Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych

Herunterladen, um offline zu lesen

Prezentacja: dr Anna Wałek (Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
Polityki otwartości w Polsce
Cześć 2: dane badawcze

25 listopada 2020, online

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Prezentacja: dr Anna Wałek (Biblioteka Politechniki Gdańskiej

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE 2020, Polska
Polityki otwartości w Polsce
Cześć 2: dane badawcze

25 listopada 2020, online

OpenAIRE National Workshop in Poland (2020), organized as part of the OpenAIRE Advance project, was be devoted to the implementation of open access policies in Polish scientific institutions.

http://pon.edu.pl/politykiotwartosci/

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych (20)

Anzeige

Weitere von Platforma Otwartej Nauki (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej – działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych

 1. 1. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej działalność szkoleniowa i konsultacyjna w zakresie otwierania danych badawczych dr Anna Wałek Biblioteka Politechniki Gdańskiej Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE - DANE, część 2. 25.11.2020 r.
 2. 2. Otwarte Dane Badawcze • 3.04.2019 – list otwarty Dyrektora Narodowego Centrum Nauki Zbigniewa Błockiego, w którym zapowiada wprowadzenie do konkursów grantowych NCN formularza, który zawierać będzie skrócony plan zarządzania danymi badawczymi (ang. data management plan) • Plan ten ma być uzupełniony na etapie składania raportu końcowego i oceniany po zakończeniu realizacji projektu • Zasady te zaczęły obowiązywać od czerwca 2019 roku, kiedy można było składać wnioski w konkursach wrześniowych • Plan zarządzania danymi badawczymi – najczęściej zadawane pytania Wymagania NCN względem danych badawczych
 3. 3. Otwarte Dane Badawcze – Open Research Data (ORD) Dane badawcze to wszelkie dane, które zostały zebrane, zaobserwowane bądź stworzone podczas procesu badawczego mającego na celu otrzymanie oryginalnych wyników naukowych. W zależności od tego, w jaki sposób bądź w jakich celach powstały, możemy wyróżnić m.in. dane obserwacyjne, eksperymentalne, symulacje, kompilacyjne, czy też dane referencyjne. Aby dane badawcze mogły zostać określone jako otwarte należy je udostępnić w taki sposób, aby każdy miał do nich nieograniczony dostęp oraz mógł je dowolnie wykorzystywać, modyfikować i upowszechniać.
 4. 4. Datasety Dane badawcze najczęściej udostępniane są w postaci tzw. datasetów, czyli zbiorów stanowiących pewną odrębną całość i zawierających dane powiązane z jedną publikacją, projektem naukowym, bądź eksperymentem.
 5. 5. FAIR DATA Aby pomóc naukowcom w odpowiednim przygotowaniu oraz udostępnianiu danych badawczych sformułowano zasady FAIR. FAIR to akronim czterech angielskich przymiotników opisujących to, jakie powinny być dane badawcze. • Findable – Możliwe do odnalezienia • Accessible – Dostępne • Interoperable – Interoperacyjne • Reusable – Możliwe do ponownego użycia
 6. 6. FAIR DATA Metadane w jak najlepszy sposób zrozumiałe dla programów komputerowych
 7. 7. Otwarte Dane Badawcze Zasady dotyczące umieszczania danych FAIR • Licensing • Standards • Vocabulary • Methodologies • Software, • Documentation • Data repository • Metadata • Persistent identifier (DOI) • Naming convention • Keywords • Versioning Findable (mogą być łatwo znajdowane) Accessible (dostępne) Reusable (wielokrotnego użytku) Interoperable (interoperacyjne)
 8. 8. Udostępnianie danych badawczych Ogólna zasada dotycząca udostępniania danych badawczych brzmi: Dane powinny być tak otwarte, jak to możliwe i na tyle zamknięte, na ile to jest konieczne
 9. 9. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan) dokument opisujący czynności wykonywane na każdym etapie pracy z danymi badawczymi.
 10. 10. MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data”
 11. 11. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy
 12. 12. Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center) Otwarte Dane Badawcze
 13. 13. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – początki idei Centrum Kompetencji w Bibliotece PG
 14. 14. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy– etap II: Open Research Data” Centrum Kompetencji
 15. 15. Centrum Kompetencji (ang. Open Science Competence Center) GŁÓWNE ZADANIA: • szkolenia oraz konsultacje dla naukowców obejmujące tematykę Open Science pod kątem różnorodności praktyk komunikacji naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych • pomoc w tworzeniu Planu Zarządzania Danymi pod kątem wymagań agencji fundingowych • doradztwo w zakresie prawa autorskiego • indeksacja danych badawczych • dbanie o jakość metadanych • pomoc w zakresie cytowania danych badawczych • promocja dorobku naukowego • ewaluacja dorobku naukowego (Pixabay license: https://pixabay.com/pl/vectors/bieg-ko%C5%82a-z%C4%99bate-sprocket-cog-295455/) Otwarte Dane Badawcze
 16. 16. Otwarte Dane Badawcze
 17. 17. Otwarte Dane Badawcze W okresie od września 2019 do września 2020 r. skonsultowano, zweryfikowano i zatwierdzono blisko 180 planów
 18. 18. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy– etap II: Open Research Data” Centrum Kompetencji
 19. 19. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – zespół techniczny CUI
 20. 20. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – zespół techniczny – TASK
 21. 21. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – zespoły merytoryczne
 22. 22. MOST Wiedzy: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Repozytorium danych – narzędzia • Repozytorium Danych Badawczych • Baza Polityk Open Access polskich czasopism naukowych • System dla czasopism i materiałów z konferencji • Wirtualny mikroskop
 23. 23. Projekt „MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 24. 24. Dziękuję za uwagę

×