Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

María visita a sabela

  1. Lucas 1, 39-56. Visita de María a Sabela. Autora: Mariasun Gutiérrez. Música: Ave María (Caccini). María, imaxe da misión de toda persoa crente:María, imaxe da misión de toda persoa crente: levar a Aquel que te leva,levar a Aquel que te leva, camiñar con Xesús cara á humanidade enteira.camiñar con Xesús cara á humanidade enteira.
  2. Por aqueles días, María púxose en camino e foi de présa á montaña, a unha vila de Xudá. Entrou na casa de Zacarías e saudou a Sabela. María sae da casa e emprende a súa viaxe, metáfora de todas as viaxes da alma.María sae da casa e emprende a súa viaxe, metáfora de todas as viaxes da alma. Unha viaxe cara áo que dá profundidade, coñecemento e riqueza á nosa vida, caraUnha viaxe cara áo que dá profundidade, coñecemento e riqueza á nosa vida, cara a encontros en busca dos rostros de Deus que aparecen e se revelan nas nosasa encontros en busca dos rostros de Deus que aparecen e se revelan nas nosas relacións coas persoas.relacións coas persoas. ¡Que grande a liberdade de María! Liberdade para marchar de présa, para non¡Que grande a liberdade de María! Liberdade para marchar de présa, para non deixarse condicionar por nada nin por ninguén, para facer algo que, ata hai poucodeixarse condicionar por nada nin por ninguén, para facer algo que, ata hai pouco tempo, non estaba nos seus proxectos.tempo, non estaba nos seus proxectos.
  3. E cando Sabela oíu o saúdo de María, o nenoE cando Sabela oíu o saúdo de María, o neno empezou a dar saltos no seu seo. Entón Sabela,empezou a dar saltos no seu seo. Entón Sabela, chea do Espírito Santo, exclamou a grandes voces:chea do Espírito Santo, exclamou a grandes voces: – Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do– Bendita ti entre as mulleres e bendito o froito do teu seo.teu seo. No primeiro diálogo do Evanxeo de Lucas, protagonizado por dúas mulleres, aNo primeiro diálogo do Evanxeo de Lucas, protagonizado por dúas mulleres, a primeira palabra é una bendición.primeira palabra é una bendición. A bendición de Sabela esténdese a todas as mulleres, sobre todas as nais do mundo,A bendición de Sabela esténdese a todas as mulleres, sobre todas as nais do mundo, toda a humanidade en feminino.toda a humanidade en feminino. Como Sabela, aprendamos a bendicir, a dicir ben, a buscar as mellores palabras.Como Sabela, aprendamos a bendicir, a dicir ben, a buscar as mellores palabras. Que como María e Sabela sexamos unha bendición para todas as persoas que seQue como María e Sabela sexamos unha bendición para todas as persoas que se encontren connosco.encontren connosco.
  4. Pero, como é posible que a nai do meu Señor veña visitarme? Ditosa ti quePero, como é posible que a nai do meu Señor veña visitarme? Ditosa ti que criches! Porque o que che dixo o Señor se cumprirá.criches! Porque o que che dixo o Señor se cumprirá. No Evanxeo profetizan primeiro as nais e o primeiro ambiente da profecía é a casa. “Ditosa ti que criches”. Ditosa ti que te deixas transformar, transfigurar, impregnar pola cadea de dons que recibiches cada día.
  5. Daquela María dixo:Daquela María dixo: A miña alma glorifica ao Señor,A miña alma glorifica ao Señor, e o meu espíritu se reloucae o meu espíritu se relouca en Deus, o meu Salvador,en Deus, o meu Salvador, A primeira palabra que pronuncia María é unha palabra de loanza. María ensínanos a loar e a bendicir, a liberar o corazón diante de Deus, a marabillarnos ao saber que a salvación non vén porque eu amo a Deus, senón porque Deus me ama entrañablemente a min. A ledicia de María lémbranos que a fe ou é gozosa ou non é fe.
  6. A verdadeira forma de honrar a María non está en engrandecela, senón en magnificar o Señor con ela e coma ela. O Magníficat, modelo de oración, non nace da soidade senón dun espazo de afectos.
  7. María estivo con Sabela uns tres meses; despois volveu á súa casa. María, muller nova, con menos experiencia, visita á súa parente maior, experta en vida, en esperanza. Unha muller que será profetisa de Deus, que lle axuda a comprender o que se está realizando nela, con experiencia e agarimo. “Quedou tres meses”. Necesítase calma para comprender a Palabra. Hai que dedicarlle tempo, saber esperar, prestar atención. Hoxe necesítanse profetas que vivan con sinxeleza, sen ruído, sen integrismos, o Evanxeo na vida de cada día.
  8. María, muller profeta, Por ti Deus pronunciouse, pregoas o valor do pobre e a gloria do teu Deus. (...) Palabra que en terra boa sementou un día o Sementador e que en Ti xermolou, Nai, Misterio de Encarnación. E creceu no medio do pobo e co pobo viviu. Palabra de Deus ao pobo, Palabra do pobo a Deus. Magnificat-Profecía, Magnificat-Oración, libre canto de vitoria e quizais de subversión. María, Muller-Profeta, Nai de Liberación. MaríaSabela Pereda Palabras a Deus e ao pobo.
Anzeige