Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski

Herunterladen, um offline zu lesen

Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Beata Klyta (UŚ)

Webinarium "Techniczne aspekty publikowania otwartych monografii” organizowane przez Platformę Otwartej Nauki i Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.
21 listopada 2022

Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski
Beata Klyta (UŚ)

Webinarium "Techniczne aspekty publikowania otwartych monografii” organizowane przez Platformę Otwartej Nauki i Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.
21 listopada 2022

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski

 1. 1. monograph.us.edu.pl
 2. 2. Open Monograph Press Studium przypadku Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
 3. 3. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE OMP jako platforma do obsługi monografii miał uzupełnić istniejącą od 2014 roku platformę czasopism – journals.us.edu.pl. W ten sposób chcieliśmy stworzyć środowisko bliźniaczych platform wydawniczych organizujących i porządkujących obieg recenzyjny oraz prac edytorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego.
 4. 4. GŁÓWNE CELE DO OSIĄGNIĘCIA • uporządkowanie procesów recenzyjnych w artykułach (OJS); • uproszczenie systemu dokumentacyjnego – licencje CC (OJS); • lepsza widoczność opublikowanych treści (OJS i OMP); • możliwość łatwego pobierania danych z naszych platform; • ograniczenie mailowej korespondencji wewnętrznej; • umożliwienie autorowi sprawdzenia w systemie stanu prac;
 5. 5. GŁÓWNE CELE DO OSIĄGNIĘCIA • ułatwienie procesu podwójnej ślepej recenzji (OJS); • wprowadzenie trybu „online first” (OJS); • praca nad numerami czasopism w trybie artykuł do artykułu, a nie pełnych numerów (OJS); • integracja wymiany danych z bazami danych; • automatyzacja weryfikacji plagiatowej; • platforma sprzedaży ebooków (OMP).
 6. 6. OJS journals.us.edu.pl Platforma obsługuje ponad 40 czasopism naukowych
 7. 7. OJS – BRAMA DO DALSZEJ WYMIANY DANYCH • SCOPUS – 8 czasopism • DOAJ – 15 czasopism • EBSCO – 20 czasopism • ERIH+ – 32 czasopisma
 8. 8. OJS – lepsza organizacja pracy 2020 rok – 2932 artykuły 2021 rok – 2803 artykuły
 9. 9. OMP monograph.us.edu.pl
 10. 10. ROZŁOŻENIE WDROŻENIA NA ETAPY • podniesienie systemu OJS z 2.4.3.0 do wersji 3.1.1.4 (2019 rok) wraz z przeniesieniem pełnej bazy danych czasopism; • systematyczne dodawanie profili kolejnych czasopism do platformy czasopism; • 2020-2021 rok – uruchomienie pracy nad czasopismami w pełnym workflow dla najaktywniejszych w systemie czasopism;
 11. 11. ROZŁOŻENIE WDROŻENIA NA ETAPY • 2020 rok – postawienie wersji testowej OMP 3.2.1.1.; • sondowanie możliwości działania obu systemów, różnic w obsłudze i funkcjonalnościach OJS i OMP; • zaburzenia opóźnienia w pełnym wdrożeniu OMP spowodowane COVID-19 i wydłużeniem okresu ewaluacyjnego;
 12. 12. ROZŁOŻENIE WDROŻENIA NA ETAPY • 2022 - wszystkie czasopisma umieszczone na platformie czasopism korzystają z pełnego obiegu prac w OJS; • 2022 październik – pojawia się OMP w wersji 3.3.0.13, który jako pierwszy obsługuje wtyczkę Quick Submit; • 2022 listopad – podniesienie naszej platformy do OMP 3.3.0.13. • 2023 – dalsze działania wdrożeniowe.
 13. 13. NIEDOSKONAŁOŚCI SYSTEMU • brak szybkiego deponowania treści (rozwiązane v.3.3.0.13); • brak wtyczki aktywującej doi i wysyłającej metadane do crossref; • brak integracji z systemem weryfikacji plagiatowej; • niedoskonałość polskiego tłumaczenia; • konieczność uważnego dopasowania workflow systemu do własnego procesu recenzyjnego i wydawniczego.
 14. 14. INNE ZAGROŻENIA • wykorzystywanie oprogramowania na wolnej licencji to konieczność zapewnienie ciągłej opieki informatycznej nad systemami (koszty roczne lub miesięczne); • konieczne raz na jakiś czas podniesienie wersji systemów (OJS i OMP) wraz z przeniesieniem i przetestowaniem prawidłowości przeniesienia rosnącej bazy danych; • niedoskonałość polskiego tłumaczenia systemu;
 15. 15. INNE ZAGROŻENIA • uwzględnienie czynnika ludzkiego – nie wszyscy uczestnicy procesu wydawniczego radzą sobie z obsługą systemu – konieczność zapewnienia wsparcia (helpdesk, instruktaż); • konieczność utrzymywania bezpiecznych serwerów, na których działają systemy; • naturalny opór przed zmianą – przyzwyczajenie do tradycyjnego trybu pracy wydawnictw naukowych – łącznie z przywiązaniem do wersji papierowych monografii;
 16. 16. INNE ZAGROŻENIA • możliwa dodatkowa korekta workflow po ogłoszeniu przez MEiN zasad ewaluacyjnych dotyczących obecnego lub przyszłych okresów oceny Uczelni w kraju; • zwiększona częstotliwość ataków hakerskich na systemy informatyczne Uczelni w kraju.
 17. 17. Dziękuję za uwagę – Beata Klyta

×