Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ulat sa filipino 4th quarter (Group 1)

 • Als Erste(r) kommentieren

Ulat sa filipino 4th quarter (Group 1)

 1. 1. “Kung minsan, angkabiguan ay nagtutulak sa isang tao upangmagsikap at magkamit ng tagumpay”.
 2. 2. I sinilang si Fransisco Baltazar noong ika-2 ng Abril 1788 sa Panginay, Bigaa,Bulacan. Siya ay kilala rin bilang “Kiko” at “Balagtas”. Isang karaniwang maybahayang kanyang ina at isang panday naman ang kanyang ama Nakapag-aral siya ng katon at katesisimo ng Doktrina Kristyano sa kumbento ngBigaa sa ilalim ng pamamahala ng maestrillo ng kura Ang karalitaan ay hindi naging sagabal kay Kiko upang magtagumpay. Lumuwassiya sa Maynila at pumasok ng utusan sa isang mayamang kamag-anak sa Tondo nanagngangalang Trinidad. Dahil sa kanyang mabuting paglilingkod ay pinag-aaral niya ngKanores, Kastila, Humanidades, Teolohiya at Pilosopiya. Naging guro niya sa Pilosopiya siPadre Pilapil, isa sa kinikilalang manunulat ng Pasyong Mahal. Nakilala ni Kiko sa Tondo si Jose dela Cruz (Huseng Sisiw), ang kinikilalangpinakamahusay na makata nang panahon na yaon. Nung minsan siya ay nagpatulongmagpaayos ng tula, ngunit hindi siya tinulungan dahil wala siyang dalang sisiw.
 3. 3. Naisulat niya ang Florante at Laura nang siya ay makalaya sa bilangguan noong1832, bunga ng kanyang pag-ibig at pagpapakasakit. Simula noon ng kanyang paglipat sa Udyong, Bataan, at dito niya nakilala si JuanaTiambeng na naging kabiyak niya. Siya rin ay nagsulat ng komedya, awit at korido nag bumalik siya sa Undyong.Binuhay niya ang kanyang pamilya hanggang sa siya’y mamatay nooong ika 20-Pebrero ng1862 sa gulang na 74. Sinasabin maraming komedya at mga tula ang naiwan ni Balagtas sa isang malakingbaul, subalit ang mga ito ay tinuok ng apoy noong 1892 sa Udyong. Kinilala siya bilang “Kikong Balagtas” noong kanyang kapanahunan at nagoingbantog na mandudula at makata ng lahi.
 4. 4.  Pagpapalawak ng TalasalitaanSa pamamagitan ng context clue, ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit samga sumusunod na pangungusap.1. Nabilanggo si Kiko sa maling parantang sa kanya Kahulugan: ____________________2. Nang lumabas na siya sa piitan, minabuti niyang manirahan sa Udyong, Bataan. Kahulugan: ____________________3. Nakilala niya sa Bataan si Juana tiambeng na naging kabiyak niya. Kahulugan: ____________________4. Si Kiko ay naging dalubhasa ng hukuman sa Bataan. Kahulugan: ____________________5. Nagkaroon siya ng asunto dahil sa pagkaputol niya sa buhok ng isang utusan.6. Pinagluksa ng buong bansa ang kanyang pagkamatay. Kahulugan: ____________________7. Maraming komedya at tula ang mga naiwean ni Balagtas ngunit ito ay natupon ng apoy. Kahulugan: ____________________
 5. 5. 8. Ang pagsusulat ang binuhay niya sa kanyang pamilya. Kahulugan: ______________________9. Ang Florante at Laura ay bunga ng kanyang pag-ibig at pagpapakasakit. Kahulugan: ______________________10. Wala na si Fransisco Baltazar ngunit nananatiling nakaukit ang kanyang pangalan sa daigdigng panulaang Pilipino.
 6. 6. 1. Ilahat ang buhay ni Francisco Baltazar sa tulong ng chain organizer A B C D2. Kilalanin si Balagtas ayon sa mga sumusunod na aspeto. Pananaw sa Buhay Paninindigan Francisco Paniniwala sa sa Buhay Baltazar Katarungan Kawagasan ng Pag-ibig3. Maituturing bang makulay ang pinagdaanang buhay ni Francisco Baltazar? Patunayan.
 7. 7. Ang talambuhay ay kasaysayan ng buhay ng isang tao. Tinatawag din itong kuwentong-buhay ng isang tao. Ang taong pinapaksa ay talambuhay ng maaaring buhay o patay na. Maaari irong masaklaw ang buong buhay. Ng taong pinapaksa. Taglay rin nito ang pinakatampok at pinakamahusay na bahagi ng taong pinapaksa. Ang talambuhay ay maaaring pang-iba o pansarili.1. Anong uri ng talambuhay ang iyong binasa? Patunayan2. Paano sinisimulan ang pagsulat ng talambuhay? Nakatulong ba ang paraang ito sa lalong ikakikilala kay Francisco Baltazar? Patunayan.3. Anu-anong mga katangian ang natuklasan mo sa buhay ni Francisco Baltazar?
 8. 8. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyongpagsisikap upang makamit ang pangarap mo sa iyong buhay?
 9. 9. 1. Iguhit ang mukha ni Balagtas. Palutaning ang simbolo ng kanyang pagiging henyo.2. Magsaliksik ng iba pang pangyayari sa buhay ni Francisco Baltazar. Iulat ito sa klase.3. Bukod sa Florante at Laura, magtala ng iba pang akda na sinulat ni Balagtas.
 10. 10. “Mahirap iwaglit saisipan ang lumipas na pagsuyo”.
 11. 11. K ung pagsaulan kong basahin sa isip Nag-iisang sanlang naiwan sa akin, ang nangkaraang araw ng pag-ibig At di mananakaw magpahanggang libing may mahahagilap kayang natititik liban na kay Selyang namugad sa dibdib Ang kaluluwa ko’y kusang dumadalaw Sa lansanga’t ngayng iyong niyakapanYaong Selyang laging pinanganganiban Sa ilog beata’t hilom na mababaw,Baka makalimot sa pag-iibigan Yaring aking puso’y laging lumiligawAng ikinalubog nirinig kapalaranSa lubhang malalim na karalitaan. Di mamakailang mupo ng panimdim Sa puno ng manggang naraan natinMakaligtaan ka kayang di basahin Sa nagbigting bungang ibig mong pitasinNagdaang panahon ng suyuan namin Ang ulilang sinta’y aking inaaliwKaniyang pagsintang ginugol sa akinAt pinuhunan kong pagod at hinahil? Ang katauhan ko’y kusabg bagtatalik Sa buntung-hininga ng ikaw’y may sakit,Lumipas ang araw na lubhang matamis Himutok ko noo’y inaaring langit,At walang natira kundi ang pag-ibig Paraiso naman ang may-tulong silidTapat na pagsuyong lalagi sa dibdibHanggang sa libingan bangkasy ko’y maidlip Nililigawa ko ang iyang laarawan Sa Makating ilog na kinalagianNgayong namamanglaw sa pangungulila Binabakas ko rin sa masayang do’nganAng ginagawa kong pang-alow sa dusa Yapak ng paa mo sa batong tinutugtuganNagdaang pano’y inaalalaSa iyong larawa’y ninitang ginhawa Nagbabalik mandi’t parang hinahanap; Dito ang panahong masayang lumipas;Sa larawang guhit ng sa sintang pinsel Na kung maliligo’y sa tubig aagapKusang inilimbag sa puso’t panimdim Nang hindi abutin ng tabsing sa dagat.
 12. 12.  Pagpapalawak ng TalasalitaanBigyang –kahulugan ang mga sumusunod na pahayag1. Basahin sa isip ________________________2. Namugad sa dibdib ________________________3. Laging pinanganganiban ________________________4. Tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib ________________________5. Nag-iisang sanlang naiwan sa akin ________________________
 13. 13.  Pagsuri sa akda1. Ano ang tangin alay kay Selya ng may-akda ng tula? Patunayan.2. Ilarawan kung paano ginunita ng may-akda ang masaya nilang lumipas ni Selya.3. Patunayang labis ang pagmamahal ng may-akda kay Selya. Pumili ng mga saknong na magpapatunay nito.
 14. 14. Ang Florante at Laura ay isang awit na binubuo ng mga salitang marikit, matimyas at malumanay na nagpapahiwatig ng iba’t ibang damdamin at inaawit nag banayad o malumanay. Nakasunod ito sa porma ng sukat at tugma. It ay may apat na taludtod at ang bawat taludtod ay may sukat na labingdalawang pantig.1. Magtala ng isang taludtod mula sa tula. Lagyan ng bilang ang bawat pantig sa salitang ginamit. Ano ang sukat ng tula.2. Pansinin ang taludtod, may tugmaan ba ang huling salita ng bawat taludturan? Patunayan.3. Itala ang mga saknong na nagpapahiwatig ng mga sumusunod na damdamin.
 15. 15. Paano maipapakita ang katapatan ng tunay na pag-ibig?
 16. 16. 1. Ihambing ang pag-iibigan ng mga magkakasintahan noon sa ngayon sa tulong ng isang venn diagram. Pag-iibigan noon Pag-iibigan ngayon (pagkakaiba) (Pagkakaiba)2. Iguhit ang isinasaad na paksang-diwa ng aralin. Lakipan ng angkop na kasabihan ang larawan.
 17. 17. 3. Ipaliwanag: “Kung maliligo’y sa tubig aagap nang hindi abutin ng tabsing sa dagat.
 18. 18. Mahirap mawaglit sa isipang naunsyaming unang pag-ibig
 19. 19. P arang naririnig ang lagi mong wika: Di kinabahagya kung hindi malait “Tatlong araw na di nagtatanaw-tama” Palaring dinggin mo ng tainga’t isip At sinagot ko ng sabing may hiwa “Sa isa katao’y marami ang handa” Ito’y unang bukasl ng bait konhg kutad Na inihahandog sa mahal mong yapakAnupa nga’t walang di nasisiyasat Tanggapin mo nawa kahit walang lasapang pag-iisip ko sa tuwang kumupas; Nagbuhat sa puso ng lingkod na tapatSa kagugunita, luha’y llagslas,Sabay ang taghoy kong “O, nasawing palad!” Kung kasadlakan man ng pula’t pag-ayop Tubo ko’y dakila sa puhunang pagod.Nasaan si Selyang ligaya ng dibdib? Kung binabasa mo’y isa mang humutokAng suyuan nami’y bakit di humawig? Ay alalahanin yaring naghahandogNahan ang pahahong isa niyang titigAng siyang buhay ko, kaluluwa’t langit Masasayang Ninfas sa lawa ng Bai Sirenas, ang tinig ay kawili-wili,Bakit baga noong kami’y maghihiwalay Sayo ngayo’y siyang pipintakasiAy di pa nakitil yaring abang buhay? Ng lubhang mapanglaw na musa kong imbiKung gunitain ka’y aking kamtayan.Sa puso ko’y Selya;y di ka mapaparam. Ahon sa dalata’t pampang na nagligid Tonohan ng lira yaring abang awitItong di matiis na pagdaralita Na nagsasalitang buhay may’y mapatidNang dahil sa iyo o nalayong tuwa Tapat na pagsinta’y hangad na lumawigAng siyang umakay na ako’y tumulaAwaitin ang buhay ng isang naaba. Ikaw na bulaklak niring dilidili Selyang sagisag mo’y ang M.A.R.Selya’y talastas ko’t malalim na umid, Sa Birheng mag-ina’y ipamintakasiMangmang ang musa ko’t malumbay ang tinig; Ang tapat mong lingkod na si F.B.
 20. 20.  Pagpapalawak ng TalasalitaanPiliin sa kahon ang kasingkahulugan ng mga salitang sinalungguhitanh sa bawat pahayag. Pinopoon Nagtagal Namatay Mawawala Di makapagsalita paghihirap1. Suyua’y di lumawig  ________________________2. Sa puso’y di mapaparam  ________________________3. Di matiis na pagdaralita  ________________________4. Malalim na unud  ________________________5. Birhen mag-ina’y ipamimintakasi  ________________________
 21. 21.  Pagsuri sa akda1. Ano ang nagsilbing inspirasyon ng makata sa pagsulat niya ng tula? Patunayan.2. Ipaliwanag kung sino ang tinutukoy na Selya sa tula.3. Ano ang kahiligan ng makata bago niya tapusin ang tula?
 22. 22. Sa pagsusuri ng tula, pagtuunan ng pansin and damdaming naghahari sa akda. Maaaring ito ay sarili ng makata o ng ibang tao. Sa pamamagitan ng angkop na pagpili ng mga salita at maingat na pagsasama-sama ng mga ito, nakalilikha ng sariling himig o likas na musika. Isa pang katangian ng tula ay taglay nitong talinghaga at tayutay. Ang talinghaga ay mga pahayag na may malalim at natatagong kahulugan; samantalang, ang tayutay ay talinghagang di tuwiran ang pagpapahayag ng gustong sabihin1. Anong damdamin ang namaani sa tula? Sipiin ang saknong na nagpapatunay nito.2. Anong kaisipan ang pinalutang sa tula? Ipaliwanag.3. Ibigay ang ibig sabihin ng mga piling pahayag a. “Sa kagugunita;y luha’y lalagaslas, sabay ang taghoy kong “O, nasawing palad” b. “Bakit baga noong kami’y naghiwalay, ay di pa nakitil yaring abang buhay” c. Kung kasakdalan man ng pula’ pag-ayop, tubo ko’y dakila sa puhunang pagod”. d. Sa birheng mag-ina’y ipamintakasi ang tapat mong lingkod na si F.B.”
 23. 23. Dapat bang ikalungakot ang naunsiyaming pag-ibig? Pangatwiranan.
 24. 24. 1. Bumuo ng isang diyalogo nina Selya at F.B. ukol sa diwa ng tula2. Isulat ang angkop na saknong sa mga piling pahayag. a. “Isang pag-ibig na walang hanggan.” b. “Iniisip ang masayang araw” c. “sakit na dulot ng paghihiwalalay”3. Sumulat ng reaksyon hinggil sa karanasan ng may-akda sa kanyang unang pag-ibig. Bigyangkatwiran ang damdamin ng makata.

×