Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Herunterladen, um offline zu lesen

DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska (UŁ)

Webinarium "Techniczne aspekty publikowania otwartych monografii” organizowane przez Platformę Otwartej Nauki i Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.
21 listopada 2022

DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska (UŁ)

Webinarium "Techniczne aspekty publikowania otwartych monografii” organizowane przez Platformę Otwartej Nauki i Komisję ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.
21 listopada 2022

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

  1. 1. 21.11.2022 r. DSpace – doświadczenia Repozytorium UŁ Webinarium: Aspekty techniczne publikowania monografii naukowych w otwartym dostępie
  2. 2. Powstało w 2011 roku. Funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r. Dorobek naukowy oraz materiały dydaktyczne. Publikacje, doktoraty, dane badawcze. Administrowane przez Bibliotekę UŁ. Wsparcie techniczne zapewnia Centrum Informatyki UŁ. Oprogramowanie Dspace. Aktualna wersja: DSpace6. Metadane – za pośrednictwem protokołu OAI-PMH, opis danych w standardzie Dublin Core. Obowiązkowe elementy. Trwały identyfikator cyfrowy (handle), ORCID, Sherpa Romeo, licencje Creative Commons. Integralność z innymi systemami – Open Journal Systems, agregatory (m.in. BASE,OpenAIRE), system gromadzenia informacji o dorobku naukowym na UŁ. Repozytorium UŁ
  3. 3. Aspekty prawne, techniczne, finansowe Opracowanie procedur i dokumentów polityki funkcjonowania. Proces autoarchiwizacji. Licencje na korzystanie z dokumentów. Dostęp do zasobów otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Dopuszczenie możliwości udostępniania niektórych tekstów wyłącznie uprawnionym użytkownikom, zgodnie z licencjami udzielonymi przez depozytariuszy. Długoterminowe zabezpieczanie obiektów cyfrowych. Infrastruktura. Koszty utrzymania platformy.
  4. 4. Współpraca z Wydawnictwem UŁ Kolekcja Czasopisma naukowe – wydania archiwalne i bieżące System OJS Kolekcja Materiały promocyjne Kolekcje Książki/Rozdziały Kolekcja Serie wydawnicze Katalog OPAC Biblioteki UŁ Multiwyszukiwarka Potencjalne problemy
  5. 5. GROMADZENIE UDOSTĘPNIANIE UPOWSZECHNIANIE ARCHIWIZACJA CEL Repozytorium
  6. 6. Dziękuję za uwagę! Kontakt: Aleksandra Brzozowska aleksandra.brzozowska@lib.uni.lodz.pl; repozytorium@lib.uni.lodz.pl Materiały:  Mikołajuk L., Nowoczesny system zarządzania wiedzą na przykładzie funkcjonowania repozytorium instytucjonalnego, http://hdl.handle.net/11089/21337  Brzozowska A, Mikołajuk L., Komunikowanie treści naukowych na przykładzie Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, http://hdl.handle.net/11089/8823  Goszczyńska A., Mikołajuk L., Rola biblioteki akademickiej w procesie otwierania nauki na przykładzie funkcjonowania Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, http://hdl.handle.net/11089/18094  Brzozowska A., Proces cyfryzacji czasopism naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, http://hdl.handle.net/11089/7732  Mikołajuk L., Transfer metadanych między platformą Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego a innymi systemami informacyjnymi, http://hdl.handle.net/11089/24189

×