov 160 ľudí september 2014 Poprad, Prešov, Michalovce 160 ľudí
 10. 10. akreditované vzdelávacie programy • Asistent osvety zdravia v rómskych komunitách • Úloha asistenta osvety zdravia. Práca asistenta, administratíva, spôsob spolupráce • Základné komunikačné zručnosti v práci s komunitou. Nadväzovanie kontaktov a spolupráce s klientmi, inštitúciami, starostami a lekármi, poskytnutie prvej pomoci, poskytnutie prvej pomoci pri spontánnom pôrode. • Základy biológie človeka. Anatómia, morfológia, psychické poruchy a choroby, užívanie návykových látok - prevencia a zníženie poškodení • Základy epidemiológie chorôb. Epidemiológia, infekčné a parazitárne ochorenia - prevencia a ochrana • Špecializované sociálne poradenstvo v oblasti zdravotníctva. Systém zdravotníctva v SR, zdravotné poisťovne, ohlasovacia povinnosť. • Starostlivosť o tehotné ženy a novorodencov. Priebeh tehotenstva, pôrod, starostlivosť o novorodenca, plánované rodičovstvo. • Poskytovanie prvej a nevyhnutnej pomoci. Školenie Operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby. • Vzdelávací program Terénna práca v oblasti osvety zdravia • Osvetová činnosť a poradenstvo v oblasti osvety zdravia na školách - ako robiť besedy a prednášky na školách pre deti rôzneho veku a na rôzne témy • Základné špecializované poradenstvo v oblasti reprodukčného zdravia • Psychologické aspekty konfliktov v práci asistenta osvety zdravia • Sociálne sieťovanie asistenčných systémov a inštitúcií a ich využitie pre podporu osvety zdravia • Líderstvo, vedenie a budovanie projektových tímov v profesiách zameraných na rómsku menšinu • Nízkoprahové programy a aktivity pre rodiny v oblasti prevencie zdravia
 11. 11. sme v 144 obciach Bačkov, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Banské, Bardejov-Poštárka, Batizovce, Blatné Remety, Boliarov, Brezno, Bystré, Bzovík, Cigeľka, Čabalovce, Čáry, Čelovce, Červenica, Čičarovce, Čičava, Dlhé nad Cirochou, Dobšiná, Drahňov, Drienovec, Gbely, Gerlachov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Hlinné, Holumnica, Hrabušice, Hranovnice, Hrušov, Humenné, Huncovce, Chminianske Jakubovany, Ihľany, Iňačovce, Jánovce, Jarovnice, Jasov, Jelšovec, Jurské, K Starej Tehelni, Kamenica nad Cirochou, Kamenná Poruba, Karná, Kecerovce, Košice- Ťahanovce, Kráľovský Chlmec, Krišovská Liesková, Krížová Ves, Krompachy, Krupina, Kuklov, Kúty, Lastovce, Laškovce, Leles, Lenartov, Letanovce, Levoča, Lipany, Litava, Lučenec, Lukov, Luník, Malcov, Malčice, Malé Leváre, Markušovce, Medzev, Medzilaborce, Miľpoš, Mirkovce, Moldava nad Bodvou, Nacina Ves, Nálepkovo – Grín, Nižný Tvarožec, Ondavské Matiašovce, Ostrovany, Pavlovce nad Uhom, Petrová, Plavecký Štvrtok, Poša, Rakúsy, Rankovce, Raslavice, Richnava, Roškovce, Rudňany, Sabinov, Sečovce, Sečovská Polianka, Sielnica, Slavkovce, Slovenská Ves, Slovenská Volová, Smižany, Snina, Sobrance, Soľ, Spišská Nová Ves, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Stakčín, Stráne pod Tatrami, Strážske, Stropkov, Sveržov, Svinia, Svit, Šaštín Stráže, Štefanov, Šumiac, Telgárt, Toporec, Trebišov, Trenč, Ubľa, Úbrež, Vaľkovňa, Varhaňovce, Vechec, Veľká Ida, Veľká Lomnica, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Vikartovce, Vítkovce, Vranov nad Topľou, Vrbnica, Vtáčkovce, Výborná, Vydrník, Záhorská Ves, Zámutov, Zborov, Zbudské Dlhé, Zvolen, Zvolenská Slatina, Žbince, Žehňa, Žiar nad Hronom
 12. 12. šetríme verejné financie • tvoríme pracovné miesta tam, kde nie sú, často pre nízko kvalifikovaných nezamestnaných bez formálneho vzdelania, tým znižujeme sociálne výdavky a podporujeme lokálnu ekonomiku • znižujeme náklady v rezorte zdravotníctva: obmedzujeme počet zbytočných výjazdov sanitiek, zvyšujeme zaočkovanosť, zlepšujeme prevenciu, zvyšujeme účinnosť liečby a hospitalizácií • pomáhame včas zasiahnuť a obmedziť šírenie infekčných chorôb • budujeme dôveru medzi majoritou a menšinou, znižujeme napätie
 13. 13. rozpočet smeruje k zamestnancom • celkový rozpočet na rok 2014 je 1,6 milióna eur • z toho • mzdy a odvody 72% • stravovacie lístky 6% • vzdelávanie (vrátane ubytovania, stravy a cestovného) 11% • cestovné a telekomunikačné poplatky 8% • zdravotnícke potreby 1% • administratívne náklady 2% • ...takmer 90% rozpočtu smeruje k našim zamestnancom
 14. 14. čo môžeme urobiť pre Zdravé komunity? • ak nemáte osvetára, alebo ak sa chcete stať osvetárom, informujte Platformu o svojom záujme • ak máte osvetára, informujte Platformu o svojich skúsenostiach, pomôžte nám zlepšiť našu prácu • buďme nápomocní osvetárom pri výkone ich práce, vytváraní synergií • plánujme budúcnosť – napríklad obdobných osvetárov v nemocniciach /pôrodniciach?

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • evacyprusova

  Sep. 30, 2014

Prezentácia projektu Zdravé komunity (september 2014)

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.670

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

626

Befehle

Downloads

5

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

1

×