SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
Downloaden Sie, um offline zu lesen
6º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B6º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B
«O que sexa declarado enfermo de lepra, andará«O que sexa declarado enfermo de lepra, andará
farrapento e despeiteado, gritando:farrapento e despeiteado, gritando:
Impuro, impuro!Impuro, impuro! (Lev 13, 44-469.(Lev 13, 44-469.
A soidade que se lles impón non é un castigo senónA soidade que se lles impón non é un castigo senón
unha forma de prevención. A limpeza é entendidaunha forma de prevención. A limpeza é entendida
en sentido hixiénico e en sentido ritual.en sentido hixiénico e en sentido ritual.
A lepra require un rito de purificación e de limpeza.A lepra require un rito de purificación e de limpeza.
No mundo actual, a limpeza identifícaseNo mundo actual, a limpeza identifícase
co grao de cultura e de desenvolvementoco grao de cultura e de desenvolvemento
das persoas e dos pobos.das persoas e dos pobos.
Pero bótase de menos unha limpeza integral,Pero bótase de menos unha limpeza integral,
das persoas e das estruturas sociais.das persoas e das estruturas sociais.
O evanxeo desteO evanxeo deste
domingo preséntanosdomingo preséntanos
a figura dun leproso.a figura dun leproso.
Achégase a XesúsAchégase a Xesús
un leproso,un leproso,
suplicándolle desuplicándolle de
xeonllos:xeonllos:
- Se queres, podes limparme.- Se queres, podes limparme.
Sentindo lástima,Sentindo lástima,
estendeu a manestendeu a man
e tocouno dicindo:e tocouno dicindo:
- Quero, queda- Quero, queda
limpo.limpo.
A lepra quitóuselleA lepra quitóuselle
inmediatamente einmediatamente e
quedou limpo.quedou limpo.
(Mc 1, 40-42)(Mc 1, 40-42)
Nun segundo momento, Xesús imponlle ao leprosoNun segundo momento, Xesús imponlle ao leproso
un silencio e unha declaración.un silencio e unha declaración.
O silencio responde á decisión de Xesús de pasarO silencio responde á decisión de Xesús de pasar
inadvertido de momento. E é tamén unha xustificacióninadvertido de momento. E é tamén unha xustificación
do rexeitamento que encontra ao seu paso.do rexeitamento que encontra ao seu paso.
Por outra parte, a declaración aos sacerdotes non éPor outra parte, a declaración aos sacerdotes non é
só unha obediencia á Lei, senón a condiciónsó unha obediencia á Lei, senón a condición
indispensable para poder circular con liberdade.indispensable para poder circular con liberdade.
Xesús pide de novoXesús pide de novo
que se manteña enque se manteña en
segredo a súasegredo a súa
intervención.intervención.
Pero o relato subliñaPero o relato subliña
que o leproso curadoque o leproso curado
non obedeceu.non obedeceu.
ProclamaProclama
aos catro ventos oaos catro ventos o
que Xesús fixo con el.que Xesús fixo con el.
«Se queres, podes limparme»
““Oh Deus, crea en min unOh Deus, crea en min un
corazón puro, renóvame porcorazón puro, renóvame por
dentro con espírito firme”dentro con espírito firme”
(Salmo 51, 12).(Salmo 51, 12). súplica confiada.
Nós, como o leproso temos que dirixir a XesúsNós, como o leproso temos que dirixir a Xesús
esa súplica confiada.esa súplica confiada.
«Quero, queda limpo»
Xesús repetiu que non abonda limpar os vasosXesús repetiu que non abonda limpar os vasos
por fórapor fóra (Mt 23,25).(Mt 23,25).
Hai que manter limpo o corazón, do que nacen todosHai que manter limpo o corazón, do que nacen todos
os males que contaminan o homeos males que contaminan o home (Mt 15,18-20).(Mt 15,18-20).
- Señor Xesús,Señor Xesús,
Ti compadécesteTi compadéceste
da nosa leprada nosa lepra
e dos nosos farrapos.e dos nosos farrapos.
Recórdanos tiRecórdanos ti
a benaventuranzaa benaventuranza
dos limpos de corazón.dos limpos de corazón.
Só así poderemos “anunciar” a verdade e a rectitudeSó así poderemos “anunciar” a verdade e a rectitude
da conciencia, nun mundo que ao ben lle chama malda conciencia, nun mundo que ao ben lle chama mal
e ao mal lle chama ben, como xa lamentaba oe ao mal lle chama ben, como xa lamentaba o
profeta Isaíasprofeta Isaías (Is 5, 20).(Is 5, 20). Amén.Amén.
José Román Flecha Andrés
Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017
Presentación: Antonia Castro Panero

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Convertinme Nunha Vasilla Esnaquizada
Convertinme Nunha Vasilla EsnaquizadaConvertinme Nunha Vasilla Esnaquizada
Convertinme Nunha Vasilla EsnaquizadaGZ-Israel
 

Was ist angesagt? (19)

Pascua05
Pascua05Pascua05
Pascua05
 
2º Nadal B 2015 Bene Pagola
2º Nadal B 2015 Bene Pagola2º Nadal B 2015 Bene Pagola
2º Nadal B 2015 Bene Pagola
 
6 nadal bautismo señor b 2015 bene pagola
6 nadal bautismo señor b 2015 bene pagola6 nadal bautismo señor b 2015 bene pagola
6 nadal bautismo señor b 2015 bene pagola
 
7º pascua ascension 3013 bene pagola
7º pascua ascension 3013 bene pagola7º pascua ascension 3013 bene pagola
7º pascua ascension 3013 bene pagola
 
3º advento a 2013 bene pagola
3º advento a 2013 bene pagola3º advento a 2013 bene pagola
3º advento a 2013 bene pagola
 
8º pentecoste 2014 a
8º pentecoste 2014 a8º pentecoste 2014 a
8º pentecoste 2014 a
 
4º domingo advento 2014 b
4º domingo advento 2014  b4º domingo advento 2014  b
4º domingo advento 2014 b
 
20º domingo toc 2013
20º domingo toc 201320º domingo toc 2013
20º domingo toc 2013
 
2º domingo coresma c 2016
2º domingo coresma c 20162º domingo coresma c 2016
2º domingo coresma c 2016
 
Convertinme Nunha Vasilla Esnaquizada
Convertinme Nunha Vasilla EsnaquizadaConvertinme Nunha Vasilla Esnaquizada
Convertinme Nunha Vasilla Esnaquizada
 
21º domingo toc 2016 bene pagola
21º domingo toc 2016 bene pagola21º domingo toc 2016 bene pagola
21º domingo toc 2016 bene pagola
 
20º domingo toc 2016
20º domingo toc 201620º domingo toc 2016
20º domingo toc 2016
 
Cuaresma05
Cuaresma05Cuaresma05
Cuaresma05
 
4º domingo tob 2018
4º domingo tob 20184º domingo tob 2018
4º domingo tob 2018
 
2º pascua 2015 b
2º pascua 2015 b2º pascua 2015 b
2º pascua 2015 b
 
4º domingo tob 2015 bene pagola
4º domingo tob 2015 bene pagola4º domingo tob 2015 bene pagola
4º domingo tob 2015 bene pagola
 
4º domingo toc bene pagola 2013
4º domingo toc bene pagola 20134º domingo toc bene pagola 2013
4º domingo toc bene pagola 2013
 
5º domingo tob 2015 bene pagola
5º domingo tob 2015 bene pagola5º domingo tob 2015 bene pagola
5º domingo tob 2015 bene pagola
 
6º pascua c bene pagola 2013
6º pascua c bene pagola 20136º pascua c bene pagola 2013
6º pascua c bene pagola 2013
 

Ähnlich wie 6º domingo tob 2018 (18)

6º domingo tob 2015
6º domingo tob 20156º domingo tob 2015
6º domingo tob 2015
 
6º domingo tob 2012
6º domingo tob 20126º domingo tob 2012
6º domingo tob 2012
 
5º domingo tob 2018
5º domingo tob 20185º domingo tob 2018
5º domingo tob 2018
 
8º pentecoste 2015 b
8º pentecoste 2015 b8º pentecoste 2015 b
8º pentecoste 2015 b
 
10º domingo toc 2013
10º domingo toc 2013 10º domingo toc 2013
10º domingo toc 2013
 
2º domingo tob 2015
2º domingo tob 20152º domingo tob 2015
2º domingo tob 2015
 
10º domingo toc 2013
10º domingo toc 2013 10º domingo toc 2013
10º domingo toc 2013
 
28º domingo toc 2013
28º domingo toc 201328º domingo toc 2013
28º domingo toc 2013
 
17º domingo tob 2012
17º domingo tob 201217º domingo tob 2012
17º domingo tob 2012
 
14º domingo toc 2013 bene pagola
14º domingo toc 2013 bene pagola14º domingo toc 2013 bene pagola
14º domingo toc 2013 bene pagola
 
16º domingo tob 2015
16º domingo tob 201516º domingo tob 2015
16º domingo tob 2015
 
5º domingo tob 2015
5º domingo tob 20155º domingo tob 2015
5º domingo tob 2015
 
5º domingo tob 2015
5º domingo tob 20155º domingo tob 2015
5º domingo tob 2015
 
23º domingo tob 2015 bene pagola
23º domingo tob 2015 bene pagola23º domingo tob 2015 bene pagola
23º domingo tob 2015 bene pagola
 
4º domingo to b 2015
4º domingo to b 20154º domingo to b 2015
4º domingo to b 2015
 
4º coresma a 2014
4º coresma a 20144º coresma a 2014
4º coresma a 2014
 
4º coresma b 2015
4º coresma b 20154º coresma b 2015
4º coresma b 2015
 
17º domingo toc 2013 noso pai
17º domingo toc 2013 noso pai17º domingo toc 2013 noso pai
17º domingo toc 2013 noso pai
 

Mehr von Nuria M Núñez Elissetche

Mehr von Nuria M Núñez Elissetche (20)

A terra que canta
A terra que cantaA terra que canta
A terra que canta
 
Co tempo
Co tempoCo tempo
Co tempo
 
Dom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagolaDom16 tob b.pagola
Dom16 tob b.pagola
 
Domingo 16 ord b
Domingo 16 ord bDomingo 16 ord b
Domingo 16 ord b
 
1º coresma b 2018
1º coresma b 20181º coresma b 2018
1º coresma b 2018
 
6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola6º domingo tob 2018 bene pagola
6º domingo tob 2018 bene pagola
 
O xardín
O xardínO xardín
O xardín
 
5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola5º domingo tob 2018 bene pagola
5º domingo tob 2018 bene pagola
 
4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola4º domingo tob 2018 bene pagola
4º domingo tob 2018 bene pagola
 
Ruxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundoRuxido capaz de sacudir o mundo
Ruxido capaz de sacudir o mundo
 
2º domingo tob 2018
2º domingo tob 20182º domingo tob 2018
2º domingo tob 2018
 
2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola2º domingo tob 2018 bene pagola
2º domingo tob 2018 bene pagola
 
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola4 epifania do señor b 2018 bene pagola
4 epifania do señor b 2018 bene pagola
 
4 epifania b 2018
4 epifania b 20184 epifania b 2018
4 epifania b 2018
 
5 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 20185 bautismo do señor b 2018
5 bautismo do señor b 2018
 
3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b3 santa maría nai de deus 2017 b
3 santa maría nai de deus 2017 b
 
2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b2 sagrada familia 2017 b
2 sagrada familia 2017 b
 
1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor1 nadal b 2011 natividade do señor
1 nadal b 2011 natividade do señor
 
1º advento b inmaculada 2017
1º advento b inmaculada 20171º advento b inmaculada 2017
1º advento b inmaculada 2017
 
1º domingo advento b
1º domingo advento b1º domingo advento b
1º domingo advento b
 

6º domingo tob 2018

 • 1. 6º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B6º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo B «O que sexa declarado enfermo de lepra, andará«O que sexa declarado enfermo de lepra, andará farrapento e despeiteado, gritando:farrapento e despeiteado, gritando: Impuro, impuro!Impuro, impuro! (Lev 13, 44-469.(Lev 13, 44-469.
 • 2. A soidade que se lles impón non é un castigo senónA soidade que se lles impón non é un castigo senón unha forma de prevención. A limpeza é entendidaunha forma de prevención. A limpeza é entendida en sentido hixiénico e en sentido ritual.en sentido hixiénico e en sentido ritual. A lepra require un rito de purificación e de limpeza.A lepra require un rito de purificación e de limpeza.
 • 3. No mundo actual, a limpeza identifícaseNo mundo actual, a limpeza identifícase co grao de cultura e de desenvolvementoco grao de cultura e de desenvolvemento das persoas e dos pobos.das persoas e dos pobos. Pero bótase de menos unha limpeza integral,Pero bótase de menos unha limpeza integral, das persoas e das estruturas sociais.das persoas e das estruturas sociais.
 • 4. O evanxeo desteO evanxeo deste domingo preséntanosdomingo preséntanos a figura dun leproso.a figura dun leproso. Achégase a XesúsAchégase a Xesús un leproso,un leproso, suplicándolle desuplicándolle de xeonllos:xeonllos: - Se queres, podes limparme.- Se queres, podes limparme.
 • 5. Sentindo lástima,Sentindo lástima, estendeu a manestendeu a man e tocouno dicindo:e tocouno dicindo: - Quero, queda- Quero, queda limpo.limpo. A lepra quitóuselleA lepra quitóuselle inmediatamente einmediatamente e quedou limpo.quedou limpo. (Mc 1, 40-42)(Mc 1, 40-42)
 • 6. Nun segundo momento, Xesús imponlle ao leprosoNun segundo momento, Xesús imponlle ao leproso un silencio e unha declaración.un silencio e unha declaración. O silencio responde á decisión de Xesús de pasarO silencio responde á decisión de Xesús de pasar inadvertido de momento. E é tamén unha xustificacióninadvertido de momento. E é tamén unha xustificación do rexeitamento que encontra ao seu paso.do rexeitamento que encontra ao seu paso.
 • 7. Por outra parte, a declaración aos sacerdotes non éPor outra parte, a declaración aos sacerdotes non é só unha obediencia á Lei, senón a condiciónsó unha obediencia á Lei, senón a condición indispensable para poder circular con liberdade.indispensable para poder circular con liberdade.
 • 8. Xesús pide de novoXesús pide de novo que se manteña enque se manteña en segredo a súasegredo a súa intervención.intervención. Pero o relato subliñaPero o relato subliña que o leproso curadoque o leproso curado non obedeceu.non obedeceu. ProclamaProclama aos catro ventos oaos catro ventos o que Xesús fixo con el.que Xesús fixo con el.
 • 9. «Se queres, podes limparme» ““Oh Deus, crea en min unOh Deus, crea en min un corazón puro, renóvame porcorazón puro, renóvame por dentro con espírito firme”dentro con espírito firme” (Salmo 51, 12).(Salmo 51, 12). súplica confiada. Nós, como o leproso temos que dirixir a XesúsNós, como o leproso temos que dirixir a Xesús esa súplica confiada.esa súplica confiada.
 • 10. «Quero, queda limpo» Xesús repetiu que non abonda limpar os vasosXesús repetiu que non abonda limpar os vasos por fórapor fóra (Mt 23,25).(Mt 23,25). Hai que manter limpo o corazón, do que nacen todosHai que manter limpo o corazón, do que nacen todos os males que contaminan o homeos males que contaminan o home (Mt 15,18-20).(Mt 15,18-20).
 • 11. - Señor Xesús,Señor Xesús, Ti compadécesteTi compadéceste da nosa leprada nosa lepra e dos nosos farrapos.e dos nosos farrapos. Recórdanos tiRecórdanos ti a benaventuranzaa benaventuranza dos limpos de corazón.dos limpos de corazón. Só así poderemos “anunciar” a verdade e a rectitudeSó así poderemos “anunciar” a verdade e a rectitude da conciencia, nun mundo que ao ben lle chama malda conciencia, nun mundo que ao ben lle chama mal e ao mal lle chama ben, como xa lamentaba oe ao mal lle chama ben, como xa lamentaba o profeta Isaíasprofeta Isaías (Is 5, 20).(Is 5, 20). Amén.Amén.
 • 12. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero