Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Global Overview of SPP Implementation AZE.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 32 Anzeige

Global Overview of SPP Implementation AZE.pdf

Herunterladen, um offline zu lesen

Dayanıqlı Dövlət Satınalmalarının İcrasının Qlobal
İcmalı
Azərbaycan Respublikasında Dayanıqlı Dövlət Satınalmaları və eko-etiketləmə mövzusunda
giriş seminarı

Dayanıqlı Dövlət Satınalmalarının İcrasının Qlobal
İcmalı
Azərbaycan Respublikasında Dayanıqlı Dövlət Satınalmaları və eko-etiketləmə mövzusunda
giriş seminarı

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von OECD Environment (20)

Anzeige

Global Overview of SPP Implementation AZE.pdf

 1. 1. Farid Yaker Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit Proqramı çərçivəsində Dayanıqlı Dövlət Satınalmaları üzrə Proqram Rəhbəri . Dayanıqlı Dövlət Satınalmalarının İcrasının Qlobal İcmalı Azərbaycan Respublikasında Dayanıqlı Dövlət Satınalmaları və eko-etiketləmə mövzusunda giriş seminarı 20 Dekabr 2022
 2. 2. I. Qlobal DDS İcmalı
 3. 3. 2017 Global SPP Review DDS-nın icrasını vaxtaşırı nəzərdən keçirən qlobal hesabat http://www.scpclearinghouse.org/resource/2017- global-review-sustainable-public-procurement 2013-cü il Qlobal DDS İcmalı http://www.scpclearinghouse.org/resource/sustaina ble-public-procurement-global-review-2013 Qarşıdan gələn: 2022 Qlobal DDS İcmalı
 4. 4. 2022 Qlobal DDS İcmalı 45 hökumət Milli Sorğuya, 322 maraqlı tərəf isə Qlobal İcmal Sorğusuna cavab verib.
 5. 5. YUNEP Məlumat vərəqləri əsasında (2017) - Dünyadakı DDS- ilə bağlı Fəaliyyət Planları
 6. 6. 2004-2021-ci illər ərzində, hər il qəbul edilmiş DDS ilə bağlı proqramların sayı Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmalı
 7. 7. Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmalı DDS müddəaları ilə milli əhatəli və tematik proqramlar DDS müddəaları ilə satınalma tənzimləmələri Xüsusi DDS siyasətləri və fəaliyyət planları 1992-dən əvvəl (Dünya Sammiti) 1992-2002 Marrakech Process 2003-2011 Rio +20 2012-2015 Agenda 2030 2016-2021
 8. 8. 2021-ci il məlumatlarına əsasən sıralanmış 2017-ci illə müqayisədə 2021-ci ildə DDS-nin həyata keçirilməsini dəstəkləmək üçün ümumi fəaliyyətlər və tədbirləri Təlim DDS məlumatlarının təmin edilməsi DDS meyarlarının və təlimatlarının izahı Proseslərdə və prosedurlarda inteqrasiya Şəbəkə / mübadilə vəziyyətləri Proqram və alətlərdə inteqrasiya Bazarla bağlı məlumat mübadiləsi fəaliyyətləri Reputasiya ilə bağlı stimullar Digərləri İqtisadi stimullar Fəaliyyət/tədbir üzrə cavab verən milli hökumətlərin sayına görə dərəcə Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmalı
 9. 9. Hökumətlərin 56%-i 2016-cı ildə müəyyən məhsul kateqoriyalarına üstünlük verir 9 Hökumətlərin 60%-i 2021-ci ildə müəyyən məhsul kateqoriyalarına üstünlük verir Məhsul qruplarının prioritetləşdirilməsi Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmalı
 10. 10. Məcburi DDS meyarları və ya məhsul təlimatları ilə iştirakçı milli hökumətlər, 2021 İştirakçı Milli Hökümətlər =45 DDS meyarları/ məhsul təlimatları ilə Məcburi olan DDS meyarları/mə hsul qaydaları ilə=14 Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmalı
 11. 11. Ofis İT 89% Çap kağızları və dəftərxana ləvazımatları 85% Nəqliyyat vasitələri 70% Təmizləmə 67% Mebel 63% Binanın dizaynı və tikintisi 59% Building equipment 59% Tikinti avadanlığı 52% Enerji 52% Tekstil 52% Ərzaq vəi aşə 44% Kimyəvi məhsullar 37% Məişət texnikası 37% İnfrastrukturun layihələndirilməsi və tikintisi 33% Tullantıların toplanması və küçələrin təmizlənməsi 22% Səyahət xidmətləri 15% İşlərin icrası 15% DDS-in Qlobal icmalı, 2017 . Hansı məhsul, xidmət və iş kateqoriyalarına üstünlük verilir?
 12. 12. 71% 66% 66% 66% 63% 63% 54% 54% 49% 46% 46% 46% 41% 39% 39% 37% 37% 34% 34% 32% 32% 29% 27% 27% 24% 22% 20% 7% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Resource efficiency Hazardous substances Energy conservation Climate change mitigation Waste minimisation Air pollution Protection of natural resources Health quality Clean technology and eco-innovation Water pollution Water conservation Biodiversity preservation Ozone depletion Diversity and equality Micro, small and medium enterprises Soil protection Local environmental conditions Occupational health and safety Workers rights Elimination of access barriers Fair or ethical trade Human rights Local content / local producers Skills and training opportunities Social, sheltered or set-aside enterprises Community engagement/development Human trafficking Other environmental aspects Other social aspects 12 DDS siyasətləri hansı növ dayanıqlılıq məsələlərini həll edir? 2016 Ətaf mühitlə bağlı məsələlər Sosial-iqtisadi məsələlər Resurs səmərəliliyi Təhlükəli maddələr Enerjiyə qənaət İqlim dəyişikliyinin təsirinin azaldılması Tullantıların minimuma endirilməsi Havanın çirklənməsi Təbii ehtiyatların mühafizəsi Sağlamlıq keyfiyyəti Təmiz texnologiya və eko-innovasiya Suyun çirklənməsi Suya qənaət Biomüxtəlifliyin qorunması Ozon təbəqəsi Müxtəliflik və bərabərlik Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq Torpağın qorunması Yerli ekoloji şərtlər Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi İşçilərin hüquqları Giriş maneələrinin aradan qaldırılması Ədalətli və ya etik ticarət İnsan hüquqları Yerli tərkib / yerli istehsalçılar Bacarıqlar və təlim imkanları Sosial, sığınacaqlı və ya ayrılmış müəssisələr İcmanın iştirakı/inkişafı İnsan alveri Digər ekoloji aspektlər Digər sosial aspektlər DDS-in Qlobal icmalı, 2017
 13. 13. SPP siyasətləri tərəfindən ünvanlanan davamlılıq problemləri, 2021 Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmalı Resurs səmərəliliyi KOMB İqlim dəyişikliyinin azaldılmasının təşviqi Enerjiyə qənaət Şəffaflığın və hesabatlılığın təşviqi və korrupsiya ilə mübarizə Tullantıların azaldılması Risk altında olan qrupların qorunması və təşviqi İnsan hüquqlarının müdafiəsi Təmiz texnologiya və eko-innovasiya BƏT standartlarına uyğunluğun təşviqi/layiqli iş Təbii ehtiyatların mühafizəsi Havanın çirklənməsi Gender bərabərliyinin təşviqi Ədalətli ticarətin təşviqi Sosial-iqtisadi müəssisələr üçün imkanların təşviqi Təhlükəli maddələr Yerli ekoloji şərait Digər sosial Sağlamlıq bərabərliyi Suyun çirklənməsi Digər ətraf mühitlə bağlı İnklüziv və bərabər keyfiyyətli təhsilin və ömür boyu öyrənmə imkanlarının təşviqi Biomüxtəlifliyin qorunması Ozon təbəqəsinin incəlməsi Torpağın qorunması Suya qənaət
 14. 14. Sorğu iştirakçılarının təşkilatlarının reytinqlərində DS-nın tətbiqi üçün ən əsaslı maneələr, 2017-ci illə müqayisədə 2021-ci il Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmalı Davamlı məhsulların və/yaxud xidmətlərin daha bahalı olduğunun qəbulu Məcburi davamlı satınalma qaydalarının/qanunvericiliyin olmaması DS-da güclü siyasi və təşkilati rəhbərliyin olmaması Rəqabətli satınalma prioritetləri DS-da satınalma heyətinin təliminin olmaması
 15. 15. Eko-etiketlər, standartlar və sertifikatlar DDS-nin həyata keçirilməsinə nəzarət və hesabat Satınalmalar vasitəsilə iqlim dəyişikliyi siyasətinin məqsədləri Ətraf mühit və sosial-iqtisadi xüsusiyyətlər arasında əlaqələr Təlim və bacarıqların gücləndirilməsi Həyat dövrü qiymətləndirilməsi Elektron satınalma platformaları Strateji alət kimi DDS Tədarük zəncirlərində şəffaflıq 2017: Meydana çıxan mövzular, strategiyalar və fəaliyyətlər Mənbə: YUNEP 2017 DDS Qlobal İcmal
 16. 16. Eko-etiketlər, standartlar və sertifikatlar DDS nəticələrinin, institusionalizasiya nın və əldə olunmuş nəticələrin monitorinqi və hesabatı Satınalmalar vasitəsilə iqlim dəyişikliyi siyasətinin məqsədləri Focus on socio- economic dimensions Təlim və bacarıqların gücləndirilməsi Harmonization and standardization of SPP Elektron satınalma platformaları Dövrü satınalma Tədarük zəncirlərində bərabərlik və insan və əmək hüquqları 2021: Meydana çıxan mövzular, strategiyalar və fəaliyyətlər Bazarla bağlı ifromasiya mübadiləsi DİM-ə keçid Mənbə: YUNEP 2022 DDS Qlobal İcmal
 17. 17. II. DİM 12.7.1 məlumatların toplanmasının nəticəsi
 18. 18. SDG 12.7: Milli proqramlara və prioritetlərə uyğun olaraq dayanıqlı dövlət satınalma təcrübələrini təşviq etmək
 19. 19. DİM 12 • Məqsəd 12: Dayanıqlı istehlak və istehsal modellərini təmin etmək • Hədəf 12.7: Milli siyasətlərə və prioritetlərə uyğun olaraq davamlı dövlət satınalma təcrübələrini təşviq etmək • Göstərici 12.7.1 Dayanıqlı dövlət satınalmaları siyasətini və fəaliyyət planlarını həyata keçirən ölkələrin sayı
 20. 20. Milli hökumətlərdən alınan 40 təqdimat (Qlobal ÜDM-in 72%-ni təşkil edir) Rola.Darwish@bt-villes.org
 21. 21. 12.7.1 hesabat çalışmalarında 40 iştirakçı milli/federal hökumət Yeni Zelanadiya Panama Çin Yaponiya Filippin Bulqarıstan Çex respublikası Dominik Respublikası Danimarka Finlandiya Almaniya Meksika Niderland Mavrikiy Paraqvay Norveç Koreya Respublikası Polşa Sloveniya İsveç Amerika Birləşmiş Ştatları Urugvay Kanada Kosta Rika Xorvatiya Kolumbiya Honduras İndoneziya Ireland İtaliya Fil Dişi Sahili Litva Tunis Belçika Malta Avstriya Kipr Fransa Latviya Portuqaliya Avropa Latın Amerika və Karib hövzəsi Şimali Amerika Asiya və Sakit Okean hövzəsi Afrika və Qərbi Asiya
 22. 22. 2020 DİM 12.7.1. Məlumatları toplamanın nəticəsi DDS-nin icra səviyyəsi (milli/federal hökumət) 12.7.1 UYĞUNLUQ HƏDDİ Yetərsiz məlumat və ya DDS-i açıq şəkildə dəstəkləyən siyasət/hüquqi alət yoxdur Aşağı səviyyə Aşağı orta səviyyə Orta yuxarı səviyyə Yüksək səviyyə
 23. 23. 20/21 DİM 12.7.1. Məlumatların toplanmasının nəticəsi 2020-ci ilin dekabrına olan məlumat və sübutlara əsaslanan təqdimatların regional bölgüsü və təsnifatı Qeyd: Sütunların üstündə göstərilən rəqəmlər BMT-nin DİM məlumat bazası unstats.un.org/sdgs tərəfindən istifadə edilən rəsmi təsnifata uyğun olaraq, region üzrə mövcud ölkələrin ümumi sayını əks etdirir. Yüksək səviyyə Yüksək orta səviyyə Aşağı orta səviyyə Aşağı səviyyə Yetərsiz məlumat və ya DDS-i açıq şəkildə dəstəkləyən siyasət/hüquqi alət yoxdur
 24. 24. 2020/2021 DİM 12.7.1 üçün məlumatların toplanması DDS-nın həyata keçirilmə səviyyəsi * Nəzərə alın ki, Afrika və Qərbi Asiyada regionun 75 ölkəsindən yalnız bir ölkə (Kot-d'İvuar) iştirak etdiyinə görə, dünyanın bu hissəsi regional qrafiklərdə təmsil olunmur, çünki yalnız bir ölkənin məlumatları regional tendensiyaların təmsilçisi hesab oluna bilməz. Bölgələr üzrə DDS-nın Həyata keçirilməsinin orta balı* 2,34 Orta DDS-ı Həayta keçirmə Balı Asiya və Sakit Okean Hövzəsi Avropa Latın Amerikası və Karib hövzəsi Şimali Amerika
 25. 25. Hökumətlərin sorğunun hər bölməsində fəaliyyətlərinin icmalı • Dövlət satınalmaları ilə bağlı imkan verən hüquqi bazaya nail olmaq baxımından əlverişli nəticə ( altindikator B) DDS-nin həyata keçirilməsində zəruri ilk addımdır. • DDS praktikantlarına göstərilən praktiki dəstək (altindikator C) və DDS-nin ümumi monitorinqi (altindikator E) baxımından orta səviyyəli nəticə. • Zəif nəticə: dayanıqlı satınalma meyarlarının hazırlanması və bu meyarların hazırlanmasından əvvəl (altindikator D) və ya DDS nəticələrinin/çıxarışlarının faktiki ölçülməsində (altindikator F) risklərin qiymətləndirilməsi təhlilinin 12.7.1. İştirakçı ölkələr İcmalın nəticələri Hər altindikator üzrə xal DDS siyasəti/ Fəaliyyət Planı DDS-lə əlaqəli hüquqi baza Praktik dəstək DDS meyarları Monitorinq DDS faiz göstəricisi
 26. 26. III. Asiyada YDS
 27. 27. On ildən artıqdır ki, “MOF və MEE” birlikdə 14-dən 69-a qədər genişlənən məhsul kateqoriyaları ilə birlikdə Dövlət Satınalmaları üçün “CEL” məhsullarının 22 buraxılış siyahısını dərc etdilər. Məhsul modelləri təxminən 856-dan 400 minə qədər artdı. Çinin YDS təcrübəsi Məhsul modelindəki dəyişiklərin siyahısı
 28. 28. Yaşıl məhsullara çəkilən xərclər Koreyanın YDS-ı 2017-ci ildə təxminən 3,3 milyard ABŞ dollarını qeyd edib ki, bu da 2005-ci illə müqayisədə 4,2 dəfədən çox artıb. 0,79 0,86 1,34 1,58 1,63 1,64 1,65 1,73 2,04 2,2 2,4 2,8 3,3 4,5 5,3 6,9 5,4 5,3 4,9 5,3 6,1 7,5 10 7,9 10 10,8 0 5 10 15 20 25 0 1 2 3 4 2005200620072008200920102011201220132014201520162017 Total expenditure in green products(billion USD) % of GPP over the total domestic purchase executed by PPS Koreyada YDS Monitorinqinin Nəticələri Yaşıl məhsullara çəkilən ümumi xərclər (milyar ABŞ dolları) Ümumi daxili satınalma üzərində YDS_nın payı %-lə
 29. 29. Eko-etiketli məhsullar üçün böyüyən bazar ▪ YDS eko-etiketli məhsullar bazarını genişləndirir 37 182 941 1 636 1 636 1 841 2 025 2 387 2 738 2 547 3 643 82 326 4 639 7 904 7 777 9 140 10 436 13 352 16 647 18 086 14 647 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 1992 2001 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Eco-Certified Companies Eco-Labled Products Koreyada YDS-nın Dayanıqlılığın Təsirləri Eko sertifikatlı şirkətlər Eko-etiketli məhsullar
 30. 30. Ətraf mühitə təsirləri 108 316 495 601 620 538 544 491 532 543 469 568 665 53,5 55,5 69,6 66 71 66 70 182 275 382 414 345 400 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 0 100 200 300 400 500 600 700 GHG emission reduction (thousand tons) Environmental benefits (million USD) Koreyada YDS-nın Dayanıqlılığın Təsirləri İXQ emissiyasının azaldılması (min ton) Ekoloji faydalar (Milyon dollar)
 31. 31. Təşəkkür edirik! Fərid Yaker/ Proqram Mütəxəssisi / Davamlı Dövlət Satınalmaları Farid.yaker@un.org www.unenvironment.org

×